Теми статей
Обрати теми

Шпаргалка бухгалтера. Єдиний податок: основні правила

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Січень, 2013/№ 4
Друк
Стаття

ЄДИНИЙ ПОДАТОК:
 ОСНОВНІ ПРАВИЛА

 

За рік роботи на оновленій спрощеній системі оподаткування правила стягнення єдиного податку через постійні корективи і вдосконалення були значно змінені.

Тому в сьогоднішній Шпаргалці бухгалтера у вигляді зручних таблиць-довідників, наводимо для вас, шановні читачі, основні правила роботи на спрощеній системі.

 

ХТО НЕ МОЖЕ БУТИ ПЛАТНИКОМ ЄП?

ЄДИНОПОДАТНИКОМ БУДЬ-ЯКОЇ ІЗ ГРУП:

ЄДИНОПОДАТНИКОМ ОКРЕМИХ ГРУП:

1. Юридичні особи та ФОП, які здійснюють (п.п. 291.5.1 ПКУ):

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів, крім:
— роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів у місткостях до 20 літрів;
— діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин;

4) видобування, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння: можна у групах 4 і 6, та групах 3
(ЄП 5 %) і 5 (ЄП 7 %));

5) видобування, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, що здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР, сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III ПКУ;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність із надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність із продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування чи антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

2. Фізичні та юридичні особи — нерезиденти (п.п. 291.5.7 ПКУ).

3. Суб’єкти господарювання, які на день подання Заяви податку на ЄП мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (п.п. 291.5.8 ПКУ).

4. Суб’єкти господарювання, названі в п.п. 291.5.4 ПКУ:

1) страхові (перестрахові) брокери;

2) банки;

3) кредитні спілки;

4) ломбарди;

5) лізингові компанії;

6) довірчі товариства;

7) страхові компанії;

8) установи накопичувального пенсійного забезпечення;

9) інвестиційні фонди та компанії;

10) інші фінансові установи, визначені законом;

11) реєстратори цінних паперів

ГРУПИ 1, 2, 3 та 5 (ФОП)

ФОП, які здійснюють (п.п. 291.5.2 ПКУ):
— технічні випробування і дослідження (група 74.3 КВЕД-2005 у КВЕД-2010 — група 71.20);
— діяльність у сфері аудиту.

ФОП, які надають в оренду (п.п. 291.5.3 ПКУ):
земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га;
житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 кв. м;
нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 кв. м

ГРУПИ 1 (ФОП)

Не зможуть нормально працювати (з наступного періоду перейдуть на загальну систему) у групі 1 ФОП, які на спрощенці планують здійснювати діяльність, яка не вписується у дозволену для них. А саме будуть здійснювати торгівлю не роздрібну, торгувати будуть не на ринку з торговельних місць, чи надавати побутові послуги будуть не тільки населенню, а й суб’єктам господарювання.

Не зможуть потрапити до групи 1 ФОП, які на дату переходу мають найманих працівників, або планують їх наймати

ГРУПИ 2 (ФОП)

ФОП 2 групи не можуть надавати посередницькі послуги з купівлі-продажу, оренди та оцінки нерухомого майна (група 70.31 КВЕД-2005 або група 68.31 КВЕД-2010). Ці ФОП належать до 3 групи єдиноподатників, якщо відповідають вимогам, установленим для цієї групи (абзац четвертий п.п. 2 п. 291.4 ПКУ).

Не зможуть нормально працювати (з наступного періоду перейдуть на загальну систему) у групі 2 ФОП, які на спрощенці планують надавати послуги комусь окрім єдиноподатників чи населення

ГРУПИ 4 та 6 (юрособи)

1. Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками ЄП, дорівнює або перевищує 25 % (п.п. 291.5.5 ПКУ).

2. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником ЄП (п.п. 291.5.6 ПКУ)

 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА РОБОТИ НА ЄП

Критерій

Групи платників ЄП

ФОП

юридичні особи

група 1

група 2

група 3

група 5

група 4

група 6

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг доходу протягом календарного року не перевищує

150 тис. грн.(1)

1 млн грн.(1)

3 млн грн.(1)

20 млн грн.(1)

5 млн грн.(1)

20 млн грн.(1)

Чисельність працівників

Не використовують працю найманих осіб(2, 3)

Не використовують працю найманих осіб
або кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах, одночасно не перевищує:

Не обмежується

Середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб(5)

Не обмежується

10 осіб(3, 4)

20 осіб(3, 4)

Дозволені види діяльності

Виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або господарська діяльність з надання побутових послуг населенню

Діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам ЄП та/або населенню, виробництво
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства(6, 7)

Усі, окрім заборонених для всіх спрощенців (названі в п. 291.5 ПКУ(6))

Розмір ЄП

1 — 10 % МЗП(8)

2 — 20 % МЗП(8)

Платник ПДВ

Платник ПДВ

3 % доходу

5 % доходу

3 % доходу

5 % доходу

Неплатник ПДВ

Неплатник ПДВ

5 % доходу

7 % доходу

5 % доходу

7 % доходу

Підвищена ставка ЕП

15 %(9) до суми:

Платник ПДВ

6 % до суми:

10 % до суми:

Неплатник ПДВ

10 % до суми:

14 % до суми:

1) перевищення граничного обсягу доходу(10);

2) доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у Свідоцтві ЄП, (віднесеного до 1 або 2 групи)(11);

3) до доходу, отриманого при застосуванні негрошового способу розрахунків(11);

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати ЄП(11).

Застосування РРО

Звільнені від застосування РРО (ч. 6 ст. 9 Закону про РРО та п. 296.10 ПКУ)

За необхідності застосовують РРО

Строк подання декларації

Декларація подається у строки, передбачені
для річного звітного періоду — протягом
60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року(12)

Декларація подається у строки, передбачені для квартального звітного періоду — протягом
40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Строки сплати ЄП

Авансовий внесок — не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця, за який сплачується ЄП. Такі платники можуть здійснити сплату ЄП авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року(13)

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал

Сплата ЄП за підвищеною ставкою за перевищення обсягу доходу

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал

Облік доходів і витрат

Ведуть облік у Книзі обліку доходів, у якій доходи відображають щоденно (за підсумками робочого дня)

Неплатники ПДВ ведуть облік у Книзі обліку доходів (доходи відображають щоденно за підсумками робочого дня)

Ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат з урахуванням положень п. 44.2 ПКУ

Платники ПДВ ведуть облік у Книзі обліку доходів і витрат

Способи подання декларації (п. 49.3 ПКУ)

1) особисто платником податків чи уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання);

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Оскільки єдиноподатники групи 4 або 6 є суб’єктами малого підприємництва, то обов’язково подавати декларацію в електронному вигляді вони не зобов’язані. Те ж стосується і ФОП

Відповідальність за неподання

Згідно з п. 120.1 ПКУ за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової декларації накладається штраф у розмірі:
170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;
1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, здійснене платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення

(1) При переході на спрощенку обсяг отриманого доходу слід розраховувати за календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему, а при роботі на спрощенці — за кожен календарний рік роботи у групі (з дати початку роботи на спрощенці в календарному році). Правила визначення доходу для справляння ЄП наведено на с. 22.

(2) На наш погляд, ФОП групи 1 може залучати сторонніх фізосіб до виконання ними робіт (надання послуг) за договорами цивільно-правового характеру — як підприємців, так і звичайних фізосіб (котрі не є ФОП). При цьому, щоб не було проблем із податківцями радимо залучати фізосіб лише у випадку, коли характер робіт, що виконуються (послуг, що надаються), не має ознак трудових відносин.

(3) Не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах і у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 або 6 років (п.п. 291.4.1 ПКУ).

(4) При переході на ЄП цей показник для ФОП на дату переходу на спрощенку не має бути більше найманих працівників, ніж дозволено для групи, а при роботі на ЄП — на кожну календарну дату роботи у групі.

(5) При переході на ЄП у групу 4 юрособи контролюють цей показник за календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему, а при роботі на ЄП — за кожен календарний рік роботи у групі (з дати роботи на спрощенці в календарному році).

(6) ФОП, які здійснюють діяльність із виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, можуть бути платниками єдиного податку лише груп 3 і 5, застосовуючи «безПДВшну» ставку ЄП: 5 чи 7 % відповідно (п. 291.4 і п.п. 293.3.2 ПКУ).

(7) Види діяльності, які ФОП групи 2 здійснюють на користь «заборонених» покупців, вважаються для них здійсненням заборонених видів діяльності. У групі 2 не можуть працювати ФОП, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінки нерухомого майна.

(8) Конкретні розміри фіксованих ставок ЄП встановлюються сільськими, селищними та міськими радами. Про їх розміри можна дізнатися у своїй ДПС. При цьому варто враховувати: якщо ФОП здійснює кілька видів госпдіяльності, застосовується максимальний розмір ставки ЄП установлений для таких видів господарської діяльності (п. 293.6 ПКУ), а якщо ФОП здійснює госпдіяльність на територіях більш ніж однієї сільської, селищної або міської ради — максимальний розмір ставки ЄП, установлений для відповідної групи (п. 293.7 ПКУ).

(9) Сума перевищення доходу, установленого для єдиноподатників 1 та 2 груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна вибрана єдиноподатником ставка (п. 296.6 ПКУ).

(10) При недотриманні вимоги щодо обсягу доходу єдиноподатник переходить у «старшу» для себе групу, або відмовляється від застосування спрощеної системи оподаткування.

(11) Єдиноподатник відмовляється від спрощеної системи оподаткування з наступного кварталу (див. с. 28).

(12) Єдиноподатники групи 2 звітують щорічно, починаючи зі звітного періоду 2013 року.

(13) Платники, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати ЄП протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 ПКУ).

 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДУ ДЛЯ СПРАВЛЯННЯ ЄП

Правила визначення доходу

Не є доходом/не включається в дохід

Для ФОП

Дохід(1), отриманий протягом податкового (звітного) періоду:
у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
у матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ (сума кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності (для груп 3 та 5 з «ПДВшним» ЄП), та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів, робіт, послуг).

Не включаються отримані ФОП пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить на праві власності фізособі та використовується в її господарській діяльності (2)

Не є доходом суми (п. 292.10 ПКУ):
— податків та зборів, утримані (нараховані) єдиноподатником при здійсненні ним функцій податкового агента;
— ЄВС, нарахований платником ЄП відповідно до закону.

Не включаються до складу доходу суми (п. 292.11 ПКУ):
— ПДВ;
— коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами єдиноподатника;
— поворотної фінансової допомоги, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання;
— кредитів;
— коштів цільового призначення, що надійшли від ПФУ та інших соцфондів (допомоги тощо);
— коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — єдиноподатнику та/або повертаються єдиноподатником покупцю товару (робіт, послуг), якщо повернення відбувається в результаті повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
— коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків та зборів, установлених ПКУ, вартість яких було включено в дохід юрособи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу ФОП;
— ПДВ, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків та зборів, установлених ПКУ;
— коштів та вартість майна, унесені засновниками чи учасниками єдиноподатника до статутного капіталу такого єдиноподатника;
— коштів у частині надміру сплачених податків та зборів, установлених ПКУ, та суми ЄВС, що повертаються платнику ЄП державних цільових фондів;
— дивіденди, отримані ЮО-ЄП від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному ПКУ(4)

Для юрособи

Будь-який дохід, уключаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду(3):
у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
у матеріальній чи нематеріальній формі, визначеній у п. 292.3 ПКУ (сума кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів, робіт, послуг)

Продаж основних засобів юрособами

Дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу(п. 292.2 ПКУ)

Кредиторська заборгованість зі строком позовної давності, що минув

Уключається до доходу за звітний період ФОП-ЄП груп 3 та 5 з «ПДВшним» ЄП та усіх ЮО-ЄП (пп. 292.1 та 292.3 ПКУ)

Безоплатно отримані товари, роботи, послуги

Вартість уключається до доходу за звітний період і ФОП-ЄП і ЮО-ЄП (пп. 292.1 і 292.3 ПКУ).

За договором доручення, транспортного експедирування, агентськими договорами

Доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента) (п. 292.4 ПКУ)

Дохід в іноземній валюті

Перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Нацбанком на дату отримання такого доходу(п. 292.5 ПКУ)

(1) Доходи ФОП-ЄП, отримані від госпдіяльності та обкладені ЄП, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, визначеного відповідно до розд. IV ПКУ (п. 292.9 ПКУ). Це означає, що при виплаті таких доходів ФОП-ЄП контрагент — суб’єкт господарювання не повинен утримувати ПДФО.

(2) Ці доходи оподатковуватимуться ПДФО за правилами, установленими розд. IV ПКУ для звичайних фізичних осіб.

(3)До суми доходу платника ЄП груп 4 та 6 за звітний період також включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ (п. 292.3 ПКУ).

(4) Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам єдиноподатника), оподатковуються згідно з розд. ІІІ та IV ПКУ (п. 292.12 ПКУ).

 

ОСОБЛИВОСТІ СПЛАТИ РІЗНИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Найменування податку (збору)

Не сплачують

Зобов’язані сплачувати

Податок на прибуток підприємств

ЮО-ЄП звільнені від сплати, крім випадків передбачених п. 153.3 та ст. 160 ПКУ

ЮО-ЄП 4 та 6 груп, якщо:
— виступають емітентами корпоративних прав, які виплачують дивіденди. У цьому випадку такі єдиноподатники повинні сплатити авансовий внесок згідно з п. 153.3 ПКУ;
— виплачують нерезиденту доходи з джерелом їх походження з України. У цьому випадку єдиноподатники мають утримати і сплатити податок відповідно до ст. 160 ПКУ, а також подати декларацію

ПДФО

У частині доходів ФОП, які не включаються до доходу для справляння ЄП згідно з гл. 1 розд. XIV ПКУ

У частині «цивільних» доходів ФОП, наприклад, при отриманні спадщини, пасивних доходів у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить на праві власності фізособі, у тому числі
якщо воно використовується в її господарській діяльності

Єдиноподатники будь-якої групи виконують функції податкового агента (утримують ПДФО і подають Податковий розрахунок за формою № 1ДФ) у разі нарахування та виплати доходів фізособам, які перебувають з ними у трудових або цивільно-правових відносинах

ПДВ

Єдиноподатники:
— груп 1 і 2;
— груп 3 і 4, які обрали ставку ЄП 5 %;
— груп 5 і 6, які обрали ставку ЄП 7 %

Єдиноподатники;
— груп 3 і 4, які обрали ставку 3 %;
— груп 5 і 6, які обрали ставку 5 %

Імпортний ПДВ

При ввезенні:

1) пільгованих товарів;

2) товарів в обсязі, звільненому від оподаткування

При ввезенні на митну територію України товарів, що обкладаються ПДВ, в обсязі, який підлягає оподаткуванню

ПДВ з послуг нерезидента

ЮО-ЄП незалежно від того, яку ставку ЄП вони обрали при отриманні від нерезидента послуг, що обкладаються ПДВ, з місцем їх постачання на митній території України повинні сплатити ПДВ і подати відповідну звітність згідно зі ст. 208 ПКУ

Земельний податок

Земельний податок за земельні ділянки, що використовуються єдиноподатника у підприємницькій діяльності, у тому числі земельні ділянки, які передаються в оренду разом із будівлями, спорудами або їх частинами (див. «БТ», 2012, № 49, с. 12)

Орендну плату за землі державної та комунальної власності, а також земельний податок за земельні ділянки, що не використовуються в господарській діяльності

Інші податки і збори

— збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
— збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

— екологічний податок;
— акцизний податок;
— збір за спеціальне використання води;
— плату за користування надрами;
— збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
— збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
— пенсійний збір з окремих видів господарських операцій;
— мито;
— державне мито;
— збір за користування радіочастотним ресурсом України;
— податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ЮО-ЄП сплачують як суб’єкти господарювання, ФОП-ЄП — як звичайні громадяни)(1);
— туристичний збір (як податкові агенти);
— збір за місця для паркування транспортних засобів

(1) Детальніше див. ст. «Податок на нерухомість: перше знайомство» // «БТ», 2013, № 2, с. 17.

 

ВІДМОВА ВІД ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ

Умова

Коли відбувається повернення на загальну систему

Дії єдиноподатника

Добровільна відмова (п.п. 298.2.2 ПКУ)

З 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому подано Заяву на ЄП про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів

1. Необхідно подати Заяву на ЄП до органу ДПС не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу, в якій заповнюється п. 5.4 і вказується причина відмови: «самостійна відмова у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів» (п.п. 298.2.1 ПКУ).
2. Якщо на загальну систему повертається єдиноподатник — неплатник ПДВ, то за необхідності він зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ (коли сума оподатковуваних ПДВ поставок товарів/послуг за останні 12 календарних місяців перевищує 300 тис. грн.). Для цього не пізніше 10 числа місяця, в якому здійснено перехід на загальну систему, слід подати Заяву на ПДВ

Випадки обов’язкової відмови від спрощеної системи (п.п. 298.2.3 ПКУ):

1) перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу.
А саме:
— ФОП груп 1 (150 тис. грн.), 2 (1 млн грн.) та 3
(3 млн грн.), коли вони не переходять на застосування іншої ставки до «старшої» групи (п.п. 1 п.п. 298.2.3 ПКУ);
20 млн грн. ФОП груп 1, 2 та 3, які перейшли на застосування інших ставок, установлених для
5 групи (абз. перший п.п. 2 п.п. 298.2.3 ПКУ)(1);
— 5 млн грн. юрособами групи 4, коли вони не переходять до «старшої» групи 6 (абз. 4 п.п. 3 п. 293.8 ПКУ);
— 20 млн грн. юрособами групи 4, які перейшли на застосування інших ставок, установлених для групи 6 (абз. другий п.п. 2 п.п. 298.2.3 ПКУ)(2);
— 20 млн грн. платниками ЄП груп 5 і 6 (п.п. 3 п.п. 298.2.3 ПКУ)

З 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення

1. Потрібно подати Заяву на ЄП про відмову не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, коли допущено перевищення обсягу доходу, в якій проставляється відмітка у відповідному полі п. 5.4.
Наприклад, при перевищенні обсягу доходу
у I кварталі 2013 року Заяву на ЄП про відмову необхідно подати не пізніше 19 квітня 2013 року (20 квітня — вихідний день — субота, а перенесення строку не передбачено).
2. До суми перевищення слід застосувати підвищену ставку ЄП.
3. Якщо обсяг операцій, що підлягають обкладенню ПДВ, перевищив 300 тис. грн., слід зареєструватися платником ПДВ. Для цього не пізніше 10 числа місяця, в якому здійснено перехід на загальну систему, слід подати Заяву на ПДВ

2) застосування негрошового способу розрахунків (п.п. 4 п.п. 298.2.3 ПКУ)

З 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом(3), в якому допущено такий спосіб розрахунків

1. Необхідно подати Заяву на ЄП про відмову від спрощеної системи оподаткування. Подавати таку Заяву, на наш погляд, слід відразу, як тільки стало відомо про порушення, для того, щоб перейти на загальну систему з наступного податкового періоду.
2. До суми отриманого доходу в результаті таких порушень застосовують підвищену ставку ЄП.
Такий дохід відображається у відповідних рядках Декларації ЄП

3) здійснення заборонених видів діяльності або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання (п.п. 5 п.п. 298.2.3 ПКУ)

З 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом(3), в якому здійснювалися заборонені види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми

4) здійснення видів діяльності, не зазначених у Свідоцтві ФОП груп 1 і 2 (п.п. 7 п.п. 298.2.3 ПКУ)

З 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом(3), в якому здійснювалися такі види діяльності

5) перевищення чисельності найманих працівників (п.п. 6 п.п. 298.2.3 ПКУ)

З 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом(3), в якому допущено таке перевищення

1. Необхідно подати Заяву на ЄП про відмову від спрощеної системи оподаткування. Заяву, на наш погляд, слід подати відразу, як тільки стало відомо про порушення, для того, щоб перейти на загальну систему з наступного податкового періоду

6) сплата(4) до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у єдиноподатника протягом двох послідовних кварталів (п.п. 8 п.п. 298.2.3 ПКУ)

З 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом(3), в якому погашено такий податковий борг

На наш погляд, у цьому випадку повертати на загальну систему єдиноподатників буде орган ДПС шляхом анулювання Свідоцтва ЄП згідно з п.п. 3 п. 299.15 ПКУ

(1) Ідеться про ситуації, коли у зв’язку з перевищенням доходу для своєї 1 (або 2 чи 3) групи ФОП перейшов до 5 групи і потім також перевищив граничний розмір доходу для 5 групи.
(2) Ідеться про ситуації, коли у зв’язку з перевищенням доходу для своєї 4 групи юрособа перейшла до 6 групи і потім також перевищила граничний розмір доходу для 6 групи.
(3) Податковим (звітним) періодом для груп 1 і 2 є календарний рік, а для груп 3 — 6 — календарний квартал (п. 294.1 ПКУ).
(4) На наш погляд, у п.п. 8 п.п. 298.2.3 ПКУ йдеться не про «сплату», а навпаки, — про «НЕсплату» податкового боргу до закінчення граничного строку погашення, що виник протягом 2 послідовних кварталів. Адже якщо порівнювати кореспондуючу норму про анулювання Свідоцтва ЄП, то в п.п. 3 п. 299.15 ПКУ ідеться саме про випадок НЕсплати податкового боргу протягом двох послідовних кварталів.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ОТРИМАННЯ ДОХОДУ

Вид доходу

Що є датою отримання доходу

Дохід у грошовій формі

Дата надходження коштів платнику ЄП у грошовій (готівковій або безготівковій) формі

Безоплатне отримання товарів (робіт, послуг)

Дата підписання платником ЄП акта приймання-передачі таких товарів (робіт, послуг)

Кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності

Для груп 3 (3 %) та 5 (5 %) та груп 4 та 6 — дата списання такої кредиторської заборгованості

Дохід у грошовій формі, отриманий у вигляді попередньої оплати (авансу) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ

Для груп 4 та 6 — дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг)

Дохід отриманий при продажу товарів чи послуг через торговельні автомати, в яких немає РРО

Дата вилучення з торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки

Дохід отриманий при продажу товарів (робіт, послуг) через торговельні автомати з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків

Дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПЕРЕХОДУ НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ

img 1

 

ПЕРЕХІД З ГРУПИ ДО ГРУПИ ЗА ДОБРОВІЛЬНИМ РІШЕННЯМ

img 2

 

ПЕРЕВИЩЕННЯ ОБСЯГУ ДОХОДУ: ПЕРЕХІД ДО «СТАРШОЇ» ГРУПИ

img 3

 

Документи і скорочення

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

КВЕД-2010 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держкомтехрегулювання від 11.10.10 р. № 457.

КВЕД-2005 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005, затверджена наказом Держкомстату від 26.12.05 р. № 375.

Заява на ЄП — Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (затверджена наказом МФУ від 20.12.11 р. № 1675).

Розрахунок доходу — Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування (затверджений наказом МФУ від 20.12.11 р. № 1675).

Свідоцтво ЄП — Свідоцтво платника єдиного податку (затверджене наказом МФУ від 20.12.11 р. № 1675).

Заява на ПДВ — Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (форма № 1-ПДВ).

Заява на анулювання ПДВ — Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (форма № 3-ПДВ).

ЄП — єдиний податок.

ЄВС — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ФОП — фізична особа — підприємець.

ФОП-ЄП — фізична особа — підприємець — платник єдиного податку.

ЮО-ЄП — юридична особа — платник єдиного податку.

ЕЦП — електронний цифровий підпис.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі