Теми статей
Обрати теми

Річна декларація підприємців на загальній системі за 2012 рік

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Січень, 2013/№ 4
Друк
Стаття

РІЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ

на загальній системі за 2012 рік

 

Завершився другий рік роботи суб’єктів господарювання за правилами, установленими Податковим кодексом України. Настав час річних звітів. Сьогоднішній матеріал призначено для приватних підприємців, які працювали 2012 рік повністю або його частину на загальній системі оподаткування, тобто сплачували податок на доходи фізичних осіб. У цьому році, на щастя, особливих змін, порівняно з торішньою звітністю, не відбулося, але все-таки на деякі моменти підприємцям потрібно звернути увагу.

Жанна СЕМЕНЧЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Форма і строки подання звітності

Форму Податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація, декларація про доходи) та Інструкцію щодо її заповнення (далі — Інструкція № 1395) затверджено наказом № 1395. У середині 2012 року до форми декларації та Інструкції № 1395 було внесено незначні зміни*.

* Наказом Мінфіну від 06.07.12 р. № 806 (див. ком. «Декларування доходів громадян: розроблено окремий додаток для перерахунку ПДФО» // «БТ», 2012, № 33, с. 6).

Фізичні особи — підприємці подають органу податкової служби за місцем своєї податкової адреси декларацію за результатами календарного року у строки, установлені для річного податкового періоду (п. 177.5 ПКУ), тобто протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного податкового року (п.п. 49.18.5 ПКУ). Відповідно декларацію за 2012 рік підприємцям потрібно подати не пізніше 11 лютого 2013 року (понеділок), оскільки 9 лютого — граничний строк подання — припадає на вихідний — суботу.

Новозареєстровані протягом 2012 року підприємці, якщо вони обрали загальну систему оподаткування, а також підприємці, які перейшли протягом 2012 року з єдиного податку на загальну систему, першу декларацію подають за підсумками звітного кварталу, в якому відбулася відповідна подія (реєстрація, зміна системи оподаткування). Крім цього, вони також подають річну декларацію за періоди роботи у 2012 році на загальній системі оподаткування.

Річну декларацію зобов’язані подати й ті підприємці, які, навпаки, протягом року змінили загальну систему оподаткування на сплату єдиного податку. Вимоги про подання декларації за відповідний звітний квартал, в якому відбулася така зміна, у ПКУ немає, але річна декларація подається. Не потрібно подавати декларацію лише тим підприємцям, які весь 2012 рік працювали на єдиному податку.

Не звільнено від подання декларації й тих підприємців-загальносистемників, які не здійснювали у 2012 році діяльність, що підтверджують і податківці (розділ 180.09 ЄБПЗ).

Декларацію підприємець може особисто подати до податкового органу або відправити її поштою з повідомленням про вручення. За наявності цифрового підпису подати декларацію про доходи можна в електронному вигляді.

Крім того, платник податків може нотаріально уповноважити іншу особу на заповнення декларації (п. 179.5 ПКУ). У такому разі відомості про уповноважену особу наводяться в додатку 1 до декларації.

 

Склад декларації та загальні вимоги

Форма декларації про доходи є єдиною для всіх випадків її подання (як для декларування доходів громадян, не зареєстрованих підприємцями, так і для підприємницьких доходів). Більше того, підприємець на загальній системі не пізніше 11 лютого зобов’язаний подати одну декларацію, в якій наводить свої і підприємницькі, і цивільні доходи (зарплата, доходи від продажу майна, спадщина тощо).

Декларація про доходи складається з 8 розділів і 7 додатків до неї. Якщо деякі рядки декларації про доходи не заповнюються через відсутність таких доходів, то відповідні додатки до неї не подаються.

Показники в декларації та додатках до неї наводяться у гривнях з копійками.

Якщо підприємець протягом року не отримував інші доходи, крім як від підприємницької діяльності, то він заповнює:

додаток 5 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності», який складається з двох розділів. Це головний додаток для підприємця;

розділ III «Доходи, отримані фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності» декларації, що заповнюється на підставі додатка 5;

розділ V «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб» декларації. Тут виводиться сума ПДФО до сплати або повернення за підсумками звітного року;

розділ VII «Відомості про нерухоме майно» та VIII «Відомості про рухоме майно» декларації (за наявності відповідного майна у власності фізичної особи станом на кінець звітного 2012 року). Відомості про майно, що вибуло (продане, подароване тощо) протягом року, тут не відображаються.

Якщо, крім підприємницьких доходів, були інші (назвемо їх цивільними) доходи, то заповнюються відповідні додатки та розділи самої декларації в загальному порядку, установленому для всіх фізичних осіб*.

* У зв’язку з цим корисно ознайомитися з консультацією «Річна декларація громадян за 2011 рік» // «БТ», 2012, № 13, с. 7. Потрібно враховувати, що після цієї публікації вносилися зміни до форми декларації та Інструкції № 1395 (див. ком. «Декларування доходів громадян: розроблено окремий додаток для перерахунку ПДФО» // «БТ», 2012, № 33, с. 6), які потрібно враховувати громадянам при декларуванні доходів за 2012 рік. Декларуванню загальноцивільних доходів фізичних осіб ми присвятимо матеріал ближче до строків подання такої звітності.

На завершення цієї частини зауважимо, що приватний підприємець має сплатити суму задекларованого податкового зобов’язання протягом 10 календарних днів від дня закінчення граничного строку подання декларації про доходи, тобто не пізніше 19 лютого 2013 року. Оскільки в декларації підприємець виводить загальну суму річних зобов’язань з ПДФО (як щодо підприємницьких, так і стосовно цивільних доходів), то в зазначений строк (не пізніше 19.02.13 р.) потрібно сплатити загальну суму зобов’язань до сплати, відображену в ряд. 13.01 декларації. За наявності переплати з податку на доходи задекларована сума за бажанням платника або повертається йому протягом 60 календарних днів після подання декларації (п. 179.8 ПКУ), або зараховується в рахунок майбутніх платежів.

 

Цивільні доходи підприємця

Незважаючи на те, що декларування цивільних доходів не входить до кола питань, що нами розглядаються, на декількох важливих моментах подання підприємницької декларації ми все-таки зупинимося.

Як застосовується прогресивна ставка ПДФО. Доходи підприємця на загальній системі оподаткування оподатковуються за ставкою 15 (17) %, що застосовується до середньомісячного річного оподатковуваного доходу (СРОД). Цей показник розраховується в порядку, установленому абзацом третім п. 167.1 ПКУ, на чому докладніше зупинимося пізніше. Поки ж зауважимо, що показник СРОД для цілей застосування прогресивної ставки розраховується лише стосовно підприємницьких доходів (тобто окремо від інших оподатковуваних доходів фізичної особи)**.

** Варто зазначити, що й за підсумками минулого року з форми декларації випливав такий розрахунок, але самі норми ПКУ на той момент свідчили на користь застосування ставки 15 (17) % до СРОД, що розраховується на підставі всіх доходів фізичної особи (як підприємницьких, так і цивільних). У цьому році це питання остаточно вирішено.

Які цивільні доходи потрібно наводити підприємцю в декларації. Згідно з п. 177.11 ПКУ фізичні особи — підприємці подають річну декларацію у строк, визначений п.п. 49.18.5 ПКУ (за 2012 рік — не пізніше 11.02.13 р.). У цій декларації разом з доходами від підприємницької діяльності повинні вказуватися інші доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи. Із прямого прочитання цієї норми випливає, що при поданні декларації підприємець має декларувати всі отримані ним протягом року оподатковувані доходи без жодних застережень. Аналогічне за змістом роз’яснення міститься і в розділі 180.09 ЄБПЗ. На наш погляд, підприємець у декларації зобов’язаний наводити лише ті цивільні доходи, вимогу щодо декларування яких установлено ПКУ для звичайних платників ПДФО***. Перелік випадків, коли обов’язок щодо подання фізичною особою декларації вважається виконаним, наведено в п. 179.2 ПКУ. І, на наш погляд, ці норми повною мірою поширюються на цивільні доходи підприємця. Інакше наявний неоднаковий підхід до декларування цивільних оподатковуваних доходів фізичної особи залежно від її податкового статусу.

*** Див. Тему тижня «Податковий кодекс: аналізуємо зміни» // «БТ», 2012, № 29, с. 22.

Так, якщо підприємець у 2012 році працював у іншого суб’єкта господарювання як наймана особа, то декларувати доходи у вигляді заробітної плати, на наше переконання, йому необов’язково за умови, що він отримував такі доходи лише від одного податкового агента (навіть якщо річна сума такого доходу за рік перевищує 120 МЗП****). А от якщо протягом року підприємець отримував дохід у вигляді заробітної плати та/або винагороди за виконання робіт у межах цивільно-правового договору від двох та більше податкових агентів і річна сума такого доходу перевищила 120 МЗП, то декларувати такі доходи необхідно із заповненням додатка 7 до декларації.

**** У 2012 році 120 МЗП становлять 128760 грн.

Або, наприклад, протягом 2012 року підприємець здійснив продаж нерухомого майна, суму ПДФО за яким було сплачено при нотаріальному посвідченні договору. Наводити суму такого доходу в декларації, на наш погляд, також не потрібно (звільнення передбачено п. 179.2 ПКУ).

Декларування податкової знижки. Фізична особа може подати декларацію для декларування податкової знижки не пізніше 31 грудня року, наступного за звітним, на підставі прямої норми, установленої п.п. 166.1.2 ПКУ. Це право не викликає сумнівів щодо звичайних фізичних осіб. Що ж стосується підприємців на загальній системі, то вони мають задекларувати право на податкову знижку вже при поданні річної декларації (у 2013 році — не пізніше 11.02.13 р.).

Водночас, якщо з будь-яких причин підприємець у такій декларації не задекларував податкову знижку (наприклад, не встиг зібрати відповідні підтверджуючі документи), то він може скористатися цим правом до кінця 2013 року. При цьому він подаватиме уточнену декларацію до раніше поданої річної декларації за 2012 рік.

 

Підприємницькі доходи

Підприємницькі доходи, як уже зазначалося, наводяться в додатку 5 до декларації, який складається з двох розділів:

розділ I «Доходи від провадження господарської діяльності». Тут відображаються річні показники діяльності підприємця (доходи, витрати) з виведенням у колонці 7 таблиці цього розділу суми чистого доходу, отриманого за рік, який і бере участь у подальшому розрахунку зобов’язань щодо ПДФО;

розділ II «Розрахунок податкових зобов’язань». Тут розраховуєтсья показник СРОД (див. табл. 1 на с. 31) та визначається сума ПДФО від підприємницької діяльності, що підлягає сплаті за підсумками року або, навпаки, надміру сплачена фізичною особою і, відповідно, підлягає поверненню їй із бюджету або заліку в рахунок майбутніх платежів.

При заповненні розділу І додатка 5 потрібно враховувати, що тут наводяться доходи і понесені витрати для визначення чистого доходу в розрізі здійснюваних видів діяльності. Це правило діяло й торік, тому особливою несподіванкою для підприємця бути не повинно. Водночас ні ПКУ, ні розроблена на його виконання форма Книги ОДВ не вимагають вести облік доходів і витрат у розрізі видів діяльності. У зв’язку з цим розбиття доходів та витрат за видами діяльності для заповнення декларації завжди викликає чимало труднощів у підприємця. Крім того, частина витрат (оренда, зарплата найманих працівників, суми сплаченого ЄВС, витрати на утримання рухомого та нерухомого майна тощо) можуть стосуватися відразу декількох видів діяльності підприємця. У такому разі податківці (розділ 180.09 ЄБПЗ) приписують для цілей заповнення декларації розподіляти такі витрати за видами діяльності пропорційно питомій вазі доходів від кожного виду діяльності по відношенню до загальної суми отриманих доходів. Слід зауважити: якщо підприємець рознесе витрати за видами діяльності без зайвої точності, то навряд чи буде за це покараний. Головне, щоб підсумкові суми доходів, витрат і чистого прибутку за рік було наведено правильно.

Підсумкові суми, задекларовані підприємцем у розділі I додатка 5, повинні збігатися з підсумковими даними за звітний рік, наведеними у Книзі ОДВ, а саме:

— дані колонки 3 «Сума одержаного доходу (грн.)» розділу I відповідають річному підсумку графи 3 Книги ОДВ;

— дані колонки 4 «вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції», колонки 5 «витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату» і колонки 6 «інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг» розділу I додатка 5 відповідають підсумковим даним за звітний 2012 рік, наведеним відповідно у графах 6, 9 і 10 Книги ОДВ;

— дані колонки 7 «Сума чистого оподатковуваного доходу (колонка 3 - колонка 4 - колонка 5 - колонка 6) (грн.)» мають дорівнювати річному показнику графи 12 Книги ОДВ.

У розділі II підприємець здійснює остаточний розрахунок податкових зобов’язань щодо ПДФО з підприємницьких доходів. Протягом року підприємець, як відомо, у встановлені строки сплачує рівними частинами авансові платежі з ПДФО виходячи з очікуваного доходу у звітному році. За підсумками року провадиться остаточний розрахунок ПДФО за звітний податковий рік за даними, зазначеними підприємцем самостійно в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого протягом року ПДФО та збору на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (плата за патенти) на підставі документального підтвердження факту їх сплати (п.п. 177.5.3 ПКУ).

Перед тим, як ми по рядках розглянемо порядок заповнення розділу II додатка 5 (див. таблицю 1 на с. 31), акцентуємо вашу увагу на тому, що згідно з абзацом четвертим п. 164.1 ПКУ базою оподаткування для доходів, отриманих від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, що визначається відповідно до п. 177.2 ПКУ. У свою чергу, п. 177.2 ПКУ встановлено, що об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Отже, при розрахунку остаточної суми податку орієнтуємося виключно на річний результат діяльності підприємця. Прибутки (збитки), отримані підприємцем протягом року за підсумками кожного місяця, згортаються та не розглядаються як окремі об’єкти оподаткування. Не ставлять під сумнів цей факт і податківці (розділ 108.09 ЄБПЗ). Збиток, отриманий за підсумками звітного року, не включається до витрат підприємця в наступному році: механізм переносу збитків, аналогічний встановленому п. 150.1 ПКУ для підприємств — платників податку на прибуток, підприємцями на загальній системі не застосовується. Пояснюється це тим, що витрати у вигляді збитків включаються до складу інших витрат підприємства (п.п. 138.12.1 ПКУ), а такі підприємці, як відомо, можуть включати у витрати тільки операційні витрати відповідно до розділу ІІІ ПКУ, до складу яких інші витрати не потрапляють.

Якщо за підсумками звітного року отримано чистий прибуток, то його сума включається до розрахунку податкових зобов’язань. Якщо за підсумками року отримано збиток, то об’єкт оподаткування відсутній (дорівнює нулю). Відповідно сума сплачених протягом звітного року авансових платежів є переплатою з ПДФО, яка або повертається підприємцю, або зараховується в рахунок майбутніх платежів.

При остаточному розрахунку суми ПДФО отриманий чистий річний дохід підприємця усереднюється. Це необхідно, як уже зазначалося, для правильного застосування ставки ПДФО (15 або 17 %), як того вимагає п. 167.1 ПКУ.

Показник СРОД (рядок 01 розділу II додатка 5) розраховується шляхом ділення суми загальних місячних оподатковуваних доходів на кількість календарних місяців, протягом яких отримано такі доходи в податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування. З приводу того, що розуміти під «кількістю календарних місяців, протягом яких було отримано такі доходи», ДПСУ, здається, визначилася: під місяцями отримання доходів розуміються місяці здійснення підприємницької діяльності (див. «Розрахунок СРОД провадиться виходячи з кількості місяців роботи на загальній системі протягом року, а не лише прибуткових місяців»). Аналогічну консультацію надано і у «ВПСУ», 2012, № 42, с. 45.

 

Розрахунок СРОД провадиться виходячи
 з кількості місяців роботи
 на загальній системі протягом року,
 а не лише прибуткових місяців

Витяг із консультації, розміщеної в розділі 180.06 ЄБПЗ

Запитання: Як розраховується середньомісячний річний оподатковуваний дохід ФОП, якщо протягом року в деяких місяцях отримано збитки, а в інших — доходи?

Відповідь: <…>

Отже, розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалась діяльність.

Згідно з п.п. 177.5.3 <…> Кодексу [ПКУ.Прим. ред.] остаточний перерахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

 

Докладніше розглянемо порядок заповнення розділу ІІ додатка 5 до декларації (табл. 1 на с. 31).

 

Таблиця 1. Порядок заповнення розділу II додатка 5

Номер рядка

Назва рядка (мовою оригіналу) та порядок заповнення

1

2

01

«Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу (колонка 7/кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)»

Для розрахунку показника СРОД, що відображається в цьому рядку, підсумковий показник колонки 7 розділу I додатка 5 ділиться на кількість місяців, протягом яких підприємець працював у межах загальної системи оподаткування (якщо підприємець увесь 2012 рік був загальносистемником, то ділимо на 12 незалежно від того, що в окремих місяцях він міг отримати збиток, а в окремих — прибуток).
Якщо в колонці 7 розділу I додатка 5 стоїть від’ємне значення (збиток), то в цьому рядку проставляються нулі

02

«Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного податкового року (позитивний результат різниці між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року)»

рядок 02 = рядок 01 - 10730 грн.,

де 10730 — 10 розмірів МЗП, установленої на 01,01.12 р.

У цьому рядку визначається частина СРОД, що оподатковується за ставкою 17 %.

Якщо в рядку 01 проставлено нулі, то і в рядку 02 ставимо нулі.

Нулі в цьому рядку ставимо і в тому випадку, якщо результат віднімання (рядок 01 - 10730 грн.) дає від’ємний результат

03

«Сума податку на доходи фізичних осіб ((15 % х (рядок 01 - рядок 02) + 17 % х рядок 02) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)»

Середньомісячний річний дохід оподатковується за диференційованою ставкою 15 (17) % та помножується на кількість місяців, протягом яких підприємець працював на загальній системі у звітному році (розраховується згідно з наведеною в цьому рядку формулою)

04

«Сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного (податкового) періоду»

Тут відображається фактично сплачена у 2012 році сума збору на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (вартість торгового патенту, патенту на надання платних побутових послуг або патенту на діяльність у сфері розваг).

Тут указується вся сума проплат за торгові патенти у звітному році, а не тільки в межах суми, розрахованої в рядку 03 цього розділу

05

«Сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (позитивне значення (рядок 03 - рядок 04))»

Річна сума ПДФО зменшується на суму сплаченого протягом року збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, але тільки в межах суми ПДФО.

Якщо результат віднімання (рядок 03 - рядок 04) від’ємний, то в рядку 05 проставляються нулі

06

«Сума авансових платежів з податку, сплачених платником податку протягом звітного (податкового) періоду»

Зазначається сума фактично сплачених протягом 2012 року авансових платежів з ПДФО (у строки до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і 15 листопада)

07

«Розрахунки з бюджетом:»

07.01

«сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 05 - рядок 06))»

Розрахунок згідно з формулою. Показник цього рядка переноситься до ряд. 03.01 розділу ІІІ декларації та є сумою ПДФО до доплати щодо підприємницьких доходів за підсумками звітного року

07.02

«сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від’ємне значення (рядок 05 - рядок 06))»

Розрахунок згідно з формулою. Показник цього рядка наводиться без знака «-».

Дані цього рядка переносяться до ряд. 03.02 розділу ІІІ декларації та є сумою ПДФО, надміру сплаченою щодо підприємницьких доходів за підсумками звітного року

08

«Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році (рядок 03 х 25 %)»

Розрахунок згідно з формулою.

Відповідно до п.п. 177.5.1 ПКУ авансові платежі з ПДФО розраховуються підприємцем самостійно, але не менше як 100 % річної суми податку з оподатковуваного доходу за попередній рік (у порівнянних цінах).

Суму, зазначену в цьому рядку, підприємець сплачуватиме у 2013 році щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада 2013 року).

Стосовно розрахунку авансових платежів звернемо увагу, що показник рядка 08 необхідно розраховувати і відображати навіть у тому випадку, якщо підприємець не планує вести діяльність у 2013 році, але в декларації за 2012 рік ним було отримано оподатковуваний дохід від підприємницької діяльності (розділ 180.06 ЄБПЗ). У цій ситуації перший авансовий платіж (строк сплати до 15 березня) підприємцю потрібно здійснити, а згодом він може скористатися правом зменшення суми авансових платежів, установленим абзацом другим п.п. 177.5.1 ПКУ (якщо дохід за підсумками I кварталу 2013 року буде більш ніж на 20 % менший від очікуваного доходу). Для зменшення авансових платежів (аж до нуля в разі нездійснення діяльності) потрібно подати заяву до податкового органу за податковою адресою підприємця.

Що буде, якщо не заповнювати рядок 08 (тобто не декларувати суми авансових платежів на наступний рік)? ПКУ відповідальності за це не передбачає, з чим згодні й податківці (розділ 180.15 ЄБПЗ). У консультації представників ДПСУ наведено посилання на п.п. 47.1.2 ПКУ, відповідно до якого фізичні особи— платники податків та їх законні представники у випадках, передбачених законом, несуть відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної в зазначених документах, але конкретну санкцію їм важко назвати.

Інша справа, що навряд чи у підприємця приймуть таку декларацію за звітний рік, адже в ПКУ встановлено обов’язок самостійного визначення авансових платежів (причому не нижче торішньої суми зобов’язань щодо ПДФО).

Також потрібно пам’ятати, що задекларовані на наступний рік суми авансових платежів є узгодженими сумами грошових зобов’язань, у зв’язку з цим за несплату або несвоєчасну їх сплату на підприємця буде накладено штраф за прострочення за ст. 126 ПКУ (10 % — при затримці сплати до 30 календарних днів і 20 % — при затримці сплати понад 30 календарних днів), а також пеню за весь період прострочення.

І ще один момент щодо авансових платежів: якщо надалі підприємець подає уточнену декларацію, у зв’язку з чим збільшуються авансові платежі на наступний рік, то штрафні санкції за неповну сплату авансових внесків (у тому числі й за строками сплати, що настали) не застосовуються, що підтверджує і ДПСУ (розділ 180.15 ЄБПЗ)

 

Дані з додатка 5 переносяться до розділу ІІІ декларації (згідно з розшифровками до кожного рядка). Далі в розділі V «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб» декларації розраховується остаточна сума зобов’язань з ПДФО фізичної особи щодо всіх отриманих нею протягом 2012 року доходів (як підприємницьких, так і цивільних). Загальний річний результат відображається:

— або в рядку 13.01 розділу V сума ПДФО до сплати до бюджету (не пізніше 19.02.13 р.);

— або в рядку 13.02 розділу V надміру сплачена сума ПДФО за підсумками звітного року.

На завершення наведемо приклад заповнення підприємцем-загальносистемником річної декларації про доходи.

 

Приклад

Підприємець увесь 2012 рік працював на загальній системі оподаткування (код КВЕД 45.32 — роздрібна торгівля деталями та пристроями для автотранспортних засобів). Дані про отримані протягом року підприємницькі доходи наведено в табл. 2 на с. 33.

Крім того, фізичною особою в листопаді 2012 року отримано виплату у зв’язку з виходом учасника зі складу товариства з обмеженою відповідальністю «Айстра» в розмірі 20000 грн. (внесок до статутного фонду було здійснено в розмірі 15000 грн.). Сума прибутку від операції з цими інвестиційними активами склала 5000 грн. (20000 - 15000).

При отриманні доходів від операцій з інвестиційними активами підприємець має заповнити додаток 3 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами» до декларації. За операціями з корпоративними правами, вираженими в інших, ніж цінні папери, формах, заповнюється рядок 3 цього додатка. За даними прикладу тут відображаються:

у колонці 3 (найменування та характеристика операції) — «вихід зі складу засновників ТОВ «Айстра»;

у колонці 4 (доходи від продажу інвестактиву) — 20000,00;

у колонці 5 (витрати на придбання інвестактиву) — 15000,00;

у колонці 6 (результат операції) — +5000,00 (прибуток).

Далі підсумкова сума з рядка 6 додатка 3 (+5000,00) переноситься до рядка 01.04 розділу II декларації (див. рис. 1, 2 на с. 34).

 

Таблиця 2. Дані про підприємницькі доходи та витрати за 2012 рік

Місяць

Сума доходу
(гр. 3 Книги)

Витрати

Чистий дохід
(гр. 12 Книги)

Авансові платежі щодо ПДФО

Збір за здійснення торговельної діяльності (патент)

собівартість товарів
(гр. 6 Книги)

витрати на оплату праці та ЄВС
(гр. 9 Книги)

інші витрати
(гр. 10 Книги)

Січень

2000,00

1800,00

-3800,00

150,00

Лютий

15000,00

10000,00

2000,00

1900,00

+1100,00

150,00

Березень

20000,00

14000,00

2000,00

2200,00

+1800,00

250,00

150,00

Квітень

20000,00

14000,00

2000,00

2200,00

+1800,00

150,00

Травень

5000,00

3000,00

2000,00

2000,00

-2000,00

250,00

150,00

Червень

20000,00

14000,00

2000,00

1800,00

+2200,00

150,00

Липень

10000,00

9000,00

2000,00

1500,00

-2500,00

150,00

Серпень

15000,00

12000,00

2000,00

1800,00

-800,00

250,00

150,00

Вересень

19000,00

14000,00

2000,00

1500,00

+1500,00

150,00

Жовтень

16000,00

11000,00

2100,00

1600,00

+1300,00

150,00

Листопад

25000,00

18000,00

2200,00

2000,00

+2800,00

250,00

150,00

Грудень

22000,00

15000,00

2200,00

1800,00

+3000,00

150,00

Разом за 2012 рік

187000,00

134000,00

24500,00

22100,00

6400,00

1000,00

1800,00

 

Документи і скорочення статті

ПКУ Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

Наказ № 1395 — наказ МФУ «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» від 07.11.11 р. № 1395.

Інструкція № 1395 — Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом МФУ від 07.11.11 р. № 1395.

Книга ОДВ — Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (форму затверджено наказом ДПАУ від 24.12.10 р. № 1025).

ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на офіційному сайті ДПСУ: www.sts.gov.ua

«ВПСУ» — журнал «Вісник податкової служби України» (офіційне видання ДПСУ).

ЄВС — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПДФОподаток на доходи фізичних осіб.

МЗПмінімальна заробітна плата.

СРОД — середньорічний оподатковуваний дохід.

ФОП фізична особа — підприємець.

 

 

Податкова декларація про майновий стан і доходи

<…>

Код рядка

II. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ

Сума нарахованого (виплаченого) доходу (грн.)

Сума податку (грн.)

утриманого (сплаченого) податковим агентом

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

1

2

3

4

5

01

Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі:

5000,00

750,00

01.01

Заробітна плата

01.02

Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна (додаток 2)4

01.03

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (додаток 2)4

01.04

Інвестиційний прибуток (додаток 3)4

5000,00

750,00

01.05

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна (додаток 2)4

01.06

Іноземні доходи (додаток 4)4

01.07

Інші доходи

 

Код рядка

III. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ — ПІДПРИЄМЦЕМ
ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сума (грн.)

1

2

3

02

Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності (колонка 3 розділу I додатка 7)4

187000,00*

03

Розрахунки з бюджетом:

Х

03.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 07.01 додатка 7)4

03.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (рядок 07.02 додатка 7)4

1000,00

<…>

Код рядка

V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Сума (грн.)

1

2

3

08

Сума загального річного оподатковуваного доходу (рядок 01 колонки 3 + рядок 02 + рядок 04)

187000,00

09

Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (рядок 01 колонки 5 + рядок 03.01 + рядок 07)

750,00

10

Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації

11

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України (рядок 12 додатка 8)4

12

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов’язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України (колонка 6 додатка 6, але не більше значення рядка 09)4

13

Розрахунки з бюджетом:

х

13.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 09 - рядок 10 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02))

13.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від’ємне значення (рядок 09 - рядок 10 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02))

250,00

<…>

Рис. 1. Заповнення розділів II, III та V декларації про доходи

 

* У цій графі відображено показник, наведений у колонці 3 розділу I додатка 5 (187000,00 грн.), як того вимагає форма декларації. Водночас ми вважаємо, що тут правильніше було б зазначати суму чистого річного доходу підприємця, який і є базою обкладення ПДФО (6400,00 грн.).

Виноска (4) до рядків декларації відповідає оригіналу її форми та вказує на необхідність подання відповідних додатків до декларації (у нашому прикладі — додатків 3 і 5).

 

 

Розрахунок

податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб,
отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності

I. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п

Назва і код виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід

Сума одержаного доходу (грн.)

Вартість документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю (грн.), в тому числі:

Сума чистого оподатковуваного доходу
(колонка 3 -
- колонка 4 -
- колонка 5 -
- колонка 6) (грн.)

вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції

витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату

інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг

1

2

3

4

5

6

7

1

45.32 — роздрібна торгівля деталями та пристроями для автотранспортних засобів

187000,00

134000,00

24500,00

22100,00

6400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

187000,00

134000,00

24500,00

22100,00

6400,00

 

Код рядка

II. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Сума (грн.)

01

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу (колонка 7/кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

533,33**

02

Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (позитивний результат різниці між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року)

03

Сума податку на доходи фізичних осіб ((15 % х (рядок 01 - рядок 02) + 17 % х  рядок 02) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

960,00***

04

Сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного (податкового) періоду

1800,00

05

Сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (позитивне значення (рядок 03 - рядок 04))

06

Сума авансових платежів з податку, сплачених платником податку протягом звітного (податкового) періоду

1000,00

07

Розрахунки з бюджетом:

Х

07.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 05 - рядок 06))

07.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від’ємне значення (рядок 05 - рядок 06))

1000,00

08

Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році (рядок 03 х 25 %)

240,00****

Рис 2. Заповнення додатка 5 до декларації про доходи

 

** Розрахунок: 6400 грн. : 12 міс. = 533,33 грн.

*** Розрахунок: 533,33 грн. х 15 % х 12 міс. = 960 грн.

**** Розрахунок: 960,00 грн. х 25 % = 240,00 грн. Цю суму підприємець сплачуватиме щокварталу протягом 2013 року у вигляді авансових платежів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі