Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

В обраному У обране
Друк
Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2011/№ 8
Наказ від 31.01.2011 р. № 58

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

ДПАУ затвердила форму щомісячної Податкової декларації

 

Наказ Державної податкової адміністрації України від 31.01.11 р. № 58

«Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб»

 

Документ, що коментується, наведено у додатку «Документи»

 

Ми вже не раз відзначали, що

п.п. «д» п.176.2 ПКУ покладає на податкових агентів обов’язок щодо подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (далі — Декларація з ПДФО) за підсумками кожного звітного місяця про загальну суму доходів, які нараховано (виплачено, надано) на користь платників податків, загальні суми податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), утриманих з цих доходів, а також про обсяги перерахованого податку до бюджету. Форму такої Податкової декларації з ПДФО саме й затверджено наказом ДПАУ, що коментується сьогодні (далі — наказ № 58). На що слід звернути увагу в першу чергу?

1. Коли вперше потрібно подавати Декларацію з ПДФО?

Почнемо з того, що наказ № 58 набирає чинності з дня його офіційного опублікування. На момент підготовки номера до друку (17.02.11 р.) його ще не опубліковано, але, як випливає з усних роз’яснень працівників ДПАУ, це планується на 18 лютого 2011 року. Якщо це відбудеться, то, на думку представників ДПАУ, Декларацію з ПДФО потрібно буде подати вже за січень 2011 року. Причому граничним строком подання такої декларації, на їх думку (принаймні, про це говорять представники деяких місцевих ДПІ), є 18 лютого 2011 року. Висловимо свою думку з цього приводу.

Питання необхідності подання

Декларації з ПДФО вже за січень 2011 року (якщо, звичайно, опублікування наказу № 58 відбудеться не пізніше 18 лютого), на наш погляд, не таке вже й однозначне. Причина цього — п. 46.6 ПКУ, згідно з яким якщо в результаті впровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган податкової служби, що затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які починають діяти для складання звітності з податкового періоду, наступного за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюднення, є діючими форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний податковий орган зобов’язаний ужити заходів, пов’язаних з оприлюдненням і застосуванням таких змін. На наш погляд, ця норма ПКУ застосовна у випадку, що нами розглядається, оскільки у зв’язку з набуттям чинності ПКУ відбулася зміна у правилах оподаткування доходів фізичних осіб, унаслідок чого змінилися форми податкової звітності з цього податку шляхом упровадження нової форми звітності, а отже, Декларацію з ПДФО вперше потрібно подавати за звітний період — лютий 2011 року.

Але це було б дуже легко. Як уже зазначалося вище, представники ДПАУ вважають, що при «своєчасному» оприлюдненні

наказу № 58 нову форму звітності з ПДФО потрібно буде подавати вже за січень 2011 року. Більше того, у самій формі Декларації з ПДФО передбачено один рядок (рядок 15 «Сума заборгованості з податку на доходи фізичних осіб станом на 01.01.2011 за даними обліку податкового агента»), який заповнюється тільки один раз — у декларації за січень 2011 року. Цей факт податківці, найімовірніше, спробують використати як аргумент на свою користь. Хоча, на наш погляд, самостійного значення цей рядок не має — його наявність аж ніяк не може визначати дату, з якої слід застосовувати власне Декларацію з ПДФО. Ми ж ще раз звертаємо увагу на п. 46.6 ПКУ, що дозволяє розцінювати цю вимогу як незаконну.

Далі, якщо вже й погоджуватися з вимогою ДПАУ про подання

Податкової декларації з ПДФО за січень 2011 року, то граничний строк має припадати не на 18 лютого, а на 21 лютого, оскільки останній день строку подання податкових декларацій за січень припадає на 20 лютого — вихідний день (неділя). Таке правило щодо податкових декларацій передбачене п. 49.20 ПКУ та має поширюватися й на Податкову декларацію з ПДФО. Так, податкова декларація, розрахунок (далі — податкова декларація) — документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку (п. 46.1 ПКУ). Як бачите, можна стверджувати, що Декларація з ПДФО охоплюється поняттям податкової декларації, тому на неї мають поширюватися загальні правила перенесення граничних строків.

2. Хто подає Декларацію з ПДФО?

Згідно з п.п. «д» п. 176.2 ПКУ податкові агенти зобов’язані подавати до органу податкової служби за місцем своєї реєстрації Декларацію з ПДФО за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю. Причому саме тут зазначено, що така декларація подається незалежно від того, чи виплачував податковий агент доходи платникам податків.

Знову ж таки з усних роз’яснень податківців виходить, що вони трактують цю норму так:

Декларацію з ПДФО повинні подавати усі юрособи і фізособи-підприємці, навіть якщо даних для її заповнення не виявиться — тоді Декларація з ПДФО подається з прокресленнями.

У той же час тут можна намагатися бити на те, що юрособи і фізособи-підприємці не автоматично є податковими агентами з моменту реєстрації, а стають такими коли починають нараховувати та/або виплачувати доход фізичним особам. Проте, гарантувати, що з цим аргументом ви напевно доведете своє право не подавати

Декларацію з ПДФО у випадку якщо в звітному періоді не нараховувався та/або не виплачувався доход фізичним особам, ми не можемо (йдеться, наприклад, про підприємців без найманих робітників, які працюють тільки з юрособами).

3. Які дані наводити в рядках Декларації з ПДФО?

ДПАУ наказом № 58 затвердила форму Декларації з ПДФО, а от порядку щодо її заповнення поки що немає і невідомо, чи буде він узагалі, адже на ДПАУ покладено обов’язок тільки щодо затвердження форми цієї звітності, що й було зроблено. Між тим, заповнення кожного рядка Декларації з ПДФО викликає чимало запитань. Ситуація ускладнюється ще й тим, що допущені в цій формі звітності помилки (якщо вони призвели до заниження суми ПДФО за звітний місяць) виправляються з нарахуванням 3 % або 5 % штрафу та пені. Сподіваємося, що ДПАУ одночасно з оприлюдненням документа, який коментується сьогодні, доведе до відома податкових агентів і рекомендації щодо заповнення цієї нової форми звітності. А поки радимо ознайомитися с матеріалом на с. 61 цього номера.

4. Що робити із заборгованістю з ПДФО, наявною станом на 1 січня 2011 року?

Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03 р. № 889-IV (далі — Закон про податок з доходів) було встановлено чіткі строки перерахування до бюджету ПДФО, однак штрафні санкції за порушення цих строків не застосовувалися до податкових агентів. З набуттям чинності ПКУ ситуація в цьому питанні змінилася докорінно. Тепер несвоєчасне перерахування сум ПДФО загрожує і штрафом за прострочення сплати податкового зобов’язання, і пенею. Згідно з п. 1 підрозділу 1 розділу ХХ ПКУ ПДФО, нарахований, але не сплачений податковим агентом до бюджету всупереч порядку, що діяв до набуття чинності ПКУ, на дату початку дії ПКУ вважається податковим боргом за узгодженим податковим зобов’язанням та підлягає відображенню в податковому розрахунку за результатами першого звітного кварталу, протягом якого набирає чинності цей ПКУ, а також стягується з податкового агента із застосуванням заходів відповідальності, передбачених ПКУ. З цієї норми випливає, що сума наявної простроченої заборгованості з ПДФО на 01.01.11 р. визнається податковим боргом та має бути відображена в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за I квартал 2011 року. Однак ДПАУ вирішила не буквоїдствувати і визнала, що місце такої заборгованості (яка тепер уже є податковим боргом) — у Декларації з ПДФО. Для цих цілей у формі виділено спеціальний рядок 15 «Сума заборгованості з податку на доходи фізичних осіб станом на 01.01.2011 за даними обліку податкового агента», який підлягає заповненню лише один раз — у звітності за січень 2011 року. До цього рядка потраплять суми ПДФО, що з будь-яких причин залишилися несплаченими до бюджету, якщо строк їх сплати настав за правилами, раніше встановленими Законом про податок з доходів.

5.

На завершення процитуємо одну важливу норму ПКУ (п. 5 підр. 10 розділу ХХ ПКУ): «у зв’язку з набранням чинності цим Кодексом штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податків за порушення нормативних актів Кабінету Міністрів України, центрального податкового органу, положень, прямо передбачених цим Кодексом, починають застосовуватися до таких платників податків за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого такі акти були введені в дію».

 

 

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд