Теми статей
Обрати теми

Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання. Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Липень, 2013/№ 28
Друк
Наказ від 31.05.2013 р. № 316, 317

ФОРМИ № 3-ПН ТА № 4-ПН:

Мінсоцполітики оновило форми на виконання нового Закону про зайнятість

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.05.13 р. № 316

«Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.05.13 р. № 317

«Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання»

 

Документи, що коментуються, наведено в додатку «Документи»

 

Мінсоцполітики на виконання норм Закону про зайнятість* (що набрав чинності з 1 січня 2013 року), а саме п. 4 ч. 3 ст. 50, прийняло два накази:

1) наказ від 31.05.13 р. № 316 «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» (далі — наказ № 316);

2) наказ від 31.05.13 р. № 317 «Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання» (далі — наказ № 317).

Наказ № 316. Наказом № 316, що коментується, Мінсоцполітики затвердило оновлену форму № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

Крім того, наказом № 316 скасовано дію наказу Мінпраці «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення» від 19.12.05 р. № 420, яким, у свою чергу, було затверджено звітні форми згідно зі старим Законом про зайнятість (від 01.03.91 р. № 803-XII — втратив чинність з 01.01.13 р.) та інструкції щодо їх заповнення:

форму № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій»;

форму № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників»;

форму № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників».

Форму № 3-ПН подають за наявності в роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії(й).

Таким чином, на зміну старій формі № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій» прийшла нова форма № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)». Оновлена форма № 3-ПН за змістом відрізняється від своєї попередниці.

Наказ № 317. Наказом № 317, що коментується, Мінсоцполітики затвердило форму № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядок подання форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».

Ця форма, по суті є аналогом форми № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників», що подавалася згідно з нормами старого Закону про зайнятість (від 01.03.91 р. № 803-XII — втратив чинність з 01.01.13 р.) та, яка втрачає чинність одночасно з уведенням у дію наказу № 316. А от аналогу скасованої форми № 4-ПН (факт) з 01.01.13 р. немає, і відповідно до Закону про зайнятість надавати таку інформацію з 2013 року вже не потрібно.

Форму № 4-ПН подають у разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності або штату працівників підприємства.

Докладно порядок заповнення форми № 3-ПН та форми № 4-ПН, а також порядок їх подання ми описали у статті «Звіти до центру зайнятості (форми № 3-ПН, № 4-ПН): порядок заповнення оновлених форм» на с. 35 цього номера.

Накази, що коментуються, набирають чинності з дня офіційного опублікування (на момент підготовки номера не набрали чинності).

 

Вікторія ЗМІЄНКО

 

* Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.12 р. № 5067-VI. Докладніше про його застосування читайте в Темі тижні «Вивчаємо новий закон про зайнятість» // «БТ», 2013, № 7, с. 35.

 

 

Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання

Наказ від 31 травня 2013 року № 316Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 988/23520

 

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

1.2. Порядок подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 року № 420 «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 року за № 1534/11814 (зі змінами).

<…>

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр Н. КОРОЛЕВСЬКА

 

Порядок подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

Затверджено наказом від 31 травня 2013 року № 316

 

I. Загальні положення

1.1. Форма звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» (далі — інформація) заповнюється роботодавцями.

1.2. У цьому Порядку термін «роботодавці» вживається у значенні, наведеному в Законах України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», термін «вакансія» — у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

1.3. Роботодавці подають інформацію до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті (далі — територіальний орган) незалежно від місцезнаходження.

II. Порядок заповнення розділу I форми

2.1. Форма подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й). Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

2.2. У розділі I форми відображаються основні дані про вакансії.

2.2.1. У графі А вказується порядковий номер запису.

Під одним порядковим номером надаються дані про загальну кількість вакансій за однойменними професіями з однаковими даними щодо заробітної плати (доходу), місця проведення робіт, можливості укомплектування вакансій за сприяння територіального органу (графи 1, 3, 4, 5). В інших випадках дані про вакансії відображаються під окремими порядковими номерами. Приклад заповнення розділу I з урахуванням усіх можливих випадків наведено нижче.

Приклад:

I. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

№ 
з/ п

Професія (посада)

Кількість вакансій

Заробітна плата

Місце проведення робіт (Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, область, район, населений пункт, район у місті)

Укомплектування вакансії за сприяння Державної служби зайнятості України (Так/ Ні)

А

1

2

3

4

5

1

Слюсар-сантехнік

3

3200

м. Київ

Так

2

Слюсар-сантехнік

1

3000

м. Київ

Так

3

Слюсар-сантехнік

2

3000

Київська область, м. Васильків

Так

4

Слюсар-сантехнік

1

3000

Київська область, м. Васильків

Ні

5

Маляр

2

2900

Житомирська обл., Брусилівський р-н

Ні

6

Маляр

1

2900

Житомирська обл., Андрушівський р-н

Так

 

2.2.2. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до діючого Національного класифікатора України «Класифікатор професій».

2.2.3. У графі 2 вказується кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3, 4, 5.

2.2.4. У графі 3 вказується розмір заробітної плати, включаючи додаткові матеріальні заохочення, для конкретної вакансії.

2.2.5. У графі 4 зазначається місце проведення робіт (Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, область, район, населений пункт, район у місті).

2.2.6. У графі 5 проставляється «Так», якщо роботодавцем передбачається укомплектування вакансій за сприяння територіальних органів, або «Ні» — у разі укомплектування вакансій роботодавцем самостійно.

 

III. Порядок заповнення розділу II форми

3.1. У разі згоди роботодавця на укомплектування вакансій за сприяння територіальних органів (у графі 5 розділу I зазначено «Так») для кожного такого запису заповнюється розділ II, у якому відображаються порядковий номер відповідного запису у розділі I, а також характеристики таких вакансій, умови праці та вимоги до претендентів.

3.1.1. У пункті 1 зазначається найменування професії (посади) вакансії, а також вказуються розряд, клас та категорія відповідно до галузевих та міжгалузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

3.1.2. У пункті 2 вказується загальна кількість вакансій, укомплектування яких передбачається за сприяння Державної служби зайнятості.

3.1.3. У пункті 3 вказується кількість вакансій, на які можуть бути працевлаштовані громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»), і за необхідності зазначаються категорії таких громадян.

3.1.4. У пункті 5 зазначаються (у разі потреби) завдання, основні та додаткові обов’язки, описи робіт, які має виконувати працівник на робочому місці.

3.1.5. У пункті 6 вказується із запропонованого переліку один із варіантів щодо режиму роботи: 5-денний робочий тиждень, 8 годин щоденно, 6-денний робочий тиждень, 7 годин щоденно, підсумковий облік робочого часу — 40 годин на тиждень, 2 зміни, 3 зміни, ненормований робочий час, перервний робочий час, гнучкий графік роботи, вахтовий метод роботи або інше (зазначається, що саме).

3.1.6. У пункті 7 вказується із запропонованого переліку один із варіантів характеру роботи: постійна, тимчасова, сезонна, за сумісництвом, роз’їзний (пересувний), робота вдома або інше (зазначається, що саме).

3.1.7. У пункті 8 із запропонованого переліку вказується один із варіантів щодо умов праці: оптимальні, допустимі, шкідливі або інші (зазначається, що саме).

3.1.8. У пункті 9 із запропонованого переліку (у разі наявності) обираються один або декілька запропонованих варіантів відповідей: медичне страхування, гуртожиток, харчування або інше (зазначається, що саме).

3.1.9. У пункті 10 вказується із переліку (відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту») один із освітніх рівнів: початкова загальна, базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища.

3.1.10. У пункті 11 вказується із запропонованого переліку (відповідно до Закону України «Про освіту») один із освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або кваліфікований робітник.

3.1.11. У пункті 12 зазначається назва спеціальності претендента на вакансію.

3.1.12. У пункті 13 зазначається необхідний стаж роботи (у роках) для претендента на професію (посаду).

3.1.13. Пункт 14 передбачає можливість вказати у довільній формі вимоги роботодавця щодо додаткових умінь, знань та навичок працівника (наприклад: навички роботи з комп’ютером; володіння мовами (зазначається мова); рівень володіння мовами (вільний, розмовний, зі словником), наявність посвідчення водія (із зазначенням категорії) тощо).

3.2. Розділ II форми (окремо по кожній вакансії) підписується виконавцем, зазначаються прізвище та ініціали.

3.3. Форма звітності № 3-ПН підписується керівником (власником) підприємства (установи, організації) або фізичною особою — підприємцем, яка використовує працю найманих працівників. Зазначаються прізвище, ініціали та дата складання звіту. Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти підприємства (організації, установи) або фізичної особи — підприємця.

 

Директор Департаменту праці та зайнятості
М. ЛАЗЕБНА

 

img 1

img 2

 

Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання

Наказ від 31 травня 2013 року № 317

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 989/23521

 

Відповідно до статті 48, пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».

1.2. Порядок подання форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр Н. КОРОЛЕВСЬКА

 

Порядок подання форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці»

Затверджено наказом від 31 травня 2013 року № 317

 

1. Форма звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» (далі — інформація) заповнюється підприємствами, установами та організаціями у разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

2. У цьому Порядку термін «роботодавці» вживається у значенні, наведеному в законах України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

3. Інформація подається підприємствами, установами, організаціями не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті (далі — територіальний орган) за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

4. Критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом трьох місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи, визначені у статті 48 Закону України «Про зайнятість населення».

5. У графі А вказується порядковий номер запису. У запис з окремим порядковим номером включаються дані про кількість запланованих до вивільнення працівників, за якими дані про найменування професії (посади), дату наказу про попередження про вивільнення працівників та дату запланованого вивільнення, відображені у графах 1, 3, 4, повністю збігаються. В іншому випадку дані про заплановане вивільнення працівників відображаються у записах під іншими порядковими номерами.

6. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до діючого Національного класифікатора України «Класифікатор професій».

7. У графі 2 вказується кількість осіб, яких передбачається вивільнити.

8. У графі 3 зазначаються дата наказу, яким було попереджено працівників про заплановане вивільнення.

9. У графі 4 зазначається дата запланованого вивільнення працівників.

10. Форма підписується керівником (власником) підприємства (установи, організації), зазначаються прізвище, ініціали та дата складання звіту. Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти підприємства (організації, установи).

 

Директор Департаменту праці та зайнятості
М. ЛАЗЕБНА

 

img 3

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі