Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на доходи

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Березень, 2013/№ 11
Друк
Відповідь на запитання

Повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на доходи

Підприємство помилково перерахувало до бюджету більшу, ніж потрібно, суму податку на доходи фізичних осіб у січні 2013 року. Як повернути надміру сплачену суму податку?

м. Харків

 

Перш за все тут потрібно з’ясувати, що стало причиною перерахування більшої суми податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Переплата — результат помилки при заповненні платіжного доручення. Якщо податковий агент правильно розрахував та утримав суму податку з доходів, які виплачуються ним фізичним особам, але при цьому помилково виконав перерахування в більшій сумі, ніж потрібно, то це питання вирішується або шляхом повернення утвореної переплати, або шляхом заліку цієї суми в рахунок майбутніх платежів з ПДФО, про що докладніше розповідатиметься далі.

Переплата — результат помилки в розрахунку ПДФО. Якщо переплата відбулася внаслідок допущення помилки (з фізичної особи утримано більшу суму податку, ніж потрібно), то така помилка підлягає виправленню. Згідно з п.п. 169.4.3 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування незалежно від того, чи має платник податків право на застосування податкової соціальної пільги.

Для виправлення помилки податковий агент складає бухгалтерську довідку, де розраховує правильну суму ПДФО та визначає суму переплати, що підлягає поверненню фізичній особі. Далі складається та подається до податкового органу уточнюючий Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ за той звітний період, в якому допущено помилку. Якщо помилку допущено в розрахунках з фізичною особою, якій і надалі цей податковий агент нараховує оподатковувані доходи, то надміру утримана з неї сума ПДФО повертається шляхом зменшення поточних зобов’язань із цього податку. Якщо помилку виявлено вже після розірвання відносин з цією фізичною особою (зауважимо, що при звільненні працівнику має бути проведено остаточний перерахунок ПДФО), то повернення суми переплати, що утворилася, на наш погляд, безпечніше здійснювати не через податкового агента, а з бюджету шляхом звернення фізичної особи до податкового органу за місцем свого проживання. Для цього податковий агент видає фізичній особі довідку про те, що з неї надміру утримано суму ПДФО, яку не було їй повернено. Далі фізична особа самостійно до 1 травня року, наступного за звітним, подає до податкового органу Податкову декларацію про майновий стан і доходи, де декларує суму ПДФО до повернення.

При виправленні податковим агентом помилки, що призвела до надміру утриманої з фізичної особи суми ПДФО, в обліку здійснюються такі записи:

Дт 66/перерахунок — Кт 641/ПДФО/перерахунок — на всю суму надміру утриманого податку методом «червоне сторно»;

Дт 641/ПДФО/поточні зобов’язання з ПДФО — Кт 641/ПДФО/перерахунок — на суму переплати, що зараховується в рахунок зменшення зобов’язання з ПДФО поточного місяця (у межах суми поточного зобов’язання з ПДФО);

Дт 66/перерахунок — Кт 66/поточні нарахування — на суму переплати, яка фактично повертається фізичній особі в поточному місяці.

Якщо повернення надміру утриманої суми податку здійснюється не через податкового агента, а безпосередньо фізичній особі з бюджету, то на суму виправленої помилки в обліку здійснюються записи:

Дт 66/перерахунок — Кт 641/ПДФО/перерахунок — на всю суму надміру утриманого податку методом «червоне сторно»;

Дт 66/перерахунок — Кт 69 (доходи майбутніх періодів) — на всю суму надміру сплаченого податку;

Дт 69 — Кт 719 — за фактом повернення з бюджету надміру сплаченої суми ПДФО податковому агенту або за фактом заліку суми переплати в рахунок поточних зобов’язань з ПДФО.

Тепер перейдемо до власне процедури повернення або заліку надміру сплаченої суми податку.

Повернення надміру сплачених платежів . Правила повернення надміру сплачених податкових зобов’язань установлено в ст. 43 ПКУ та Порядком № 974*. Так, відповідно до п. 43.1 ПКУ та п. 5 Порядку № 974 помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу. Тобто якщо суб’єкт господарювання не має податкового боргу, то він має повне право вимагати повернення таких надміру сплачених до бюджету коштів.

Якщо ж у платника податку є податковий борг, то повернути помилкові та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання можна лише після повного погашення такого податкового боргу.

Податкові агенти згідно з п. 18.2 ПКУ прирівнюються до платників податків і мають права та виконують обов’язки, встановлені ПКУ для платників податків. У зв’язку з цим вони мають право на повернення зайво перерахованих сум ПДФО в тому ж порядку, як і переплати за іншими податками. Також зауважимо, що згідно п.п. 14.1.156 ПКУ податкове зобов’язання — сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент , повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк). Тобто для використання податковим агентом у цьому випадку положень Порядку № 974 немає ніяких перешкод.

Для того щоб повернути надміру перераховані податкові зобов’язання, платники мають подати до органів ДПС за місцем перебування на податковому обліку заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначити напрям перерахування коштів (п. 43.4 ПКУ та п. 6 Порядку № 974):

— на поточний рахунок платника податків в установі банку;

— на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету;

— повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

Після цього контролюючий орган не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів із відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органу Держказначейства (п. 43.5 ПКУ). На підставі отриманого висновку орган Держказначейства протягом 5 робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків.

Тобто для того, щоб повернути надміру сплачені суми податкових зобов’язань з податку на доходи суб’єкту господарювання, варто подати до органу ДПС за місцем перебування на податковому обліку заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначити, що надміру сплачений податок слід перерахувати на поточний рахунок платника податків (реквізити рахунка, на який мають надійти гроші).

Зарахування переплати в рахунок погашення зобов’язань майбутніх періодів. Крім повернення надміру сплачених сум податку на доходи, платник податку може використати такі суми для погашення зобов’язань з цього податку за майбутні періоди. На це прямо вказано в абз. 2 п. 87.1 ПКУ. У ньому, зокрема, говориться про те, що сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.

При цьому слід ураховувати, що відповідно до п.п. 168.1.2 ПКУ податок на доходи сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. При цьому банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Тому якщо суб’єкт господарювання виплачує дохід (наприклад, отримує кошти на виплату заробітної плати своїм працівникам, або перераховує їх на картковий рахунок працівника), йому доведеться навіть за наявності переплати з податку на доходи надати до банку одночасно з документом на виплату доходу розрахунковий документ на перерахування податку на доходи до бюджету. Без подання такого документа провести виплату доходу йому не вдасться.

Отже, якщо суб’єкт господарювання де-факто (помилково) вже сплатив податок до бюджету, то, щоб здійснити виплату доходу, радимо одночасно з розрахунковим документом на виплату такого доходу подати до установи банку розрахунковий документ на перерахування податку на доходи на символічну суму (1 грн.). Такі дії дадуть змогу суб’єкту господарювання, по-перше, виконати вимогу п.п. 168.1.2 ПКУ, яка дає право банку перерахувати кошти за отриманими розрахунковими документами (банк не перевіряє правильність нарахування сум податку на прибуток, для нього важливий сам факт надходження розрахункового документа), а, по-друге, уникнути повторної сплати податку на доходи.

 

Сергій ДЕЦЮРА

 

* Порядок взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, затверджений спільним наказом ДПАУ, Мінфіну та Держказначейства від 21.12.10 р. № 974/1597/499.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі