Теми статей
Обрати теми

Путівки від ФТВП працівникам та їх родичам: порядок видачі та відображення в обліку

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Червень, 2013/№ 24
Друк
Стаття

ПУТІВКИ ВІД ФТВП ПРАЦІВНИКАМ ТА ЇХ РОДИЧАМ:

порядок видачі та відображення в обліку

 

Днями набрали чинності зміни до Порядку № 12, згідно з яким надаються путівки від ФТВП.

У сьогоднішній статті розповімо, хто із застрахованих працівників може претендувати на путівки від ФТВП, як їх можна отримати з урахуванням останніх змін.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» v.zmienko@id.factor.ua

Жанна СЕМЕНЧЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», bn@id.factor.ua

 

Механізм отримання путівок від соцстраху

Механізм отримання застрахованими особами та членами їх сімей путівок на санаторно-курортне лікування, що надається з частковою оплатою за рахунок коштів ФТВП, регламентується Порядком № 12. На сьогодні ФТВП прийняв постанову № 14, якою вносяться певні корективи до Порядку № 12. Зміни набрали чинності 11.06.13 р. (постанову № 14 опубліковано в «Офіційному віснику України» від 11.06.13 р. № 41). Стислу добірку цих змін ми навели в коментарі «Путівки працівникам за рахунок ФТВП: Фонд уніс зміни до Порядку № 12» на с. 4 цього номера, а Порядок № 12 наведено у додатку «Документи» на с. 21. У сьогоднішній статті акцентуємо на них вашу увагу.

Отримати путівку за рахунок коштів ФТВП можуть не всі застраховані працівники, а лише ті, стосовно яких виконуються дві умови:

1) такі особи оформлені за основним місцем роботи (п. 4.2 Порядку № 12);

2) вони мають медичні показання, підтверджені медичною довідкою (меддовідки повинні мати всі, хто оздоровлюється за путівкою, — див. табл. 1 на с. 15).

На рисунку (с. 16 — 17) наведено етапи отримання працівником путівки від ФТВП. У цій схемі транзитним пунктом приймання-передачі путівки від ФТВП до працівника виступає підприємство-роботодавець.

Звернемо увагу, що оплату путівки шляхом утримання із зарплати або в рахунок заборгованості щодо зарплати не передбачено. Працівник частину оплати вартості путівки має внести грошовими коштами або до каси, або на банківський рахунок.

Умовно можна виділити 5 категорій осіб, які можуть претендувати на путівки від ФТВП. Перелічимо їх:

1) застрахована особа за своїм основним місцем роботи (п. 4.2 Порядку № 12);

2) член сім’ї застрахованої особи — діти від 4 до 18 років; чоловік або дружина (які перебувають у шлюбі), у тому числі ті, що працюють на іншому підприємстві та навчаються у вищому навчальному закладі на денній формі навчання (п. 4.9 Порядку № 12);

3) один із батьків (мати чи батько, опікун або піклувальник) для лікування разом із дитиною за наявності медичних показань на санаторно-курортне лікування (п. 4.7 Порядку № 12). Увага: зміна! Цю норму було оновлено постановою № 14. Із неї виключено умову про те, що дорослий супроводжує дитину. Тепер така путівка надається для спільного лікування дитини і дорослого;

4) неповнолітня дитина — член сім’ї застрахованої особи (матері чи батька або законного представника) для самостійного лікування (п. 4.8 Порядку № 12);

5) путівка до санаторію-профілакторію застрахованій особі, студентам вищих навчальних закладів з денною формою навчання та учням професійно-технічних навчального закладів, студентам-сиротам або позбавленим батьківського піклування, учням-сиротам (п. 4.6 Порядку № 12).

Отримати від ФТВП путівку можуть і добровільно застраховані особи. Згідно з п. 4.3 Порядку № 12 таким особам путівка видається за місцем обліку відповідно до наказу директора відділення ФТВП за накладною за наявності їх особистої заяви, довідки для отримання путівки (ф. № 070/о) і документа, що засвідчує фізичну особу. Увага: зміна! Усі норми Порядку № 12 щодо отримання путівок добровільно застрахованими особами було оновлено постановою № 14 (пп. 3.2, 4.3, 4.11, 4.17 і 5.3). Перелік осіб, які можуть бути добровільними платниками внесків до ФТВП, див. у ком. «Добровільна сплата ЄВС «заробітчанами», або «Купуємо» незароблений пенсійний стаж уже сьогодні!» // «БТ», 2013, № 20, с. 4. До змін у цих нормах помилково згадувалися й підприємці — платники єдиного податку, які із запровадженням єдиного внеску (з 01.01.11 р.) без добровільної сплати внесків до ФТВП не могли претендувати на путівки. Річ у тім, що із сум єдиного податку з 01.01.11 р. не здійснюються відрахування до ФТВП, а щоб мати право отримувати забезпечення з ФТВП, потрібно зареєструватися добровільним платником єдиного внеску.

У табл. 1 на с. 15 наведемо умови надання путівок застрахованим особам та членам їх сімей.

Увага: зміна! Отриману від працівників до каси оплату за путівки (етап 5) підприємство зобов’язане перерахувати на транзитний
рахунок
робочого органу ФТВП протягом 3 банківських днів після її внесення (абзац перший п. 4.13 Порядку № 12). До внесення змін постановою № 14 строк для зарахування визначено не було. Наприклад, працівник сплатив до каси частину вартості путівки 12.06.13 р. Для того щоб не порушити строк перерахування, підприємство має перерахувати гроші на рахунок ФТВП не пізніше 17.06.13 р. (три банківські дні: 13, 14 і 17 червня 2013 року).

Порушення цього строку може спричинити відповідальність згідно з ч. 1 ст. 30 Закону № 2240: штраф 10 % від неперерахованої суми та пеню в розмірі 0,1 %. Крім того, не виключено застосування адмінвідповідальності згідно зі ст. 1655 КУпАП (див. табл. 4 на с. 19).

 

Таблиця 1. Варіанти надання путівок від ФТВП: перелік документів та відсоток оплати працівником

Категорія одержувача

Застрахована особа

Член сім’ї застрахованої особи

Один із батьків з дитиною(1)

Неповнолітня дитина (самостійне лікування)

Путівка до санаторію-профілакторію

1. Необхідні документи:

1) заява

+

+

+

+

+

2) довідка для отримання путівки (ф. № 070/о)

+

+

2 довідки: для дорослого та дитини

+

(для дитини)

+

3) довідка з основного місця роботи (навчання)(2)

-

+

-

-

-

2. Відсоток оплати путівки застрахованою особою

До двомісного номера — 20 %;

до одномісного номера — 50 %.

При направлення до санаторію-профілакторію — 10 %

Однієї дитини — 10 %; двох дітей — безкоштовно(1)

10 %

У загальному випадку — 10 %.

Для студентів-сиріт або позбавлених батьківського піклування(3) та учнів-сиріт — безкоштовно

(1) Увага: зміна! Постановою № 14 п. 4.7 Порядку № 12 було змінено, і в ньому тепер зазначено, що така путівка видається для лікування дитини і дорослого. До змін дорослий направлявся за путівкою для супроводу, хоча на практиці через те, що ФТВП вимагав наявності меддовідки й на дорослого, він також міг оздоровитися. Цими самими змінами знижено й відсоток оплати працівником вартості путівки: для однієї дитини — з 15 до 10 %, для двох дітей — було 10 %, а тепер безкоштовно.

(2) Мається на увазі довідка про те, що член сім’ї не отримував путівку від ФТВП протягом календарного року.

(3) Увага: зміна! Студенти, позбавлені батьківського піклування, після останніх змін п. 4.6 Порядку № 12 згідно з постановою № 14 тепер також зможуть оздоровитися в санаторії-профілакторії безкоштовно.

 

Крім надання працівнику путівки роботодавцем, можливий варіант отримання путівки від самої установи охорони здоров’я, де такий працівник перебуває на лікуванні. У такому разі путівка надається до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу. Вона видається безкоштовно лікувально-профілактичною установою застрахованій особі, дитині або двом дітям у супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікуну, піклувальнику), відповідно до висновку відбіркової комісії лікувального закладу про направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, у якому вони перебувають на лікуванні, за наявності довідки страхувальника згідно з додатком 4 до Порядку № 12. Довідка заповнюється за основним місцем роботи та є дійсною протягом одного місяця (п. 4.12 Порядку № 12). У ній роботодавець надає інформацію про те, чи отримував протягом календарного року працівник за рахунок коштів ФТВП путівки на санаторно-курортне лікування, у тому числі до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.

У табл. 2 (с. 18) наведемо інформацію, викладену в п. 4.2 Порядку № 12, про те, коли отримують санаторно-курортне лікування різні категорії осіб, які на це претендують.

 

img 1

img 2

Етапи надання працівнику путівки від ФТВП

 

Таблиця 2. Коли працівник проходить санаторно-курортне лікування

Категорія осіб

Коли вони проходять санаторно-курортне лікування?

у санаторії

у санаторії-профілакторії

Працівник

У період відпустки(1)

1) у період відпустки(1) або
2) без відриву від виробництва

Студенти вищих навчальних закладів з денною формою навчання

У період канікул

1) у період навчання або
2) у період канікул

Учні профтехзакладів

(1) Якщо тривалості щорічної (основної та додаткової) відпустки не вистачає для лікування і проїзду до санаторно-курортного закладу і назад, то працівнику надається допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок ФТВП (ч. 10 ст. 35 Закону № 2240). Для цього працівник має отримати листок непрацездатності в лікувально-профілактичній установі за місцем спостереження на підставі наданих документів: путівки, довідки з місця роботи про тривалість щорічної (основної та додаткової відпустки) і картки санаторно-курортного відбору (розділ 7 Інструкції № 455).
Крім того, у Порядку № 12 не уточнили вид відпустки. Тому, на думку ФТВП, комісія із соціального страхування підприємства може приймати рішення про виділення путівки на санаторно-курортне лікування в період відпустки, що застережена в колективному договорі, угоді та трудовому договорі між працівником і власником чи уповноваженим ним органом та не суперечить Закону про відпустки (див. лист ФТВП від 17.11.09 р. № 06-14/Ч-268з-338). Інакше кажучи, путівка на санаторно-курортне лікування має надаватися в період будь-якої відпустки, право на яку має працівник.

 

Пунктом 4.11 Порядку № 12 передбачено можливість поділу путівки. Це дає змогу за однією путівкою відвідати лікувально-профілактичну установу декільком особам. Але поділити путівку можна не завжди, а лише за певних умов (див. табл. 3).

 

Таблиця 3. Можливість поділу путівки

Можна ділити

Путівки для загального санаторно-курортного лікування застрахованої особи та члена її сім’ї, який працює (дружини або чоловіка, які перебувають у шлюбі), у тому числі на іншому підприємстві (застрахованої особи), або його дитини віком від 4 до 18 років, застрахованої особи та члена її сім’ї, котрий навчається у вищому закладі з денною формою навчання, а також для двох застрахованих осіб, які працюють на одному підприємстві (абзац перший п. 4.11 Порядку № 12). Поділити путівку можна тільки за попередньою письмовою згодою адміністрації санаторно-курортного закладу і тільки за умови, що строк лікування кожної особи становитиме не менше 12 діб

Примітка. Хоча і в Порядку № 12 передбачено можливість поділу путівок, але насправді поділити путівку практично нереально. Водночас ФТВП вважає (лист від 02.08.11 р. № 01-16-2214 // «БТ», 2011, № 50, с. 12), що поділ путівки (яка сьогодні видається, як правило, на 18 або 21 день) не гарантує та не забезпечує нормативного лікувально-відновного процесу. Це, на думку Фонду, суперечить положенням наказу МОЗ від 06.02.08 р. № 56, із точки зору медичних показань, при оздоровленні в умовах спеціалізованих оздоровчих установ.

Не можна ділити

Путівки для лікування дитини або двох дітей у супроводі дорослого для загального санаторно-курортного лікування двох дорослих або двох дорослих і дитини (абзац третій п. 4.11 Порядку № 12)

Путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу (абзац третій п. 4.12 Порядку № 12)

 

Згідно з п. 6.1 Порядку № 12 ФТВП здійснює контроль за розподілом, обліком, зберіганням, видачею, використанням путівок, здійсненням часткової оплати путівки та звітністю щодо путівок. Сума витрат ФТВП за путівки, видані з порушенням Порядку № 12, у тому числі не використані, не приймається до заліку та відшкодовується за рахунок страхувальника (п. 6.2 Порядку № 12).

Увага: зміна! Працівник може повернути сплачені за путівку кошти, якщо путівку не було ним використано. При цьому застрахована особа, її законний представник, спадкоємець або член її сім’ї (у разі гострого захворювання або смерті застрахованої особи) має подати до ФТВП (абзац другий п. 4.13):

— звернення з поясненням причини неможливості використання путівки;

— документи, що підтверджують факт її повернення;

— копії платіжного доручення про перерахування страхувальником часткової вартості путівки або квитанції про оплату на рахунок ФТВП через банківську установу.

До внесення змін така можливість також існувала, на що ФТВП вказував у листі від 03.01.12 р. № 01-16-3713, хоча Порядком № 12 це не було передбачено.

У табл. 4 на с. 19 наведено основ-ні види порушень та інформацію про те, що за них загрожує.

 

Таблиця 4. Відповідальність роботодавця за порушення при наданні путівок за рахунок ФТВП

Основні види порушень

Покарання

1. Видача путівки особі, яка не має на це права (наприклад, незастрахованій особі)

Санкції. Ці дії визнаються порушенням порядку використання соцстрахівських путівок, і роботодавець буде зобов’язаний:
— відшкодувати витрати ФТВП за путівки, видані з порушенням Порядку № 12;
— сплатити штраф у розмірі 50 % від частини вартості путівки, сплаченої ФТВП.
Це передбачено ч. 1 ст. 30 Закону № 2240.
Строк сплати.
Страхувальники, інші одержувачі коштів ФТВП зобов’язані перерахувати відшкодування витрат ФТВП щодо неправомірно використаних путівок, а також фінансові санкції, установлені в ст. 30 Закону № 2240, у десятиденний строк після отримання рішення органу ФТВП про повернення коштів (ч. 2 ст. 22 Закону № 2240).
Санкції за порушення строку сплати. Несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі відшкодування витрат ФТВП за неправомірно використані путівки, несвоєчасне перерахування підприємством отриманої від працівників до каси оплати на рахунок ФТВП (пізніше трьох банківських днів після її внесення) карається штрафом у розмірі 10 % несвоєчасно повернених або повернених не в повному обсязі сум відшкодування витрат ФТВП щодо неправомірно використаних путівок з одночасним нарахуванням на такі суми пені в розмірі 0,1 % зазначених сум за кожен день прострочення (ч. 2, 3 ст. 30 Закону № 2240).
Адмінвідповідальність. На посадових осіб підприємства відповідно до ст. 1655 КУпАП за порушення порядку використання коштів ФТВП, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності про використання страхових коштів накладається штраф від 136 до 255 грн. За повторні порушення протягом року — від 170 до 340 грн. Докладніше про відповідальність страхувальника читайте в Темі тижня «Перевірки соцфондів з 2011 року» // «БТ», 2011, № 16, с. 33

2. Видача без попередньої оплати частини вартості путівки

3. Ненадання зворотного талона до путівки або довідки про проходження санаторно-курортного лікування

4. Невикористання путівки страхувальником

5. Несвоєчасне перерахування підприємством отриманої від працівників до каси оплати на рахунок ФТВП (пізніше трьох банківських днів після її внесення)

 

Оподаткування путівок від ФТВП для працівників

Роботодавець в особі підприємства стосовно отримання для свого працівника путівки від ФТВП виступає транзитним пунктом. Проте є певні моменти щодо оподаткування, на які варто звернути увагу.

ПДФО. До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податків та/або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безкоштовно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілкою, до якої зараховуються профвнески платника податків — члена такої профспілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування (п.п. 165.1.35 ПКУ). Таким чином, путівки від ФТВП не обкладаються ПДФО.

Однак у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ потрібно відобразити частину вартості путівки, що оплачується за рахунок коштів ФТВП (з ознакою доходу «156»). Частина вартості путівки, оплачена працівником, у ф. № 1ДФ не відображається.

ЄВС. Із вартості путівок на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів ФТВП ЄВС не справляється, тому що вона не включається до фонду оплати праці (п. 3.2 Інструкції № 5). У щомісячній формі № Д4 вартість путівки, що оплачується за рахунок коштів ФТВП, не показуємо.

Податок на прибуток. Часткова оплата вартості путівки, яку вносить працівник до каси підприємства, є страховими коштами згідно з п. 11 ст. 2 Закону № 2240*. Тому так само, як і суми ЄВС, утримані із зарплати працівників, такі транзитні суми не включаються до складу податкових доходів, так само не виникають і витрати при перерахуванні цих грошових коштів до ФТВП.

* У п. 11 ст. 2 Закону № 2240 передбачено, що страхові кошти — акумульовані страхові внески, суми від фінансових санкцій та інші надходження відповідно до законодавства для здійснення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за цим Законом.

Єдиний податок. На наш погляд, часткову оплату вартості путівки, яку вносить працівник до каси підприємства, не можна вважати доходом підприємства згідно з п. 292.1 ПКУ. А тому з такої суми єдиний податок сплачувати не потрібно.

Звітність до ФТВП. Щокварталу роботодавцю потрібно відзвітувати до ФТВП (за місцем реєстрації) про отримані та видані застрахованим особам путівки у Звіті про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих таборів (ф. Ф14-ФСС з ТВП). Цей Звіт подають разом зі Звітом по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (ф. Ф4-ФСС з ТВП) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. Якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від ФТВП і не видавав найманим працівникам путівки на санаторно-курортне лікування, придбані за рахунок коштів ФТВП, то форму Ф14-ФСС з ТВП подавати не потрібно).

Також у щоквартальному звіті за ф. Ф4-ФСС з ТВП у ряд. 5 розд. I потрібно вказати отриману від працівника суму часткової оплати вартості соцстрахівської путівки, а в ряд. 14 і 20 розд. I — перераховану часткову оплату за путівки. Докладно про заповнення цих звітів див. у Шпаргалці бухгалтера «Звіти до ФТВП (Ф4-ФСС з ТВП і Ф14-ФСС З ТВП)» // «БТ», 2013, № 1, с. 29.

 

Приклад

Підприємство подало заявку та отримало від ФТВП путівку на санаторно-курортне лікування до одномісного номера в санаторії для працівника вартістю 6000,00 грн. Працівник має оплатити 50 % вартості путівки (3000 грн.).

 

Таблиця 5

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

1. Отримано путівку від ФТВП (гр. 5 і 6 ф. Ф14-ФСС з ТВП)

025

6000,00

2. Працівником унесено до каси 50 % вартості путівки (ряд. 5 розд. I ф. Ф4-ФСС з ТВП)

301

685

3000,00

Примітка. Податкових доходів у страхувальника не буде, тому що грошові кошти, унесені працівником у рахунок часткової оплати вартості путівки, не є власністю підприємства. По суті, це страхові кошти (транзитні суми), які після отримання від працівника потрібно перерахувати до ФТВП згідно з п. 1 ст. 22 Закону № 2240.

3. Здано до банку грошові кошти, отримані від працівника

311

301

3000,00

4. Видано працівнику путівку (у звітному кварталі, на який приходиться початок дії путівки, в гр. 7 і 8 ф. Ф14-ФСС з ТВП указується кількість і повна вартість путівок (6000 грн.), а в гр. 23 і 24 кількість таких путівок і вартість, яку оплачує працівник (3000 грн.))

025

6000,00

Примітка. Вартість путівки в частині, яку оплачує ФТВП (3000 грн.), потрібно відобразити у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «156».
Ту частину путівки, яку оплачує працівник (3000 грн.), у ф. № 1ДФ відображати не потрібно.

5. Списано розрахунки з працівником на заборгованість перед ФТВП

685

378

3000,00

Примітка. Ця сума є витратами працівника, тому її не може бути визнано витратами підприємства.

6. Отриману від працівника вартість путівки перераховано до ФТВП (ряд. 20 розд. I ф. Ф4-ФСС з ТВП)

378

311

3000,00

 

Документи і скорочення статті

ПКУ Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленим похованням» від 18.01.01 р. № 2240-III.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 12 — Порядок отримання застрахованими особами та членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління ФТВП від 25.02.09 р. № 12 (документ наведено в додатку «Документи»).

Журнал обліку путівок — Журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів (Форма 13-ФСС з ТВП; наведено в додатку 3 до Порядку № 12).

Постанова № 14 — постанова правління ФТВП «Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами та членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 № 12» від 24.04.13 р. № 14.

Інструкція № 455 Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.01 р. № 455.

Інструкція № 5 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5.

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ЄВС — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі