Теми статей
Обрати теми

Консолідована сплата податку на прибуток: особливості податкового обліку та звітування

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Червень, 2013/№ 24
Друк
Стаття

КОНСОЛІДОВАНА СПЛАТА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК:

особливості податкового обліку
та звітування

 

До 1 липня 2013 року платники податку на прибуток, які мають у своєму складі філії чи інші відокремлені підрозділи, що знаходяться на території іншої ніж такий платник, територіальної громади мають визначитись, яким чином сплачувати податок на прибуток у наступному році. Податковий кодекс дає можливість таким платникам самостійно вибрати окрему сплату кожною філією та головним підприємством або ж обрати консолідовану сплату (в цілому по юридичній особі).

У цій статті ми нагадаємо про порядок консолідованої сплати податку на прибуток та розповімо про останні новини, які відбулись у формах консолідованої звітності.

Микола ШПАКОВИЧ, заступник головного редактора, n.shpakovich@id.factor.ua

 

Підприємство з філіями і податок на прибуток

Згідно з ПКУ платниками податку на прибуток вважаються, зокрема, суб’єкти господарювання — юридичні особи (п.п. 133.1.1 ПКУ) та відокремлені підрозділи таких юридичних осіб, крім представництв (п.п. 133.1.5 ПКУ).

Зауважимо, що у п.п. 133.1.5 ПКУ термін «відокремлені підрозділи» вживається в значенні, визначеному ЦКУ та Законом № 755, тобто йдеться про філії, інші підрозділи юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію, виконують роботи, надають послуги від імені юридичної особи. Відомості про такі підрозділи включаються до ЄДР (ч. 5 ст. 95 ЦКУ).

Формально під ці ознаки потрапляють і філії, які розташовані з головним підприємством у межах однієї територіальної громади. Однак у п. 152.4 ПКУ, в якому встановлено особливий порядок обчислення податку на прибуток за наявності відокремлених підрозділів (консолідована сплата податку), згадуються лише відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої територіальної громади ніж юридична особа. Тож далі будемо говорити лише про такі «віддалені» підрозділи.

Отже, підприємство, яке має в своєму складі відокремлені підрозділи (філії), може сплачувати податок на прибуток одним із таких способів:

— окремо головним підприємством і окремо кожною філією в загальновстановленому порядку. При цьому кожен відокремлений підрозділ вважатиметься самостійним платником податку на прибуток;

— консолідовано по юридичній особі. При цьому податкові показники головного підприємства та всіх філій об’єднуються, а потім загальний податок на прибуток розподіляється між філіями та головним підприємством пропорційно сумі понесених витрат.

Те, який із вказаних способів сплати податку на прибуток обрати, має вирішити підприємство. У деяких випадках консолідована сплата податку на прибуток має певні переваги порівняно з окремою сплатою. Наведемо декілька аргументів.

1. Збиткова діяльність окремих філій чи головного підприємства. При консолідованій сплаті збитки однієї філії (головного підприємства) згортаються з прибутком інших філій (головного підприємства) і в результаті по підприємству (у цілому) сплачується менша сума податку на прибуток.

2. Наявність «лімітованих» витрат. Нагадаємо, що у ПКУ є ціла низка обмежень щодо розміру витрат, які платник може врахувати при розрахунку податку на прибуток, зокрема:

— витрати на ремонт основних засобів (п. 146.12 ПКУ);

— роялті, що виплачуються нерезиденту (п.п. 140.1.2 ПКУ);

— витрати на придбання в нерезидента послуг консалтингу, маркетингу, реклами (п.п. 139.1.13 ПКУ);

— добровільні пожертвування (пп. 138.10.6 та 138.12.3 ПКУ).

«Згорнувши» показники в цілому по підприємству можна збільшити базу для розрахунку дозволеного розміру таких лімітованих витрат.

3. Торгові патенти. Якщо податок на прибуток від діяльності, що патентується, філії (головного підприємства) не перекриває вартість придбаних патентів, то «згорнувши» показники такої діяльності по підприємству (в цілому) можна зарахувати всю вартість патентів у зменшення податку на прибуток.

Вагомим контраргументом проти застосування консолідованої сплати може бути той факт, що згорнувши показники по головному підприємству та філіях загальна сума доходів підприємства перевищить 10 млн грн. і такому платнику доведеться сплачувати авансові внески з податку на прибуток. При цьому «розгорнуті» суми доходів по головному підприємству і кожній філії окремо можуть бути меншими за 10 млн грн. У такому випадку ані головне підприємство, ані філії не будуть сплачувати авансові
внески з податку на прибуток.

Отже, від того, який порядок сплати податку на прибуток вибере підприємство (окремо за філіями чи консолідовано), у деяких випадках, відмінність буде полягати не лише у порядку звітування, а й у сумах сплачених коштів до бюджету.

 

Повідомлення про консолідовану сплату

Порядок переходу на сплату консолідованого податку на прибуток установлено в п. 152.4 ПКУ, який передбачає, що платник податків, який має філії, розташовані на території іншої, ніж такий платник податків, територіальної громади, та який прийняв рішення про сплату консолідованого податку на прибуток з наступного року, повинен до 1 липня поточного року повідомити про це податкові органи за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням своїх філій. Форма Повідомлення затверджена наказом МФУ від 28.01.13 р. № 39.

Отже, щоб перейти на сплату консолідованого податку, наприклад, з 2014 року, підприємство повинне подати податковим органам відповідне Повідомлення до 1 липня 2013 року (не пізніше 27.06.13 р.).

Форма Повідомлення досить проста і проблем з її заповненням не повинно виникати.

У пунктах 1 — 3 вказуються дані юридичної особи.

У пункті 4 потрібно вказати дані документа, що засвідчує прийняте рішення про сплату консолідованого податку. Таким документом може бути, наприклад, наказ про облікову політику підприємства, або окремий розпорядчий документ (наказ) керівника.

У пункті 5 треба навести дані про всі відокремлені підрозділи, які розташовані на території інших ніж головне підприємство територіальних громад (дані про такі підрозділи повинні бути внесені до ЄДР та їм мають бути присвоєні окремі коди ЄДРПОУ).

Слід звернути увагу на такі особ-ливості переходу на консолідовану сплату податку на прибуток:

1) перехід на сплату консолідованого податку відбувається лише з початку наступного звітного року;

2) протягом року не дозволяється змінювати вибраний порядок сплати податку на прибуток;

3) не потрібно щорічно підтверджувати вибраний порядок сплати податку на прибуток. Тобто податковим органам треба повідомляти лише про зміну порядку сплати податку (у разі відмови від консолідованої сплати);

4) вибраний порядок сплати поширюється на всі підрозділи платника, у тому числі й на ті, які будуть створені у майбутньому (абз. 5 п. 152.4 ПКУ);

5) якщо на 1 січня звітного року підприємство не мало відокремлених підрозділів, але створює їх у будь-який час протягом звітного року, то таке підприємство може перейти на консолідовану сплату вже в такому поточному звітному році. Повідомити податкові органи про прийняття такого рішення треба протягом 20 днів із моменту його прийняття (абз. 6 п. 152.4 ПКУ).

Порядок відмови від сплати консолідованого податку та переходу на сплату податку на прибуток за загальними правилами (окремо по головному підприємству і окремо по кожній філії) в ПКУ чітко не визначено. Податківці у своїх роз’ясненнях із розділу 102.04 ЄБПЗ (раніше це був розділ 110.04) рекомендували застосовувати такий же порядок, як і при переході на сплату консолідованого податку. Хоч ця консультація діяла до 01.07.12 р., схоже, податківці свою позицію не змінили. Тобто про рішення сплачувати податок на прибуток у загальному порядку з наступного звітного року платник також має повідомити податкові органи за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням своїх філій до 1 липня поточного звітного року. Спеціальної форми відповідного повідомлення не передбачено, тому подати його можна в довільній формі.

Однак ми вважаємо, що за відсутності чітких законодавчих норм платник податку, взагалі-то, має право повідомити про перехід на загальну систему сплати протягом року, що передує звітному (зокрема, при переході з 2014 року — у строк до 01.01.14 р.). Хоча, з урахуванням викладеної позиції податківців, має сенс це зробити до 01.07.13 р. (за аналогією з повідомленням про перехід на консолідовану сплату).

Для узагальнення викладеного наведемо розглянемо запитання, які найчастіше виникають при прийнятті рішення щодо переходу на консолідовану сплату податку на прибуток (див. табл. 1 на с. 31).

 

Таблиця 1. Експрес відповіді щодо консолідованої сплати податку на прибуток

Запитання

Коротка відповідь

Як повідомити податковий орган про обрання консолідованої сплати податку на прибуток?

До 1 липня року, що передує звітному, потрібно подати Повідомлення у податкові органи за місцезнаходженням платника податку та його філій (відокремлених підрозділів)

Підприємство перебуває на консолідованій сплаті податку на прибуток. Чи потрібно повідомляти орган ДПС про збереження обраного порядку у 2014 році?

Ні, не потрібно

Підприємство перебуває на консолідованій сплаті податку на прибуток, проте має намір у 2014 році перейти на загальний порядок сплати податку на прибуток. У який строк потрібно повідомляти про це орган ДПС та за якою формою?

Податківці за аналогією із переходом на консолідовану сплату рекомендують повідомляти про таке рішення до 1 липня поточного року, хоча законодавчо такий строк не встановлено. Повідомлення про відмову від консолідованої сплати складається у довільній формі

Підприємство не має філій, але планується створення філії у II півріччі 2013 року. Чи можна буде застосовувати консолідовану сплату податку на прибуток у 2014 році?

Таке підприємство може перейти на консолідовану сплату відразу після створення філії (у поточному 2013 році). Про таке рішення потрібно повідомити протягом 20 днів з дати його прийняття

Підприємство знаходиться на консолідованій сплаті податку на прибуток і планує відкрити нову філію. Як про це слід повідомити орган ДПС?

Про відкриття нової філії органи ДПС має повідомити держреєстратор

 

Особливості податкового обліку

При консолідованій сплаті податку на прибуток філії в загальному порядку ведуть облік своїх доходів та витрат. У подальшому ця інформація передається головному підприємству, яке визначає показники в цілому по підприємству та складає консолідовану декларацію з податку на прибуток (з відміткою в полі «консолідована» шапки декларації та додатків до неї).

У такій декларації «згортаються» дані про отримані доходи та понесені витрати головного підприємства й усіх філій та визначається сума прибутку, отриманого юридичною особою за звітний період. Потім нарахована сума податку на прибуток розподіляється між головним підприємством та кожною із філій пропор-ційно сумі понесених витрат. Такий розподіл проводиться у таблиці 2 додатка ЗП до декларації.

Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням філій несе платник податку, у складі якого вони знаходяться (п. 152.4 ПКУ).

Податок на прибуток, що сплачується за місцезнаходженням філії (ППф), розраховується за такою формулою:

ППф = ППзаг х Вф : Взаг,

де ППзаг — загальна сума податку на прибуток, розрахована по підприємству за звітний період, грн.;

Вф — сума податкових витрат, понесена філією за звітний період, грн.;

Взаг — загальна сума витрат, понесена підприємством у цілому за звітний період (ряд. 04 декларації), грн.

 

Консолідована звітність

Консолідована декларація. Головне підприємство подає податковим органам за своїм місцезнаходженням декларацію з податку на прибуток консолідовану (з додатковою відміткою в полі 1 шапки декларації). Разом із такою декларацією головне підприємство подає додаток ЗП, у рядку 13.2 таблиці 1 якого відображається сума податку, що сплачується «за філії» та зменшує, у свою чергу, податкові зобов’язання головного підприємства.

Розрахунок такої суми проводиться у таблиці 2 додатка ЗП. При заповненні гр. 5 таблиці 2 слід звернути увагу на примітку «2» до назви цієї графи. У цій примітці вказано, що показник рядка А (сума податку на прибуток, яка розподіляється між головним підприємством та філіями) визначається за таким алгоритмом: загальна сума податку на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню та податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню (ряд. 11 + ряд. 12 декларації) зменшується на:

— суму податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (ряд. 13.1 таблиці 1 додатка ЗП);

— суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів), що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді (ряд. 13.5.1 таблиці 1 додатка ЗП);

податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції (ряд. 13.6).

Отже, між головним підприємством та філіями розподіляється не вся сума податку на прибуток, вказана у ряд. 11 та 12 декларації, а сума податку на прибуток «очищена» від закордонного податку та авансових внесків з дивідендів, а для сільгоспвиробників, які є платниками податку на прибуток, ще й зменшена на суму податку на землю, що використовується у сільгоспвиробництві.

Крім того, слід звернуть увагу на порядок округлення показника гр. 4 таблиці 2 додатка ЗП (питома вага витрат). У консультації, розміщеній у розділі 102.30.02 ЄБПЗ податківці вказали, що чинним законодавством не передбачено обмежень щодо кількості знаків після коми при розрахунку округлення при розрахунку питомої ваги витрат. Однак без певних обмежень кількості знаків після коми у показнику питомої ваги не обійтись. Наприклад, у запропонованому податківцями програмному забезпеченні для підготовки податкової звітності в електронній формі «ОПЗ» (версія 1.30.16 від 22.04.13 р.), розрахунок питомої ваги проводиться з точністю до 6 знаків після коми. На наш погляд, такої кількості знаків після коми цілком достатньо для того щоб «правильно» розподілити нараховану суму податку на прибуток між головним підприємством та філіями. Адже похибка, яка може виникнути у результаті округлення показника питомої ваги витрат філії, вплине на розрахунки з бюджетом (перевищить суму в 1 грн.) лише в тому випадку, коли сума податку на прибуток, яка розподіляється, буде виражена шестизначним числом (перевищить 1 млн грн.).

Розрахунок за філіями. Для того щоб задекларувати суми податку на прибуток, які будуть сплачуватись за місцезнаходженням філій, головне підприємство складає щодо кожної філії Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток (далі — Розрахунок). Тобто таких документів потрібно скласти стільки, скільки філій має підприємство. Розрахунки подаються податковим органам за місцезнаходженням філій (п. 152.4 ПКУ), незалежно від того, виникло у звітному періоді консолідоване податкове зобов’язання чи ні. Такі Розрахунки подаються в ті ж самі строки, що і декларація з податку на прибуток підприємства, тобто, починаючи зі звітності за 2013 рік, у загальному випадку один раз на рік. А в окремих ситуаціях декларація з податку на прибуток, відповідно й Розрахунок можуть/повинні складатися кожного кварталу (для того щоб відмовитись від сплати авансових внесків податку на прибуток, або почати їх сплату)*.

* Див. статтю «Загальні» аванси з податку на прибуток» // «БТ», 2013, № 10, с. 18.

 

Нова форма Розрахунку

Нова форма. Наказом МФУ від 28.01.13 р. № 39 були затверджені: нова форма Розрахунку, а також додаток до нього — Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) (далі — додаток до Розрахунку).

Хоч цей наказ набрав чинності лише 19.02.13 р., податківці вимагали використовувати його вже при звітуванні за 2012 рік, оскільки нова форма Розрахунку передбачає відповідні рядки для декларування авансових внесків з податку на прибуток (див. лист ДПСУ від 04.02.13 р. № 2665/7/15-1317 // «БТ», 2013, № 6, с. 13).

Порядок заповнення. Форма Розрахунку побудована за тим же принципом, що і декларація з податку на прибуток підприємства. Так само, як і щодо заповнення декларації окремого документа, в якому б було викладено правила заповнення Розрахунку не затверджено, тому про порядок його заповнення можна лише здогадуватись виходячи із назв рядків та окремих пояснень, наведених у примітках до них. У табл. 2 (див. с. 33) розглянемо порядок заповнення Розрахунку, який випливає із його форми та наші рекомендації для коректного відображення нарахованих сум податку на прибуток, які підлягають сплаті за місцезнаходженням філії.

 

Таблиця 2. Порядок заповнення Розрахунку

Код рядка

Назва рядка та порядок заповнення

1

2

01

«Витрати, з них:»

01.1

«у цілому по юридичній особі — платнику консолідованого податку на прибуток»

Переноситься показник гр. 3 ряд. А таблиці 2 додатка ЗП

01.2

«по відокремленому підрозділу платника консолідованого податку на прибуток»

Переноситься показник гр. 3 рядка, який у таблиці 2 додатка ЗП відповідає філії, щодо якої складається Розрахунок (ряд. 13.2.1, 13.2.2 тощо)

02

«Питома вага витрат відокремленого підрозділу в загальній сумі витрат платника консолідованого податку на прибуток (рядок 01.2 / рядок 01.1)»

Цей показник такий само, як і показник гр. 4 рядка, який у таблиці 2 додатка ЗП відповідає філії, щодо якої складається Розрахунок. Округлення проводиться так само, як і показників гр. 4 таблиці 2 додатка ЗП (6 знаків після коми)

03

«Податок на прибуток платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період»

Переноситься показник гр. 5 ряд. А таблиці 2 додатка ЗП

04

«Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 02 х рядок 03)»

Переноситься показник гр. 5 рядка, який у таблиці 2 додатка ЗП відповідає філії, щодо якої складається Розрахунок

05

«Сума сплаченого відокремленим підрозділом платника консолідованого податку на прибуток авансового внеску з податку на прибуток

Як вказано у примітці 3, цей рядок заповнюють у Розрахунку за рік платники, які сплачують авансові внески з податку на прибуток згідно з п. 57. 1 та п. 2 підрозд. XX ПКУ. Тут зазначається сума авансових внесків, сплачених за місцезнаходженням філії, щодо якої складається Розрахунок.

Платники, які не сплачують авансові внески, цей рядок не заповнюють (ставлять прокреслення на паперових носіях).

Хоч у примітці 3 вказано, що цей рядок заповнюється лише у річному Розрахунку платниками, які сплачують авансові внески, на наш погляд, у ситуації, коли підприємство сплачувало авансові внески у I кварталі, а починаючи із квітня перестало сплачувати авансові внески через отриманий збиток за результатами I кварталу та перейшло на квартальне звітування, теж має вказати суму авансових внесків, сплачених у I кварталі

06

«Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму сплаченого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 04 - рядок 05)

Як вказано у примітці 3, цей рядок заповнюють у Розрахунку за рік платники, які сплачують авансові внески з податку на прибуток згідно з п. 57.1 та п. 2 підрозд. XX ПКУ.

Формально тут зазначається сума податку на прибуток, яку потрібно сплатити до бюджету за місцезнаходженням філії, щодо якої складається Розрахунок (позитивне значення).

Якщо у цьому рядку отримане від’ємне значення, то це означає, що сума «зайво» сплачених авансових внесків має враховуватись у наступних звітних періодах, але механізм такого перенесення автори Розрахунку не передбачили.

Платники, які не сплачують авансові внески, цей рядок не заповнюють (ставлять прокреслення на паперових носіях)

07

«Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень (рядок 04 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)»

1. Подається лише річний Розрахунок.

Цей рядок не заповнюється.

2. При квартальному звітуванні.

Переноситься показник ряд. 04 Розрахунку за попередній звітний період поточного року (I квартал, півріччя або три квартали)

08

 

«Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 04 - рядок 07)»

1. Подається лише річний Розрахунок.

Формально цей рядок не повинен заповнюватись, але на наш погляд, логічніше у ньому вказати суму податку, яка має бути сплачена до бюджету (див. зауваження після цієї таблиці).

2. При квартальному звітуванні.

Формально показник має розраховуватись за формулою, наведеною у назві рядка. Однак для врахування суми сплачених авансових внесків, сплачених протягом року, на наш погляд, показник цього рядка має визначатись як різниця (ряд. 04 - ряд. 05 - ряд. 07).

Сума, вказана у цьому рядку, підлягає сплаті до бюджету за місцезнаходженням філії, щодо якої складено Розрахунок

«Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів

09

«Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді платником консолідованого податку на прибуток»

Переноситься показник ряд. 13.3 таблиці 1 додатка ЗП (загальна сума авансового внеску сплаченого при виплаті дивідендів в цілому по підприємству)

10

«Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 09 х рядок 02)»

Розраховується частина авансового внеску з дивідендів, яка припадає на філію виходячи із питомої ваги витрат такої філії у загальній сумі витрат підприємства.

Зауважимо, що згідно з п.п. 153.3.2 ПКУ такий авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів, а розрахунок питомої ваги проводиться після завершення звітного періоду. Тобто на момент сплати авансового внеску з дивідендів платник не знає, яку частину авансового внеску треба сплатити до бюджету за місцезнаходженням філій. На наш погляд, платник має орієнтуватись на питому вагу витрат кожної філії за даними попереднього звітного періоду, а після заповнення Розрахунку платник вже за фактом проводить перерозподіл сплаченого авансового внеску з дивідендів між філіями і головним підприємством (доплачує суму авансового внеску або може отримати зайво сплачені кошти)

11

«Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 10 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)»

1. Подається лише річний Розрахунок.

Цей рядок не заповнюється.

2. При квартальному звітуванні. Переноситься показник ряд. 10 Розрахунку за попередній звітний період поточного року (I квартал, півріччя або три квартали)

12

«Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 10 - рядок 11)»

1. Подається лише річний Розрахунок. Переноситься показник ряд. 10.

2. При квартальному звітуванні.

Показник розраховується за формулою, наведеною у назві рядка.

Сума, вказана у цьому рядку, буде відображена в особовому рахунку філії. Якщо у звітному періоді була сплачена менша сума, то різницю треба буде доплатити, а якщо було сплачено більше, то можна вимагати повернення переплати

«Самостійне виправлення помилок

13

«Збільшення податкового зобов’язання за звітний(і) (податковий(і)) період(и), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 08 - рядок 08 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне значення (рядок 12 - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 13 додатка(ів) до Розрахунку6

1. Подається уточнюючий Розрахунок.

Рядки 01 — 12 уточнюючого розрахунку заповнюються із правильними даними (з урахуванням виправленої помилки), а в ряд. 13 вказується сума недоплати, яка формується за рахунок:
— заниженого зобов’язання у ряд. 08;
— заниженого зобов’язання у ряд. 12.

Якщо у результаті помилки було завищено суму податку, то заповнюється ряд. 16.

13

2. Помилка виправляється у звітному/звітному новому Розрахунку.

Разом з таким Розрахунком подається додаток до Розрахунку, який по суті є аналогом додатка ВП до декларації.

У ряд. 01 — 08 додатка до Розрахунку вказуються виправлені показники за період, що уточнюється, а в ряд. 13 розраховується сума заниження податкового зобов’язання. У ряд. 14 розраховується сума штрафних санкцій (5 %), у ряд. 15 — нарахована сума пені за період заниження податкового зобов’язання.

Такий додаток до Розрахунку складається окремо на кожен звітний період, що уточнюється.

До ряд. 13 Розрахунку переноситься показник ряд. 13 додатка до Розрахунку або сума таких рядків (якщо таких додатків декілька — виправляються показники відразу за кілька звітних періодів)

14

«Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 14 додатка(ів) до Розрахунку6

1. Подається уточнюючий Розрахунок.

Цей рядок не заповнюється.

2. Помилка виправляється у звітному/ звітному новому Розрахунку.

До ряд. 14 Розрахунку переноситься показник ряд. 14 додатка до Розрахунку або сума таких рядків (якщо таких додатків декілька)

15

«Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Розрахунку повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 15 додатка(ів) до Розрахунку6

1. Подається уточнюючий Розрахунок.

Розраховується сума пені відповідно до п.п. 129.1.2 ПКУ.

2. Помилка виправляється у звітному/ звітному новому Розрахунку.

До ряд. 15 Розрахунку переноситься показник ряд. 15 додатка до Розрахунку або сума таких рядків (якщо таких додатків декілька)

16

«Зменшення податкового зобов’язання за звітний(і) (податковий(і)) період(и), що уточнюється(ються)(від’ємне значення (рядок 08 Розрахунку - рядок 08 Розрахунку, який уточнюється) + від’ємне значення (рядок 12 Розрахунку - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 16 додатка(ів) до Розрахунку6) (абсолютне значення)»

1. Подається уточнюючий Розрахунок.

Вказується сума завищеного податкового зобов’язання у результаті допущеної помилки.

2. Помилка виправляється у звітному/звітному новому Розрахунку.

До ряд. 16 Розрахунку переноситься показник ряд. 16 додатка до Розрахунку або сума таких рядків (якщо таких додатків декілька)

17

«Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку (рядок 13 х 3 %)»

1. Подається уточнюючий Розрахунок.

Розраховується сума самоштрафу (3 %).

2. Помилка виправляється у звітному/ звітному новому Розрахунку.

Цей рядок не заповнюється

«Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток

18

«Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 04 + рядок 10)»

Вказується загальна сума нарахованого протягом року податку на прибуток за філію та авансових внесків
при виплаті дивідендів

19

«Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні — грудні 20__ року та січні — лютому 20__ року (рядок 18/12)»

Розраховуватися як 1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток такої філії за звітний (податковий) рік (тобто 1/12 значення рядка 18)

 

Зауваження до ряд. 08. На наш погляд, автори Розрахунку хотіли закласти такий підхід щодо заповнення ряд. 05 — 08 Розрахунку:

— якщо платник подає лише річний Розрахунок, то він заповнює ряд. 05 та 06, а ряд. 07 та 08 не заповнюються, тобто сума податку, яка сплачується до бюджету за результатами року вказується у ряд. 06;

— якщо платник подає звітність поквартально, то він заповнює ряд. 07 та 08, а ряд. 05 та 06 не заповнюються, тобто сума податку, яка підлягає сплаті до бюджету, вказується у ряд. 08.

Однак такий порядок має суттєві недоліки і не дозволяє сформулювати чіткі правила заповнення Розрахунку.

1. Не враховується ситуації, коли протягом року підприємство сплачувало аванси (у I кварталі) і звітувало поквартально.

Наприклад, у I кварталі філією сплачено авансові внески у сумі 300 грн., а з квітня припинено сплату авансових внесків через збиткову діяльність за результатами I кварталу. Протягом року подається квартальна звітність з такими сумами нарахованого податку на прибуток:

— за півріччя — 500 грн.;

— за три квартали — 1000 грн.;

— за рік — 2000 грн.

Виходячи із цих показників, у річному Розрахунку має бути задекларована до сплати сума податку 700 грн. (2000 - 1000 - 300). Такий результат може бути отримано, якщо в Розрахунку заповнити і ряд. 05 (300 грн.), і ряд. 07 (1000 грн.), тоді при заповненні ряд. 08 має використовуватись формула:

ряд. 08 = ряд. 04 - ряд. 05 - ряд. 07.

При цьому ряд. 06 має лише довідковий характер.

2. Не узгоджено порядок заповнення ряд. 06 та 08 із порядком заповнення ряд. 13 (виправлення помилок). Справа у тому, що у ряд. 13 ідеться про виправлення помилок у рядках, у яких декларується податкові зобов’язання з податку на прибуток, і згадуються лише ряд. 08 та 12, що також може свідчити про те, що ряд. 06 має довідковий характер.

3. У програмному забезпеченні податківців ОПЗ (версія 1.30.16 від 22.04.13 р.) алгоритми заповнення ряд. 01 — 08 налаштовані так, що ряд. 06 та 08 заповнюються одночасно. Наприклад, якщо ряд. 05 та 07 не заповнені, то сума, вказана у ряд. 04, повторюється і в ряд. 06, і в ряд. 08, що теж свідчить про «довідковість» ряд. 06.

Слід зауважити, що у Розрахунку не передбачено механізм перенесення від’ємного значення ряд. 08 у наступний звітний період. Наприклад, якщо сума авансових внесків, вказана у ряд. 05, перевищила суму нарахованого податку на прибуток (показник ряд. 04). Або ж у випадку коли зменшилась сума нарахованого податку за IV квартал порівняно з III кварталом.

Так само форма Розрахунку не передбачає перенесення «зайво» сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, які не були враховані при розрахунку податкових зобов’язаннь з податку на прибуток, на наступні періоди (немає аналога ряд. 13.4 таблиці 1 додатка ЗП).

Підписи. Із примітки 7 випливає, що при поданні Розрахунку в електронному вигляді він повинен підписуватися або керівником головного підприємства, або керівником відокремленого підрозділу. Безумовно, крім такого підпису, на електронну форму Розрахунку має бути накладено ще й підпис головного бухгалтера головного підприємства та аналог печатки підприємства. На Розрахунку, який подається в паперовій формі, як і раніше, проставляються три підписи: керівника і головного бухгалтера головного підприємства, а також керівника філії.

На цьому будемо завершувати розгляд консолідованої сплати податку на прибуток. Сподіваємось, що із таким порядком звітування вам, шановні читачі, тепер все зрозуміло, тож залишилось зробити правильний вибір. Якщо ви вирішили змінити порядок сплати податку на прибуток за відокремлені підрозділи з 2014 року, то не забудьте про це повідомити податківців до 01.07.13 р.

 

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

ЦКУ  Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV.

Закон № 755 — Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.03 р. № 755-IV.

ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на офіційному сайті ДПСУ (http://minrd.gov.ua/ebpz).

ЄДР — Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Повідомлення  Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток.

Розрахунок  Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток.

Додаток до Розрахунку — Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі