Про окремі питання, пов'язані з набуттям чинності Закону про ЄВС

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Січень, 2011/№ 4
В обраному У обране
Друк
Лист від 13.01.2011 р. № 01-16-45

ВИПЛАТА ЛІКАРНЯНИХ І ДЕКРЕТНИХ З 2011 РОКУ —

перше роз'яснення від ФТВП

 

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 13.01.11 р. № 01-16-45

«Про окремі питання, пов'язані з набуттям чинності Закону про ЄВС»

 

У

листі, що коментується, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФТВП) надав своє перше роз'яснення з питань, пов'язаних з набуттям чинності з 2011 року Законом про ЄВС*.

* Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI.

Порядок фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів ФТВП

. Згідно з оновленою ст. 21 Закону № 2240** з 2011 року кардинально змінюється порядок здійснення фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів ФТВП, а саме:

— лікарняних за рахунок ФТВП;

— допомоги по вагітності та пологах;

— допомоги на поховання.

** Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням» від 18.01.01 р. № 2240-III.

Діючий до 2011 року механізм взаємозаліку скасовано. Водночас

суми допомоги, як і раніше, розраховує роботодавець: порядок розрахунку сум допомоги у зв'язку з набуттям чинності Закону про ЄВС не змінюється — змінюється тільки порядок надходження коштів від ФТВП для виплати допомоги.

Згідно з

ч. 1 ст. 21 Закону № 2240 порядок фінансування встановлює правління ФТВП. На жаль, на сьогодні такий порядок не затверджено, але на сайті ФТВП (www.fse.gov.ua) є відповідні проекти документів, які судячи з листа, що коментується, перебувають на реєстрації в Мін'юсті:

Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — проект Порядку фінансування);

Порядок формування, подання та заповнення звітів по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Як випливає з

листа, що коментується, планується, що новий порядок виплати матеріального забезпечення буде застосовуватися для виплати допомог, нарахованих страхувальником після 01.01.11 р. (нарахована сума допомоги не відображена в річному звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП). Із цього випливає, що за перехідними лікарняних (листок непрацездатності відкрито у 2010 році, а закрито у 2011 році) слід застосовувати вже новий порядок фінансування допомоги.

Стисло розповімо про

порядок отримання роботодавцями сум допомоги від ФТВП з урахуванням роз'яснень, наведених у листі, що коментується сьогодні:

1

. На підставі отриманого листка непрацездатності (свідоцтва про смерть) комісія (уповноважений) із соціального страхування керуючись Положенням № 25*** приймає рішення про призначення допомоги, зафіксувавши його у протоколі засідання комісії із соціального страхування (рішенні уповноваженого), наведеному в додатку до Положення № 25. Після цього бухгалтерія нараховує суму допомоги.

*** Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затверджене постановою правління ФТВП від 23.06.08 р. № 25.

Нагадаємо:

засідання комісії для розгляду питань призначення матеріального забезпечення мають проводитися не рідше двох разів на місяць, а уповноважений розглядає такі питання в міру надходження відповідних звернень і подання необхідних для їх вирішення документів. При цьому надані працівником документи на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах мають бути розглянуті не пізніше 10 днів з дня їх надходження (ч. 1 ст. 52 Закону № 2240), а для призначення допомоги на поховання — не пізніше дня, наступного за днем звернення (ч. 4 ст. 52 Закону № 2240).

2

. Підставою для отримання фінансування з ФТВП згідно з ч. 1 ст. 21 Закону № 2240 є складена страхувальником заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами. Форму такої заяви наведено в додатку до проекту Порядку фінансування. У цій заяві-розрахунку страхувальник зазначає нараховану суму допомоги, що підлягає оплаті за рахунок коштів ФТВП («грязну» суму разом з утримуваними з неї сумами податку з доходів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування — 2 %), і подає її до відділення ФТВП за місцем обліку. Оплата перших 5 днів хвороби, оплачуваних за рахунок коштів роботодавця, у заяві-розрахунку не зазначається.

3

. Для зарахування страхових коштів за такими заявами-розрахунками згідно з ч. 2 ст. 21 Закону № 2240 роботодавець відкриває окремий поточний рахунок в банку. Його відкривають згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492, і особливості правового режиму використання такого рахунка, визначені Законом № 2240, передбачаються в договорі банківського рахунка (лист НБУ від 14.12.10 р. № 25-111/2972-22535// «БТ», 2010, № 52, с. 4).

Згідно з

абз. четвертим ч. 2 ст. 21 Закону № 2240 страхові кошти, зараховані на такий рахунок у банку, можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам (інакше кажучи, на виплату допомог, які роботодавець отримує за чеком або перераховує на рахунок працівника). Водночас ФТВП відшкодовує роботодавцю нараховану суму допомоги («грязну» суму). Тому важливо, щоб договір банківського рахунка не забороняв перераховувати з такого рахунка податок з доходів та єдиний внесок при виплаті допомоги.

4

. ФТВП перераховує суми допомоги протягом 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

5

. Кошти, зараховані на окремий рахунок, мають бути використані роботодавцем виключно для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Такі кошти не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

Як зазначено в

листі, що коментується, отримавши кошти від ФТВП, роботодавець виплачує допомогу в такі строки:

— допомогу по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах — не пізніше найближчого дня, установленого для виплати зарплати;

— допомогу на поховання — не пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від ФТВП.

Як бачимо, строки виплати допомоги на поховання відповідають передбаченим

ч. 4 ст. 52 Закону № 2240 — не пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від ФТВП. А от строк для виплати лікарняних і декретних, установлених Законом № 2240 і наведений у листі, що коментується, різні. Так, згідно з ч. 2 ст. 52 Закону № 2240 ці допомоги мають бути виплачені в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати. У листі, що коментується, ФТВП зазначив, що допомоги слід виплачувати в найближчий для виплати зарплати строк з моменту отримання коштів від ФТВП, а не відлічувати його від дня призначення допомоги.

У день виплати допомоги роботодавець повинен перерахувати податок з доходів та єдиний внесок.

Для виплати лікарняних за перші 5 днів хвороби чекати надходження коштів від ФТВП не треба. Їх роботодавець має виплатити в найближчий день для виплати зарплати.

6

. Якщо сума отриманих роботодавцем страхових коштів від ФТВП перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані суми слід повернути ФТВП протягом 3 робочих днів.

При цьому не зовсім зрозуміло, від якого моменту відлічувати триденний строк для повернення коштів — від дати надходження коштів на рахунок роботодавця чи від найближчої дати виплати зарплати, коли і здійснюється фактична виплата допомог (крім допомоги на поховання). На наш погляд, роботодавець має повернути невикористані суми

протягом 3 робочих днів після дня здійснення виплат, оскільки саме після виплати стануть відомі «фактичні витрати на надання матеріального забезпечення».

Зверніть увагу: дотримання строку повернення невикористаних коштів важливе для уникнення штрафних санкцій за його прострочення — за несвоєчасне або неповне повернення таких коштів передбачено штраф у розмірі 10 % від цієї суми (оновлена

ст. 30 Закону № 2240) та адміністративний штраф на підставі оновленої ст. 1655 КпАП — від 136 до 255 грн. (за повторне протягом року порушення — від 170 до 340 грн.).

Як бачимо, тепер

працівникам доведеться довше чекати виплати допомоги від роботодавця — комісія (уповноважений) повинна його призначити (не пізніше 10 днів з дня надходження від працівника документів), роботодавець має подати до ФТВП заяву-розрахунок (строк не регламентований), кошти мають надійти від ФТВП (протягом 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку) і тільки потім у найближчий строк для виплати зарплати роботодавець виплатить допомогу працівнику.

Добровільне страхування підприємців.

З 2011 року всі підприємці, у тому числі які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплачують єдиний внесок за ставкою 34,7 % (абз. перший ч. 11 ст. 8 Закону про ЄВС). Ця ставка забезпечує пенсійне страхування і страхування на випадок безробіття. Тому для того, щоб отримувати матеріальне забезпечення та соціальні послуги від ФТВП, усі підприємці незалежно від використовуваної системи оподаткування повинні стати добровільними платниками єдиного внеску, уклавши з Пенсійним фондом відповідний договір. Таке добровільне страхування передбачає сплату єдиного внеску за ставкою 36,6 % (абз. третій ч. 11 ст. 8 Закону про ЄВС).

Щодо

страхових випадків, що настали до 01.01.11 р., то призначення і виплата матеріального забезпечення добровільно застрахованим особам і підприємцям-спрощенцям у такому разі ФТВП здійснює в порядку і на умовах, що діють до 1 січня 2011 року.

Переплату за внесками на 1 січня 2011 року ФТВП повертає страхувальникам. У листі, що коментується, ФТВП також зазначив, що звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП страхувальник подає востаннє за підсумками 2010 року не пізніше за 20 січня 2011 року. При цьому наявну заборгованість перед ФТВП на 01.01.11 р. страхувальник має погасити на рахунки свого ФТВП. Якщо у страхувальника є переплата за внесками (сума заборгованості ФТВП зазначена в рядку 12 таблиці III і рядку 1 таблиці VI звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2010 рік), то цю суму ФТВП відшкодовує страхувальнику на його рахунок, зазначений у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП (або в заявці).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд