Як заповнити річний звіт у ФНВ за 2012 рік: подаємо оновлену форму до 25 січня

Редакція БТ
Стаття

ЯК ЗАПОВНИТИ
РІЧНИЙ ЗВІТ У ФНВ

за 2012 рік: подаємо
оновлену форму до 25 січня

 

Традиційно на початку нового календарного року всі роботодавці подають звіт до ФНВ для перегляду віднесення роботодавця до класу профризику. Як і торік, за підсумками 2012 року звіт подається за оновленою формою, наведеною в додатку 5 до Порядку № 30.

Форма практично нічим не відрізняється від своїх торішніх попередниць, але у зв’язку з набранням чинності у 2012 році Класифікацією-2010 нюанси в заповненні є. Про це й поговоримо в сьогоднішній статті.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», v.zmienko@id.factor.ua

 

Хто, коли та навіщо подає до ФНВ Відомість розподілу?

Розмір внеску на заробітну плату для роботодавців (внесок у частині нарахування) залежить від виду економічної діяльності (абзаци перший та другий ч. 5 ст. 8 Закону про ЄВС ; п.п. 3.1.1 Інструкції № 21-5): мінімальна ставка становить 36,76 %, а максимальна — 49,7 %. Якщо платник здійснює кілька видів діяльності, то розмір ЄВС визначають за основним видом (абзац шостий ч. 5 ст. 8 Закону про ЄВС). Розмір ЄВС для відокремленого підрозділу (філії або представництва), розрахунки з оплати праці якого ведуться нецентралізовано, визначають за видом діяльності такого підрозділу, а якщо їх декілька — за його основним видом (абзаци сьомий та восьмий ч. 5 ст. 8 Закону про ЄВС).

Облік показників для визначення класу професійного ризику виробництва здійснюється ФНВ (ст. 24 Закону № 1105). Саме ФНВ при взятті на облік роботодавця приймає рішення про віднесення його до класу професійного ризику виробництва згідно з Порядком № 30, про що повідомляє ПФ, а ПФ видає роботодавцю повідомлення про взяття на облік.

У подальшому відповідно до п. 3.10 Порядку № 30 страхувальник повинен один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подати до ФНВ за місцезнаходженням (місцем проживання) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 30 (далі — Відомість розподілу).

На підставі Відомості розподілу робочий орган ФНВ щороку здійснює перегляд з початку поточного року приналежність страхувальника до класу професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності.

На сьогодні віднесення страхувальника до класу професійного ризику ФНВ здійснює згідно з Розподілом за класами профризику, що набрав чинності ще 18 квітня 2012 року (див. ком. у «БТ», 2012, № 15, с. 4). У ньому, як і в Законі про ЄВС та в Інструкції № 21-5, передбачено 67 класів професійного ризику виробництва залежно від виду економічної діяльності. Розподіл на класи в Розподілі за класах профризику наведено з урахуванням Класифікації-2010, яка набрала чинності з 01.01.12 р..

Тому, якщо за результатами перегляду виявиться, що роботодавцю потрібно знижувати клас профризику, робочий орган ФНВ проводить перевірку страхувальника стосовно достовірності поданих ним відомостей про види економічної діяльності (у тому числі про основний). Така перевірка є позаплановою, і проводять її в порядку, передбаченому розділом IV Порядку № 30. Детальніше про це див. розділ «Перевірка ФНВ достовірності поданих відомостей у Відомості розподілу» на с. 20.

Про зміну роботодавцю класу профризику робочий орган ФНВ повідомить ПФ, надіславши йому Повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва (додаток 4 до Порядку № 30), де буде зазначено новий розмір ЄВС і дату, з якої його слід застосовувати. У свою чергу, ПФ надішле роботодавцю Повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва (додаток 2 до Порядку № 21-6).

Робимо висновок: Відомість розподілу необхідно подати всім роботодавцям за підсумками кожного календарного року для того, щоб ФНВ за фактичними результатами діяльності перевірив ще раз їх приналежність до відповідного класу професійного ризику.

Зверніть увагу: згідно з постановою № 32 (ком. у «БТ», 2012, № 44, с. 6) форму Відомості розподілу було змінено. Оновлену форму ми подаємо за підсумками 2012 року.

Нагадаємо також, що роботодавці, крім Відомості розподілу, за наявності заборгованості за внесками до ФНВ (справлялися до 01.01.11 р.) мають подати до органу ФНВ до 25 січня 2013 року (не пізніше 24 січня) квартальний звіт за формою додатка до постанови правління ФНВ від 30.11.10 р. № 31 «Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».

 

Правила подання та заповнення Відомості розподілу

На жаль, Порядок № 30 дуже скупий щодо правил заповнення та подання Відомості розподілу. Чітко там указано тільки на одне — строк подання: звіт подається до 25 січня. Ще у Відомості розподілу зазначено, що до неї включається інформація на підставі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний рік. При поданні форми до 25 січня 2013 року використовуємо показники 2012 року.

У табл. 1 наведемо своє бачення щодо подання та заповнення Відомості розподілу.

 

Таблиця 1. Правила подання та заповнення Відомості розподілу

Показник

Пояснення

1

2

ПРАВИЛА ПОДАННЯ

Чим установлено форму Відомості розподілу

Наведено в додатку 5 до Порядку № 30. Згідно з постановою № 32 форму звіту викладено в новій редакції

Хто подає

Страхувальники (п. 3.10 Порядку № 30).

Згідно з розділом II Порядку № 30 страхувальниками є роботодавці — підприємства (їх філії, відокремлені підрозділи) та підприємці, які використовують найману працю. Тому ті підприємства та підприємці, в яких немає найманих працівників, не належать до страхувальників, і на цій підставі, на наш погляд, вони не повинні подавати Відомість розподілу (тобто тут логічно використовувати той самий підхід, що і для неподання щомісячної форми № Д4 з ЄВС).

Додатковий аргумент: адмінвідповідальність за неподання звіту за ст. 1654 КУпАП настає щодо посадових осіб підприємств та підприємців, які використовують найману працю.

Що стосується підприємців, які взагалі ніколи не використовували найману працю і як роботодавці у ФНВ не реєструвалися, то вони як раніше цей звіт не подавали, так і тепер не повинні його подавати.

Однак із цього приводу немає роз’яснень ФНВ, а в усних консультаціях працівники Фонду вказують на необхідність подання цього звіту всіма підприємствами та підприємцями. І тому безпечніше все-таки подати цей звіт тим суб’єктам господарювання, які раніше використовували найману працю, а у 2012 році цього не робили

Строк подання

Один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним. Перенесення строку для випадку, якщо останній день подання припаде на вихідний, святковий або неробочий, не передбачено.

За підсумками 2012 року звіт подається не пізніше 24 січня 2013 року (четвер)

Куди подається

До робочого органу виконавчої дирекції ФНВ за місцезнаходженням (місцем проживання)

Способи подання

Зазвичай подають на паперових носіях особисто.

Вважаємо за можливе також подання звіту поштою, але для уникнення конфліктів із працівниками ФНВ радимо уточнити цей момент у своєму відділенні

Кількість паперових звітів

Не визначено. Традиційно звіт формують у 2 примірниках, один з яких з відміткою ФНВ залишається у страхувальника

Відповідальність

За неподання встановленої звітності, несвоєчасне інформування ФНВ про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), тобто за несвоєчасне подання Відомості розподілу, на посадових осіб підприємств та підприємців, які використовують найману працю, може бути накладено адмінштраф за ст. 1654 КУпАП від 136 до 255 грн. (за повторне протягом року порушення — від 170 до 340 грн.)

ЗАПОВНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ

Загальні правила заповнення

Порядком № 30 не визначено правил заповнення показників. Як і всі звітні форми, що подаються, Відомість розподілу, на наш погляд, слід заповнити з урахуванням загальноприйнятих правил заповнення звітності:
— українською мовою;
— кульковою ручкою синім або чорним чорнилом;
— без підчищень та виправлень;
— якщо рядок не заповнюється через відсутність операції, він прокреслюється;
— у разі подання підприємством підписується керівником та головним бухгалтером (за наявності посади). Звіт, що складається підприємцем, підписується самим підприємцем

Правила заповнення

Порядком № 30 не визначено.

При заповненні граф 1 і 2 слід використовувати Класифікацію-2010.

При заповненні інших показників, зважаючи на схожість додатка 13 до п. 7.9 Інструкції № 36 та Відомості розподілу, які подавалися до 2012 року, вважаємо за можливе орієнтуватися на Методрекомендації № 579. За необхідності радимо звертатися за консультацією до свого робочого органу ФНВ

Графи 1 і 2

Заповнюємо код виду економічної діяльності та його назву відповідно до Класифікації-2010 . На це прямо вказано у примітці до поля «за 20__ рік*». Причому на відміну від торішньої редакції звіту, в оновленій формі вказуємо види діяльності, що фактично здійснювалися в минулому календарному році, а не ті, які було зазначено страхувальником при державній реєстрації

Графа 3

Наводимо показник середньооблікової кількості штатних працівників (СКШП), розрахований згідно з Інструкцією № 286. Цей показник слід розрахувати не лише в цілому за 2012 рік, а і для кожного виду економічної діяльності, вписаного до граф 1 і 2.

Ураховуючи практику минулих років, цей показник слід заповнити в цілих одиницях.

Розраховуємо показник СКШП за 2012 рік так.

Крок 1. Для кожного здійснюваного виду діяльності розраховуємо показник СКШП за кожен календарний день місяця, який округляємо до цілого числа. Показник розраховуємо за кожен день місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого 2012 року — по 29), уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні. Дані про чисельність працівників на кожен день беремо з Табеля обліку використання робочого часу (форма № П-5). Отримуємо денний СКШП для кожного виду діяльності. Склавши денний СКШП для кожного виду діяльності, отримуємо СКШП за кожен календарний день місяця.

Як ураховувати працівників при обчисленні показника СКШП для кожної категорії, ми показали в табл. 2 (с. 18).

Якщо одна особа бере участь у декількох видах діяльності, то, оскільки загальна питома вага працівників має дорівнювати 100 %, вважаємо, що кожного працівника враховуємо лише в одному виді діяльності, яким він займається більшу частину робочого часу.

Чисельність штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий та неробочий день приймається на рівні облікової чисельності працівників за попередній робочий день. У випадку двох чи більше вихідних або святкових і неробочих днів підряд кількість штатних працівників облікового складу за кожен із цих днів приймається на рівні кількості працівників облікового складу за робочий день, що передував цим дням (п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).

Крок 2. Для кожного здійснюваного виду діяльності підсумовуємо показники СКШП за кожен календарний день місяця (за 30, 31 або 28 (29) днів) та ділимо отриману суму на кількість календарних днів цього місяця (округлюємо до цілого числа).

Отримуємо місячний СКШП щодо кожного виду діяльності. Склавши місячні СКШП для кожного виду діяльності, одержуємо СКШП за кожен календарний місяць минулого року.

Крок 3. Розраховуємо показник СКШП за весь 2012 рік:

3.1. Для кожного здійснюваного виду діяльності підсумовуємо показники СКШП за кожен календарний місяць та ділимо отриману суму на 12 місяців, округливши до цілого числа (п.п. 3.2.5 Інструкції № 286). Отримуємо показник СКШП за рік для кожного виду діяльності, який вписуємо до графи 3 Відомості розподілу напроти відповідного виду діяльності.

3.2. Підсумовуємо СКШП за рік щодо кожного виду діяльності та отримуємо загальний річний СКШП. Його вписуємо до графи 3 Відомості розподілу по рядку «Усього».

Саме в такому порядку розраховуємо показник СКШП і в разі, коли частину року роботодавець не працював унаслідок сезонності виробництва (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286) або при простої з інших причин (п.п. 3.2.4 Інструкції № 286) — ділимо на 12 місяців при підрахунку річного показника.

А от новостворені у 2012 році роботодавці при обчисленні показника СКШП за перший неповний місяць роботи мають розраховувати СКШП виходячи з чисельності працівників від дня держреєстрації. Утім, СКШП за такий місяць визначаємо, поділивши чисельність працівників на кількість календарних днів у такому місяці (див. приклад у п.п. 3.2.4 Інструкції № 286). А при підрахунку річного СКШП так само, як і в разі простоїв унаслідок сезонності або з інших причин, ділимо не на фактично відпрацьовані місяці, а на 12 місяців (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286)

Графа 4

Зазначаємо у відсотках питому вагу СКШП для відповідного виду економічної діяльності в загальній СКШП.

Розраховуємо її так: СКШП для кожного виду економічної діяльності (графа 3 у рядку виду діяльності) ділимо на загальний показник СКШП за рік та помножуємо на 100.

Як показала практика, працівники ФНВ радять зазначати цей показник також у цілих одиницях.

Перевірка: сума показників за всіма рядками графи 4 дорівнює 100 %

Графа 5

Указуємо обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу) за минулий рік, за який подається звіт
(за 2012 рік).

Підприємства визначають цей показник за даними бухгалтерського обліку. Для цього можна взяти дані статистичної форми № 1-підприємництво (річна), якщо роботодавець її подавав. Саме з нею перевіряючі з ФНВ звірятимуть Відомість розподілу при проведенні перевірок (п. 4.15 Порядку № 30; див. розділ на с. 20). Якщо ж роботодавець цю форму не подає, то можна зробити вибірку річного обороту з бухгалтерських записів Дт 70, 71, 72, 73, 74, 75 — Кт 79. Підсумковий показник має дорівнювати показнику з рядка 070 річного Звіту про фінансові результати (форм № 2, № 2-м і № 2-мс).

Що стосується підприємців, які бухоблік не ведуть, то, на наш погляд, їм необхідно зробити вибірку сум обсягів реалізованої продукції на підставі первинних документів на відвантаження товару (робіт, послуг). Для цієї мети можна використовувати дані книг обліку, але без урахування отриманих авансових оплат, за якими фактично відвантаження продукції не було. При цьому потрібно виключити ПДВ та акциз (якщо вони нараховуються).

Показник наводиться в тисячах гривень. Як показала практика, цей показник можна заповнювати з декількома знаками після коми

Графа 6

Зазначаємо у відсотках питому вагу обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) для відповідного виду економічної діяльності в загальному обсязі реалізації.

Принцип розрахунку аналогічний графі 4: обсяг реалізації для кожного виду економічної діяльності (графа 5 у рядку виду діяльності) ділимо на загальний показник СКШП за рік та помножуємо на 100.

Перевірка: сума показників за всіма рядками графи 6 дорівнює 100 %

 

Таблиця 2. Порядок обліку працівників при підрахунку показника СКШП

Категорії працюючих фізичних осіб (норма Інструкції № 286)

Облік (+/-)
при розрахунку СКШП

1

2

1. Штатні працівники (основне місце роботи), у тому числі ті, хто перебуває у відрядженні (п.п. 2.4.4(1)) та не працює внаслідок простою (п.п. 2.4.1)

+

2. Особи, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень (п.п. 2.4.3)

+

3. Працівники, щодо яких ведеться підсумований облік робочого часу

+

4. Працівники, які не вийшли на роботу внаслідок:

хвороби (до повернення на роботу або встановлення інвалідності) (п.п. 2.5.1)

+

— щорічної основної та додаткової, творчої відпустки (п.п. 2.5.6)

+

— навчальної відпустки

+

відпустки без збереження заробітної плати (п.п. 2.5.7)

+

— тимчасового переведення на роботу на інше підприємство (п.п. 2.5.3)

+

відпустки по вагітності та пологах (п.п. 3.2.2)

-

відпустки для догляду за дитиною до 3(6) років (п.п. 3.2.2)

-

прогулів (п.п. 2.5.13)

+

— залучення до виконання державних та громадських обов’язків (п.п. 2.5.2)

+

— вихідного дня (пп. 2.5.10 і 2.5.11)

+

— узяття участі у страйках (п.п. 2.5.12)

+

— відсторонення від виконання повноважень (п.п. 2.5.14)

+

— перебування під слідством до рішення суду (п.п. 2.5.15)

+

5. Надомники (особи, котрі уклали трудовий договір про виконання роботи вдома особистою працею) (п.п. 2.4.5)

+

6. Особи, прийняті за строковим трудовим договором для заміщення тимчасово відсутніх працівників (унаслідок хвороби, відпустки по вагітності та пологах, відпустки для догляду за дитиною) (п.п. 2.4.6)

+

7. Особи, направлені на роботу за вахтовим методом (п.п. 2.4.8)

+

8. Внутрішні сумісники (п.п. 2.6.1)

-

9. Переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання (пп. 2.6.3, 2.5.3)

-

10. Студенти (учні, аспіранти), які уклали трудові договори з підприємством (п.п. 2.4.11)

+

11. Учні, слухачі, які проходять виробничу практику згідно з договорами про надання робочих місць з цією метою (п.п. 2.6.4)

-

12. Особи, направлені для навчання в навчальних закладах з відривом від виробництва, якщо вони отримують від підприємств тільки стипендію (п.п. 2.6.5)

-

13. Іноземні громадяни, які оформлені відповідно до чинного законодавства та отримують заробітну плату (п.п. 2.4.10)

+

14. Зовнішні сумісники (п.п. 2.6.1)

-

15. Особи, які виконують роботу(2) за ЦП-договорами (зокрема, договорами підряду) (п.п. 2.6.2)

-

16. Приватні підприємці, які виконують роботи(2) за ЦП-договорами (п.п. 2.6.2)

-

(1) Пункти Інструкції № 286.
(2) На наш погляд, слід ураховувати також і осіб, які надають послуги за договорами на надання послуг.

 

Приклад

Підприємство займається переробкою молока та виготовленням сиру (код 10.51 «Перероблення молока, виробництво масла та сиру» згідно з Класифікацією-2010) і виготовленням морозива (код 10.52 «Виробництво морозива»). Розрахунок СКШП за 2012 рік наведемо в табл. 3. Відомість розподілу кількості працівників буде заповнено, як показано на рисунку (с. 20).

 

Таблиця 3. Розрахунок показника СКШП
 (графа 3 Відомості розподілу) за 2012 рік (наприклад)

Число та місяць 2012 року

Кількість штатних працівників
(пп. 2.4 і 2.5 Інструкції № 286)

У тому числі виключаються з СКШП
(пп. 2.5.8 і 2.5.9 Інструкції № 286)

Уключається до розрахунку СКШП

у розрізі здійснюваних видів діяльності

усього

у розрізі здійснюваних видів діяльності

усього

у розрізі здійснюваних видів діяльності

усього

10.51

10.52

10.51

10.52

10.51

10.52

 

01.01

10

22

32

1

1

2

9

21

30

02.01

10

22

32

1

1

2

9

21

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень

320

682

1002

31

31

62

289

651

940

СКШП за січень

9
(289/31 дн.)

21
(651/31 дн.)

30
(940/31 дн.)

01.02

12

25

37

1

0

1

11

25

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

348

725

1073

28

0

28

320

725

1045

СКШП за лютий

11
(320/29дн.)

25
(725/29 дн.)

36
(1045/29 дн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКШП за 2012 рік

11 (1)

23 (1)

34 (1)

(1) Щоб розрахувати цей показник, необхідно підсумувати показники СКШП за всі місяці 2012 року та поділити отриману суму на 12 місяців. Наприклад, СКШП за видом діяльності 10.51 розраховують так: (9 + 11 + показники СКШП за березень — грудень 2012 року): 12 міс. Цей показник вписуємо до графи 3 по рядку виду діяльності з кодом 10.51.

 

img 1

Приклад заповнення Відомості розподілу за 2012 рік (витяг)

 

Перевірка ФНВ достовірності поданих відомостей у Відомості розподілу

Після запровадження ЄВС ФНВ зберіг свої функції щодо проведення перевірок стосовно сплачуваних до 01.01.11 р. внесків до ФНВ, а також перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва. Отже, ФНВ перевіряє правильність інформації, відображеної у Відомості розподілу, від якої залежить ставка ЄВС для нарахування на зарплату. Порядок проведення такої перевірки передбачено розділом IV Порядку № 30.

Ця перевірка може бути:

1. Плановою — проводиться перевірка додержання страхувальником законодавства стосовно достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) та питання відповідності встановленого класу професійного ризику виробництва та розміру ЄВС фактичному основному виду економічної діяльності страхувальника і правильності складання Відомості розподілу. Ці перевірки проводять з урахуванням Критеріїв № 540, які було оновлено з 24.06.11 р. постановою КМУ від 15.06.11 р. № 636 (див. ком. «Перевірки соцфондів: нові критерії ризику для перевірок ФНВ; перевірки соцвнесків за періоди до 2011 року проводитимуть одноразово» // «БТ», 2011, № 27, с. 4).

Керуючись Критеріями № 540, ФНВ при плануванні проведення перевірок ураховуватиме такі ступені ризику (див. табл. 4 на с. 21).

2. Позаплановою — згідно з п. 4.8 Порядку № 30 здійснюється ФНВ на підставах, визначених ч. 1 ст. 6 Закону № 877*. При її проведенні з’ясовуються лише ті питання, що стали підставою для її проведення (наприклад, подано Відомість розподілу, дані якої є підставою для зниження ставки ЄВС). Причину перевірки вказують у направленні. Строк проведення — не більше 10 робочих днів, а стосовно суб’єктів малого підприємництва — 2 робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

* Зверніть увагу: на думку Мінсоцполітики, норми Закону № 877 не поширюються на діяльність фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі й на ФНВ (листи Мінсоцполітики від 27.01.12 р. № 339/0/10-12/18 // «БТ», 2012, № 23, с. 9 і від 13.04.12 р. № 103/18/99-12 // «БТ», 2012, № 26, с. 11).

 

Таблиця 4. Умови для проведення перевірок ФНВ

Ступінь ризику

Критерії віднесення суб’єктів господарювання до ступеня ризику

Періодичність проведення перевірок ФНВ

Високий

— неподання в установлені строки до органу ФНВ передбачених законом звітів та відомостей;
— здійснення видів діяльності, про які не поінформовано ФНВ та ПФ;
— надання ФНВ та ПФ відомостей про зміну основного виду діяльності, що спричиняє зниження класу професійного ризику виробництва;
— за даними Держгірпромнагляду, у минулому календарному році допущено підвищення коефіцієнта частоти травматизму (кількість випадків травмування на 1000 працівників) не менше ніж на 10 % порівняно із середнім показником у відповідних галузях національної економіки (видах діяльності);
— за інформацією держорганів, юридичних або фізичних осіб, у разі наявності фактів нещасних випадків на виробництві протягом звітного року не проводяться відповідні розслідування та не ведеться облік таких випадків

Не частіше одного разу на рік

Середній

— подання двох та більше разів протягом звітного року відомостей про зміну виду діяльності, у тому числі основного;
— за результатами аналізу стану виробничого травматизму за 3 попередні роки існує тенденція до збільшення кількості випадків виробничого травматизму та професійних захворювань

Не частіше одного разу на 2 роки

Незначний

Немає жодної з ознак, передбачених для високого та середнього ступенів ризику

Не частіше одного разу на 5 років

 

Незалежно від статусу перевірки вона проводиться посадовою особою ФНВ у робочий час страхувальника, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, на підставі Направлення на проведення перевірки (додаток 6 до Порядку № 30) у присутності керівника або його заступника, головного бухгалтера чи уповноваженої особи страхувальника. Направлення на проведення перевірки оформляється на підставі виданого робочим органом ФНВ наказу, який підписує начальник ФНВ або його заступник (із зазначенням прізвища, імені та по батькові), та засвідчується печаткою. Направлення діє лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Про проведення планової перевірки ФНВ повідомляє страхувальника не пізніше ніж за 10 днів до дня її проведення, надіславши йому рекомендованим листом, телефонограмою або вручивши під розписку особисто керівнику чи уповноваженій особі страхувальника Повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 7 до Порядку № 30). Зверніть увагу: якщо страхувальник не отримає таке Повідомлення, він має право не допускати працівника, який проводить перевірку, до її проведення (п. 4.6 Порядку № 30).

Перед початком перевірки працівник ФНВ , який здійснює перевірку:

1) уносить запис до відповідного журналу страхувальника (за його наявності);

2) зобов’язаний пред’явити керівнику чи уповноваженій особі страхувальника Направлення та службове посвідчення, що засвідчує посаду працівника ФНВ;

3) зобов’язаний надати страхувальнику копію Направлення.

Страхувальник має право не допускати перевіряючого до проведення перевірки, якщо ним не пред’явлено названі вище документи (п. 4.11 Порядку № 30).

Строк проведення планової перевірки не може перевищувати 15 робочих днів, а у суб’єктів малого підприємництва — 5 робочих днів.

Перевірці підлягають документи за весь період з моменту проведення попередньої перевірки. За наявності акта списання або знищення бухгалтерських документів попередніх років перевірці підлягають документи за останні 3 роки.

Страхувальник при проведенні перевірки зобов’язаний (п. 4.26 Порядку № 30):

— допускати працівників ФНВ до проведення перевірки за умови додержання порядку здійснення перевірки;

— виконувати вимоги працівника, який здійснює перевірку, щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

— надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають при проведенні перевірки;

— отримувати примірник акта перевірки за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.

Водночас притягти до відповідальності посадових осіб страхувальника за здійснення дій, що перешкоджають уповноваженим особам ФНВ у проведенні перевірок даних про основний вид діяльності, на підставі ст. 18823 КУпАП навряд чи вийде. Річ у тім, що цей адмінштраф може бути накладено при проведенні перевірок використання коштів соцфондів або при проведенні перевірок з ЄВС, але тільки тих, що проводяться ПФ. Що стосується перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності, то у ст. 18823 КУпАП ця підстава не фігурує.

Дані про вид економічної діяльності, заявленої страхувальником як основний, перевіряються на підставі даних первинних бухгалтерських документів, Відомості розподілу та звіряються зі статистичною формою № 1-підприємництво (річна) за відповідний минулий рік або іншими звітами в разі, якщо страхувальник цю статистичну форму не складає (п. 4.15 Порядку № 30).

Якщо при проведенні перевірки страхувальника з’ясувалося, що страхувальником нараховувався та сплачувався ЄВС не щодо основного виду економічної діяльності, йому повідомляється новий клас професійного ризику виробництва з урахуванням фактичного основного виду економічної діяльності з початку року, наступного за тим, в якому при перевірці було виявлено зміну виду економічній діяльності. Про це ФНВ повідомляє ПФ (п. 4.23 Порядку № 30).

Якщо страхувальник, якого перевіряють, нараховував та сплачував внесок до ФНВ до 01.01.11 р. не за основним видом діяльності, або було виявлено суми, на які страхувальник не нарахував страхові внески до ФНВ, або не прийнято до заліку витрати, йому встановлюється новий розмір страхового тарифу, за яким донараховують страхові внески з фінансовими санкціями згідно із законодавством, що діяло до 01.01.11 р. Такі донараховані суми та пеня сплачуються на рахунок ФНВ протягом 10 днів від дня складання акта перевірки.

За результатами перевірки складається акт перевірки у двох примірниках (додаток 9 до Порядку № 30). Його підписують в останній день перевірки працівник, який здійснює перевірку, керівник та головний бухгалтер страхувальника, а за їх відсутності — особи, які їх замінюють, підприємець чи уповноважена ним особа. Акт може бути підписано із зауваженнями, які слід подати до ФНВ у письмовій формі. Про наявність зауважень в акті перевірки посадова особа або підприємець проставляють відповідну відмітку. Один примірник підписаного акта вручають страхувальнику.

Якщо страхувальник відмовляється підписувати акт, перевіряючий уносить до нього відповідний запис. Один примірник такого акта надсилається страхувальнику поштою з повідомленням про вручення.

На закінчення побажаємо вам правильно заповнити звіт і без труднощів подати його до свого відділення ФНВ.

 

Документи і скорочення статті

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про ЄВС — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI.

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Закон № 877 — Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.07 р. № 877-V.

Розподіл за класами профризику — Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва (додаток до Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого постановою КМУ від 08.02.12 р. № 237).

Критерії № 540 — Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затверджені постановою КМУ від 03.06.09 р. № 540.

Порядок № 30 — Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затверджений постановою правління ФНВ від 30.11.10 р. № 30.

Порядок № 21-6 — Порядок узяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління ПФУ від 27.09.10 р. № 21-6.

Постанова № 32 — постанова ФНВ «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)» від 21.09.12 р. № 32.

Методрекомендації № 579 — Методичні рекомендації щодо заповнення Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і Відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності, затверджені наказом ФНВ від 29.07.05 р. № 579.

Класифікація-2010 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держспоживстандарту від 11.10.10 р. № 457.

Інструкція № 21-5 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління ПФУ від 27.09.10 р. № 21-5.

Інструкція № 36 — Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління ФНВ від 12.07.07 р. № 36 (втратила силу з 01.01.11 р.).

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.05 р. № 286.

ЄВС — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

ПФ — орган Пенсійного фонду.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі