Теми статей
Обрати теми

Аванси з податку на прибуток: Узагальнююча податкова консультація Міндоходів

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2013/№ 49
Друк
Стаття

АВАНСИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК:

Узагальнююча податкова консультація Міндоходів

 

Основна маса запитань щодо авансової сплати податку на прибуток уже знайшла свою відповідь. В Узагальнюючій податковій консультації з окремих питань щодо сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, затвердженій наказом Міндоходів від 22.11.13 р. № 698, контролери, по суті, юридично оформили вже усталену практику. Проте такі гострі питання, як зарахування дивідендних авансів у рахунок щомісячних авансів, вони чомусь оминули. Сподіваємось, це до кращого, адже не були «узаконені» фіскальні позиції, озвучені у листах Міндоходів від 12.09.13 р. № 17802/7/99-99-19-03-02-17 та від 23.09.13 р. № 11793/6/99-99-10-04-02-1015/4452 (див. «БТ», 2013, № 38, с. 4 та № 44, с. 4). Тому в цьому питанні, як і раніше, ми радимо керуватись положеннями ПКУ («БТ», 2013 № 32, с. 8 та № 36, с. 11).

Микола ШПАКОВИЧ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» n.shpakovich@id.factor.ua

 

Запитання

Відповідь Міндоходів / Коментар редакції

1

2

1. Чи враховується отриманий від пільгових операцій дохід при визначенні критерію —
10 мільйонів гривень?

Відповідь. Так, враховується

Наш коментар. Дійсно, амністуюча норма абз. 4 п. 57.1 ПКУ звільняє від сплати щомісячних авансів платників, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній рік не перевищують 10 млн грн. Тобто потрібно орієнтуватись на показник ряд. 01 Декларації. Звичайно, до цього рядка включаються доходи, отримані й від пільгових операцій

2. Які особливості сплати авансових внесків, якщо платник податку здійснює діяльність, що підлягає патентуванню?

Відповідь. Ураховуючи те, що при розрахунку розміру авансових внесків ПНП береться до уваги сума податку, зменшена на вартість торгових патентів, то відповідно вартість торгових патентів не зменшує авансові внески протягом року, а враховується у зменшення податкових зобов’язань з ПНП у декларації за рік

Наш коментар. При здійсненні видів діяльності, що патентуються, жодних особливостей у розрахунку авансових внесків у ПКУ немає. Опосередковано зменшення авансових внесків на плату за патент ураховано при визначенні ряд. 14 Декларації, тобто сума нарахованого податку, зменшена на внесену плату за торгові патенти

3. Чи має право платник добровільно відмовитись від сплати авансових внесків та подавати щоквартальну звітність?

Відповідь. Ні, не має. Лише у випадку, коли платник податку сплачує авансовий внесок і за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток та подав податкову декларацію за I квартал до закінчення граничного терміну подання декларації за цей звітний період,

такий платник сплату авансових внесків у II — IV кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкових декларацій за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, які подаються у терміни, передбачені для квартальної податкової звітності

Наш коментар. Згодні з позицією контролерів. Однак уточимо, що платник, який відмовився від сплати авансових внесків, з II кварталу поточного року не сплачує їх і на початку наступного року (за січень і лютий), хоча в ПКУ прямо про це не сказано

4. Чи повинно сплачувати авансові внески підприємство, що ліквідується?

Відповідь. Підприємство, що підпадає під дію п. 57.1 ПКУ та розпочало процедуру ліквідації, припиняє сплачувати авансові внески у звітному місяці, у якому в установленому порядку органу Міндоходів подається ліквідаційний баланс. Нараховані таким платником авансові внески враховуються у зменшення задекларованих зобов’язань в останній декларації з податку на прибуток, що подається платником

Наш коментар. Такий же висновок контролери зробили у листі Міндоходів від 22.04.13 р. № 1291/6/99-99-19-03-02-15 // «БТ», 2013, № 27, с. 5. Для того щоб мати можливість повернути переплату з ПНП, яка може утворитися за рахунок авансових внесків, слід подати останню декларацію та заяву про повернення переплати до дати складання ліквідаційного балансу. При цьому суму авансів слід розраховувати за період з урахуванням місяця орієнтовного складання ліквідаційного балансу

5. Чи сплачує авансові внески платник податку, що перейшов із загальної системи оподаткування на спрощену, починаючи
з 1 січня 2013 року?

Відповідь. Такий платник звільняється від обов’язку сплати авансових внесків у 2013 році

Наш коментар. Згодні з податківцями, адже платниками щомісячних авансів є виключно платники ПНП

6. Які особливості сплати авансових внесків, якщо платник податку, що їх сплачує, переходить на спрощену систему оподаткування всередині звітного року?

Відповідь. Такий платник звільняється від сплати авансових внесків починаючи з першого місяця кварталу звітного року, у якому він переходить на спрощену систему оподаткування.

При цьому такий платник у встановлені для квартального звітного періоду терміни подає Декларацію за звітний період, що передує кварталу, з якого платник переходить на спрощену систему оподаткування, у якій на суму сплачених у звітному періоді авансових внесків зменшує суму податкових зобов’язань

Наш коментар. У ПКУ немає спеціальних норм, що зобов’язували б платника ПНП, який переходить на спрощену систему оподаткування, «достроково» подати річну Декларацію. Однак логіка у такому підході є. Відразу відзвітувавши за «загальносистемну» частину року, новоспечений єдиноподатник точно не забуде це зробити у наступному році. До того ж, він зможе розраховувати на повернення зайво сплачених сум щомісячних авансів, якщо вони не перекриються нарахованою сумою ПНП у Декларації

7. Чи сплачує авансові внески платник податку, що перейшов із загальної системи оподаткування на ФСП, починаючи з 1 січня 2013 року?

Відповідь. Платник податку, який вправі перейти на сплату ФСП до 20 лютого поточного року, подав податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік, припиняє сплачувати авансові внески починаючи з березня 2013 року, а нараховані в картці особового рахунка авансові внески за січень та лютий 2013 року підлягають анулюванню.

При цьому сплачені авансові внески за ці періоди платник має право повернути як надміру сплачені кошти або зарахувати у сплату іншого платежу у порядку, встановленому ст. 43 та п. 87.1 ПКУ

Наш коментар. Новоспечений платник ФСП може відмовитись від сплати щомісячних авансів і раніше, якщо подасть декларацію з ФСП у січні (до закінчення терміну сплати першого авансового внеску). Адже в такому разі він буде вважатись платником ФСП з 1 січня поточного року (п. 305.2 ПКУ), відповідно, він не буде платником ПНП з 1 січня такого року

8. Платник податку за підсумками минулого року мав дохід понад
10 мільйонів гривень, але не отримав прибутку. Якщо за підсумками I кварталу такий платник отримує прибуток, чи повинен він подавати декларацію та сплачувати податок за цей період?

Відповідь. Ні, не повинен, оскільки податкова Декларація за I квартал звітного (податкового) року не подається та податкові зобов’язання за цей період не нараховуються.

Але такий платник повинен подавати податкові декларації та сплачувати податок за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за рік

Наш коментар. Такий висновок зроблено із суто формального прочитання абз. 10 п. 57.1 ПКУ. Однак скласти Декларацію за I квартал «для себе» треба. Без неї платник не зможе дізнатися, був прибуток у I кварталі чи ні?

Зверніть увагу! Формально, вимога про подання квартальних Декларацій поширюється і на підприємства, що здійснюють пільговану діяльність (прибуток від якої звільнено від оподаткування). Річ у тім, що у них може бути прибуток (ряд. 07 Декларації), але при цьому може не бути бази для сплати ПНП (як і для розрахунку щомісячних авансів на поточний рік), бо весь прибуток звільнений від оподаткування (ряд. 07 = ряд 09). Такі пільговики не повинні подавати квартальні Декларації, бо в абз. 10 п. 57.1 ПКУ йдеться про їх подання для нарахування
та сплати
податкових зобов’язань

9. Підприємство з доходом понад 10 млн грн. отримало за підсумками 2012 року від усіх видів діяльності збиток, а від патентованої діяльності прибуток, задекларувало зобов’язання з ПНП та стало платником авансових внесків.

Чи має право таке підприємство не сплачувати авансові внески у II —
IV кварталах 2013 року, якщо за підсумками I кварталу результат від патентованої діяльності прибутковий, хоча в цілому по підприємству знову збиток (від’ємне значення ряд. 07 Декларації)?

Відповідь. Таке підприємство не подає податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал та продовжує сплачувати авансові внески, оскільки щодо патентованої діяльності зобов’язання з ПНП визначається окремо та є базовим показником для визначення авансових внесків у наступному році

Наш коментар. Мусимо погодитись з позицією податківців. На перший погляд, згідно з абз. 9 п. 57.1 ПКУ сам факт наявності загального збитку дає підстави для того, щоб відмовитись від сплати щомісячних авансів. Однак, по суті, йдеться про відсутність прибутку, з якого ПНП сплачується до бюджету. У ситуації, що розглядається, у підприємства є прибуток від діяльності, яка патентується. Тому «заховатися» за цю норму ПКУ, щоб не сплачувати щомісячні аванси, не вийде

10. Чи має право страхова компанія, що за підсумками I кварталу звітного року не отримала прибуток або отримала збиток від іншої діяльності, не пов’язаної зі страховою, не сплачувати авансові внески у II —
IV кварталах звітного року?

Відповідь. Страховики ведуть окремий облік доходів та витрат, пов’язаних із провадженням страхової діяльності, що оподатковується за ставками, передбаченими п. 151.2 ПКУ, та іншої діяльності, не пов’язаної із страховою, що оподатковується у загальному порядку.

Щодо страхової діяльності об’єкт оподаткування ПНП визначається з  доходу, а не фінансового результату. ПКУ не передбачає відокремлення авансових внесків за певними видами діяльності.

Якщо страхова компанія, що сплачує авансові внески, за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримує прибуток або отримує збиток від іншої діяльності, не пов’язаної зі страховою, така компанія не звільняється від обов’язку сплачувати авансові внески у ІІ — ІV кварталах

Наш коментар. Згодні з податківцями

11. Платник авансових внесків з ПНП за підсумками I кварталу звітного року отримав збиток та скористався правом подати Декларацію за I квартал.

Чи мав право такий платник включити у зменшення зобов’язань авансові внески за січень-березень 2013 року у Декларації за
 I квартал цього року?

Відповідь. Такий платник припиняє сплату авансових внесків у II — IV кварталах 2013 року починаючи з квітня 2013 року та зменшує нараховану суму податку у деклараціях з податку на прибуток за квартал, перше півріччя, три квартали та рік на суму авансових внесків за січень-березень 2013 року (таблиця 1 додатка ЗП)

Наш коментар. Аналогічні висновки були зроблені у листі Міндоходів від 21.05.13 р. № 3102/6/99-99-19-03-02-15 // «БТ», 2013, № 28, с. 8. Однак нинішня консультація не вносить ясності у питання: яку суму авансів треба було вказувати у ряд. 13.7 додатка ЗП:
• усю суму сплачених (точніше нарахованих) авансів;
• лише в межах задекларованого податкового зобов’язання з ПНП.

Адже про це не сказано ні у формі додатка ЗП, ні в роз’ясненнях контролерів.

На користь першого варіанта свідчить згадка про відображення авансів, сплачених у січні-березні, у збитковій декларації за I квартал

12. Чи має право платник припинити сплачувати авансові внески у II — IV кварталах звітного (податкового) року, якщо за підсумками I кварталу 2013 року такий платник отримав збитковий фінансовий результат, визначений платником за правилами бухгалтерського обліку?

Відповідь. Ні, не має права. Таке право він має лише у разі отримання збитку за даними декларації з податку на прибуток. При цьому фінансовий результат за I квартал 2013 року, визначений платником за правилами бухгалтерського обліку, не є підставою для застосування норм абз. 7 п. 57.1 ПКУ

Наш коментар. Дійсно, на порядок сплати щомісячних авансів фінрезультати діяльності платника не впливають. Такі фінансові результати враховуються лише при сплаті держдивідендів та «звичайних» дивідендів засновникам. А тому можуть вплинути на суму «дивідендних» авансів, які сплачують згідно з п.п. 153.3.2 ПКУ

13. Яка відповідальність передбачена у разі порушення термінів сплати авансових внесків?

Відповідь. Оскільки авансові внески вважаються узгодженими грошовими зобов’язаннями, за їх несплату або несвоєчасну сплату платники несуть відповідальність, передбачену ст. 126 ПКУ.

Так, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з ПНП протягом визначених строків, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

10 % погашеної суми податкового боргу — при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання;

20 % погашеної суми податкового боргу — при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання.

Крім цього, на суму податкового боргу нараховується пеня за кожний день прострочення з розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку (п.п. 129.1.1 ПКУ)

Наш коментар. Для повноти картини варто згадати ще й про адмінвідповідальність згідно зі ст. 1632 КУпАП. За неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних
до сплати податків посадових осіб можуть притягти до адмінвідповідальності у вигляді штрафу 85 — 170 грн., а за повторне порушення протягом року 170 — 255 грн.

14. Платник авансових внесків припинив їх сплату починаючи з квітня поточного року у зв’язку з декларуванням збиткового результату за підсумками І кварталу звітного року.

Але у подальшому за цей звітний період він подав уточнюючий розрахунок, де об’єкт оподаткування має позитивне значення.
Як діяти?

Відповідь. У цьому випадку платник не звільняється від обов’язку сплачувати авансові внески. Такий платник за кожний місяць недоплати авансових внесків повинен сплатити всю суму такої недоплати
та штраф у розмірі 3 % такої суми до подання уточнюючого розрахунку.

При цьому він подає лише річну декларацію, у якій визначає податкові зобов’язання з податку на прибуток

Наш коментар. Ми не згодні з таким підходом контролерів.

Виявлена помилка не повинна впливати на встановлений порядок сплати податку на прибуток у 2013 році. Підприємство діяло в межах чинного законодавства — перейшло на подання внутрішньорічних декларацій без сплати авансових внесків і далі має діяти так само. Відповідно, має подавати декларацій за півріччя, 9 місяців та за весь 2013 рік.

Механізм повернення до сплати авансових внесків у 2013 році в ПКУ не передбачений. А от механізм виправлення помилок, допущених у податковій звітності, описано у ст. 50 ПКУ. Виходячи з положень цієї статті, те, що підприємство припустилося помилки, потребує тільки уточнення задекларованих даних, сплати недоїмки, штрафу та пені. Причому недоїмкою тут буде виключно сума податкових зобов’язань, донарахована за підсумками I кварталу 2013 року. Докладніше ви можете прочитати у «БТ», 2013, № 37, с. 33

15. Чи враховуються при розрахунку розміру авансових внесків виправлені показники податкової Декларації за результатами перевірок контролюючих органів, що вплинули на розмір податкових зобов’язань за рік?

Відповідь. Так, для розрахунку авансових внесків беруться до уваги показники податкової декларації з податку на прибуток, виправлені за результатами перевірок

Наш коментар. Ми не згодні з таким підходом контролерів.

Діюча форма Декларації (ряд. 33) передбачає, що база для розрахунку авансових внесків на наступні 12 місяців визначається як сума показників ряд. 14 та 20. Жодних вказівок на те, що для розрахунку потрібно брати ще й суми, донараховані контролерами (відображені в особовому рахунку платника на підставі податкових повідомлень-рішень) там немає.

Обережно! Не виключено, що у новій формі Декларації, яка має з’явитись для коректного декларування прибутку за 2013 рік та розрахунку щомісячних авансів на березень 2013 року — лютий 2014 року, можуть бути будь-які «сюрпризи»

 

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.10.10 р. № 2755-VI.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Декларація Податкова декларація з податку на прибуток.

ПНП податок на прибуток

ФСП фіксований сільськогосподарський податок.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі