Теми статей
Обрати теми

Чи необхідно підприємцю сплачувати єдиний податок у період декретної відпустки?

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Липень, 2013/№ 28
Друк
Відповідь на запитання

Чи необхідно підприємцю сплачувати єдиний податок у період декретної відпустки?

Чи може фізична особа — підприємець, платник єдиного податку (група 2), не сплачувати єдиний податок за період відпустки по вагітності та пологах?

(м. Харків)

 

Як відомо, на відміну від найманих працівників, право підприємця на будь-який вид відпустки, у тому числі й відпустку по вагітності та пологах, трудовим законодавством не врегульовано. Фактично фізична особа — підприємець (ФОП) може просто припинити діяльність і перейти на загальну систему оподаткування. При цьому такій особі не потрібно буде в цей період сплачувати податок на доходи та єдиний внесок на соціальне страхування (ЄВС). Однак не будемо поспішати і звернемося до норм Податкового кодексу України (далі — ПКУ).

Так, згідно зі змінами, унесеними до п. 295.5 ПКУ Законом № 4014* (набрав чинності 01.01.12 р.), платники єдиного податку (ЄП) груп 1 і 2, які не використовують працю найманих працівників, отримали право на пільгу у вигляді звільнення від сплати ЄП:

— протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки;

— на період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності (ЛН), якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

* Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.11 р. № 4014-VI.

Таким чином, для того щоб скористатися правом на щорічну відпустку або на період тривалої хвороби, єдиноподатнику немає необхідності припиняти діяльність, здавати свідоцтво платника ЄП та закривати рахунки. При цьому він звільняється від сплати ЄП. А от питання щодо того, чи працює це правило в період відпустки по вагітності та пологах, довго залишалося відкритим.

Відповідно до трудового законодавства відпустка по вагітності та пологах належить до соціальних відпусток, і підставою для її надання, як і для виплати лікарняних, є листок непрацездатності. Чи може жінка — платник ЄП, котра збирається в декрет, скористатися правом піти у відпустку по вагітності та пологах і при цьому не сплачувати ЄП на підставі п. 295.5 ПКУ?

Відповідь на це запитання податківці надали тільки наприкінці минулого року. У своїх роз’ясненнях (розд. 107.06 ЄБПЗ**) контролюючі органи погодилися з можливістю надати жінці — ФОП (платнику ЄП) таке право (див. «ДПСУ погодилася з правом ФОП — платника ЄП не сплачувати ЄП у період відпустки по вагітності та пологах»).

** Єдина база податкових знань, розміщена на сайті Міністерства доходів і зборів України: http://minrd.gov.ua

 

ДПСУ погодилася з правом ФОП — платника ЄП не сплачувати ЄП
у період відпустки по вагітності та пологах

Витяг із розділу 107.06 ЄБПЗ

Запитання: Чи звільняється ФОП — платник ЄП першої або другої групи від сплати ЄП на період тимчасової втрати працездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, в тому числі коли така непрацездатність не підтверджується листком непрацездатності?

Відповідь: Відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України <…> (далі — ПКУ) платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Згідно з п. 1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я від 03.11.04 р. № 532/274/136-ос/1406 <…>, листок непрацездатності — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

Таким чином, фізична особа — підприємець — платник єдиного податку першої або другої групи, яка не використовує працю найманих осіб, звільняється від сплати єдиного податку на період її тимчасової втрати працездатності у зв’язку з вагітністю та пологами лише за умови підтвердження такої непрацездатності листком непраце-здатності».

 

Звернемо увагу, що при цьому повинні виконуватися такі умови:

1) жінка-підприємець, котра збирається в декретну відпустку, має бути платником ЄП групи 1 або 2;

2. Водночас вона не має права використовувати найману працю. Це означає, що до початку місяця, в якому до податкового органу подаватиметься заява на відпустку по вагітності та пологах, трудові відносини з найманими працівниками має бути припинено.

На нашу думку, вести підприємницьку діяльність у цей період, ураховуючи норми ПКУ, також не варто. А от обмежувати надходження грошових коштів на поточний рахунок не обов’язково (гроші можуть надходити від правочинів, укладених до виходу в декретну відпустку);

3) як підтвердний документ необхідно надати ЛН, який єдиноподатниця має право оформити в лікувальному закладі на підставі п. 1.3.4 Інструкції № 455.

Зверніть увагу, що у цьому випадку жінка має вибір:

— оформити ЛН і на його підставі отримувати допомогу по вагітності та пологах за рахунок коштів ФТВП (за умови укладення договору добровільного страхування з ПФУ і сплати ЄВС за підвищеною ставкою 36,6 %; підвищення ЄВС на 1,9 % = 36,6 % - 34,7 %). При цьому сплачувати його потрібно мінімум 12 місяців (ч. 2 ст. 10 Закону про ЄВС*);

— або отримати довідку за формою № 147/о, затвердженою наказом МОЗ України від 18.03.02 р. № 93, та оформити допомогу по вагітності та пологах з бюджету. При цьому отримати пільгу у вигляді звільнення від сплати ЄП на період декрету така особа вже не зможе (у п. 295.5 ПКУ ідеться про підтвердження тільки копією ЛН, а можливості подати копію довідки немає, хоча це й несправедливо).

* Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI.

Оформити одночасно і ЛН, і довідку для соцзабезу неможливо.

Що вигідніше: отримувати допомогу за рахунок коштів ФТВП, сплачуючи ЄВС за підвищеною ставкою, і при цьому не сплачувати ЄП або сплачувати ЄП та отримувати допомогу із соцзабезу? Давайте порівняємо.

Для цього розрахуємо суму економії, яку підприємниця може отримати у випадку участі в добровільному страхуванні.

1. Визначимо додаткове навантаження щодо ЄВС.

Уклавши договір про добровільне страхування, підприємець має встигнути до моменту звернення за допомогою сплатити ЄВС хоча б за один місяць. За умовами договору сплата здійснюється щомісяця (додаток 3 до Інструкції № 21-5**). Мінімальний строк договору — 1 рік. Зверніть увагу на те, що перераховувати ЄВС необхідно буде і протягом усього періоду декретної відпустки (листи ПФУ від 02.04.12 р. № 7619/03-30 // «БТ», 2012, № 22, с. 7, від 22.03.13 р. № 3774/К-2).

ДНЄВС = (36,6 % - 34,7 %) х МЗП х Кдс = 1,9 % х 1147(МЗП за період 01.01.13 р. — 30.11.13 р.) х 11 міс. + 1,9 % х 1218(МЗП з 01.12.13 р. по 31.12.13 р.)) = 262,83*** (грн.).

де ДНЄВС — додаткове навантаження щодо ЄВС;

КДС — кількість календарних місяців добровільного страхування;

МЗП — розмір мінімальної заробітної плати в місяці добровільного страхування.

** Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління ПФУ від 27.09.10 р. № 21-5.

*** Сума орієнтовна, оскільки залежить від того, яким буде розмір МЗП у місяцях сплати ЄВС.

У нашому випадку для наочності ми виходимо з того, що жінка-підприємець бере участь у добровільному страхуванні з 1 січня по 31 грудня 2013 року.

2. Розрахуємо економію щодо ЄП.

Розмір ЄП, від сплати якого звільняється жінка-підприємець за період декретної відпустки (у загальному випадку 3 повні місяці), становитиме

для групи 1 платників ЄП:

ЄП1 = 3міс х 11,47мін.ставка ЄП (114,70макс. ставка ЄП) = 34,41 (344,10) (грн.);

для групи 2:

ЄП2 = 3 міс. х 22,94мін.ставка ЄП (229,40макс. ставка ЄП) = 68,82 (688,20) (грн.).

3. Обчислимо економію, отриману за рахунок перевищення суми допомоги від ФТВП над допомогою по вагітності та пологах за рахунок бюджету:

— розмір допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів ФТВП визначається виходячи з календарних днів декретної відпустки (у загальному випадку — 126 календарних днів) та середньої мінімальної зарплати за 6 місяців, що передують страховому випадку.

Двг = 126 х (1147(мінзарплата за період 01.01 р. — 30.11.13 р.) х 6 міс : 181(середня кількість к. днів за 6 міс.) ) = 4790,52 грн.;

— розмір допомоги по вагітності та пологах з бюджету становить 25 % прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, з розрахунку на місяць:

Двг = 126 х (1147(прож.мінімум за період 01.01 р. — 30.11.13 р.) х 25 % х 6 міс : 181(середня кількість к. днів за 6 міс.) ) = 1198,26 грн.

Таким чином, сума економії дорівнює 3592,26 грн. (4790,52 - - 1198,26).

4. Загальна сума економії від участі в добровільному страхуванні становитиме мінімум 3363,84 грн. (34,41 + 3592,26 - 262,83), а максимум — 4017,63 грн. (688,20 + + 3592,26 - 262,83).

Таким чином, оформлення ЛН є вигіднішим варіантом для єдиноподатниці, а для цього потрібно добровільно застрахуватися. Однак на практиці здебільшого стати учасником добровільного страхування вигідно тільки в ситуації, коли підприємець — платник ЄП збирається в декрет.

Коли всі умови для отримання податкової пільги буде виконано, жінці-підприємцю необхідно подати заяву довільної форми до податкового органу за місцем обліку (п.п. 298.3.2 ПКУ). Точний момент її подання у ПКУ не визначено. Якщо за основу брати консультації щодо строків подання заяви на щорічну відпустку, то подати заяву необхідно не пізніше місяця, що передує місяцю початку декретної відпустки (розд. 107.12 ЄБПЗ), тобто до сплати авансових внесків для платників ЄП. Якщо ж ЄП було сплачено за кілька місяців наперед, у тому числі й за період декретної відпустки, то цю суму буде зараховано податковими органами в рахунок майбутніх платежів з ЄП (п. 295.6 ПКУ). Для цього достатньо вказати цю інформацію в заяві про декретну відпустку.

Оскільки на сьогодні чітких правил застосування п. 295.5 ПКУ немає, у підприємця — платника ЄП виникає ще одне невирішене запитання: як визначити ту кількість місяців, протягом яких не сплачуватиметься ЄП? Роз’яснення податківці поки що не надали. Ураховуючи, що нарахування авансових внесків для платників ЄП здійснюється органами ДПСУ в розрахунку за повні календарні місяці, то можливо, що й при визначенні кількості місяців надання податкової пільги враховуватимуться лише повні місяці від 1-го до 1-го числа (у загальному випадку при відпустці у 126 календарних днів це складе 3 повні місяці). У цьому випадку про період, за який із жінки-підприємці знімуть нарахування ЄП, можна буде дізнатися тільки в податковій.

Підсумовуючи викладене вище, підприємці — платники ЄП груп 1 і 2, які не використовують найману працю, мають право на звільнення від сплати ЄП на час відпустки по вагітності та пологах при виконанні перелічених умов. Інакше виходом у ситуації, що склалася, для єдиноподатниці стане призупинення підприємницької діяльності. А це можливо або шляхом припинення підприємницької діяльності (у реєстраційній палаті потрібно пройти процедуру припинення), або шляхом переходу на загальну систему оподаткування (можливо, не сплачувати ПДФО і ЄВС, якщо не буде діяльності).

 

Дар’я КРАВЧЕНКО

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі