Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Ремонтуємо та поліпшуємо ОЗ: облікові підказки

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2013/№ 48
Друк
Стаття

РЕМОНТУЄМО ТА ПОЛІПШУЄМО ОЗ:

облікові підказки

На продовження теми про облік основних засобів (про те, як відображати в обліку надходження основних засобів, ви можете прочитати у «БТ», 2013, № 38, с. 17, а про правила амортизації — у «БТ», 2013, № 45, с. 23) запрошуємо вас комплексно розглянути облік витрат на утримання, ремонт і поліпшення таких об’єктів.

 

Таблиця 1. Розподіл ремонтних робіт для цілей обліку

Коротка назва

Опис

Приклади

Техобслуго-вування

Заходи щодо обслуговування об’єкта ОЗ згідно з експлуатаційною або сервісною документацією

Сюди належать роботи з техогляду, обслуговування та інші заходи щодо підтримання робочого стану об’єкта, не пов’язані з його поламкою. Наприклад:

• чищення кондиціонерів;

• заміна масла у двигуні(1);

• заміна картриджа у принтері;

• перелік робіт з обслуговування будинків і споруд згідно з наказом № 150(2);

• витрати на дезінфекцію приміщень;

• заміна акумуляторних батарей та шин, пробіг яких відповідає нормі пробігу (підкатегорія 102.07.20 БЗ Міндоходів)(3);

• прибирання та миття транспортного засобу (підкатегорія 102.07.20 БЗ Міндоходів)

Ремонт

Заходи, спрямовані на підтримання об’єкта ОЗ у робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання (п. 15 П(С)БО 7)

Сюди належать витрати, пов’язані з поточним ремонтом об’єктів, а також витрати на капітальний ремонт, під час якого економічні вигоди від використання об’єкта не збільшуються(4). Наприклад:

• усунення поламок, несправностей об’єктів ОЗ;

• заміна деталей, вузлів, компонентів (експлуатаційні характеристики об’єкта не змінюються);

• щодо транспортних засобів — будь-який ремонт агрегатів, а також заміна не більше двох базових агрегатів(5);

• заміна вікон у приміщенні, установлення жалюзі на вікнах (підкатегорія 102.07.20 БЗ Міндоходів);

• перелік видів робіт з поточного та капітального ремонту відповідно до наказу № 150(2)

Поліпшення

Заходи, пов’язані з поліпшенням (модернізацією, модифікацією, добудовуванням, дообладнанням, реконструкцією тощо) об’єктів ОЗ, що спричинюють збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання такого об’єкта (п. 14 П(С)БО 7)

Результатом проведених робіт є об’єкт зі зміненими (поліпшеними) техніко-економічними показниками, наприклад:

• добудовування, перепланування приміщень (будівель, споруд);

• апгрейд комп’ютерної техніки, РРО;

• установлення сигналізації, прокладення кабелю для підключення до Інтернету, ліній телефонного зв’язку тощо;

• заміна окремих частин обладнання для підвищення якості продукції (робіт, послуг);

• переобладнання транспортного засобу

(1) Для окремих об’єктів переліки робіт з обслуговування, ремонту, поліпшення встановлено галузевими документами. Зокрема, щодо транспортних засобів слід керуватися Положенням № 102. Докладніше про заміну експлуатаційних рідин в автомобілі ви можете прочитати у «БТ», 2013, № 45, с. 19, 2012, № 5, с. 61.
(2) Перелік є орієнтовним.
(3) Докладніше про це ви можете дізнатися з консультацій «Зима вже в дорозі, або Як підготувати автомобіль до зимового сезону» // «БТ», 2013, № 45, с. 19; «Заміна шин на орендованому автомобілі» // «БТ», 2013, № 37, с. 35; «Заміна шин автомобіля: як відобразити в обліку» // «БТ», 2012, № 5, с. 62.
(4) Те, що витрати на капремонт у загальному випадку визнаються витратами звітного періоду (тому ми й уключили їх до цієї групи), підтверджує і Мінфін (п. 30 Методрекомендацій № 561). Водночас, якщо придбано об’єкт (наприклад, будівлю), що потребує капремонту перед уведенням в експлуатацію, такі витрати можна капіталізувати.
(5) До базових агрегатів належать (додаток Г до Положення № 102): двигун з картером зчеплення у зборі; коробка передач, роздавальна коробка; гідромеханічна передача; задній міст (вісь); середній міст (вісь); передня вісь (міст); рульове керування; кабіна вантажного та кузов легкового автомобіля; кузов автобуса; рама; підйомне обладнання платформи автомобіля-самоскида.

 

Зверніть увагу: рішення про характер та ознаки здійснюваних підприємством робіт (чи вони спрямовані на підвищення техніко-економічних можливостей об’єкта, чи мають на меті підтримання об’єкта у придатному для використання стані) приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу ситуації, а також суттєвості таких витрат (п. 29 Методрекомендацій № 561).

 

Правила обліку

 

Таблиця 2. Облік витрат на експлуатацію та ремонт (поліпшення) ОЗ

Суть робіт

БО

ПО

традиційний метод

податковий метод(1)

 

Техобслуговування

Відносяться на витрати залежно від напряму використання об’єкта ОЗ (ЗВВ, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати)(2)

Ремонт (не спричинюють збільшення майбутніх економічних вигод)

Відносяться на витрати залежно від напряму використання об’єкта ОЗ (ЗВВ, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати)(2)

Незалежно від суті здійснюваних робіт:

у межах 10 % ліміту включаються до витрат звітного періоду;

понад 10 % ліміт відносяться на збільшення П(П)В ремонтованого (поліпшуваного) об’єкта.
Увага! У ПО витрати на ремонт (поліпшення) невиробничих ОЗ не зменшують оподатковуваний прибуток (п. 144.3 ПКУ). У БО такі витрати відображаються у складі інших операційних витрат (субрахунок 949) або капіталізуються

Поліпшення (техніко-економічні характеристики об’єкта поліпшуються)

Збільшують П(П)В поліпшуваного об’єкта ОЗ

(1) Згідно з п. 14 П(С)БО 7 П(П)В об’єкта може бути збільшена на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням і ремонтом об’єкта, визначену в порядку, встановленому податковим законодавством. Так з’явився «податковий» метод відображення витрат на ремонт (поліпшення) ОЗ у БО. Рішення про вибір того чи іншого методу закріплюється в наказі про облікову політику підприємства.
(2) При ремонті об’єктів ОЗ виробничого призначення такі витрати, як правило, відносяться до складу ЗВВ (у БО списуються до дебету рахунка 91) та розподіляються за підсумками звітного місяця з метою включення до собівартості виготовленої продукції (робіт, послуг). Включити ці витрати безпосередньо до собівартості продукції (робіт, послуг) (у БО одразу відображати за дебетом рахунка 23 «Виробництво») можна лише тоді, коли на ремонтованому об’єкті виготовляється один вид продукції (виконується одне замовлення щодо робіт, послуг).

 

Важливо: При самостійному ремонті (поліпшенні) ОЗ виникає запитання, як обліковувати витрати на виплату заробітної плати, оплату основних і додаткових відпусток працівникам, зайнятим ремонтом ОЗ. Міндоходів (підкатегорія 102.07.17 БЗ Міндоходів) зайняло в цьому питанні позицію, що такі витрати, так само як й інші ремонтні витрати, повинні обліковуватися на підставі пп. 146.11 і 146.12 ПКУ, тобто або включатися до складу витрат (у межах 10 % ліміту), або відноситися на збільшення вартості ремонтованого (поліпшуваного) об’єкта. Причому це стосується і ЄВС, нарахованого на виплати таким працівникам. Отже, такі витрати відображаються в БО та ПО не окремо, а у складі та порядку, що встановлені для ремонтних витрат.

 

Таблиця 3. Порядок розрахунку та використання 10 % ліміту

Запитання

Відповідь

1

2

Як розраховується 10 % ліміт?

Ліміт розраховується таким чином: 10 % від сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ, що підлягають амортизації, станом на початок звітного року (пп. 146.11 і 146.12 ПКУ).

Ліміт розраховується на звітний рік та не підлягає перегляду протягом року.

Нюанс: якщо підприємство у БО вибере податковий метод обліку, то 10 % ліміт розраховується за податковими правилами

Балансова (залишкова) вартість яких об’єктів ураховується для розрахунку 10 % ліміту?

Ураховується залишкова вартість об’єктів ОЗ, що підлягають амортизації.

Не враховуються в розрахунку об’єкти:

• отримані в оперативну оренду;

• безоплатно отримані;

• що не використовуються в господарській діяльності підприємства (невиробничі ОЗ);

• виведені з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудовування, дообладнання, консервації та з інших причин) станом на початок звітного року;

• групи 1 (земельні ділянки);

• групи 10 (бібліотечні фонди);

• групи 11 (МНМА) — не є об’єктами ОЗ (п.п. 14.1.138 ПКУ);

• групи 13 (природні ресурси);

• залишкова вартість тимчасової податкової різниці (підкатегорія 110.09.01 БЗ Міндоходів);

• вартість НА.

Зверніть увагу! До розрахунку не береться вартість орендованих та отриманих безоплатно об’єктів ОЗ. Водночас витрати на їх ремонт, якщо вони сформували окремий об’єкт ОЗ, що значиться на початок звітного року, ураховуються в розрахунку

Чи потрібно розподіляти витрати на ремонт понад 10 % ліміт, якщо ремонтуємо декілька об’єктів ОЗ?

Ні, витрати не розподіляються.

Витрати понад 10 % ліміт збільшують вартість того об’єкта, що ремонтується (поліпшується)

Чи можна капіталізувати ремонтні витрати, якщо ліміт ще не вичерпано?

На думку Міндоходів, яку викладено в БЗ (підкатегорія 102.09.01 БЗ Міндоходів), платник зобов’язаний використати 10 % ліміт і капіталізувати лише суму перевищення. Причому витрати в межах ліміту враховуються у хронологічному порядку, тобто в міру їх виникнення.

Водночас у листі ДПСУ від 09.07.12 р. № 12372/6/15-1216 було надане інше роз’яснення: платник податків самостійно визначає порядок відображення таких витрат у податковому обліку, а саме:

• або відносить до складу витрат суму в межах 10 % ліміту, а перевищення — на об’єкт ОЗ, щодо якого здійснюються ремонт (поліпшення);

• або в повній сумі відносить на об’єкт ОЗ, який ремонтується (поліпшується), навіть якщо суму 10 % ліміту ще не вичерпано.

Наша думка: чітко кажучи, норми пп. 146.11 і 146.12 ПКУ не дають платникові права такого вибору. Щоб без побоювання користуватися рекомендаціями листа контролерів, слід отримати індивідуальну податкову консультацію

У який момент відображаються витрати?

Право на витрати в підприємства виникає на дату фактичного здійснення ремонтних робіт. Суми передоплат не враховуються у витратах.

Якщо витрати вписуються в 10 % ліміт, то, на нашу думку, можна не очікувати закінчення ремонту, а витрати відображати одразу в міру їх виникнення на підставі первинних документів (акта виконаних ремонтних робіт, звітів МВО про використані при ремонті ТМЦ, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, лімітно-забірних карток, відомості нарахування зарплати, Акта приймання-передання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (далі — Акт за ф. № ОЗ-2)).

Якщо витрати капіталізуються, то збільшення П(П)В об’єкта ОЗ здійснюється після закінчення ремонту. Відповідно, з наступного місяця ці витрати починають амортизуватися.

Нюанс: якщо на період таких робіт об’єкт виводиться з експлуатації, амортизація починає нараховуватися з місяця, наступного за місяцем зворотного введення об’єкта в експлуатацію

Чи можна витрати на ремонт (поліпшення) виробничого обладнання в межах 10 % ліміту включити до витрат звітного періоду?

Позиція Міндоходів (підкатегорія 102.09.01 БЗ Міндоходів): витрати в межах ліміту відображаються залежно від напряму використання ОЗ у складі:

• ЗВВ, якщо ремонтуються виробничі ОЗ. Відповідно, такі витрати зменшать оподатковуваний прибуток тільки в разі продажу відповідної продукції (робіт, послуг) (ряд. 05.1 Декларації);

• адміністративних витрат — щодо об’єктів загальногосподарського призначення. Включаються до витрат у звітному періоді (ряд. 06.1 Декларації);

• витрат на збут — щодо об’єктів, які використовуються при збуті товарів (робіт, послуг). Включаються до витрат у звітному періоді (ряд. 06.2 Декларації)

Чи можна витрати на ремонт МНМА включити до витрат у межах 10 % ліміту?

МНМА не є ОЗ (п.п. 14.1.138 ПКУ), у зв’язку з цим ремонтні правила, встановлені для ОЗ, на них не поширюються.

Витрати на ремонт МНМА у повному обсязі включаються до витрат (за напрямом використання об’єкта), а не капіталізуються. Це підтверджують і міндоходівці (підкатегорія 102.07.04 БЗ Міндоходів)

Чи поширюється 10 % ліміт на ремонт (поліпшення) орендованих ОЗ?

Так, поширюється.

У п. 146.11 ПКУ немає вимоги, що ліміт діє лише стосовно ОЗ, які підлягають амортизації. Отже, такі витрати (якщо орендар має право їх здійснювати):

у межах 10 % ліміту формують витрати;

понад цю суму створюють (збільшують) об’єкт ОЗ тієї групи, до якої належить об’єкт, що орендується. Наприклад, при ремонті орендованого приміщення понадлімітні витрати сформують об’єкт ОЗ групи 3.

Із цим згодні й представники Міндоходів (підкатегорія 102.18.02 БЗ Міндоходів).

Увага! Витрати на ремонт (поліпшення) орендованих ОЗ у БО відображаємо за П(С)БО 14, а ним не передбачено можливості застосовувати для цієї мети податкові правила. У БО ці витрати обліковуються у традиційному порядку (див. табл. 2). Причому витрати, що капіталізуються, у бухобліку формують об’єкт інших необоротних матеріальних активів (субрахунок 117).

Докладно див. Тему тижня «Ремонт орендованих основних засобів» // «БТ», 2012, № 38, с. 36. У наступному номері на вас чекає матеріал щодо ремонту орендованих ОЗ

Як відображаються витрати на ремонт безоплатно отриманих ОЗ?

Думка Міндоходів: такі витрати в повному обсязі формують окремий об’єкт ОЗ тієї групи, до якої належить об’єкт (підкатегорія 102.09.01 БЗ Міндоходів).

Наша позиція: такі витрати в ПО повинні відображатися в тому самому порядку, що і стосовно орендованих ОЗ (див. рядок вище). Відмінностей тут не повинно бути

Чи слід обов’язково виводити об’єкт з експлуатації для ремонту?

Підприємство має право самостійно вирішувати, чи є необхідність виводити об’єкт з експлуатації на період його ремонту (поліпшення).

У разі виведення об’єкта (підстава — наказ керівника підприємства) амортизація об’єкта призупиняється (п.п. 145.1.2 і п. 146.18 ПКУ)

Як відображати витрати на ремонт об’єкта, залишкова вартість якого досягла ЛВ?

Принципових відмінностей тут немає.

Якщо повністю замортизований об’єкт продовжує експлуатуватися та потребує ремонту (поліпшення), то витрати в межах 10 % ліміту включаються до витрат, а понад них обліковуються як окремий об’єкт відповідної групи та амортизуються (підкатегорія 102.09.01 БЗ Міндоходів).

Якщо у вас «нульові» ОЗ, то вас неодмінно зацікавить стаття «Основні засоби замортизовано: варіанти дій» // «БТ», 2012, № 47, с. 21

 

Таблиця 4. Витрати на ремонт і поліпшення в БО

Вид робіт

У межах 10 % ліміту

Понад 10 % ліміт

Якщо облік ведеться за «традиційними» бухгалтерськими правилами

Ремонти(1)

Дт 23, 91, 92, 93, 94, 97 — Кт 20, 65, 63, 66, 68 тощо на суму витрат, які списуються до складу витрат звітного періоду(2).

Витрати на ремонт виробничого обладнання та об’єктів загальновиробничого призначення включаються до складу ЗВВ із подальшим їх розподілом за правилами, установленими П(С)БО 16(3).

Витрати на ремонт адміністративних об’єктів, а також ОЗ, задіяних у сфері збуту та іншій діяльності підприємства, списуються до витрат звітного періоду одразу в періоді їх здійснення

Поліпшення (модернізація, переобладнання тощо)(4)

Дт 152 — Кт 20, 65, 63, 66, 68 тощо на суму витрат, які відносяться на збільшення П(П)В об’єкта. Після закінчення ремонту (поліпшення) зібрані витрати списуються записом Дт 10 — Кт 152 і з наступного місяця амортизуються

Якщо облік ведеться за податковими правилами

Усі види ремонтів та поліпшень

Дт 23, 91, 92, 93, 94, 97 — Кт 20, 65, 66, 68 тощо на суму витрат, які списуються до складу витрат звітного періоду(2).

Якщо підприємству на момент підписання акта важко визначити, чи вписуються ці суми в ремонтний ліміт, то можна запропонувати попередньо відображати ці витрати на рахунку 39, а за підсумками звітного періоду списати їх або на рахунки обліку витрат, або на субрахунок 152

Дт 152 — Кт 20, 39, 65, 66, 68 тощо на суму витрат, які відносяться на збільшення П(П)В об’єкта

(1) Такі роботи не спричинюють збільшення майбутніх економічних вигод від використання об’єкта.

(2) При проведенні ремонтних робіт у господарський спосіб для акумуляції понесених ремонтних витрат, як правило, використовується субрахунок другого порядку до рахунка 23 «Виробництво»/«Допоміжне виробництво», «Ремонтний цех» тощо. За підсумками звітного місяця такі витрати розподіляються та списуються з кредиту цього субрахунку до витрат звітного періоду (залежно від напряму використання відремонтованих ОЗ).

(3) Див. статтю «Загальновиробничі витрати: новий порядок відображення в обліку» // «БТ», 2011, № 42, с. 15; консультацію «Порядок відображення загальновиробничих витрат у декларації з податку на прибуток за II — IV квартали 2011 року» // «БТ», 2012, № 4, с. 46.

(4)Такі роботи спричинюють збільшення майбутніх економічних вигод від використання об’єкта.

 

img 1

Рис. 1. Приклад заповнення Акта за ф. № ОЗ-2

 

Оприбуткування ТМЦ у результаті ремонтів

Порядок ПО та БО операцій з оприбуткування ТМЦ, отриманих у результаті ремонту (поліпшення) ОЗ, такий самий, як і при ліквідації таких об’єктів:

• при оприбуткуванні ТМЦ, придатних для подальшого використання, підприємство відображає доходи (у БО доцільно використовувати субрахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності» в кореспонденції з дебетом рахунків обліку запасів (наприклад, 207 «Запасні частини»). При подальшому використанні таких ТМЦ підприємство має право відобразити витрати і в ПО, і в БО (підкатегорія 102.09.01 БЗ Міндоходів);

• податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються на підставі п. 189.10 ПКУ. Незважаючи на те, що ця норма стосується оприбуткування ТМЦ у результаті ліквідації ОЗ, вважаємо, що і в цьому випадку вона має застосовуватися. До того ж міндоходівці також вважають, що оприбуткування надлишків ТМЦ не відповідає поняттю «постачання товарів», тому не обкладається ПДВ (підкатегорія 101.02 БЗ Міндоходів).

 

Документальне оформлення

Ремонт у господарський спосіб, як правило, оформлюється замовленням-нарядом на проведення ремонтних робіт, накладною (накладною-вимогою, актом приймання-передачі) на відпуск матеріалів (запчастин, інших ТМЦ) зі складу для ремонту. За підсумками звітного місяця або за кожним фактом виконання ремонтних робіт МВО складає звіт про використані ТМЦ. Бухгалтерській службі слід визначити порядок документального оформлення таких операцій залежно від специфіки роботи і структури підприємства.

Якщо ремонт (поліпшення) виконується у підрядний спосіб, такі витрати формуються на підставі актів виконаних робіт, актів приймання-передання ТМЦ (якщо під час ремонту використовуються власні запчастини, матеріали тощо).

Після закінчення ремонту оформляється Акт за ф. ОЗ-2 (див. рис. 1), на підставі якого відображаються записи в ПО та БО.

Приклад. У листопаді 2013 року в бухгалтерії підприємства зламався принтер (об’єкт ОЗ), який було відремонтовано сервісним центром (ФОП Лисак Ю. О.) за 200,00 грн., у тому числі ПДВ — 33,33 грн.

Далі витрати на ремонт (поліпшення) ОЗ відображаються у відомості обліку таких витрат. Приклад заповнення відомості, розробленої для малих підприємств Метод-рекомендаціями № 720, див. на рис. 2.

Платники податку на прибуток відображають витрати, понесені на ремонт (поліпшення) об’єктів ОЗ, у табл. 2 додатка АМ до Декларації (див. рис. 3).

 

img 2

Рис. 2. Приклад заповнення відомості обліку ремонтних витрат

 

img 3

Рис. 3. Приклад заповнення таблиці 2 додатка АМ до Декларації

 

Примітка до рис. 3. Фактична сума витрат на ремонт (поліпшення) ОЗ за рік склала 18067 (17900залишок ліміту на поч. IV кв. 2013 + 166,67витрати IV кв. 2013) = 18066,67 (≈ 18067 грн.).

Сума у межах ліміту (18000 грн.) залежно від напряму використання відремонтованих протягом року об’єктів розподіляється за ряд. 05.1, 06.1 і 06.2 Декларації. Зокрема, витрати на ремонт принтера-сканера потраплять до ряд. 06.1 (адмінвитрати) Декларації.

Сума перевищення (67 грн.) збільшує П(П)В відремонтованого принтера та починає амортизуватися з грудня 2013 року.

 

Документи і скорочення статті

ПКУ Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

Положення № 102 — Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. № 120.

Наказ № 352 — наказ Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.95 р. № 352.

Наказ № 150 — наказ ДержкомЖКГ «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» від 10.08.04 р. № 150.

Методрекомендації № 720 Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку

малими підприємствами, затверджені наказом Мінфіну від 15.06.11 р. № 720.

ОЗ основні засоби.

БО бухгалтерський облік.

ПО — податковий облік.

ЗВВ загальновиробничі витрати.

ЛВ ліквідаційна вартість.

П(П)В — первісна (переоцінена) вартість.

МНМА — малоцінні необоротні матеріальні активи.

БЗ Міндоходів — База знань Міндоходів, розміщена на сайті www.minrd.gov.ua.

 

img 4

img 5

img 6

img 7

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі