Авансові внески з податку на прибуток за січень та лютий 2013 року

Редакція БТ
Стаття

АВАНСОВІ ВНЕСКИ
З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

за січень та лютий 2013 року

 

З 1 січня 2013 року запроваджується щомісячна сплата авансових внесків з податку на прибуток. Відповідні зміни до Податкового кодексу України внесено Законом України від 05.07.12 р. № 5083, який ми аналізували у «БТ», 2012, № 35, с. 33. Але якщо тоді це було туманним майбутнім, то сьогодні стало реальністю. Зупинимося докладно на порядку сплати авансових внесків за січень та лютий 2013 року, оскільки перший аванс податківці вимагають сплатити не пізніше 18 січня 2013 року.

Жанна СЕМЕНЧЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальні правила

Почнемо з опису загальної картини того, що відбувається. Зміни, що нас цікавлять, унесено Законом № 5083 до п. 57.1 і п. 2 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. Першою ластівкою щодо роз’яснення нових правил сплати податку на прибуток став лист ДПСУ від 03.10.12 р. № 4975/0/71-12/15-1217, в якому йдеться про підготовку Узагальнюючої податкової консультації з цього питання. На момент підготовки цього матеріалу з’явилася інформація про затвердження цієї УПК — УПК № 1171 (на неї податківці посилаються і в ЄБПЗ, текст документа див. на с. 31 цього номера.

Отже, змінами, що запроваджуються з 1 січня 2013 року, передбачається не поквартальна сплата податку на прибуток на підставі поданої Декларації за базовий звітний період, а щомісячна сплата авансових внесків з податку на прибуток (розрахунок провадиться на підставі річної суми податкового зобов’язання за попередній рік) з поданням Декларації за підсумками звітного року, на підставі якої й розраховуватиметься остаточна річна сума зобов’язань з податку на прибуток.

Обов’язок зі сплати авансових внесків покладено не на всіх платників податку на прибуток. Так, звільнені від сплати авансових внесків:

новостворені підприємства;

сільгоспвиробники (згідно зі ст. 155 ПКУ до них належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 % загальної суми доходу);

неприбуткові установи та організації;

платники податків, у яких розмір доходів, що враховуються при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток, за попередній звітний податковий рік не перевищує 10 млн грн.;

— платники податків, у яких розмір доходів, що враховуються при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток, за попередній звітний податковий рік перевищив 10 млн грн., але які не отримали прибуток (прибуток дорівнює 0 чи отримано збиток).

Звільнення від сплати авансових внесків не позбавляє перелічених «пільговиків» права подавати Декларацію тільки один раз — за підсумками звітного року*. Більше того, апріорі для всіх платників податку на прибуток передбачено річний звітний період, але для тих, хто зобов’язаний сплачувати авансові внески, протягом року можливі варіації (на цих винятках у пропонованій статті зупинятися не будемо).

* Відповідно такі підприємства повинні будуть заплатити річну суму податку на прибуток, визначену на підставі поданої Декларації, та сплатити її до бюджету в установлені строки.

Важливий момент, що змушує якнайвідповідальніше підійти до питання сплати авансових внесків: згідно з абз. 9 п. 57.1 ПКУ визначена платником податків у розрахунку сума авансових внесків (для розрахунку зобов’язань за авансовими внесками вносяться зміни до форми Декларації**) вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань. Відповідно, за прострочення сплати авансового внеску на платника накладається штраф за п. 126.1 ПКУ (10 або 20 % несвоєчасно сплаченої суми).

** Відповідний проект наказу Мінфіну розміщено на офіційному сайті ДПСУ www.sts.gov.ua (посилання: http://www.sts.gov.ua/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2012-rik/61843.html).

 

Авансові внески: у 2013 році два види

У попередньому розділі ми розглянули загальні вимоги до сплати авансового внеску, прописані в основній частині ПКУ, а саме в його п. 57.1 розділу ІІ. Водночас не обійшлося у 2013 році без перехідних положень (п. 2 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). У результаті в поточному році платникам доведеться сплачувати два види авансових внесків:

за загальними правилами, починаючи з березня 2013 року (назвемо їх загальними авансовими внесками та розповімо про їх сплату в окремій публікації в найближчих номерах нашої газети). У наступні роки платники сплачуватимуть лише ці авансові внески (якщо, звичайно, їх до цього часу не скасують);

за перехідними положеннями за січень — лютий 2013 року (назвемо їх перехідними авансовими внесками). Ці внески як виняток сплачуватимуться лише у січні та лютому 2013 році. Далі зосередимо нашу увагу на сплаті саме цих внесків.

 

Перехідні авансові внески

Хто сплачує. В абз. 2 п. 2 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ передбачено, що платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до п. 57.1 ПКУ, сплачують у січні — лютому 2013 року авансовий внесок із цього податку в розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Формально до кола платників, які повинні сплачувати перехідний авансовий внесок, потрапляють усі платники, які мають право подавати Декларацію за підсумками року (тобто й ті, хто торік не досяг обсягу у 10 млн грн.). Однак із системного прочитання норм ПКУ випливає, що перехідні авансові внески повинні сплачуватися лише тими платниками податку на прибуток, на яких поширюється вимога про сплату загальних авансових внесків. Такого ж підходу дотримуються й податківці в запитанні 2 з УПК № 1171, де зазначено, що платники, в яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування в Декларації за 9 місяців 2012 року, не перевищують 10 млн грн., не повинні сплачувати авансові внески в розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого в такій декларації.

Із цим граничним розміром при сплаті перехідних авансових внесків потрібно порівнювати показник ряд. 1 «Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):» Декларації за 9 місяців 2012 року.

Крім того, слід звернути увагу на таке: платники, яких було зареєстровано у III і IV кварталах 2012 року, не зможуть визначити базу для сплати перехідних авансових внесків, оскільки Декларацію за 9 місяців 2012 року вони не подавали. На це теж звернули увагу податківці в запитанні 6 УПК № 1171.

Сплачувати перехідні авансові внески потрібно навіть у тому випадку, якщо за підсумками 9 місяців платником отримано прибуток, а за підсумками усього 2012 року — збиток. У зворотній ситуації (за 9 місяців — збиток, а за підсумками року — прибуток) перехідні авансові внески сплачувати не потрібно, а загальні авансові внески — потрібно (якщо платника не звільнено від їх сплати).

Як визначається розмір внесків. Розрахунок здійснюється шляхом ділення на 9 суми нарахованого податку в Декларації за 9 місяців 2012 року. Причому в запитанні 3 УПК № 1171 зазначено, що для розрахунку потрібно брати суму показників ряд. 14 і ряд. 20 Декларації.

Зауважимо: на нашу думку, показник ряд. 20 «Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи» не повинен враховуватися. Річ у тім, що для сплати «дивідендного» авансового внеску в ПКУ передбачено спеціальні підстави (виплата дивідендів), і сплата перехідних або загальних авансових внесків не враховується при розрахунку «дивідендного» авансу (п. 153.3 ПКУ). Відповідно нелогічно враховувати «дивідендні» аванси для розрахунку перехідних та загальних авансових внесків авансів.

Строки сплати. Виходячи із загальних правил, установлених у п. 57.1 ПКУ, сплата податкових зобов’язань за звітний період відбувається після його закінчення у строки, що відлічуються від останнього дня такого звітного періоду. Аналогічні правила, по суті, передбачено і для сплати авансових внесків, оскільки вони сплачуються «…у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду». Із цих правил випливає, що авансові внески за січень потрібно сплатити до 20 лютого 2013 року, а за лютий — до 20 березня 2013 року.

Однак із консультації з ЄБПЗ (розділ 110.30.02) та із запитання 7 УПК № 1171 випливає, що авансові внески потрібно сплачувати «місяць у місяць», тобто за січень — не пізніше 18 січня 2013 року, а за лютий — не пізніше 20 лютого 2013 року. Фраза в Перехідних положеннях ПКУ про сплату цих платежів у січні — лютому 2013 року дає певний привід саме для такого прочитання.

Приклад. Підприємство — платник податку на прибуток у Декларації з податку на прибуток за 9 місяців відобразило такі дані:

ряд. 14 — 10000 грн.;

ряд. 15 — 4000 грн.;

ряд. 16 — 6000 грн.;

ряд. 17 — прокреслення;

ряд. 20 АВ — 2000 грн.

Розрахунок авансового внеску за січень та лютий 2013 року:

(10000 + 2000) : 9 = 1333,33 ≈ 1333 ( грн.).

Відповідно підприємство має сплатити авансовий внесок у розмірі 1333 грн. за січень (на вимогу ДПСУ — не пізніше 18.01.13 р.) і 1333 грн. за лютий (відповідно не пізніше за 20.02.13 р.).

Відповідальність. У запитанні 9 УПК № 1171 податківці зауважили, що суми авансових внесків за січень та лютий 2013 року є узгодженими податковими зобов’язаннями. Відповідно слід очікувати, що вони наполягатимуть на застосуванні відповідальності, передбаченої за несплату або несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов’язань згідно зі ст. 126 ПКУ (штраф у розмірі 10 або 20 %).

На нашу думку, така відповідальність не повинна застосовуватися, оскільки суми перехідних авансових внесків не декларуються (вони не вказуються ні в Декларації, ні в розрахунку авансових внесків, про який ідеться в п. 57.1 ПКУ). Однак відстоювати ненарахування штрафів, найімовірніше, доведеться в суді.

На цьому поки що зупиняємося. Очікуємо від Мінфіну змін до форми Декларації, які повинні з’ясувати багато проблемних питань. А поки що вивчайте, робіть висновки і плануйте грошові потоки на 2013 рік.

 

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

Закон № 5083Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби України та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.12 р. № 5083-VI.

УПК № 1171 Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році, затверджена наказом ДПСУ від 21.12.12 р. № 1171.

ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на сайті ДПСУ: www.sts.gov.ua

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі