Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Як підприємству заповнити декларацію з єдиного податку

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2013/№ 31
Друк
Стаття

ЯК ПІДПРИЄМСТВУ ЗАПОВНИТИ ДЕКЛАРАЦІЮ
З ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

Сьогодні ми наводимо порядковий алгоритм заповнення оновленої форми Податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи. Більшість єдиноподатників уперше подаватимуть таку оновлену форму декларації за р?езультатами півріччя 2013 року.

 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ТА СПЛАТИ ЄП ПІДПРИЄМСТВАМИ (ГРУПИ 4 ТА 6)

Показник

Пояснення

1

2

Форма податкової декларації

Податкова декларація платника єдиного податку — юридичної особи (затверджена наказом № 1688). З 01.04.13 р. подається декларація в редакції наказу МФУ від 07.11.12 р. № 1159

Звітний (податковий) період

Календарний квартал (загальний випадок).

Декларація заповнюється наростаючим підсумком з початку календарного року.

Винятки:

1. Суб’єкт перейшов на сплату ЄП з іншої системи оподаткування (п. 294.3 ПКУ) — перший податковий (звітний) період починається з 1 числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому виписано Свідоцтво ЄП, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

2. Зареєстрований суб’єкт господарювання, який до закінчення місяця, у якому відбулася держреєстрація, подав Заяву ЄП (п. 294.4 ПКУ) — перший податковий (звітний) період починається з 1 числа місяця, у якому відбулася державна реєстрація.

3. Реорганізований суб’єкт господарювання (крім перетворення) із платника податку, який має непогашені податкові зобов’язання або податковий борг, що виникли до такої реорганізації (п. 294.5 ПКУ), — перший податковий (звітний) період починається з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено податкові зобов’язання або податковий борг і подано Заяву ЄП.

4. Здійснення держреєстрації припинення юрособи — єдиноподатника (п. 294.6 ПКУ) — останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу Міндоходів Заяву ЄП про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням здійснення господарської діяльності.

5. Зміна податкової адреси єдиноподатника (п. 294.7 ПКУ) — останнім податковим (звітним) періодом за старою адресою вважається період, у якому подано до органу Міндоходів Заяву ЄП про зміну податкової адреси

Строк подання

Протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу (п.п. 49.18.2 ПКУ).

За підсумками періодів 2013 року не пізніше:

— за I квартал — 13.05.13 р.;

— за II квартал — 09.08.13 р.;

— за III квартал — 11.11.13 р.;

— за IV квартал — 10.02.14 р.

Чи можливе перенесення строку подання декларації

Передбачено п. 49.20 ПКУ: якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, який настає за вихідним або святковим днем.

Наприклад, у разі подання декларації за IV квартал 2013 року останній день — 9 лютого 2014 року є вихідним (неділя), тому останній день подання — 10.02.14 р.

Куди подається декларація

До органу Міндоходів за місцем податкової адреси (п. 295.4 ПКУ)

Чи потрібно подавати декларацію, якщо у звітному періоді не отримано доходу для ЄП (не провадилася діяльність)

Декларацію подавати необхідно. Згідно з п. 49.2 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожен установлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, здійснював він господарську діяльність у звітному періоді чи ні

Строк сплати ЄП

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації (п. 295.3 ПКУ).

За періоди 2013 року граничні строки сплати: 20.05.13 р.; 19.08.13 р.; 19.11.13 р.; 19.02.14 р.

Чи можливе перенесення строку сплати ЄП, якщо останній день припадає на неробочий

Ні, сплатити необхідно напередодні

Строк сплати ЄП за підвищеною ставкою

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (за періоди 2013 року: 20.05.13 р.; 19.08.13 р.; 19.11.13 р.; 19.02.14 р.)

Способи подання декларації (п. 49.3 ПКУ)

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) поштою з повідомленням про вручення і з описом вкладення (не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання);

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб в порядку, визначеному законодавством. Оскільки єдиноподатники груп 4 і 6 є малими підприємствами (для групи 6 — при дотриманні критерію середньої чисельності працівників не більше 50 осіб на рік), то обов’язково подавати декларацію в електронному вигляді вони не зобов’язані

Відповідальність

Згідно з п. 120.1 ПКУ за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової декларації накладається штраф у розмірі:

170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;

1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, здійснене платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення

 

СТРУКТУРА ДЕКЛАРАЦІЇ

Розділ Декларації

Заповнює (+) або не заповнює (-) розділ підприємство

групи 4

групи 6

I «Загальні відомості»

+

+

II «Розрахунок податкового зобов’язання для платників єдиного податку IV групи»

+

-/+(1)

III «Розрахунок податкового зобов’язання для платників єдиного податку VI групи»

-/+(1)

+

IV «Зведена інформація щодо розрахунку податкового зобов’язання у разі переходу протягом календарного року на іншу групу платника єдиного податку*»

+

+

Заповнюємо, керуючись формулами в назвах рядків.

Якщо підприємство в календарному році працювало й у групі 4, і в групі 6, то тут поєднаються показники розділів II і III декларації

Додаток до декларації «Розрахунок податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється»

Заповнюємо лише в разі виправлення помилок з ЄП у складі звітної або звітної нової декларації. У іншому випадку додаток у складі декларації не подається. (див. докладніше статтю на с. 36 цього номера)

(1) Якщо єдиноподатник увесь календарний рік працював у цій групі, то розділи для іншої групи (4 або 6) підприємство не заповнює. Якщо ж протягом календарного року єдиноподатник групи 6 працював й у групі 4 (або навпаки), то, оскільки декларація заповнюється наростаючим підсумком з початку року, він має заповнити показники про роботу у всіх групах протягом календарного року. При цьому дані про роботу у відповідних групах кожного кварталуслід проставити в полі «Група платника єдиного податку» заголовної частини декларації.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ (РОЗДІЛ I) — ЗАПОВНЮЮТЬ УСІ

Код поля/рядка

Назва показника/Пояснення до заповнення

1

2

Розділ I. «Загальні відомості»

1

 

Тип податкової декларації

Проставляємо відповідну позначку в одному з полів:

«звітна» — у разі подання звітної декларації вперше;

«звітна нова» — у разі повторного подання декларації до закінчення граничного строку подання декларації (40 календарного дня);

«уточнююча» — у разі подання уточнюючої декларації для виправлення виявлених помилок (граничний строк для подання декларації минув);

«довідково**» — вважаємо, що єдиноподатники-юрособи декларацію такого типу не подають

«порядковий № за рік*»

У примітці до цього показника зазначено: у ньому вказується номер поданої декларації послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій будь-якого типу за рік (тобто без розмежування на звітні, звітні нові і уточнюючі декларації). Імовірно, йдеться про календарний рік

2

«Група платника єдиного податку»

У цьому полі в кожному відпрацьованому на спрощенці кварталі звітного року (I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал) потрібно вказати групу (4 або 6), у якій працювало підприємство (проставляємо позначку у клітинці напроти відповідної групи).

Так, у ситуації, коли в I кварталі 2013 року підприємство працювало в групі 4, а з II кварталу перейшло до групи 6, під час заповнення декларації за півріччя в полі «I квартал» проставляємо позначку напроти клітинки «IV гр.», а в полі «II квартал» — позначку напроти клітинки «VI гр.».

Це нове поле з’явилося завдяки наказу МФУ від 07.11.12 р. № 1159

3

«податковий (звітний) період (не зазначається у разі подання уточнюючої декларації):»

Проставляємо відповідну позначку в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація:

«I квартал»

«півріччя»

«три квартали»

«рік».

У полі «20__ року» вказуємо календарний рік, за який подається декларація (цього року — «2013»).

Поле «місяць**», на наш погляд, юрособи не заповнюють, оскільки навряд чи виникне необхідність подання декларації типу «довідково**».

Важливо! Поле не заповнюється, якщо подається уточнююча декларація. У цьому випадку буде заповнено лише поле 4, де вкажемо період, за який виправляється помилка

4

«податковий (звітний) період, що уточнюється (зазначається у разі подання уточнюючої декларації)»

Вказуємо звітний (податковий) період, який уточнюється за допомогою уточнюючої декларації.

Зверніть увагу: тут є періоди роботи на старій спрощенці до 01.01.12 р., які також можна уточнити (I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал). Тобто помилки з ЄП за старими правилами після 01.01.12 р. виправляємо за допомогою декларації, чинної на момент виправлення помилки

5

«платник податку»

У цьому полі, як і в інших деклараціях, вказуємо дані підприємства. Електронна адреса і номер факсу вказуються за бажанням підприємства.

У рядку «код виду економічної діяльності (КВЕД)», на думку податківців (розд. 108.06 ЄБПЗ), вказується код основного виду економічної діяльності, присвоєний особі згідно з Національним класифікатором України видів економічної діяльності, на момент подання декларації. Переважно це код з КВЕД 009:2010

6

«найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:»

Вказується найменування органу Міндоходів за місцем податкової адреси підприємства.

Зверніть увагу: з липня 2013 року найменування податкових інспекцій, до яких звітують підприємства, змінено у зв’язку зі створенням Міндоходів (нові назви див. у постанові КМУ від 20.03.13 р. № 229)

7

«середньооблікова кількість працівників (осіб)»

У цьому полі вказуємо середньооблікову кількість працівників (осіб) за звітний період.

Цей показник слід контролювати лише єдиноподатникам групи 4, і його перевищення (більше 50 осіб) небезпечне тим, що єдиноподатник з наступного кварталу має піти зі спрощенки (п.п. 6 п.п. 298.2.3 ПКУ), а його Свідоцтво ЄП буде анулювано на підставі п.п. 5 п. 299.15 ПКУ.

Про те, як розраховувати цей показник, див. статтю «Підраховуємо чисельність працівників для єдиноподатника —юридичної особи» // «БТ», 2012, № 48, с. 27.

А от для групи 6 вимог до чисельності найманих працівників з 04.01.13 р. немає (див. статтю «Податковий кодекс: новорічні корективи» // «БТ», 2013, № 2, с. 30). Але заповнювати це поле зобов’язані всі єдиноподатники і групи 4, і групи 6

 

ГРУПА 4 ЗАПОВНЮЄ РОЗДІЛ II;

ГРУПА 6 — РОЗДІЛ III

Код поля/рядка

Назва показника/Пояснення до заповнення

1

2

Розділи II «Розрахунок податкового зобов’язання для платників єдиного податку IV групи» і III «Розрахунок податкового зобов’язання для платників єдиного податку VI групи»

Заповнюють підприємства груп 4 і 6. Для кожного свій розділ:

— для групи 4 — розділ II;

— для групи 6 — розділ III.

Оскільки декларація заповнюється наростаючим підсумком з початку календарного року (з кварталу початку роботи на ЄП), підприємство може одночасно заповнювати й розділ II, і розділ III, якщо підприємство переміщалося з групи в групу.

Оскільки розділи II і III побудовано за одним принципом, порядок заповнення рядків ми навели одразу для двох цих розділів.

Звернемо увагу юросіб групи 6 на таке. З 04.01.13 р. для платників групи 6 було знижено ставки ЄП: «ПДВшна» ставка ЄП складає не 7 %, а 5 % (дохід для неї відображається в рядку 17, а ЄП — в рядку 22.1), а «безПДВшна» — не 10 %, а 7 % (дохід для неї відображається в рядку 18, а ЄП — у рядку 22.2). Проте в формі декларації в редакції наказу МФУ від 07.11.12 р. № 1159 цих змін не враховано (докладніше про це див. статтю «Податковий кодекс: новорічні корективи» // «БТ», 2013, № 2, с. 30). Тому в рядках, у яких вказано «старі» ставки (ряд. 22.1 і ряд. 22.2), на наш погляд, слід відображати фактично розрахований ЄП (за чинними ставками), а не ЄП, що отримується, згідно з формулою, наведеною в їх назві.

При цьому, керуючись п. 46.4 ПКУ, ми додаємо до декларації письмове пояснення в довільній формі, у якому слід написати, що в рядку 22.1 (22.2) вказано ЄП за ставкою 5 %, а не 7 % (7 %, а не 10 %). При цьому слід проставити кількість аркушів доповнення в полі «Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу Україні) на __ арк.)» наприкінці декларації. Приклад складання такого доповнення див. у статті «Звітність із єдиного податку: за I квартал 2013 року подаємо декларацію за старою формою» // «БТ», 2013, № 16-17, с. 33.

До речі, єдиноподатники групи 6, щоб відзвітувати за 2012 рік і за I квартал 2013 року, подавали «стару» форму і додавали до неї доповнення, оскільки в ній не було такого окремого розділу III (див. статтю «Звітність із єдиного податку: за I квартал 2013 року подаємо декларацію за старою формою» // «БТ», 2013, № 16-17, с. 33). Не проти цього були й податківці (лист ДПСУ від 29.01.13 р. № 19/7/15-2217Є).

У зв’язку з тим, що ставки ЄП було знижено не з 1 січня, а лише з 4 січня, у статті «Податковий кодекс: новорічні корективи» БТ», 2013, № 2, с. 30) ми передбачали, що за 3 дні січня доведеться нараховувати ЄП за «старими» ставками, а з 4 січня — за новими. Офіційні органи щодо цього не висловлювалися. Але безпечніше використовувати саме наш варіант.

1

«Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)»

16

«Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 17 + р. 18 + р. 19 + р. 20 + р. 21)»

Розраховуємо за формулою, зазначеною в назві рядка.

Склад доходу див. у Шпаргалці бухгалтера «Доходи єдиноподатника» («БТ», 2013, № 16-17, с. 17)

2

«Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 3 %»

17

«Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 7 %»

Рядок 2 заповнює підприємство групи 4, що сплачує ЄП за ставкою 3 %, а рядок 17 — підприємство групи 6, що сплачує ЄП за ставкою 5 %.

Вказуємо суму доходу, отриманого за звітний період від діяльності, здійснюваної в рамках роботи на ЄП.

Дохід відображаємо за мінусом ПДВ, оскільки суми ПДВ не включаються до складу доходу єдиноподатника (п.п. 1 п. 292.11 ПКУ).

Тут вказуємо суму доходу, що не перевищує 5 млн грн. для групи 4 та 20 млн грн. — для групи 6. Суму перевищення відображаємо в рядку 4 (19).

Для заповнення цього рядка можемо використовувати такі дані бухобліку (за період з початку календарного року або з кварталу роботи на спрощеній системі оподаткування, якщо підприємство на спрощенці не з початку року):

1. Дохід, отриманий у грошовій формі (готівковій і безготівковій), — записи про отримання виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг:

Дт 30 — Кт 361, 377, 681, 685;

Дт 30 — Кт 702;

Дт 31 — Кт 361, 377, 681, 685.

З цієї суми виключаємо бухгалтерські записи про повернення:

1) отриманих передоплат (авансів): Дт 681, 377, 685 — Кт 30, 31;

2) оплат за повернену продукцію й товар: Дт 361, 377, 685 — Кт 30, 31;

3) суми ПДВ, уключеної до оплати, що надійшла:

— при отриманні передоплати: Дт 643 — Кт 641/ПДВ;

— при отриманні оплати за відвантажений товар (надані послуги) — оборот, відображений при відвантаженні: Дт 70, 712, 713 — Кт 641/ПДВ.

2. Бухгалтерські записи про списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності:

— отримані передоплати за товар, послуги (крім тих, з яких сплачено податок на прибуток і ЄП за старими правилами): Дт 681, 685 — Кт 717;

— неоплачені товари (роботи, послуги): Дт 631, 685 — Кт 717.

Віднімаємо суму ПДВ:

— з отриманих передоплат — коригування раніше нарахованих податкових зобов’язань методом «сторно»: (на думку податківців, коригувати не треба);

— з неоплачених товарів (робіт, послуг) — коригування податкового кредиту методом «сторно» (для обережних; за умови, що раніше було відображено податковий кредит, якщо ні — не коригуємо, а до доходу для ЄП ставимо всю суму): .

3. Безоплатно отримані протягом звітного періоду товари (роботи, послуги):

— запаси: Дт 20, 22, 28 — Кт 718;

— послуги: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 718;

— основні засоби, нематеріальні активи: Дт 15 (10, 11, 12) — Кт 424.

4. Продаж основних засобів — бухгалтерські записи про отримання виручки від продажу основних засобів (Дт 30, 31 — Кт 377, 685) за вирахуванням:

1) залишкової балансової вартості, що склалася на день продажу (оборот Дт 943 — Кт 286);

2) суми ПДВ, уключеної до оплати за основний засіб, що надійшла:

— у разі отримання передоплати: Дт 643 — Кт 641/ПДВ;

— у разі отримання оплати за відвантажений основний засіб — оборот, відображений під час відвантаження: Дт 712 — Кт 641/ПДВ.

5. Поворотна фінансова допомога і кредити, щодо яких минули 12 календарних місяців з моменту їх отримання, — слід контролювати аналітичні дані залишків з Кт 685 (607) у місяці, в якому минає 12-місячний строк з моменту отримання коштів

3

«Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 %»

18

«Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 10 %»

Рядок 3 заповнює підприємство групи 4, що сплачує ЄП за ставкою 5 %, а рядок 18 — підприємство групи 6, що сплачує ЄП за ставкою 7 %.

Вказуємо суму доходу, отриманого за звітний період від діяльності, здійснюваної в межах роботи на ЄП.

Тут вказуємо суму доходу, що не перевищує 5 млн грн. для групи 4 та 20 млн грн. — для групи 6.

Суму перевищення відображаємо в рядку 4 (19).

Для заповнення цього рядка можна використовувати дані бухобліку, які ми перерахували в рядку 3, крім виключення проводок з ПДВ (у доході відображаємо всю суму)

4

«Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України»

19

«Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 6 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України»

Заповнюємо, якщо за звітний період отримано дохід у сумі, більшій від гранично допустимого:

— для групи 4 — більше 5 млн грн.;

— для групи 6 — більше 20 млн грн.

Якщо отриманий дохід у 2013 році не перевищив 5 (20) млн грн., у цьому рядку проставляємо прочерк.

Для заповнення цього рядка можна використовувати дані бухобліку, які ми перерахували в рядку 3.

До цього доходу застосовується подвійна ставка ЄП 6 % (10 %) для групи 4 або 10 % (14 %) — для групи 6. З наступного календарного кварталу підприємство:

— групи 4 має перейти до групи 6 або відмовитися від спрощеної системи (п. 3 п. 293.8 і п. 2 п.п. 298.2.3 ПКУ);

— групи 6 — відмовитися від спрощеної системи (п. 3 п. 293.8 і п. 3 п.п. 298.2.3 ПКУ)

5

«Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України»

20

«Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України»

Показуємо суму доходу, отриманого при здійсненні заборонених негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо).

Для заповнення цього рядка можна використовувати дані бухобліку в частині залікових записів за розрахунками: Дт 63, 685 — Кт 377, 361.

До цього доходу застосовується подвійна ставка ЄП 6 % (10 %) для групи 4 або 10 % (14 %) — для групи 6. З наступного календарного кварталу підприємство має відмовитися від спрощеної системи (п. 4 п.п. 298.2.3 ПКУ)

6

«Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування»

21

«Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування»

Показуємо дохід, отриманий підприємством від діяльності, не сумісної з роботою на спрощенці (див. Шпаргалку бухгалтера «Єдиний податок: основні правила» // «БТ», 2013, № 4, с. 19.

Для заповнення цього рядка можна використовувати дані бухобліку, які ми зазначили в рядку 3 в частині, що належить до таких видів доходів.

До цього доходу застосовується подвійна ставка ЄП 6 % (10 %) для групи 4 або 10 % (14 %) — для групи 6. З наступного календарного кварталу підприємство має відмовитися від спрощеної системи (п. 5 п.п. 298.2.3 ПКУ)

7

«Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)»

22

«Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 22.1 + р. 22.2 + р. 22.3)»

Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка

7.1

« Сума єдиного податку за ставкою 3 % (р. 2 х 3 %)»

22.1

« Сума єдиного податку за ставкою 7 % (р. 17 х 7 %)»

Рядок 7.1 заповнює підприємство групи 4, що сплачує ЄП за ставкою 3 %, а рядок 22.1 — підприємство групи 6, що сплачує ЄП за ставкою 5 %.

Вказуємо суму ЄП, нарахованого за звітний період за основною ставкою 3 % (5 %) від доходу, вказаного в рядку 2 (17).

Перевірка: у бухобліку оборот за звітний період Дт 92 (84) — Кт 641/ЄП

7.2

« Сума єдиного податку за ставкою 5 % (р. 3 х 5 %)»

22.2

« Сума єдиного податку за ставкою 10 % (р. 18 х 10 %)»

Рядок 7.2 заповнює підприємство групи 4, що сплачує ЄП за ставкою 5 %, а рядок 22.2 — підприємство групи 6, що сплачує ЄП за ставкою 7 %.

Вказуємо суму ЄП, нарахованого за звітний період за основною ставкою 5 % (7 %) від доходу, вказаного в рядку 3 (18).

Перевірка: у бухобліку оборот за звітний період Дт 92 (84) — Кт 641/ЄП

7.3

« Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 4 + р. 5 + р. 6) х (___) %1»

22.3

«Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки

(р. 19 + р. 20 + р. 21) х (___) %)1»

Заповнює підприємство, що порушило єдиноподатні правила і зобов’язане застосувати подвійну ставку ЄП:

— перевищило гранично допустимий обсяг доходу — заповнено рядок 4 (19);

— отримало дохід у негрошовій формі — заповнено рядок 5 (20);

— отримало дохід від заборонених для спрощенки видів діяльності — заповнено рядок 6 (21).

Вказуємо суму ЄП, нарахованого за звітний період за подвійною ставкою від доходу, отриманого з порушенням єдиноподатних правил:

— для групи 4 — «ПДВшний» ЄП 6 %, «безПДВшний» ЄП —10 %;

— для групи 6 — «ПДВшний» ЄП 10 %, «безПДВшний» ЄП —14 %.

Зверніть увагу: подвійну ставку ЄП платникові необхідно вписати самостійно

8

«Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 72 декларації за минулий податковий (звітний) період)»

23

«Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 222 декларації за минулий податковий (звітний) період)»

Тут відображаємо ЄП, нарахований за минулий період календарного року і відображений у рядку 7 (22) декларації, з урахуванням проведених уточнень за звітний календарний рік.

Цей рядок потрібен, щоб виключити ЄП, нарахований у минулому звітному періоді, оскільки декларація складається наростаючим підсумком.

У разі складання декларації за підсумками першого звітного кварталу календарного року проставляється прочерк

9

«Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 - р. 8)»

24

«Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 22 - р. 23)»

Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка.

Цю суму ми відображаємо в бухобліку у витратах бухгалтерським записом: Дт 92 (84) — Кт 641/ЄП.

Цю суму має бути сплачено протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації (за підсумками півріччя 2013 року — не пізніше 19.08.13 р.)

«Самостійне виявлення помилок»

10

«Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 92 декларації, що уточнюється)3»

25

«Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 242 декларації, що уточнюється)3»

Заповнюємо лише в разі подання уточнюючої декларації.

Якщо помилку виправляємо в поточній декларації, то в цих рядках прочерки.

Вказуємо суму ЄП з помилкової декларації, яка уточнюється (з рядка 9 (24)).

Порівнявши показники рядка 9 і рядка 10 (для групи 6: рядки 24 і рядки 25), визначаємо або недоплату (вписуємо в рядок 11 (26)), або переплату ЄП (вписуємо в рядок 12 (27)) уточнюючої декларації

11

«Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 9 - р. 10, якщо р. 9 > р. 10, або р. 11 (сума рядків 11) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4»

26

«Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 24 - р. 25, якщо р. 24 > р. 25, або р. 11 (сума рядків 11) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4»

Виправлення за допомогою уточнюючої декларації. Заповнюємо, якщо:

— для групи 4 ряд. 9 > ряд. 10. Вписуємо різницю: рядок 9 - рядок 10;

— для групи 6 ряд. 24 > ряд. 25. Вписуємо різницю: рядок 24 - рядок 25.

Якщо ряд. 10 > ряд. 9 (ряд. 25 > ряд. 24), то тут проставляємо прочерк (недоплати ЄП немає). У такому разі заповнюється рядок 12 (27).

Цю суму податковий орган проведе по особовому рахунку.

Суму слід сплатити до подання уточнюючої декларації.

Виправлення за допомогою поточної декларації. Вказуємо показник рядка 11 додатка до декларації. Якщо одночасно виправляється декілька періодів і додається декілька таких додатків до декларації, то тут вказуємо суму рядків 11 з усіх додатків до декларації окремо для групи 4 (ряд. 11) і для групи 6 (ряд. 26). Порядок заповнення додатка див. на с. 36.

Цю суму податковий орган проведе по особовому рахунку. Тому сума донарахування ЄП не має потрапити до рядка 9 (24), який також проводять по особовому рахунку. Ураховуючи, що в рядках 1 — 9 ми вказуємо правильні (виправлені) показники (з урахуванням уточнень), сума нарахованого ЄП (рядок 7 (22)) буде показано з урахуванням проведених коригувань. Тому в рядку 8 (23) у складі поточних показників ми також маємо врахувати відкориговану суму ЄП за минулі періоди календарного року, у тому числі з урахуванням коригувань, відображених у поточній декларації. Інакше кажучи, у разі заповнення рядка 8 (23) ураховуємо виправлені дані декларації за період, що коригується, поточного календарного року, наведені нами в рядку 7 додатка до декларації.

Суму слід сплатити разом із зобов’язанням за поточний місяць однією платіжкою — протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації.

Під час заповнення рядка 11 (26) обов’язково має бути заповнено рядки 13 або 14 і 15 (для групи 6: 28 або 29 і 30)!

12

«Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки

(р. 10 - р. 9, якщо р. 10 > р. 9, або р. 12 (сума рядків 12) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 (відображається тільки позитивне значення)»

27

«Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки

(р. 25 - р. 24, якщо р. 25 > р. 24, або р. 12 (сума рядків 12) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 (відображається тільки позитивне значення)»

Завжди має додатне значення.

Виправлення за допомогою уточнюючої декларації. Заповнюємо, якщо:

— для групи 4 ряд. 10 > ряд. 9. Вписуємо різницю: рядок 10 - рядок 9;

— для групи 6 ряд. 25 > ряд. 24. Вписуємо різницю: рядок 25 - рядок 24.

Якщо ряд. 9 > ряд. 10 (ряд. 24 > ряд. 25), то тут проставляємо прочерк (є недоплата ЄП). У такому разі заповнюється рядок 11 (26).

Цю суму податковий орган проведе по особовому рахунку.

Виправлення за допомогою поточної декларації. Вказуємо показник рядка 12 додатка до декларації. Якщо одночасно виправляється декілька періодів і додається декілька таких додатків, то тут вказуємо суму рядків 12 з усіх додатків до декларації окремо для групи 4 (ряд. 11) і для групи 6 (ряд. 26). При цьому, на наш погляд, суми рядків 11 і 12 за всі уточнювані періоди не згортаються, а наводяться розгорнуто.

Цю суму податковий орган проведе по особовому рахунку. Тому за аналогією з донарахуванням ЄП (див. порядок заповнення ряд. 11) сума зменшення ЄП не має двічі потрапити при розрахунку показника рядка 9 (24).

Суму переплати, що виникла, можна зарахувати в рахунок майбутніх платежів чи повернути.

У разі заповнення рядки 12, 13, 14 і 15 (для групи 6: 28 або 29 і 30) не заповнюємо!

13

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «а» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

(р. 11 х 3 %))

28

«Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «а» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

(р. 26 х 3 %))»

Заповнюємо лише в разі виправлення помилки за допомогою уточнюючої декларації, якщо виявлено недоплату ЄП. У разі виправлення через поточну декларацію цей рядок не заповнюємо.

Якщо недоплати немає, а за результатами виправлення ЄП зменшується (заповнено рядок 12 (27)), у цьому рядку проставляємо прочерк.

Розрахунок: рядок 11 (26) х 3 %.

Цю суму податковий орган проведе по особовому рахунку.

Суму слід сплатити до подання уточнюючої декларації

14

«Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

(р. 11 х 5 %))»

29

«Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

(р. 26 х 5 %))»

Заповнюємо лише в разі виправлення помилки за допомогою поточної декларації, якщо виявлено недоплату ЄП. У разі виправлення через уточнюючу декларацію цей рядок не заповнюється.

Якщо недоплати немає, а за результатами виправлення ЄП зменшується (заповнено рядок 12 (27)), у цьому рядку проставляємо прочерк.

Розрахунок: рядок 11 (26) х 5 %.

Цю суму податковий орган проведе по особовому рахунку.

Суму слід сплатити разом із зобов’язанням за поточний місяць однієї платіжкою — протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації (наприклад, ЄП, нарахований у декларації за півріччя 2013 року, слід сплатити не пізніше 19 серпня 2013 року)

15

«Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)»

30

«Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)»

Вказуємо суму пені, розраховану за формулою:

Сп = Сзанх Кзан : Крікх ОНБУх 1,2,

де Сп — сума пені;

Сзан — фактично занижена сума податкового зобов’язання (у декларації рядок 32 розділу VII);

Кзан — кількість календарних днів заниження (обчислюється з першого робочого дня, наступного за днем сплати податкового зобов’язання з декларації, показники якої уточнюються, до дня (включно):

— у разі подання уточнюючої декларації — до дня фактичної сплати донарахованого податкового зобов’язання);

— у разі виправлення в поточній декларації — до дня граничного строку сплати зобов’язання за підсумками звітного періоду в поточній декларації, за який виправляється помилка за минулий період;

Крік — кількість днів у календарному році;

ОНБУ — облікова ставка НБУ, що діяла на день заниження податкового зобов’язання, % (з 10.06.13 р. облікова ставка складає 7 %; постанова НБУ від 06.06.13 р. № 209);

1,2 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних облікової ставки НБУ.

Заповнюємо, лише якщо виявлено недоплату ЄП. Якщо недоплати немає, а за результатами виправлення ЄП зменшується (заповнено рядок 12 (27)), у цьому рядку проставляємо прочерк.

Цю суму податковий орган проведе по особовому рахунку.

Суму слід сплатити разом із сумою донарахування ЄП і штрафу:

— до подання уточнюючої декларації;

— разом із поточним зобов’язанням у разі виправлення в поточній декларації

«Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов’язання податку за минулий(і) період(и) на __арк.»

У цьому рядку вказуємо кількість аркушів додатків, що подаються до декларації в разі виправлення помилки в поточній декларації.

У разі виправлення помилок через уточнюючу декларацію тут проставляємо прочерк

«Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на ___арк.»

Тут вказуємо кількість аркушів про наявність додатків, що подаються до декларації, або пояснень, якщо єдиноподатник вважає, що форма декларації не дозволяє йому правильно визначити податкові зобов’язання з ЄП

 

Документи і скорочення

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

Наказ № 1688 — наказ Мінфіну «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» від 21.12.11 р. № 1688.

КВЕД 009:2010 — Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.10 р. № 457.

ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на сайті Міністерства доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua).

ЄП — єдиний податок.

Свідоцтво ЄП — свідоцтво платника єдиного податку.

Заява ЄП — Заява про застосування спрощеної системи оподаткування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі