Тема тижня. Нещасний випадок на виробництві

Редакція БТ
Друк
Стаття

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ

 

Інколи життя підносить людям сюрпризи. І ніхто з упевненістю не може сказати, що з ним станеться завтра. На жаль, ці сюрпризи не завжди бувають приємними… Сьогодні поговоримо про нещасні випадки на виробництві. Розповімо, що має зробити роботодавець, якщо його працівника спіткає це лихо. Якщо буде доведено шляхом розслідування, що нещасний випадок стався на виробництві, то у потерпілого працівника є можливість отримати допомогу від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Про це теж розповімо в сьогоднішній Темі тижня.

У сьогоднішній Темі тижня розповімо, які бувають нещасні випадки, як визначити, чи пов'язаний нещасний випадок з виробництвом. Опишемо сам механізм розслідування нещасного випадку, починаючи з того, які підготовчі роботи потрібно провести, хто уповноважений проводити розслідування і які етапи таких розслідувань. Крім того, визначимо межі відповідальності роботодавця і перерахуємо звітність, яку необхідно надати у зв'язку з фактом нещасного випадку на виробництві.

Яна ІНДЮХОВА,
 економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»,
 y.indyukhova@id.factor.ua

 

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ НВ

 

Що розуміти під НВ?

З 01.01.12 р. діє Порядок № 1232, що визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку НВ, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах. Цей документ прийнято на заміну чинного раніше Порядку № 1112.

Порядок № 1232 передбачає:

— розслідування НВ у загальному випадку (порядок прописано в пп. 7 — 32 Порядку № 1232);

— спеціальне розслідування НВ (групові тощо; докладніше див. розділ на с. 43) проводять згідно з нормами пп. 36 — 56;

— розслідування випадків гострого професійного отруєння, випадків виникнення хронічних професійних захворювань (розслідуються відповідно до пп. 62 — 99 Порядку № 1232);

— розслідування аварій на виробництві (порядок описано в пп. 100 — 113 Порядку № 1232).

У табл. 1 наведемо визначення понять НВ, гострого професійного отруєння, гострого професійного захворювання та хронічного професійного захворювання.

У цій статті предметом розгляду є саме НВ на виробництві, тому максимально зосередимося саме на них.

 

Таблиця 1. Визначення понять

Поняття

Визначення

НВ

Це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, унаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть (частина перша ст. 14 Закону № 1105, п. 7 Порядку № 1232)*

Гостре професійне отруєння

Захворювання, що виникло після однократного впливу на працівника шкідливої речовини (речовин) (п. 7 Порядку № 1232)

Гостре професійне захворювання

Захворювання, що виникло після однократного (протягом не більше однієї робочої зміни) впливу шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру (п. 7 Порядку № 1232)

Хронічне професійне захворювання

Захворювання, що виникло внаслідок здійснення професійної діяльності працівника та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, пов'язаних з роботою. До хронічного професійного захворювання належить також захворювання, що виникло після багатократного та/або тривалого впливу шкідливих виробничих факторів. Хронічне професійне захворювання не завжди супроводжується втратою працездатності (п. 63 Порядку № 1232)

* Визначення НВ у цих двох нормативно-правових актах схоже, але в Порядку № 1232 докладніше описано, які саме фактори можуть спровокувати НВ.

 

Нюанси застосування Порядку № 1232

У табл. 2 ми відповіли на загальні запитання з приводу застосування Порядку № 1232 щодо НВ. А в табл. 3 на с. 36 назвали тих, хто проводить розслідування НВ, залежно від того, який стався НВ та з ким.

 

Таблиця 2. Сфера застосування Порядку № 1232

Запитання

Відповідь

На кого поширюється дія Порядку № 1232?

У п. 2 Порядку № 1232 перелічено осіб, на яких поширюється дія цього нормативно-правового акта. Зокрема, це власники підприємств (роботодавці), самі працівники, ФОП

Якщо НВ стався з працівником-іноземцем, який документ регламентує розслідування цього НВ?

Застосовують Порядок № 1232 (п.п. 2 п. 2 Порядку № 1232)

Відповідно до якого нормативно-правового акта розслідуються НВ, що сталися з працівниками, які прямували на роботу або по дорозі з роботи?

Розслідування та облік НВ, що сталися з працівниками під час прямування на роботу або з роботи пішки, на громадському, власному чи іншому транспортному засобі, який не належить підприємству та не використовується на користь підприємства, проводять відповідно до Порядку № 270 (п. 5 Порядку № 1232). Порядок № 1232 не застосовується

Як розслідуються НВ, що сталися з працівниками під час закордонних відряджень?

Застосовують Порядок № 1232, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (п. 6 Порядку № 1232)

Як розслідується НВ, що стався з особою, яка працює за цивільно-правовим договором?

На осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, поширюється норми Порядку № 1232. Але який буде порядок розслідування НВ, залежить від того, чи зареєстровано їх платниками ЄВС. Якщо зареєстровано, то НВ розслідуються ФНВ за місцем настання страхового випадку. Якщо ні, то територіальним органом Держгірпромнагляду за місцем настання НВ (лист Держгірпромнагляду від 07.03.12 р. б/н)

Якщо НВ стався з працівником іншого підприємства?

НВ, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання на користь свого підприємства, розслідується комісією, створеною підприємством, на якому стався НВ, за участі представників підприємства, працівником якого є потерпілий. Такий НВ береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий (п. 24 Порядку № 1232)

Якщо НВ стався з працівником, який працює за сумісництвом?

НВ, що стався з працівником, який тимчасово переведений на інше підприємство або виконує роботу за сумісництвом, розслідується та береться на облік підприємством, на яке перевели працівника або на якому він виконував роботу за сумісництвом (п. 25 Порядку № 1232). Отже, у загальному випадку, якщо йдеться не про внутрішнє сумісництво, основний роботодавець НВ не розслідує

Якщо НВ стався зі студентом, який проходить практику на підприємстві?

НВ, що стався з учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу під час проходження виробничої практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом їх посадових осіб, розслідується та береться ними на облік. У розслідуванні такого НВ бере участь представник навчального закладу (п. 30 Порядку № 1232)

Якщо НВ стався з працівником Державної служби охорони чи іншим суб'єктом господарювання, який має ліцензію на надання послуг з охорони власності та громадян?

Такий НВ розслідується та береться на облік Державною службою охорони або суб'єктом господарювання (роботодавець). У розслідуванні також бере участь представник підприємства, на якому стався НВ (п. 28 Порядку № 1232)

Як розслідується НВ, факт настання якого визнано судом?

У такому разі розслідування організовує територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання НВ та створює комісію у складі не менше 4 осіб. Склад комісії визначено в п. 23 Порядку № 1232.
Облік таких НВ ведеться місцевими адміністраціями за місцезнаходженням підприємства

 

Таблиця 3. Хто та які НВ розслідує

Який НВ

Із ким стався

Хто розслідує (створює комісію)

Звичайне розслідування НВ (див. с. 38)

Із працівником

Роботодавець

Із ФОП або самозайнятою особою

Якщо ця особа сплачує ЄВС, НВ розслідується територіальним органом ФНВ
(п. 14 Порядку № 1232)

Якщо не сплачує ЄВС — територіальним органом Держгірпромнагляду (п. 13 Порядку № 1232, листи Держгірпромнагляду від 31.01.12 р. № 716/0/3-1-6/12 і від 18.01.12 р. № 321/0/5.2-6/12)

З водієм, машиністом, пілотом та іншими членами екіпажу (бригади) в рейсі

Якщо це працівник підприємства — компетентні органи + роботодавець.
Якщо це ФОП або самозайнята особа — компетентні органи + територіальний орган ФНВ

Спеціальне розслідування (див. с. 43)

Не має значення

Варіант 1. Держгірпромнагляд

Варіант 2. Якщо Держгірпромнагляд не прийняв рішення про створення спецкомісії, то НВ розслідується в загальному порядку як звичайний НВ (див. рядок вище)

 

КОЛИ ПОТРІБНО РОЗСЛІДУВАТИ НВ

 

Коли потрібно розслідувати НВ

Розслідування НВ провадиться у випадку, якщо він призвів до втрати працівником працездатності на 1 робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менше ніж на 1 робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника при виконанні ним трудових (посадових) обов'язків. Наведемо приклади таких НВ:

— отримання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострих професійних та інших отруєнь;

— отримання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження;

— утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням;

— інші ушкодження внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного та рослинного світу.

Під час розслідування НВ виявляють факт того, чи пов'язаний НВ з виробництвом (фіксують у висновку комісії — п. 6 акта за формою № Н-5*). Установити цей факт важливо для оплати тимчасової непрацездатності та для інших виплат. Справа в тому, що в разі визнання НВ пов'язаним із виробництвом виплати здійснюються за рахунок коштів ФНВ. До речі, перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від НВ на виробництві та професійного захворювання, визначено в додатку 6 до Порядку № 1232.

* Форми документів див. у Шпаргалці бухгалтера на с. 19.

 

Виробничі НВ

Перелік обставин, за яких НВ визнається пов'язаним із виробництвом, міститься в п. 15 Порядку № 1232 (див. табл. 4). Якщо НВ визнано виробничим, то, крім акта за формою Н-5, необхідно скласти акт за формою Н-1, наведений у додатку 4 до Порядку № 1232. А якщо ні, то форму Н-1 складати не потрібно.

 

Таблиця 4. НВ, пов'язані з виробництвом

№ з/п

Обставини, за яких НВ визнаються пов'язаними з виробництвом (п. 15 Порядку № 1232)

1

2

1

Виконання потерпілим трудових обов'язків за режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні

2

Перебування на робочому місці для виконання трудових обов'язків або завдань роботодавця з моменту прибуття на підприємство до від'їзду, що фіксується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, у тому числі протягом робочого та надурочного часу

3

Підготовка до роботи і впорядкування після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо особистої гігієни, пересування територією підприємства перед початком роботи і після її закінчення

4

Виконання завдань за розпорядженням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні

5

Проїзд на роботу або з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, чи іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору

6

Використання власного транспортного засобу на користь підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи безпосереднього керівника робіт

7

Виконання дій, що не входять до трудових обов'язків працівника, на користь підприємства, зокрема щодо запобігання виникненню аварій або порятунку людей та майна підприємства, будь-які дії за дорученням роботодавця

8

Ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством

9

Надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим підприємствам за наявності відповідного рішення роботодавця

10

Перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання НВ пов'язане з виконанням потерпілим трудових обов'язків або із впливом на нього небезпечних або шкідливих виробничих факторів або середовища

11

Прямування потерпілого до об'єкта (між об'єктами) обслуговування, за затвердженими маршрутами чи до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця

12

Прямування потерпілого до місця або з місця відрядження згідно з установленими завданнями, у тому числі на транспортному засобі будь-якого виду та форми власності

13

Раптова смерть потерпілого від гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах або після підйому потерпілого на поверхню з цією ознакою захворювання, що підтверджено медичним висновком

Примітка. Під підземними роботами розуміються видобуток корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, проведення геологорозвідувальних робіт під землею.

14

Вчинення самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування в рейсі або його смерті під час перебування в рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних або шкідливих виробничих факторів

15

Оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, пов'язаного з НВ під час виконання ним трудових обов'язків

16

Заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою чи вбивство потерпілого під час виконання або у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків чи дій на користь підприємства незалежно від порушення кримінальної справи, крім випадків з'ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру, що підтверджено висновком компетентних органів

Примітка. У листі від 31.01.12 р. № 716/0/3-1-6/12 Держгірпромнагляд на запитання, яким є порядок дій у разі неотримання висновку компетентних органів про характер відносин між особами, причетними до події, відповів таким чином: такі НВ не визнаються пов'язаними з виробництвом на підставі висновку компетентних органів про підтвердження або спростування з'ясування між потерпілим та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру. Отже, власне висновок компетентних органів про характер стосунків між особами, причетними до події, не має значення у вирішенні питання про «виробничність» НВ.

17

Отримання потерпілим травми, ушкоджень внаслідок погіршення стану його здоров'я, що сталося під впливом небезпечного виробничого фактора або середовища при виконанні ним трудових обов'язків, що підтверджується медичним висновком

18

Раптове погіршення стану здоров'я або смерть під час виконання трудових обов'язків унаслідок впливу небезпечних або шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не пройшов обов'язкового медогляду відповідно до законодавства, а робота,
що виконувалася, протипоказана потерпілому згідно з медичним висновком

Примітка. Відповідно до п. 64 Порядку № 1232 віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно до процедури встановлення зв'язку захворювання з умовами праці згідно з додатком 14 до Порядку № 1232 та переліком профзахворювань, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2000 р. № 1662. Відповідно до п. 3 додатка 14 медичний висновок про встановлення цього зв'язку або протипоказань за станом здоров'я виконувати роботу видається лікувально-профілактичним закладом за місцем лікування чи обстеження потерпілого у формі рішення лікарсько-експертної комісії на запит роботодавця та/або голови комісії. У такому запиті й доданих до нього матеріалах повинні міститися необхідні відомості про обставини НВ, результати дослідження умов праці та виробничого середовища, зокрема кількісні та якісні характеристики небезпечних, шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості та напруженості трудового процесу, що передували настанню НВ (див. лист Держгірпромнагляду від 31.01.12 р. № 716/0/3-1-6/12).

19

Перебування потерпілого на території підприємства чи в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, що встановлюється відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, технологічної перерви, а також під час перебування на території підприємства у зв'язку з проведенням виробничої наради, отриманням зарплати, проходженням обов'язкового медогляду тощо або проведенням з дозволу чи з ініціативи роботодавця професійних і кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань і тренувань або заходів, передбачених колективним договором, якщо настання НВ пов'язане із впливом небезпечних або шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком

 

Як бачимо, НВ може бути визнано виробничим, навіть якщо він стався при виконанні працівником дій, що не входять до його трудових обов'язків. Крім того, трапляються НВ, що відбуваються поза робочим часом (наприклад, названі в пп. 3 — 5 табл. 4 на с. 36). І, здавалося б, у деяких випадках їх напевно не може бути визнано пов'язаними з виробництвом. Однак це не так.

Якщо НВ стався під час проїзду на роботу або з роботи на власному транспортному засобі, що використовується для службових цілей, то чи буде його визнано виробничим, залежить від того, чи використовувався цей транспортний засіб на користь підприємства. Якщо комісією встановлено, що потерпілий використовував власний автотранспортний засіб на користь підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця, то НВ визнається пов'язаним із виробництвом і на нього поширюється дія Порядку № 1232. Якщо факт використання автомобіля на користь підприємства не підтвердиться, то такий НВ розслідуватиметься як невиробничий відповідно до норм Порядку № 270.

 

Невиробничі НВ

У п. 16 Порядку № 1232 перелічено обставини, за яких НВ не визнаються пов'язаними з виробництвом, навіть якщо вони стануться в робочий час і на робочому місці (див. табл. 5).

 

Таблиця 5. Обставин, за яких НВ не визнаються пов'язаними з виробництвом

№ з/п

Невиробничі НВ, пов'язані з такими обставинами (п. 16 Порядку № 1232)

1

Перебування за місцем проживання на території польових та вахтових селищ

2

Використання для особистих цілей без згоди роботодавця транспортних засобів, обладнання, інструментів, матеріалів тощо, які належать або використовуються підприємством (крім випадків, які сталися внаслідок їх несправності, що підтверджено відповідними висновками)

3

Погіршення стану здоров'я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також їх впливу (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), що підтверджено відповідним медичним висновком, якщо це не пов'язане із застосуванням таких речовин у виробничому процесі або порушенням вимог щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, до настання НВ був усунений від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного договору

4

Алкогольне, токсичне або наркотичне сп'яніння, не обумовлене виробничим процесом, що стало основною причиною НВ за відсутності технічних та організаційних причин його настання, що підтверджено відповідним медичним висновком

5

Вчинення злочину, установлене звинувачувальним вироком суду або відповідною постановою слідчих органів

6

Природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство (крім випадків, зазначених у п. 15 Порядку № 1232), що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та/або слідчих органів

 

МЕХАНІЗМ РОЗСЛІДУВАННЯ НВ

 

Підготовчі роботи перед розслідуванням НВ

Дії, що передують розслідуванню. На рисунку на с. 39 проілюстровано дії, які необхідно виконати до початку безпосереднього розслідування НВ.

Лікувально-профілактичний заклад обов'язково проводить у порядку, установленому МОЗ, необхідні дослідження і складає протокол про наявність в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та визначає ступінь його сп'яніння. Відповідний висновок або витяг із протоколу, а також висновок про ступінь важкості травми із зазначенням коду діагнозу згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та сімейних проблем охорони здоров’я (МКБ-10) подаються на запит роботодавця, ФНВ до створення комісії з проведення розслідування НВ або голови комісії після її створення протягом доби з моменту отримання запиту.

Якщо роботодавця своєчасно не повідомили про НВ або втрата працездатності настала не відразу, то такий НВ розслідується і береться на облік згідно з Порядком № 1232 протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи, яка представляє його інтереси, незалежно від строку НВ (п. 23 Порядку № 1232). А якщо підприємство, на якому стався НВ, реорганізовано, то розслідування проводиться його правонаступником, а в разі ліквідації підприємства встановлення факту НВ розглядається в судовому порядку.

 

img 1

Підготовча робота до розслідування НВ

 

НВ у вихідний день. Порядок № 1232 не містить окремих вказівок на випадок, якщо НВ стався на виробництві у вихідний або святковий день. Тому Держгірпромнагляд у листі від 18.01.12 р. № 321/0/5.2-6/12 зазначає, що роботодавець зобов'язаний у встановленому порядку передати повідомлення про НВ черговим працівникам підприємства та організувати розслідування. Комісія, створена відповідно до наказу роботодавця, також проводить розслідування у вихідні та святкові дні. Це пов'язане з необхідністю в найкоротші строки провести розслідування, виявити причини, що призвели до НВ, розробити заходи щодо запобігання подібним НВ, а також своєчасно призначити страхові виплати й послуги потерпілому.

Що стосується практичної реалізації цього роз'яснення, то на виробництві, яке працює і у вихідні для керівництва підприємстві дні, завжди є безпосередній керівник робіт, який і повідомить керівництво роботодавця (етап 3 на рисунку).

 

Як розслідують НВ?

Кого включають до комісії? Роботодавець зобов'язаний створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов'язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів, інших фахівців і сприяти роботі комісії з метою своєчасного та об'єктивного проведення розслідування НВ.

У п. 11 Порядку № 1232 написано, кого можна включати до складу комісії, а кого не можна (див. табл. 6).

 

Таблиця 6. Склад комісії з розслідування НВ

До складу комісії з розслідування НВ

потрібно включати

1) керівника (спеціаліста) служби охорони праці (посадову особу, на яку роботодавець поклав виконання функцій з охорони праці)

2) представника ФНВ за місцезнаходженням підприємства

3) представника профспілки (за відсутності профспілки — уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці)

4) представника підприємства(1)

5) представника закладу державної СЕС (у разі виявлення гострого професійного захворювання чи отруєння)

не можна включати

1) безпосереднього керівника робіт

2) потерпілого чи особу, яка представляє його інтереси(2)

(1) Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, до складу комісії входять також представники такого підприємства та первинної організації профспілки (за відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці).

(2) Ці особи мають право брати участь у засіданнях комісії, уносити пропозиції, подавати документи щодо НВ, давати відповідні пояснення, у тому числі викладати в усній та письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин НВ та отримувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

 

У разі відсутності в роботодавця необхідної кількості осіб для створення комісії до складу комісії входять представники роботодавця (роботодавець) і райдержадміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування.

Крім того, до складу комісії можуть входити страхові експерти (розд. III Положення № 63).

Зверніть увагу: керівник та спеціалісти служби охорони праці повинні під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходити за рахунок роботодавця навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до Типового положення № 15 (це передбачено ст. 18 Закону про охорону праці). До програм навчання з охорони праці обов'язково включаються питання з вивчення основних вимог Порядку № 1232. Тому для участі в роботі комісії з розслідування НВ на підприємстві мають залучатися особи, які згідно з чинним законодавством пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (див. лист Держгірпромнагляду від 31.01.12 р. № 716/0/3-1-6/12).

Що робить комісія? Голова комісії зобов'язаний письмово поінформувати потерпілого чи уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його права та з початку роботи комісії запросити до співпраці.

Члени комісії мають право отримувати усні чи письмові пояснення про НВ та проводити опитування роботодавця, посадових осіб, інших працівників, у тому числі потерпілого, і опитувати осіб — свідків НВ та причетних до нього осіб, здійснювати необхідні запити, пов'язані з проведенням розслідування.

Згідно з п. 14 Порядку № 1232 за 3 робочі дні з моменту створення комісії вона має виконати дії, названі в табл. 7 на с. 41.

У випадках, зазначених у п. 31 Порядку № 1232, або в разі виникнення необхідності у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин та причин НВ строк розслідування може бути продовжено за письмовим погодженням з територіальним органом Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства. У разі отримання письмової згоди роботодавець приймає рішення про продовження строку проведення розслідування.

У таблиці 8 на с. 41 перелічено, що має зробити роботодавець після закінчення розслідування.

 

Таблиця 7. Обов'язки комісії (п. 14 Порядку № 1232)

Завдання комісії

1

Обстежити місце НВ, отримати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб — свідків НВ та причетних до нього осіб

2

Визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці

3

З'ясувати обставини та причини НВ

4

Вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо)

Примітка. Інформація, що міститься в медичній документації (в амбулаторній картці та історії хвороби потерпілого), є конфіденційною. Тому якщо потерпілий, його родичі або уповноважені особи заперечують проти того, щоб комісія вивчала первинну медичну документацію, необхідно скласти акт довільної форми і засвідчити його підписами членів комісії, потерпілого, членів його сім'ї чи уповноваженої особи (див. лист Держгірпромнагляду від 30.01.12 р. № 680/0/5.1-6/11).

5

Визначити, чи пов'язаний НВ з виробництвом

6

Установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним НВ

7

Скласти і передати для затвердження роботодавцю:
акт за формою Н-5 (додаток 3 до Порядку № 1232) у 5 примірниках;
акт за формою Н-1 (додаток 4 до Порядку № 1232)

Примітка. У разі якщо НВ визнано комісією не пов'язаним із виробництвом, складається тільки акт за формою Н-5.
Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. У разі незгоди зі змістом акта член комісії підписує його з позначкою про наявність особливої думки, яку він викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід'ємну частину. У листі від 31.01.12 р. № 716/0/3-1-6/12 Держгірпромнагляд підкреслює, що кожен член комісії має право на свою думку, але відмовитися від підписання акта не можна.

8

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1, потрібно скласти у 6 примірниках Картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 (додаток 5 до Порядку № 1232)

 

Факт перебування потерпілого у трудових відносинах з роботодавцем при розслідуванні НВ створеною роботодавцем комісією не потребує підтвердження Держпраці, оскільки в компетенції самого роботодавця встановити факт наявності таких трудових відносин (див. лист Держгірпромнагляду від 30.01.12 р. № 680/0/5.1-6/11). А якщо має місце спеціальне розслідування, то таке підтвердження необхідне. Про спецрозслідування див. розділ на с. 43.

 

Таблиця 8. Що має зробити роботодавець після закінчення розслідування

Дії роботодавця після закінчення розслідування

1

2

1

Роботодавець розглядає та затверджує примірник акта за формою Н-5 і Н-1 протягом доби після надходження матеріалів за результатами розслідування (п. 17 Порядку № 1232)

2

Реєструє НВ у журналі за формою згідно з додатком 7 до Порядку № 1232 (п. 18 Порядку № 1232)

3

Згідно з п. 19 Порядку № 1232 примірники затверджених актів за формами Н-5 та Н-1 протягом доби надсилаються роботодавцем:
— керівнику (спеціалісту) служби охорони праці;
— потерпілому чи уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;
— ФНВ за місцезнаходженням підприємства, на якому стався НВ;
— територіальному органу Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства;
— профспілці, представник якої брав участь у роботі комісії.
Копії актів за формами Н-5 і Н-1 надсилаються органу управління підприємства, а за його відсутності — місцевій держадміністрації.
У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Н-1 надсилається закладу державної СЕС, що здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством та веде облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь)

4

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або в разі смерті потерпілого внаслідок травми, отриманої під час НВ, роботодавець, який бере на облік НВ, складає повідомлення про наслідки НВ за формою Н-2 (додаток 8 до Порядку № 1232) і надсилає його у 10-денний строк організаціям та особам, яким направлялися акти за формами Н-5 і Н-1, а в разі смерті потерпілого внаслідок раніше отриманих травм чи інших ушкоджень терміново подає письмове повідомлення про НВ згідно з додатком 2 до Порядку № 1232 установам, організаціям, яким надсилалися акти за формами Н-5 і Н-1 (п. 22 Порядку № 1232). Повідомлення за формою Н-2 обов'язково додається до акта за формою Н-1 та зберігається разом з ним

 

Матеріали розслідування. Матеріалами розслідування є:

1) акти за формами Н-5 та Н-1 (у разі якщо НВ визнано пов'язаним із виробництвом);

2) наказ про створення комісії;

3) картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння));

4) пояснення потерпілого, осіб — свідків НВ та причетних до нього осіб (за їх наявності);

5) копії документів про:

— кваліфікацію працівника;

— проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів;

— отримання завдання на виконання роботи, під час якої стався НВ (за наявності);

— у разі потреби — витяг з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця (обладнання, апаратури, матеріалів тощо), висновок лікувально-профілактичного закладу про стан сп'яніння, наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин.

Примірники актів за формами Н-5 і Н-1 разом з матеріалами розслідування зберігаються на підприємстві протягом 45 років, у разі реорганізації підприємства передаються його правонаступнику, який бере на облік НВ, а в разі ліквідації підприємства — до державного архіву. У робочому органі виконавчої дирекції ФНВ примірники актів за формами Н-5 і Н-1 також зберігаються протягом 45 років.

 

Контроль і відповідальність

Хто здійснює контроль? Контроль за своєчасністю та об'єктивністю проведення розслідування НВ, підготовкою матеріалів розслідування, веденням обліку НВ, вжиттям заходів щодо усунення причин НВ здійснюють:

— органи державного управління;

— органи державного нагляду за охороною праці;

— виконавча дирекція ФНВ та її робочі органи відповідно до компетенції.

Крім того, ще існує громадський контроль, який здійснюють профспілки через свої виборні органи та представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці в разі відсутності на підприємстві профспілки.

Перелічені органи та особи мають право вимагати від роботодавця проведення повторного (додаткового) розслідування НВ, затвердження або перегляду затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1, визнання НВ пов'язаним із виробництвом і складання акта за формою Н-1 у разі, якщо виявлено порушення вимог Порядку № 1232.

У яких випадках роботодавцю видають припис? Посадова особа органу Держгірпромнагляду має право видавати обов'язкові для виконання роботодавцем приписи за формою Н-9 (додаток 10 до Порядку № 1232) про необхідність проведення розслідування (повторного розслідування) НВ, затвердження або перегляду затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1, визнання або невизнання НВ пов'язаним із виробництвом, складання акта за формою Н-5 або Н-1. Це може статися в таких випадках:

— якщо роботодавець відмовляється скласти або затвердити акт за формою Н-5 або Н-1;

— постраждалий (особа, яка представляє його інтереси) не згоден зі змістом акта за формою Н-5 або Н-1;

— надходження скарги;

— незгоди з висновками про обставини та причини настання НВ;

— приховування факту настання НВ.

Крім того, припис за формою Н-9 може бути видано, якщо при складанні актів за формами Н-5 і Н-1 допущено помилки або неточності. У такому разі комісія з розслідування НВ має скласти нові акти, до яких уносяться необхідні зміни та уточнення, які після затвердження надсилаються роботодавцем особам та органам. На раніше складених актах виконується запис (причина, з якої вони втратили свою чинність) і вказуються номер і дата нових актів. Відповідні зміни також уносяться до журналу реєстрації осіб, які постраждали від НВ (додаток 7 до Порядку № 1232).

Роботодавець, який отримав припис за формою Н-9, зобов'язаний у 5-денний строк після його отримання видати наказ про вжиття зазначених у приписі заходів, а також притягти до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці. Про вжиття заходів роботодавець письмово повідомляє орган Держгірпромнагляду в установлений ним строк (п. 35 Порядку № 1232).

Рішення посадової особи органу Держгірпромнагляду може бути оскаржено в судовому порядку. На час розгляду справи в суді дія припису за формою Н-9 призупиняється.

Відповідальність. У зв'язку з настанням НВ працівників роботодавця можуть притягти до адміністративної відповідальності (див. табл. 9).

 

Таблиця 9. Можлива адміністративна відповідальність працівників роботодавця
у зв'язку з настанням і розслідуванням НВ

Норма КУпАП

За що настає відповідальність

Розмір штрафу

Кого притягують

Частина друга ст. 41

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці

Від 68 до 170 грн.

Працівників, які припустилися порушень

Від 340 до 680 грн.

Посадових осіб підприємств та ФОП

Частина третя ст. 41

Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про НВ на виробництві

Від 340 до 850 грн.

Посадових осіб підприємств, ФОП, які використовують найману працю, та фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю

Примітка. Відповідальність, передбачену частиною третьою ст. 41 КУпАП, запроваджено з 15.06.12 р. Законом України від 24.05.12 р. № 4837-VI. Саме цим Законом змінено й розміри штрафів, передбачених частиною другою ст. 41 КУпАП і ст. 1884 КУпАП.

Ст. 1654

Несвоєчасне інформування ФНВ про НВ на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві

Від 136 до 255 грн.
(за повторне порушення протягом року — від 170 до 340 грн.)

Посадових осіб підприємств, ФОП, які використовують найману працю, фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю

Ст. 1884

Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці з приводу усунення порушень законодавства про охорону праці (тобто невиконання припису за формою Н-9) та створення перешкод для діяльності цих органів

Від 102 до 170 грн.

Працівників, які не виконували такі вимоги

Від 510 до 1700 грн.

Громадян та посадових осіб

Примітка. У листі від 31.01.12 р. № 716/0/3-1-6/12 Держгірпромнагляд зазначає: у разі повторного невиконання припису за формою Н-9 матеріали передаються органам прокуратури.

 

Роботодавець зобов'язаний провести аналіз причин настання НВ за підсумками кварталу, півріччя і року та розробити і виконати план заходів щодо запобігання подібним НВ.

Органи управління підприємств, місцеві держадміністрації зобов'язані на підставі актів за формами Н-5 і Н-1 провести аналіз обставин та причин настання НВ за підсумками півріччя й року, довести його результати до відома підприємств, що належать до сфери їх управління, а також розробити і виконати план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

 

НВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЕЦРОЗСЛІДУВАННЮ

 

Спеціальне розслідування НВ

Які НВ підлягають спецрозслідуванню? Згідно з п. 36 Порядку № 1232 спеціальному розслідуванню підлягають такі випадки:

— НВ зі смертельним наслідком;

— групові НВ, що сталися одночасно з двома та більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм;

— випадки смерті працівників на підприємстві;

— випадки зникнення працівників при виконанні трудових (посадових) обов'язків;

— НВ, що спричинюють тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю постраждалого.

Про настання такого НВ, що підлягає спецрозслідуванню відповідно до пп. 36 — 56 Порядку № 1232, роботодавець має повідомити протягом 1 години з використанням засобів зв'язку та протягом 3 годин надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2 до Порядку № 1232 до таких органів (п. 37 Порядку № 1232):

1) територіального органу Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства;

2) органу прокуратури за місцем настання нещасного випадку;

3) ФНВ за місцезнаходженням підприємства;

4) органу управління підприємства (у разі його відсутності — місцевої держадміністрації);

5) закладу державної СЕС, що здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь));

6) профспілки (за відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

7) органу галузевої профспілки вищого рівня (за відсутності — територіального профоб’єднання за місцем настання НВ);

8) органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за місцем настання НВ
(за необхідності).

Строки повідомлення про НВ відлічуються з моменту отримання роботодавцем повідомлення про НВ, зокрема, від безпосереднього керівника робіт — про настання НВ; від лікувально-профілактичного закладу — про звернення потерпілого з посиланням на НВ на виробництві. Отже, строк повідомлення в одну і три години не залежить від того, коли роботодавець отримав висновок лікувально-профілактичного закладу про ступінь тяжкості травми (див. лист Держгірпромнагляду від 30.01.12 р. № 680/0/5.1-6/11).

Спецрозслідування НВ , що спричинюють тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю постраждалого, проводиться за рішенням Держгірпромнагляду або його територіальних органів залежно від характеру і ступеня тяжкості травми. Саме орган Держгірпромнагляду, а не роботодавець, створює спецкомісію для розслідування такого НВ (п. 38 Порядку № 1232). До цієї комісії входить і представник роботодавця. Оскільки таке спецрозслідування проводиться не роботодавцем, то далі ми не розглядатимемо її діяльність, а зупинимося тільки на обов'язку роботодавця при розслідуванні.

Комісія під час розслідування має отримати роз'яснення від власника (уповноваженої особи) чи опитати свідків з приводу наявності домовленості, що підтверджує трудові відносини (див. лист Держгірпромнагляду від 31.01.12 р. № 716/0/3-1-6/12).

Якщо ж територіальний орган Держгірпромнагляду протягом доби не прийме рішення про проведення спецрозслідування такого НВ, то розслідування проводиться роботодавцем або ФНВ за місцем настання НВ у загальному порядку, керуючись при цьому пп. 3 — 32 Порядку № 1232 (як його проводять, ми описали вище). У цьому випадку комісію для розслідування НВ створюватиме роботодавець.

Як роботодавцю зрозуміти, що орган Держгірпромнагляду не проводитиме спецрозслідування? У листі від 30.01.12 р. № 680/0/5.1-6/11 Держгірпромнагляд роз'яснює: якщо протягом доби від територіального органу Держгірпромнагляду не надійшов запит про надання кандидатури представника роботодавця для включення до складу спецкомісії, можна вважати, що територіальним органом не прийнято рішення щодо проведення спецрозслідування такого НВ.

Для роботодавця важливо кваліфікувати НВ, що спричинили тяжкі наслідки. Віднесення НВ до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю постраждалого, здійснюється згідно з Класифікатором розподілу травм.

Відповідно до п. 6 Класифікатора розподілу травм медичний висновок про ступінь тяжкості виробничої травми надається виключно лікувально-експертною комісією (ЛЕК) лікувально-профілактичного закладу, де здійснюється лікування особи, яка постраждала, у строк до 1 доби з моменту надходження запиту роботодавця та/або голови комісії.

Оскільки спецрозслідуванню підлягають НВ з отриманими травмами, перелік яких визначено п. 3 Класифікатора розподілу травм, то для визначення необхідності призначення спецрозслідування такого випадку достатньо повідомлення роботодавця згідно з додатком 2 до Порядку № 1232, у п. 6 якого зазначено характер травм (див. лист Держгірпромнагляду від 31.01.12 р. № 716/0/3-1-6/12).

Обов'язки роботодавця під час спецрозслідування перелічено в п. 45 Порядку № 1232. Зокрема, він повинен:

1) за рішенням спецкомісії зробити фотознімки місця, де стався НВ;

2) створити належні умови для роботи спеціальної комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям). Спецрозслідування проводиться протягом 10 днів. За необхідності строк може бути продовжено. Наприклад, якщо не вдалося з поважних причин (незадовільний стан здоров'я потерпілого, відсутність членів сім'ї або представника інтересів потерпілого тощо) протягом 10 робочих днів організувати зустріч із зазначеними вище особами, строк спецрозслідування може бути продовжено органом, який створив спеціальну комісію (лист Держгірпромнагляду від 31.01.12 р. № 716/0/3-1-6/12);

3) організувати в разі проведення розслідування випадків гострого професійного захворювання (отруєння) медичне обстеження інших працівників відповідної дільниці підприємства;

4) організувати проведення необхідних лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи тощо;

5) організувати друкування, тиражування та оформлення в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування, зазначених у пп. 50 і 51 Порядку № 1232;

6) організувати доставку тіла загиблого працівника, його ідентифікацію та відшкодувати пов'язані з цим витрати.

Крім того, роботодавець зобов'язаний компенсувати витрати, пов'язані з діяльністю спецкомісії та залучених експертів (п. 46 Порядку № 1232).

Під час надходження скарги керівник Держгірпромнагляду може призначити повторне (додаткове) розслідування НВ спецкомісією в іншому складі, за результатами її роботи скасувати акти за формами Н-5 і Н-1. Рішення спецкомісії в іншому складі може бути оскаржено лише в судовому порядку.

Дії роботодавця після проведення спецкомісії зводяться до двох обов'язків:

1. Вжиття заходів щодо запобігання подібним НВ. Він зобов'язаний у 5-денний строк після затвердження акта за формою Н-5 видати наказ про вжиття запропонованих спецкомісією заходів та запобігання виникненню подібних НВ, який обов'язково додається до матеріалів спецрозслідування, а також притягти відповідно до законодавства до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, посадових інструкцій та інших актів підприємств із цих питань. Про вжиття запропонованих заходів роботодавець інформує в письмовій формі органи, що брали участь у проведенні розслідування, у строки, зазначені в акті форми Н-5.

2. Розсилання матеріалів спецрозслідування та актів за формами Н-5 і Н-1. Роботодавець зобов'язаний у 5-денний строк після затвердження акта за формою Н-5 надіслати за свій рахунок копії матеріалів спецрозслідування, зазначених у пп. 50 і 51 Порядку № 1223, органам прокуратури, іншим органам, представники яких брали участь у проведенні спецрозслідування, Держгірпромнагляду, ФНВ, а в разі проведення розслідування випадків виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) — також закладу державної СЕС, що здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, де працює постраждалий.

Примірники затверджених актів за формами Н-5 і Н-1 (у разі якщо НВ визнано пов'язаним із виробництвом) та примірник картки за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) надсилається:

— потерпілому, членам його сім'ї чи уповноваженій особі, яка за дорученням представляє його інтереси;

— ФНВ за місцезнаходженням підприємства;

— територіальному органу Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства.

Примірники затверджених актів за формами Н-5 і Н-1 та примірник картки за формою П-5 разом з іншими матеріалами спецрозслідування зберігаються на підприємстві протягом 45 років, у разі реорганізації підприємства передаються його правонаступнику, який бере на облік НВ, а в разі ліквідації підприємства — до державного архіву.

 

Якщо НВ стався з водієм

НВ, що сталися з водієм, машиністом, пілотом та іншими членами екіпажу (бригади) в рейсі під час аварії або катастрофи, розслідуються дещо інакше: або роботодавець (якщо йдеться про звичайне розслідування; про нього див. с.38), або спецкомісія (якщо йдеться про НВ, що підлягає спецрозслідуванню) повинні розслідувати такий НВ, ґрунтуючись на матеріалах розслідування аварії/катастрофи на транспорті, здійсненого відповідними органами. Але комісію все одно потрібно створити. Про особливості такого розслідування йдеться в п. 31 (для звичайного розслідування) і в п. 40 Порядку № 1232 (для спеціального).

Орган, що проведе розслідування аварії/катастрофи, має протягом 10 днів після завершення розслідування передати роботодавцю або голові спецкомісії інформацію про обставини та причини аварії/катастрофи на транспорті, що спровокувала НВ, також надати відомості про осіб, які допустили порушення вимог законодавства, незалежно від порушення кримінальної справи.

Якщо роботодавець (голова спецкомісії) не отримав від відповідних органів такі відомості протягом місяця з моменту аварії/катастрофи на транспорті, комісія складає акти за формами Н-5 і Н-1 і в пункті 10 акта за формою Н-1 наводить найменування органу, що безпосередньо проводить розслідування, безпосередніх учасників дорожнього руху та осіб, які користувалися транспортним засобом, але не причетні до керування. Затверджені акти за формами Н-5 і Н-1 надсилаються відповідним органам у встановленому порядку.

Після отримання роботодавцем відомостей про обставини та причини аварії/катастрофи на транспорті, а також осіб, які допустили порушення вимог законодавства, ним складається висновок за формою Т-1 згідно з додатком 9 до Порядку № 1232. Цей висновок надсилається у триденний строк після його погодження з територіальним органом Держгірпромнагляду і робочим органом виконавчої дирекції ФНВ за місцем настання НВ роботодавцем представникам органів та установ, яким надіслано акти за формами Н-5 і Н-1.

 

ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКУ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

Допомога працівнику від ФНВ

Системою державного соціального страхування передбачено виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, що настала у зв'язку з НВ.

Якщо за результатами розслідування з'ясується, що НВ пов'язаний із виробництвом, то перші 5 днів тимчасової непрацездатності на підставі наданого працівником лікарняного листка оплачуються за рахунок роботодавця, решта днів — за рахунок коштів ФНВ. Отже, у загальному випадку на допомогу претендують застраховані працівники, які постраждали від НВ, визнаного пов'язаним з виробництвом.

У листку непрацездатності як причину непрацездатності має бути зазначено код «4», що свідчить про НВ на виробництві та його наслідки.

Допомога призначається та виплачується роботодавцем за місцем роботи потерпілого, де стався страховий випадок, у розмірі 100 % середньої зарплати згідно з нормами Порядку № 24. Докладніше питання нарахування і виплати допомоги в такому разі ми розглянемо в окремій статті. Але для того, щоб працівник зміг отримати допомогу, НВ має бути належно оформлено необхідними документами відповідно до Порядку № 1232 (акти за формами Н-1, Н-5, П-4 тощо).

 

Облік та звітність

Бухгалтерський облік. Як бачимо, на роботодавця покладено вагомий тягар обов'язків, які він має виконати, якщо на його підприємстві стався НВ. Зокрема, як уже згадувалося, роботодавець повинен забезпечити комісію всім необхідним (зв'язок, канцелярське приладдя, забезпечення транспортом, фотографування місця НВ тощо), також він зазнає витрат і під час спецрозслідування (пп. 43, 45 і 46 Порядку № 1232).

На нашу думку, витрати, пов'язані з НВ, логічніше визнати надзвичайними витратами. Але деякі фахівці вважають, що такі витрати краще віднести до інших витрат операційної діяльності.

Згідно з Інструкцією № 291 на рахунку 99 «Надзвичайні витрати» ведеться облік втрат і витрат, пов'язаних з подіями чи операціями, що відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді. До витрат від надзвичайних подій належать як прямі втрати за результатами цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, плата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлювальних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів).

Рахунок 99 має такі субрахунки:

— 991 «Втрати від стихійного лиха»;

— 992 «Втрати від техногенних катастроф і аварій»;

— 993 «Інші надзвичайні витрати».

Отже, для відображення витрат, пов'язаних з НВ, що стався на підприємстві, найбільше підходить рахунок 993.

Податковий облік. Витрати на розслідування НВ визнаються податковими витратами на підставі п.п. 138.12.2 ПКУ як інші витрати господарської діяльності, в яких прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат. І такі витрати, визнаються витратами того звітного періоду, в якому їх було здійснено, відповідно до правил бухобліку (п. 138.5 ПКУ).

Що стосується ПДВ , то якщо ви — зареєстрований платник цього податку, то, як завжди, ви маєте право на податковий кредит (наприклад, при купівлі канцтоварів для комісії чи оплаті послуг з перевезення членів комісії).

Звітність до ПФУ. Протягом 2 робочих днів після настання НВ або професійного захворювання роботодавцю необхідно подати Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання до органу ПФУ (додаток 7 до Порядку № 22-2). Наприклад, якщо НВ стався з працівником 04.07.12 р., отже, цей звіт потрібно подати не пізніше 06.07.12 р.

Якщо не подати його або подати несвоєчасно, то роботодавця може бути оштрафовано на 170 грн. (п. 4 ч. 11 ст. 25 Закону про ЄВС). Крім того, у статті «Штрафи щодо ЄВС: нюанси нарахування» // «БТ», 2012, № 21, с. 17 ми писали, що в цьому випадку існує імовірність накладення адмінштрафу на підставі ст. 1651 КУпАП, якщо не закінчиться строк у 2 місяці — від 340 до 510 грн. (за повторне порушення протягом року — від 510 до 680 грн.). У цілому про ЄВС-звітність ми писали у статті «Оновлений звіт з єдиного внеску: вивчаємо зміни» // «БТ», 2012, № 1-2, с. 28.

У зв'язку з настанням НВ клас профризику та зміна ставки ЄВС обов'язково не переглядаються. Згідно з п. 3.7 Порядку № 30 зміна класу профризику здійснюється робочим органом виконавчої дирекції ФНВ один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику виробництва встановлюється з початку поточного року.

До запровадження ЄВС (до 01.01.11 р.) рівень травматизму враховувався при встановленні ставки внеску до ФНВ у вигляді знижки та надбавки до страхового тарифу. Після введення ЄВС такої норми немає, але ФНВ усе-таки може перевести роботодавця до вищого класу ризику за поданням страхового експерта згідно з останнім абзацом ст. 47 Закону № 1105.

Статистична звітність. Роботодавець на підставі актів за формою Н-5 та Н-1 подає державну статистичну звітність про потерпілих і несе відповідальність за її достовірність — форму № 7-ТНВ (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році», затверджену наказом Держкомстату від 15.09.09 р. № 351 (подати потрібно до 20 лютого року, наступного за звітним).

Якщо не подати цей звіт або подати їх з недостовірними відомостями чи із запізненням, то на посадових осіб підприємства та ФОП можуть накласти адмінштраф за ст. 1863 КУпАП — від 170 до 255 грн. (при повторному порушенні протягом року штраф становитиме від 255 до 425 грн.).

На цьому закінчуємо розповідь про НВ та сподіваємося, що з працівниками вашого підприємства вони не стануться.

 

Документи і скорочення статті

ПКУ Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про ЄВС — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI.

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Закон про охорону праці — Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Порядок № 1232 — Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30.11.11 р. № 1232.

Порядок № 1112 — Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 25.08.04 р. № 1112 (втратив чинність з 01.01.12 р.).

Порядок № 270 — Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою КМУ від 22.03.01 р. № 270.

Класифікатор розподілу травм — Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості, затверджений наказом МОЗ від 04.07.07 р. № 370.

Положення № 63 — Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затверджене постановою правління ФНВ від 20.12.11 р. № 63.

Порядок № 22-2 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління ПФУ від 08.10.10 р. № 22-2.

Порядок № 24 — Порядок призначення, перерахунку та проведення страхових виплат, затверджений постановою ФНВ від 27.04.07 р. № 24.

Порядок № 30 — Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основної), затверджений постановою правління ФНВ від 30.11.10 р. № 30.

Типове положення № 15 — Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держпраці від 26.01.05 р. № 15.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

НВ — нещасний випадок.

ПФУ — Пенсійний фонд України.

ЄВС — єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

ФОП — фізична особа — підприємець.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі