Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Додатки до декларації з ПДВ

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Травень, 2013/№ 21
Друк
Стаття

ДОДАТКИ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ

 

На продовження теми заповнення звітності з ПДВ (див. «БТ», 2013, № 15, с. 13) у сьогоднішній Шпаргалці бухгалтера ми розкажемо, у яких випадках слід заповнювати ті чи інші додатки до декларації з ПДВ, та детально розглянемо порядок їх заповнення.

 

Загальні положення

Разом із декларацією з ПДВ подаються додатки лише в тому випадку, коли вказано дані у відповідних рядках декларації (заповнено рядок декларації, у якому вказано код додатка) або за наявності подій, що підлягають відображенню у таких додатках (пп. 13 і 15 розд. III Порядку № 1492).

Перелік додатків до декларації з ПДВ, а також інформація про те, з якою декларацією: загальною (0110) чи однією із спецрежимних (0121 — 0123, 0130, 0140) може подаватись конкретний додаток (з позначкою про тип декларації), наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1. Додатки до декларації з ПДВ

Код додатка

Назва додатка

Подається з декларацією

0110

0121 — 0123

0130

0140

Д1

«Розрахунок коригування сум податку на додану вартість»

+(1)

+

+

+

Д2

«Довідка щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду»

+

Х

Х

Х

Д3

«Розрахунок суми бюджетного відшкодування»

+

Х

Х

Х

Д4

«Заява про повернення суми бюджетного відшкодування»

+

Х

Х

Х

Д5

«Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»

+

+

+

+

Д6

«Довідка»(2)

+

+

+

+

Д7

«Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях»

+

+

+

+

Д8

«Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)»

+

+

+

+

ДС9

«Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг»

Х

+

+

Х

(1) Використані позначки: «+» — може подаватись, «Х» — не подається.
(2) Подається платниками, які заповнюють рядки 3, 4 чи 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів.

 

Додаток Д1
 (розрахунок коригування)

Цей додаток подається у разі здійснення коригування ПЗ чи ПК згідно зі ст. 192 ПКУ (повернення товарів чи авансу, перегляд ціни) на підставі Розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (РК).

Форма таблиць 1 — 3 додатка Д1 однакова і заповнюються вони за аналогічними правилами. Відмінність між ними полягає у тому, яка інформація розшифровується:

— у таблиці 1 — коригування ПЗ (показники ряд. 8.1 та 8.1.1 декларації);

— у таблиці 2 — коригування ПК за товарами/послугами, необоротними активами, які призначались для використання повністю в оподатковуваних або повністю в неоподатковуваних операціях (показник ряд. 16.1 та 16.1.1);

— у таблиці 3 — коригування ПК за товарами/послугами, необоротними активами, які призначались для часткового використання в оподатковуваних операціях (показник ряд. 16.1.2 та 16.1.3 декларації), тобто РК, складені до ПН, які були відображені в ряд. 15.1 та 15.2.

У додатку Д1 кожен РК відображається окремим рядком. При цьому вартісні показники (гр. 9 та 10) слід заповнювати у гривнях з копійками*, а от підсумковий рядок «Усього», — округлювати до цілих гривень без копійок за загальними правилами (п. 6 розд. III Порядку № 1492).

* У розд. 130.25 ЄБПЗ розміщена консультація, де податківці вказали, що з метою мінімальних відхилень обсягів постачання та сум ПДВ, вказаних у додатку Д1 та у додатку Д5, є доцільним заповнення даних в розрізі контрагентів у гривнях з копійками, а при заповненні рядків «Усього» та «Усього за місяць» проводити округлення за загальновстановленими правилами. Хоча ця консультація діяла до 05.02.13 р., такий підхід є цілком виправданим і зараз. Програмне забезпечення «ОПЗ» теж дозволяє заповнювати показники гр. 9 та 10 додатка Д1 у гривнях з копійками.

Слід урахувати такі особливості при заповненні таблиці 1 додатка Д1:

1) якщо товар повертає неплатник ПДВ (не у роздробі)*, то у гр. 3 (ІПН покупця) ставиться «0» (нуль), а у графі 7 (дата отримання РК покупцем) — прокреслення (якщо декларація подається в паперовому вигляді), або комірка залишається незаповненою — для електронної форми декларації, бо таким покупцям ні ПН, ні РК не видається (пп. 8 та 18 Порядку № 1379);

2) якщо подія, яка є підставою для зменшення/збільшення ПЗ, відбулася, але покупець ще не підписав РК, то у гр. 7 слід поставити прокреслення, а у гр. 6 — номер РК. Продавець повинен відкоригувати свої ПЗ, незважаючи на дії покупця, тим більше, що у ПКУ взагалі не йдеться про зв’язок між коригуванням ПДВ та датою отримання (підписання) розрахунку коригування отримувачем товару (послуги), головне для продавця — направити РК покупцю. Однак слід попередити, що податківці не проти збільшення ПЗ без підписаного РК, але вимагають наявність підписаного РК для зменшення ПЗ;

3) якщо змінюється номенклатура товарів, то, як рекомендують податківці у розд. 130.10 ЄБПЗ, складається РК на товар, що повертається (або не буде постачатись в рахунок отриманого авансу), а на товар, який буде фактично відвантажено, виписується нова ПН;

4) якщо РК виписується на операції, що обкладаються ПДВ за ставкою 0 %, то коригування обсягів відображають у гр. 9, а в гр. 10 ставиться прокреслення (при поданні звітності в електронній формі не заповнюється), при цьому треба подати до декларації довідку довільної форми, що пояснює причини коригування.

* При поверненні товарів, проданих кінцевим споживачам (на які було складено підсумкову ПН) РК не складається (див. консультацію «Підсумкова податкова накладна при продажу в роздріб складається щодня» // «БТ», 2013, № 4, с. 45).

Детальний порядок заповнення граф у таблицях 1 — 3 додатка Д1 наведено у табл. 2.

 

Таблиця 2. Порядок заповнення таблиць 1 — 3 додатка Д1

Номер графи

Назва граф

«Отримувач (покупець)»/«Постачальник (продавець)»:

2 та 3

«найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)» та «індивідуальний податковий номер»

Вказується найменування та ІПН контрагента.
Якщо покупець — неплатник ПДВ, то у гр. 3 ставиться «0»

«Податкова накладна, за якою проводиться коригування»

4 та 5

«дата» та «номер»

Вказується дата складання та номер ПН, до якої складено РК

«Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної»:

6 та 7

«номер» та «дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку»

У гр. 6 вказується номер РК, а в гр. 7 — дата отримання його покупцем.
Нагадаємо: податківці наполягають, що покупець має право збільшити ПК лише після отримання РК, що цілком справедливо (саме РК підтверджує суму додатково нарахованого ПДВ). А от зменшувати ПК потрібно у тому звітному періоді, в якому відбулось повернення товарів чи отриманого авансу або змінено суму компенсації.
При цьому податківці незаконно наполягають, що продавець може зменшити ПЗ лише після того, як покупець поставить свій підпис про одержання РК

8

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість

Вказується причина коригування, наприклад, «повернення товару покупцем», «повернення авансу покупцю», «перегляд ціни» тощо

9

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -)

До цієї графи переносяться суми, на які збільшується/зменшується база оподаткування за кожним УР (сумарний показник гр. 10 — 12 по рядку «Усього» УР).
Підсумок гр. 9 має співпадати із сумарним значенням коригування бази оподаткування у декларації (колонка А):
— за таблицею 1 (ряд. 8.1 + ряд 8.1.1);
— за таблицею 2 (ряд. 16.1 + ряд 16.1.1);
— за таблицею 3 (ряд. 16.1.2 + ряд 16.1.3)

10

Сума податку на додану вартість (+ чи -)

До цієї графи переносяться дані про збільшення /зменшення суми ПДВ за кожним УР (гр. 10 по рядку «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту» УР).
Підсумок гр. 10 має співпадати із значенням коригування суми ПДВ у декларації (колонка Б):
— за таблицею 1 — ряд. 8.1;
— за таблицею 2 — ряд. 16.1;
— за таблицею 3 — ряд. 16.1.2

 

Додаток Д2
 (залишок від’ємного значення)

Цей додаток подається лише з декларацією 0110, у якій заповнено ряд. 22 (є залишок від’ємного значення ПДВ попереднього періоду): у додатку 2 наводять розшифровку від’ємної суми ряд. 22 декларації за періодами виникнення.

Платник ПДВ повинен подати додаток Д2 навіть у разі, якщо він не має права заявляти бюджетне відшкодування (підпадає під обмежувальні критерії п. 200.5 ПКУ).

У цьому додатку фактично розраховується сума, яку платник ПДВ може заявити до бюджетного відшкодування.

 

Таблиця 3. Порядок заповнення додатка Д2

Номер графи

Назва графи

«Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду):

2

«звітний (податковий) період, у якому виникла сума»

Розшифровується показник ряд. 22 декларації з ПДВ у розрізі звітних періодів, у яких було сформовано залишок ВЗ.
У гр. 2 вказується звітний період, який записується у форматі «ММ.РРРР», де ММ — місяць, РРРР — рік. Наприклад, якщо ВЗ виникло у березні 2013 року, то у гр. 2 додатка Д2 буде вказано «02.2013».
Таким чином, у додатку Д2 буде заповнено стільки рядків, скільки звітних періодів брали участь у формуванні ВЗ

3

«сума»

У гр. 3 вказується сума ВЗ у розрізі звітних періодів, вказаних у гр. 2.
Підсумок по гр. 3 має відповідати сумі, вказаній у ряд. 22 декларації з ПДВ.
Зауважимо, що податківці у розд. 130.20.1 ЄБПЗ наполягають: якщо залишок ВЗ попередніх податкових періодів, який сформований за придбаними товарами/послугами, протягом терміну позовної давності платником ПДВ є неоплаченим, то такі товари вважаються безоплатно отриманими, оскільки за такими товарами відсутній факт їх придбання, а тому право на ПК та відповідно на бюджетне відшкодування сум ПДВ за такими товарами/послугами у платника відсутнє. Тому суми ВЗ, вказані у гр. 2 та 3 додатка Д2, «старші» за 1095 днів (36 місяців), можуть викликати «підвищений інтерес» податківців

4

«Частина залишку від’ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України включена до податкових зобов’язань у декларації, у попередніх та звітному податкових періодах та не погашена податковими зобов’язаннями попередніх звітних (податкових) періодів або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування (переноситься до рядка 2 розрахунку бюджетного відшкодування)*»

Вказується частина залишку ВЗ, яка фактично сплачена постачальнику чи до держбюджету (у розрізі звітних періодів, вказаних у гр. 2).
Нагадаємо, що з 01.07.12 р. дозволено декларувати до відшкодування суми ВЗ минулого періоду, сплачені постачальникам не лише в минулих періодах, а й у поточному звітному періоді (п. 200.4. ПКУ).
Крім того, слід урахувати такі моменти:
— платник ПДВ, який має право на отримання бюджетного відшкодування, повинен декларувати його у ряд. 23 декларації з ПДВ та подавати додаток Д3 (розд. 130.20.01 ЄБПЗ). Тому він повинен суми ПДВ, сплачені постачальникам чи до держбюджету, вказати у гр. 4 додатка Д2;
— податківці дозволяють декларувати до відшкодування суми ПДВ, сплачені митним органам при ввезенні товарів у випадку, коли розрахунки з нерезидентом за отримані товари ще не проведено (розд. 130.20.01 ЄБПЗ). Тобто такі суми потрібно вказувати у гр. 4 додатка Д2.
Значення рядка «Усього» гр. 4 додатка Д 2 переноситься до ряд. 2 додатка Д3.
Якщо платник ПДВ не має права декларувати бюджетне відшкодування, то гр. 4 не заповнюється

5

«Значення рядка 24 декларації звітного податкового періоду»

Показник цього рядка визначається як різниця (гр. 3 - гр. 4).
У платника, який має право на бюджетне відшкодування, у цьому рядку мають залишитись суми ПДВ, не сплачені постачальникам.
Якщо платник ПДВ не має права декларувати бюджетне відшкодування, то у гр. 5 вказується весь залишок від’ємного значення (показник гр. 3 переноситься до гр. 5)

 

Додаток Д3
 (розрахунок бюджетного відшкодування)

Цей додаток подається лише з декларацією 0110, у якій заповнено ряд. 23, тобто задекларовано бюджетне відшкодування (п.п. 4.6.5 Порядку № 1492).

У додатку Д3 платники, які заповнили ряд. 22 декларації 0110 та відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування.

Значення ряд. 3 додатка Д3 переноситься до ряд. 23 декларації 0110 за поточний звітний (податковий) період. Залежно від обраного платником напряму повернення суми бюджетного відшкодування (на рахунок цього платника у банку або у зменшення ПЗ з ПДВ наступних податкових періодів) така сума вказується або в рядку 23.1, або у рядку 23.2, або частково розподіляється у рядках 23.1 та 23.2 податкової декларації 0110.

Платник ПДВ, який не має права на відшкодування (п. 200.5 ПКУ), ряд. 23 декларації не заповнює, відповідно, й додаток Д3 не подає.

 

Таблиця 4. Порядок заповнення додатка Д3

Номер рядка

Назва рядка

1

«Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)»

До цього рядка переноситься показник ряд. 22 декларації з ПДВ

2

«Частина залишку від’ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України включена до податкових зобов’язань у декларації, у попередніх звітних (податкових) періодах та не погашена податковими зобов’язаннями попередніх звітних (податкових) періодів або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування (переноситься до рядка 2 розрахунку бюджетного відшкодування) (графа 4 додатка 2 до декларації звітного (податкового) періоду)»

До цього рядка переноситься підсумковий показник гр. 4 додатка Д2

3

«Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню
(сума, указана в рядку 1, у межах суми, указаної в рядку 2)
(значення цього рядка переноситься до рядка 23 декларації за поточний звітний (податковий) період)»

Хоча назва цього рядка свідчить про те, що вказана у ньому сума може бути меншою ніж показник ряд. 2 — «у межах суми, указаної у рядку 2», але в п.п. «а» п. 200.4 ПКУ передбачено, що бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України. Тобто ПКУ вимагає від платника ПДВ задекларувати до відшкодування всю суму ВЗ, яка сплачена постачальникам чи до бюджету. На цьому наполягають і податківці у роз’ясненнях із розд. 130.20.01 ЄБПЗ.
Отже, до ряд. 3 треба перенести показник ряд. 2 цього додатка (показник гр. 4 додатка Д2)

 

Додаток Д4
 (заява про отримання відшкодування)

Платник ПДВ, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок у банку (заповнив ряд. 23.1 декларації 0110), подає до декларації 0110 додаток Д4.

У цьому додатку платник ПДВ, по суті, вказує лише суму бюджетного відшкодування (словами), яка була вказана у ряд. 23.1 декларації, та дані банківського рахунку, на який хоче отримати кошти.

 

Додаток Д5
(розшифровки ПЗ та ПК у розрізі контрагентів)

У додатку Д5 розшифровуються дані ряд. 1, 10.1, 10.2, 14.1, 15.1 та 15.2 декларації в розрізі контрагентів (покупців/продавців). Якщо протягом періоду було здійснено декілька операцій, які відображаються в одному й тому ж рядку декларації, з одним контрагентом, то ці операції відображаються одним рядком за ІПН цього контрагента (згорнуто).

У розділі I додатка Д5 розшифровується показник ряд. 1 декларації.

 

Таблиця 5. Порядок заповнення розділу I додатка Д5

Номер графи

Назва графи

2

«Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)»

У цій графі вказуються тільки ІПН покупця, без зазначення його назви та інших даних.

Слід звернути увагу на те, що тут відображаються лише операції, які обкладаються ПДВ за основною ставкою (20 %, а з 01.01.14 р. — 17 %)

3

«Обсяг постачання (без податку на додану вартість)»

У пронумерованих рядках вказується база оподаткування (без ПДВ) за усіма поставками, які були здійснені протягом звітного періоду, покупцю, ІПН якого вказано у гр. 2.

Ця графа у розрізі покупців заповнюється у гривнях з копійками (крім підсумкових рядків «Усього за місяць (рядок 1 декларації), у тому числі:» та «постачання необоротних активів», показники яких округляються за загальними правилами і заповнюється у гривнях без копійок).

У рядку «Інші» вказується ПН, складені за операціями з постачання товарів/послуг неплатникам ПДВ, не ідентифікованим особам, за щоденними підсумками операцій (якщо ПН не була складена на ці операції), ПН на суму перевищення звичайної ціни над фактичною та/або у разі визнання умовного постачання товарів/послуг, та інші ПН, усі примірники яких залишаються у продавця (крім ПН, складених отримувачем послуг від нерезидента). У гр. 3 розділу I додатка 5 відображається загальний обсяг постачання (без ПДВ) таким особам.

Показник рядка «Усього за місяць (рядок 1 декларації), у тому числі:» має відповідати показнику колонки А ряд. 1 декларації з ПДВ.

У рядку «постачання необоротних активів» вказується загальний обсяг постачання (без ПДВ) необоротних активів як платникам ПДВ, так і покупцям, які не зареєстровані платниками ПДВ

4

«Сума податку на додану вартість»

Вказується сума ПДВ, нарахована на базу оподаткування, яка вказана у гр. 3.

Ця графа так само, як і гр. 3, заповнюється у гривнях з копійками (крім підсумкових рядків).

Показник рядка «Усього за місяць (рядок 1 декларації), у тому числі:» має відповідати показнику колонки Б ряд. 1 декларації з ПДВ

 

Розділ II додатка Д5 складається із двох частин. У першій відображаються операції, які включені до ПК (були відображені в ряд. 10.1 та 15.1 декларації), у другій частині — операції, які не були включені до ПК (відображені у ряд. 10.2, 14.1 чи 15.2 декларації).

Тобто, якщо сума вхідного ПДВ була розподілена між рядками 15.1 та 15.2 відповідно до ст. 199 ПКУ, то постачальник таких товарів/послуг буде вказаний у розділі II додатка Д5 двічі (в обох частинах). Так само якщо товари/послуги, які придбані в одного і того ж платника ПДВ, використовуються як в оподатковуваній, так і в неоподатковуваній діяльності (потрапляють і в ряд. 10.1, і в ряд. 10.2 декларації), то на одного постачальника буде заповнено два рядки (один у першій частині розділу II, другий — у другій частині розділу II).

Розділ II заповнюється у розрізі постачальників та у розрізі звітних періодів, у яких була складена ПН. Так, якщо від одного постачальника було отримано дві ПН, які виписані у звітному періоді та включені до ряд. 10.1 декларації, то у розділі II буде заповнено один рядок. Якщо до ПК включається дві ПН, які виписані у різних звітних періодах, то потрібно заповнити два рядки із ІПН такого постачальника та різними даними про звітний період виписки ПН (гр. 3).

 

Таблиця 6. Порядок заповнення розділу II додатка Д5

Номер графи

Назва графи

2

«Постачальник (індивідуальний податковий номер)»

Тут відображаються лише операції, які обкладаються ПДВ за основною ставкою (20 %, а з 01.01.14 р. — 17 %).

У цій графі вказуються тільки ІПН постачальника — платника ПДВ, без зазначення його назви та інших даних.

Якщо товари, які придбані в нерезидента, не призначені для використання в господарській діяльності (відображаються у ряд. 14.1 декларації), то у гр. 2 другої частини розділу II додатка Д5 слід відображати умовний ІПН — «200000000000», який вказується у Реєстрі.

Якщо товари, придбані в нерезидента, призначені для використання в господарській діяльності, то у гр. 2 розділу II додатка Д5 (у першій, другій або в обох частинах) слід відобразити умовний ІПН «300000000000», який використовується у Реєстрі (п. 2.6 розд. IV Порядку № 1340).

Якщо товари, придбані для одночасного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях (відображаються у ряд. 15.1 та 15.2 декларації), то ІПН постачальника (або умовний ІПН нерезидента) вказується в гр. 2 розділу II додатка Д5 в обох частинах

3

«Період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит»

Вказується період виписки документа, що дає право на податковий кредит, а не період його отримання. Звітний період записується у форматі «ММ.РРРР», де ММ — місяць, РРРР — рік. Наприклад, якщо ПН складена 25.04.13 р., то у гр. 3 буде вказано «04.2013».

Як правило, в цій графі буде вказано той період, за який подається декларація, адже ПК покупця та ПЗ продавця в загальному випадку формуються за першою подією. Винятки з цього правила пов’язані із застосуванням касового методу та/або запізненням ПН.

Якщо документом, що дає право на ПК, є заява зі скаргою на постачальника (додаток Д8), то у гр. 3 вказується період, у якому ПН мала бути виписана постачальником.

Хоч покупець чи продавець можуть бути квартальними платниками ПДВ, у графі 3 слід указувати місяць, у якому виписана ПН, а не квартал. На це звертали увагу податківці у роз’ясненні із розд. 130.25 ЄБПЗ. Хоч ця консультація тепер позначена як така, що діяла до 05.02.13 р., на наш погляд, такий підхід цілком виправданий, щоб не виникали «зайві» розбіжності між даними продавця і покупця

4

«Обсяг постачання (без податку на додану вартість)»

Вказується база оподаткування (без ПДВ) за усіма придбаннями, які були здійснені протягом звітного періоду, у продавця, ІПН якого вказано у гр. 2.

Ця графа у розрізі продавців заповнюється у гривнях з копійками (крім підсумкових рядків, показники яких округляються за загальними правилами та вказуються у гривнях без копійок).

У рядку «придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів» вказується загальний обсяг придбання (без ПДВ) необоротних активів, ПДВ за якими було включено до ПК

5

«Сума податку на додану вартість»

Вказується сума ПДВ, нарахована на базу оподаткування, яка вказана у гр. 4.

Ця графа у розрізі покупців (крім підсумкових рядків) заповнюється у гривнях з копійками

 

Особливості виправлення помилок
 у додатку Д5

За загальними правилами виправлення помилок, які встановлені у розд. IV та VI Порядку № 1492, платник ПДВ, який виявив помилку у декларації з ПДВ, має подати УР. У гр. 4 вказуються усі раніше задекларовані дані, зокрема, і помилкові, у гр. 5 вказуються нові дані декларації (уже із виправленими помилками), у гр. 6 вказується різниця (гр. 5 - гр. 4), тобто сума помилки. При цьому, якщо виправляється помилка у рядку, дані якого розшифровуються у додатку, то до УР потрібно подати додаток, що містить інформацію щодо уточнених показників (розшифровується показник гр. 6 УР).

Якщо виявлена помилка у додатку Д5 не вплинула на правильність показників декларації з ПДВ, то податквці у розд. 130.25 ЄБПЗ рекомендують виправляти її так: потрібно подати УР, до якого додається додаток Д5 з відміткою «уточнюючий». При цьому в гр. 6 УР ставиться прокреслення (при поданні звітності на паперових носіях) або вона не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).

Виправлення помилок у Додатку Д5 проводиться способом коригування (див. «Виправлення помилок у додатку Д5»).

 

Виправлення помилок у додатку Д5

витяг із роз’яснення з розд. 130.25 ЄБПЗ

«Приклад 1. Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номера контрагента (покупця або постачальника) в уточнюючій Розшифровці:

1) повторюється помилковий запис індивідуального податкового номера, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком мінус (тобто сторнуються);

2) вказується правильний запис по операціях з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники);

3) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).

Приклад 2. У разі необхідності зменшити/збільшити обсяг поставки та суму ПДВ, задекларованих по операціях з одним контрагентом, та відповідно, збільшити/зменшити їх по операціях з іншим контрагентом, в уточнюючій Розшифровці:

1) відображаються суми уточнення у розрізі контрагентів (зі знаком плюс відображаються не в повній мірі задекларовані суми по операціях з контрагентом, зі знаком мінус — зайво задекларовані суми по операціях з контрагентом);

2) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).

Приклад 3. У разі необхідності зменшити обсяг поставки та суму ПДВ по рядку «Інші» та доповнити, у зв’язку з цим, Розшифровку новим записом по визначеному платнику податку — покупцю в уточнюючій Розшифровці:

1) операції з платником податку-покупцем за звітний період записуються повністю (включаючи вартісні показники);

2) в рядку «Інші» обсяг поставки та сума ПДВ зменшується, сума уточнення зазначається зі знаком мінус (сторнується);

3) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).

Приклад 4. У разі необхідності скоригувати обсяг поставки та суму ПДВ по рядку «Інші» та доповнити не в повній мірі відображені (зайво вказані) суми по операціях по визначеному платнику податку-покупцю в уточнюючій Розшифровці:

1) зазначається сума уточнення збільшення або зменшення обсягу поставки та суми ПДВ по операціях з платником податку-покупцем зі знаком плюс або мінус;

2) в рядку «Інші» обсяг поставки та сума ПДВ уточнюється (збільшується або зменшується) зі знаком плюс або мінус;

3) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді)».

 

Додаток Д6
 (пільгові операції)

Пільгові операції (таблиці 1 — 3). Цей додаток подається платниками ПДВ у разі заповнення ряд. 3, 4 чи 5 декларації з ПДВ (декларує звільнені чи необ’єктні операції).

Нагадаємо, що у ряд. 3 декларації з ПДВ відображаються лише операції, які відповідають визначенню «постачання товарів» (п.п. 14.1.191 ПКУ) або «постачання послуг» (п.п. 14.1.185 ПКУ) і при цьому не є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 196 ПКУ.

 

Таблиця 7. Операції, які розшифровуються у таблицях 1 — 3 додатка Д6

Таблиця

Які операції відображаються

1

2

Таблиця 1

Розшифровуються операції, що не є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 196 ПНК (ряд. 3 декларації), зокрема, такі операції:

випуск (емісія), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів (п.п. 196.1.1 ПКУ);

надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів (п.п. 196.1.3 ПКУ);

обіг банківських металів, інших валютних цінностей (крім постачання для нумізматичних цілей), а також постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України (крім постачання для філателістичних потреб) (п.п. 196.1.4 ПКУ);

— надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов’язаних з переказом коштів, з інкасації, розрахунково-касового обслуговування (п.п. 196.1.5 ПКУ);

Таблиця 1

виплата роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, яка здійснюється емітентом (п.п. 196.1.6 ПКУ);

— постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти (п.п. 196.1.8 ПКУ);

надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень (п.п. 196.1.11 ПКУ).

Податківці погоджуються (див. розд. 130.25, 130.23 ЄБПЗ) з тим, що не відображаються в ряд. 3 декларації, відповідно і в таблиці 1 додатка Д6 проценти за депозитом, отримані від банку

Таблиця 2

Розшифровуються операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України (ряд. 4 декларації), зокрема:

— послуги, пов’язані з рухомим майном, якщо фактичне місце їх постачання за межами України (п.п. 186.2.1 ПКУ);

— послуги, пов’язані з нерухомим майном, якщо фактичне місцезнаходження нерухомого майна, у тому числі що будується, за межами України (п.п. 186.2.2 ПКУ);

— послуги у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг, якщо місце фактичного їх надання за межами України (п.п. 186.2.3 ПКУ);

— послуги, вказані у п. 186.3 ПКУ (зокрема, надання майнових прав інтелектуальної власності, рекламні послуги; консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні, бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації; надання персоналу; надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів; телекомунікаційні послуги; послуги радіомовлення та телевізійного мовлення; надання посередницьких послуг; надання транспортно-експедиторських послуг), якщо вони надані нерезиденту.

Таблиця 2 не заповнюється в додатку Д6, який подається разом із деклараціями 0121 — 0123, 0130 та 0140

Таблиця 3

Розшифровуються операції, які звільнені від оподаткування згідно зі ст. 197 та підрозд. 2 розд. XX ПКУ (ряд. 5 декларації), зокрема, такі операції:

постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ (п.п. 197.1.1 ПКУ);

— постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг (п.п. 197.1.2 ПКУ);

постачання технічних та інших засобів реабілітації, послуги з їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення (п.п. 197.1.3 ПКУ);

— постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню (п.п. 197.1.4 ПКУ);

— постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства (п.п. 197.1.5 ПКУ);

— постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів (п.п. 197.1.6 ПКУ);

— постачання послуг з утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах, школах-інтернатах (п.п. 197.1.7 ПКУ);

— постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку (п.п. 197.1.1 ПКУ);

— постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення (п.п. 197.1.9 ПКУ);

— постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами (п.п. 197.1.10 ПКУ);

постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання (п.п. 197.1.14 ПКУ);

— постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України (п.п. 197.1.25 ПКУ);

— постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим КМУ (п.п. 197.1.27 ПКУ);

— операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також з постачання послуг, пов’язаних із таким перевезенням (переміщенням) (п. 197.8 ПКУ);

— операції з постачання техніки, обладнання, устаткування, яке працює на альтернативному паливі (п. 2 підрозд. 2
розд. XX ПКУ,
діє до 01.01.19 р.);

— постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості (п. 4 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, діє до 01.01.16 р.);

— операції з виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, а також операції з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні, крім продукції рекламного та еротичного характеру (п. 6 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, діє до 01.01.15 р.);

Таблиця 3

— операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД (крім рису та гречки) та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників, а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість (п. 15 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, діє до 01.01.14 р.);

— операції з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101 — 4103, 4301) (п. 16 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, діє до 31.12.13 р.);

— операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів та деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00) (п. 23 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, діє до 01.01.14 р.);

— операції з постачання програмної продукції (п. 261 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, діє до 01.01.23 р.)

 

Таблиці 1 — 3 додатка Д6 однотипні і заповнюються однаково.

У гр. 2 вказуються назви «пільгових» операцій. У Порядку № 1492 не вказано, яку ступінь деталізації слід застосовувати при заповненні цієї графи. На наш погляд, тут достатньо згрупувати операції за їх назвами, які використовуються у ст. 186, 196, 197 та підрозд. 2 розд. XX ПКУ. Наприклад, у гр. 2 табл. 1 додатка Д6 можна вказати «постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти». Хоча можна застосувати й більш глибоку деталізацію.

У гр. 3 зазначається норма ПКУ, яка передбачає звільнення операції, вказаної у гр. 2. Хоча у назві гр. 3 йдеться лише про статтю, ми вважаємо, що тут потрібно вказати конкретний пункт чи підпункт, у якому міститься звільняюча норма.

У гр. 4 зазначається обсяг (сума) таких операцій (обсяг постачання).

Організації інвалідів. Згідно з п. 19 розд. III та п. 2 розд. V Порядку № 1492 до декларації додається додаток Д6 у разі наявності операцій з постачання товарів/послуг у підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів, до яких застосовується пільговий режим оподаткування, передбачений п. 197.6 чи п. 8 підрозд. 2 розд. XX ПКУ. Такі організації заповнюють табл. 4 додатка Д6.

Хоч ця таблиця називається «Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів», у ній показники не розраховуються, а зазначаються вже розраховані дані.

 

Таблиця 8. Порядок заповнення таблиці 4 додатка Д6

Назва рядка

Порядок розрахунку

Граничний показник згідно з п. 8 підрозд. 2 розд. XX ПКУ

«ЧПІ» — відсоток інвалідів, які мають у підприємстві (організації), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями інвалідів, основне місце роботи, протягом попереднього звітного (податкового) періоду від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу такого підприємства (організації)

Кількість інвалідів, які працювали на підприємстві за основним місцем роботи хоча б один день, протягом попереднього звітного періоду (місяця чи кварталу) треба розділити на середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу(1) за такий само звітний період (місяць чи квартал) та помножити на 100 %

Не менший як 50 %

«ФОПІ» — відсоток фонду оплати праці інвалідів протягом звітного періоду від суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат

Розраховується шляхом ділення фонду оплати праці інвалідів, нарахованого протягом звітного періоду, на загальний обсяг витрат з оплати праці (загальний фонд оплати праці), списаний на витрати за даними бухобліку

Не менший як 25 %

«БВТ» — відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при виготовленні таких товарів/послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування підприємством (організацією), яке засноване громадськими організаціями інвалідів, відносно ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг

У листі ДПСУ від 24.12.12 р. № 7689/0/61-12/15-3415 податківці вказали, що при обрахунку цього показника враховуються лише ті прямі матеріальні витрати, які були безпосередньо понесені такими підприємствами та організаціями на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються в процесі надання товарів/послуг (заробітна плата, амортизаційні відрахування тощо)

Не менший як 8 %

(1) Розраховується відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286. Обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця. При розрахунку враховуються всі категорії працівників облікового складу, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства. Також не враховуються зовнішні сумісники і працюючі за цивільно-правовими договорами (пп. 3.1 та 3.3 Інструкції № 286).

 

Додаток Д7
(розрахунок ЧВ та перерозподіл вхідного ПДВ)

Хто заповнює Додаток Д7. Цей додаток заповнюють дві категорії платників ПДВ:

1) платники, які одночасно здійснюють операції, що обкладаються ПДВ, та пільгові операції (необ’єктні чи звільнені). Для таких платників призначені таблиці 1 — 3;

2) платники, які застосовують одночасно касовий метод визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту та загальні правила (таблиця 4)*.

* Див. статтю «Касовий метод з ПДВ: аналізуємо правила гри» // «БТ», 2012, № 15, с. 39.

Перша категорія платників подає додаток Д7 разом з:

— декларацією за звітний період, в якому вперше з’явилися неоподатковувані операції — для визначення показника ЧВ, який буде використовуватись до кінця поточного року;

— декларацією за грудень (IV квартал) — для річного перерахунку;

— декларацією за січень (I квартал) — для розрахунку показника ЧВ на поточний рік;

— декларацією за звітний період, в якому анулюється реєстрація платника ПДВ, — для остаточного перерахунку.

Друга категорія платників подає додаток Д7 разом із кожною декларацією, в якій проводиться розподіл вхідного ПДВ між касовим методом та «звичайними» операціями, або якщо є залишок неоплачених товарів/послуг, які призначені для касового методу.

Розподіл ПК за ст. 199 ПКУ (таблиці 1 — 3). У таблиці 1 розраховуються показники ЧВ.

У ряд. 1 розраховується ЧВ за даними попереднього року. Цей рядок заповнюється лише в додатку Д7, який подається з декларацією за січень (I квартал).

У ряд. 2 розраховується ЧВ за даними першого звітного періоду, в якому з’явилися неоподатковувані операції (в першому додатку Д7, який подається платником ПДВ).

У ряд. 3.1, 3.2 і 3.3 розраховується ЧВ для перерахунку щодо необоротних активів. Ці рядки заповнюються лише в додатку Д7 за грудень (IV квартал), а в разі анулювання реєстрації — за останній податковий період.

 

Таблиця 9. Порядок заповнення таблиці 1 додатка Д7

Номер графи

Назва графи

«Обсяги постачання (без податку на додану вартість)»

4

«загальний обсяг постачання (сума значень рядків 6, 8.1, 8.1.1 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків)»

Вказується загальний обсяг постачання (показники ряд. 6, 8.1, та 8.1.1 декларації та всіх УР(1)) за відповідний період:

— у ряд. 1 — за попередній рік;

— у ряд. 2 — за один (перший) звітний період, в якому з’явилися неоподатковувані операції;

— у ряд. 3.1 — за поточний рік (із січня по грудень включно);

— у ряд. 3.2 — за два роки (поточний і попередній);

— у ряд. 3.3 — за три календарні роки (поточний і два попередніх).

Показник ряд. 8.2 (коригування у зв’язку із нецільовим використанням товарів, ввезених у пільговому режимі) не враховується

5

«оподатковувані операції (сума значень рядків 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.1.1 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків)»

Вказується обсяг оподатковуваних операцій.

Зверніть увагу на те, що у назві гр. 5 допущено помилку (у формулі для визначення показників цієї графи): показник ряд. 8.1.1 декларації не повинен враховуватись, бо в ньому вказується коригування неоподатковуваних операцій. Тобто показник гр. 5 визначається як сума значень ряд. 1, 2.1, 2.2 та 8.1 колонки А декларацій та всіх УР за відповідний період:

— у ряд. 1 — за попередній рік;

— у ряд. 2 — за один (перший) звітний період, в якому з’явилися неоподатковувані операції;

— у ряд. 3.1 — за поточний рік (із січня по грудень включно);

— у ряд. 3.2 — за два роки (поточний і попередній);

у ряд. 3.3 — за три календарні роки (поточний і два попередніх)

6

«Частка* використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 5 х 100 % / колонка 4)»

Показник ЧВ розраховується по кожному із заповнених рядків окремо шляхом ділення показника гр. 5 на показник гр. 4 та множення на 100 %.

Результат вказується з двома знаками після коми

(1) У Темі тижня «Перерозподіл податкового кредиту-2012» // «БТ», 2013, № 1, с. 53 ми звертали увагу на те, що при річному перерахунку ЧВ слід враховувати усі УР, подані протягом року, зокрема, й ті, якими виправлялись помилки попередніх років (щоб не викликати «ланцюгову реакцію»
із виправлення низки помилок, пов’язаних із зміною ЧВ за минулі періоди).

 

Таблиця 2 заповнюється при поданні додатка Д7 до декларації за грудень (IV квартал), або за останній звітний період (у разі анулювання реєстрації) та використовується для проведення річного перерозподілу податкового кредиту. Такий перерозподіл має проводитись окремо:

— за товарами/послугами (ряд. 1);

— за необоротними активами (ряд. 2).

 

Таблиця 10. Порядок заповнення таблиці 2 додатка Д7

Номер графи

Назва графи

«Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів та/або початок використання товарів/послуг та необоротних активів, суми податку, сплачені при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу (крім пункту 15), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (пункти 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу)»

3

«обсяг (сума значень рядків 15, 16.1.2, 16.1.3, 16.6.1 та 16.6.2 колонки А декларацій та всіх уточнюючих розрахунків за поточний календарний рік)»

Відображається загальний обсяг (база оподаткування) операцій, за якими було проведено первинний розподіл ПК протягом року (з урахуванням помилок, які були виправлені через УР). Для цього потрібно підсумувати показники ряд. 15, 16.1.2, 16.1.3 16.6.1 та 16.6.2 (колонка А) усіх декларацій та УР. Причому окремо щодо товарів/послуг (вказується у ряд. 1) та необоротних активів (вказується у ряд. 2)

4

«сума податку на додану вартість (колонка 6 х основну ставку, %)»

Тут вказується сума ПДВ, яка пройшла через процедуру перерозподілу. Щоб розрахувати її, потрібно помножити показник гр. 3 на основну ставку податку (у 2013 році — 20 %).
Слід звернути увагу на те, що у назві гр. 4 допущено помилку. Там замість гр. 3 помилково вказано «колонка 6»

5

«Фактично включено до податкового кредиту (сума значень рядків 15.1, 16.1.2 та 16.6.1 колонки Б декларацій та всіх уточнюючих розрахунків за поточний календарний рік)»

Вказується сума ПДВ, яка фактично була включена до ПК протягом року в результаті первинного розподілу та виправлення помилок (сума ряд. 15.1, 16.1.2, та 16.6.1 колонки Б усіх декларацій та УР)

6

«Сума податку на додану вартість, що підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях (колонка 4 х колонка 6 рядка 3.1 табл. 1)»

Розраховується «дозволена» сума ПК як добуток загальної суми ПДВ (гр. 4) та показника ЧВ, розрахованого за поточний рік (гр. 6 ряд. 3.1 таблиці 1)

7

«Коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 5) — значення цього рядка із знаком + чи — переноситься до рядка 16.4 декларації за останній податковий період календарного року»

Розраховується сума коригування ПК кредиту як різниця (гр. 6 - гр. 5).
Цей показник переноситься до ряд. 16.4 декларації з ПДВ. При цьому змінювати на протилежний знак показника гр. 7 (як це було раніше) не потрібно

 

Таблиця 3 заповнюється при поданні додатка Д7 до декларації за грудень (IV квартал), або за останній звітний період (у разі анулювання реєстрації). Вона використовується для проведення періодичного перерозподілу податкового кредиту, сформованого за необоротними активами. Такий перерозподіл проводиться у ряд. 1, 2 та 3 таблиці 3 (номер рядка відповідає кількості календарних років, що настали за роком, в якому почали використовуватись необоротні активи). При цьому відлік календарних років для перерозподілу, на наш погляд, слід починати із року, в якому необоротні активи були введені в експлуатацію, а не з року, в якому почалося їх подвійне використання.

Наприклад, при проведенні річного перерахунку у декларації за грудень 2013 року в ряд. 1 треба відобразити дані про необоротні активи, які використовуються за подвійним призначенням і були введені в експлуатацію у 2012 році, а в ряд. 2 — необоротні активи, введені в експлуатацію у 2011 році.

Нагадаємо, що перерозподіл податкового кредиту не проводиться за необоротними активами, які були введені в експлуатацію до 01.01.11 р. (див. відповідь на запитання 5 УПК № 129), тому ряд. 3 таблиці 3 додатка Д7 у 2013 році не заповнюється.

 

Таблиця 11. Порядок заповнення таблиці 3 додатка Д7

Номер графи

Назва графи

«Вартість придбання необоротних активів (з урахуванням розрахунків коригування у разі їх наявності)»

3

«обсяг (без податку на додану вартість)»

Указується вартість придбаних необоротних активів, які одночасно використовуються в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях указується (база оподаткування).

Для необоротних активів, які спочатку використовувались виключно в неоподатковуваних операціях, а потім почали використовуватись за подвійним призначенням (первинний розподіл проводився через ряд. 16.6 декларації), при розрахунку показника гр. 3 потрібно брати залишкову вартість (за даними бухобліку) на початок звітного періоду, в якому почалося подвійне використання (п.п. 4.5.5 розд. III Порядку № 1492, ч. 2 пп. 198.5, 189.1 ПКУ).

Для необоротних активів, які спочатку використовувались виключно в оподатковуваних операціях, а потім починають використовуватись за подвійним призначенням, у звітному періоді, в якому починається їх подвійне використання платник повинен:
— визнати умовне постачання таких активів відповідно до п. 198.5 ПКУ (база оподаткування визначається за залишковою вартістю на початок такого звітного періоду);
— сформувати ПК відповідно до пп. 198.5 та 199.1 ПКУ (використати показник ЧВ, що застосовується у звітному році). У новій формі декларації з ПДВ такі операції слід указувати у ряд. 16.6 (п.п. 4.5.5.2 розд. III Порядку № 1492).

Єдина проблема, з якою може зіткнутись платник ПДВ, це те, що і в формі декларації з ПДВ і у п.п. 4.5.5 розд. III Порядку № 1492 згадується, що бухгалтерська довідка для відображення таких коригувань має бути складена на підставі ПН з урахуванням вимог п. 198.6 ПКУ . На наш погляд, у посиланні на п. 198.6 ПКУ йдеться лише про наявність правильно заповненої ПН, а не про термін (365 чи 60 днів), протягом якого платник може скористатись правом на ПК. Проте податківці із фіскальних міркувань можуть наполягати на формальному застосуванні усіх положень п. 198.6 ПКУ та відмовити у формуванні податкового кредиту за «старими» ПН.

Крім того, у п. 199.4 ПКУ передбачено, що відлік трирічного періоду для такого перерахунку починається з року, наступного за роком, у якому такі НА почали використовуватись (уведені в експлуатацію). Тобто тут ідеться про початок експлуатації, а не про початок подвійного використання (в оподатковуваній та неоподатковуваній діяльності). Тому формально необоротні активи «старші» за 3 роки не повинні брати участі у необоротних перерозподілах у таблиці 3 додатка Д7. На наш погляд, щодо таких об’єктів платник має обмежитись первинним розподілом та річним перерозподілом (таблиця 2 додатка Д7).

4

«податок на додану вартість»

Тут вказується сума ПДВ, яка відповідає базі оподаткування, указаній у гр. 3 %. Щоб розрахувати її, потрібно помножити показник гр. 3 на основну ставку податку (у 2013 році — 20 %)

5

«Фактично включено до податкового кредиту з урахуванням визначеної частки використання»

Уключається сума ПДВ, що потрапила до ПК за результатами попереднього перерахунку. При цьому для першого необоротного перерахунку попереднім буде загальний річний перерахунок, для другого необоротного перерахунку — перший необоротний перерахунок, а для третього необоротного перерахунку — другий необоротний перерахунок

6

«Підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки** за результатом одного/двох/трьох календарних років»

Вказується «дозволена» сума ПК. Для розрахунку необхідно помножити значення гр. 4 на відповідний показник ЧВ:
— для ряд. 1 — ЧВ із ряд. 3.1 таблиці 1;
— для ряд. 2 — ЧВ із ряд. 3.2 таблиці 1;
— для ряд. 3 — ЧВ із ряд. 3.3 таблиці 1

7

«Коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 6 — колонка 5) — значення цього рядка із знаком + чи - переноситься до рядка 16.4 декларації за грудень (IV квартал) того року, що настає за роком, в якому вони почали використовуватись (у разі зняття з обліку — у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття)»

Розраховується сума коригування ПК як різниця (гр. 6 - гр. 5).

Підсумкового рядка у таблиці 3 немає, тому сумарне значення показників гр. 7 (за трьома рядками) цієї таблиці (не змінюючи знак на протилежний, як було раніше) потрібно разом із підсумковим показником гр. 7 таблиці 2 перенести до ряд. 16.4 декларації

 

Касовий метод (таблиця 4). Як ми вже згадували вище, таблиця 4 призначена для розподілу вхідного ПДВ між операціями, податковий облік яких ведеться за касовим методом, та операціями, облік яких ведеться за загальними правилами.

Нагадаємо, що касовий метод може застосовуватись за операціями з виконання підрядних будівельних робіт (п. 187.1 ПКУ) та обов’язково застосовується до операцій з поставки житлово-комунальних послуг (п. 187.10 ПКУ).

Хоч у примітках до таблиці 4 додатка Д7 згадується лише п. 187.10 ПКУ, ми впевнені, що у цій таблиці слід проводити розподіл ПДВ і за товарами/послугами, до яких застосовується касовий метод згідно з п. 187.1 ПКУ (для виконання підрядних будівельних робіт). Схоже, що автори нової звітності з ПДВ просто забули про ці операції.

Крім пропорційного розподілу між касовим та звичайним методом нарахування ПЗ, може виникнути необхідність розподілу вхідного ПДВ між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями відповідно до ст. 199 ПКУ. У такій ситуації при заповненні таблиці 4 Додатка Д7 потрібно брати частину вхідного ПДВ, яка після розподілу за ст. 199 ПКУ підлягає включенню до складу ПК (тобто ту частину, що мала потрапити до ряд. 15.1 чи 16.6.1 декларації з ПДВ), і розподіляти її між касовим та загальним методами нарахування ПЗ.

 

Таблиця 12. Порядок заповнення таблиці 4 додатка Д7

Номер графи

Назва графи

«Залишок з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу»

1 та 2

«обсяг (без податку на додану вартість)» та «податок на додану вартість»

Зазначається залишок з попереднього періоду неоплачених товарів/послуг, які були придбані для касового методу та суми ПДВ щодо яких не брали участі у формуванні ПК (переносяться дані гр. 13 і 14 таблиці 4 додатка Д7 попереднього періоду)

«Придбання товарів/послуг**»

«оплачені»

3 та 4

«обсяг (без податку на додану вартість)» та «податок на додану вартість***»

Указуються дані про товари/послуги, які були придбані платником ПДВ та оплачені у звітному періоді. На наш погляд, у цих графах слід відображати і суми сплачених авансів. При цьому суми ПДВ з гр. 4 включаються до ПК за наявності належним чином оформленої ПН

«неоплачені»

5 та 6

«обсяг (без податку на додану вартість)» та «податок на додану вартість»

Указуються дані про товари/послуги, які були придбані платником та не оплачені у звітному періоді, за який подається Д7. Зазначені обсяги та суми ПДВ таких товарів/послуг розподіляються далі в гр. 7, 8, 9 та 10

«з них»

«для касового методу»

7 та 8

«обсяг (без податку на додану вартість)» та «податок на додану вартість»

Указуються дані про частку товарів/послуг, призначених для касового методу, які були придбані платником і не оплачені у звітному періоді.
Якщо коефіцієнт використання товарів/послуг не можливо визначити за фізичними показниками (вага, кількість, площа тощо), тобто товари/послуги одночасно використовуються і в операціях, до яких застосовується касовий метод, і в операціях, до яких застосовуються загальні правила податкового обліку (наприклад, комунальні послуги за орендоване приміщення), то, на наш погляд, коефіцієнт розподілу слід розрахувати як частку «касовометодних» операцій у загальному обсязі постачання. Про період, за який потрібно розраховувати такий коефіцієнт у нормативних документах нічого не сказано, тому ми б радили використовувати показники одного (звітного) періоду. Хоча, якщо застосувати аналогію із правилами, встановленими у ст. 199 ПКУ, то можна визначати коефіцієнт за попередній рік.
Помноживши на знайдений коефіцієнт показники гр. 5 та 6 знайдемо показники гр. 7 та 8 відповідно.
Сума ПДВ, яка вказана у гр. 8, не включається до ПК

«не для касового методу»

9 та 10

«обсяг (без податку на додану вартість)» та «податок на додану вартість***»

Указуються дані про частку не призначених для касового методу товарів послуг, які були придбані платником і не оплачені у звітному періоді (ПК формується за першою подією).
Суми ПДВ з гр. 10 включаються до ПК за наявності належним чином оформленої ПН
Показники цих граф можна визначити за залишковим принципом:
гр. 9 = гр. 5 - гр. 7;
гр. 10 = гр. 6 - гр. 8

«Оплата із залишку з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу (з колонок 1 та 2 відповідно)»

11 та 12

«обсяг (без податку на додану вартість)» та «податок на додану вартість***»

Указуються дані про оплату у звітному періоді залишку попередніх періодів, який указано у гр. 1 та 2. При цьому суми ПДВ з гр. 12 включаються до ПК (за наявності належним чином оформленої ПН)

«Залишок**** неоплачених товарів/послуг для застосування касового методу, що переноситься до колонок 1 та 2 відповідно таблиці 4 розрахунку за наступний звітний (податковий) період»

13 та 14

«обсяг (без податку на додану вартість)****» та «податок на додану вартість*****»

Указується залишок неоплачених товарів/послуг для застосування касового методу, що переноситься до гр. 1 та 2 таблиці 4
додатка Д7 наступного звітного періоду.
Показники розраховуються за формулами:
гр. 13 = гр. 1 + гр. 7 - гр. 11;
гр. 14 = гр. 2 + гр. 8 - гр. 12

 

Додаток Д8
 (скарга на постачальника)

У п. 201.10 ПКУ передбачено, що у разі відмови продавця надати ПН або в разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в ЄРПН покупець має право додати до декларації з ПДВ заяву зі скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум ПДВ до складу ПК.

Така заява подається за формою, наведеною у додатку Д8. Разом зі додатком Д8 подаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати ПДВ у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг. Кількість аркушів, на яких подано такі копії, вказується в додатку Д8. Якщо звітність подається в електронному вигляді, то копії вказаних документів подаються окремо в порядку, передбаченому для подання податкової звітності на паперових носіях (п. 21 розд. III Порядку № 1492).

Основна частина додатка Д8 містить дві таблиці: перша заповнюється, якщо продавець відмовився надати ПН, друга — якщо ПН отримана, але вона складена з порушенням порядку її заповнення або реєстрації в ЄРПН.

 

Таблиця 13. Порядок заповнення таблиці 1 додатка Д8

Номер графи

Назва графи

«Постачальник»

2

«найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи)»

Вказуються дані постачальника — платника ПДВ

3

«індивідуальний податковий номер»

Вказується ІПН постачальника. Якщо покупець не має документа, в якому вказано ІПН постачальника (копія свідоцтва платника ПДВ чи ПН, складених за іншими операціями), то його можна знайти у реєстрі платників ПДВ, який розміщено на сайті Міндоходів (http://minrd.gov.ua/reestr)

4

«Дата виникнення податкових зобов’язань»

Зазначається дата виникнення ПЗ продавця згідно зі ст. 187 ПКУ (дата першої події)

«Придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою»

5

«обсяг поставки (без податку на додану вартість)»

Зазначається вартість придбаних товарів/послуг (без ПДВ) з метою використання у межах господарської діяльності для здійснення оподатковуваних операцій (хоча б частково). Хоч у назві цієї графи йдеться лише про придбання для використання у операціях, які оподатковуються за основною ставкою (20 %), на наш погляд, придбання для використання у операціях, які оподатковуються за ставкою 0 % теж відображається у цій графі. За такими операціями покупець теж має право на ПК. А от операції із придбання товарів/послуг для використання не у господарській діяльності, неоподатковуваних або звільнених операціях у додатку Д8 не передбачено відображати (права на ПК покупець не має).
Нагадаємо, що додаток Д8 не може подаватись разом з УР, а податківці наполягають на тому, що додаток Д8 може подаватись лише за звітний період, в якому ПН повинна була виписана продавцем. Отже, у випадку коли покупець не впевнений у тому, в яких саме операціях (оподатковуваних чи неоподатковуваних) будуть використані придбані товари/послуги, ми б радили, відобразити ПК на підставі поданої заяви Д8. Якщо у майбутньому виявиться, що такі товари/послуги фактично використовуються в неоподатковуваних операціях, то платник ПДВ може нарахувати ПЗ згідно з п. 198.5 ПКУ без будь-яких штрафних санкцій

6

«сума податку на додану вартість»

Указується сума ПДВ, нарахована на базу оподаткування, яка вказана у гр. 5

«Причини відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну»

7

«номер і дата документа, що засвідчує факт відмови»

У ПКУ не передбачено документально підтверджувати факт відмови продавця видати ПН, або ж факт звернення до продавця
із вимогою щодо видачі ПН. Тому, на наш погляд, гр. 7 заповнюється у тому випадку коли такі документи є у покупця, якщо їх немає, то ця графа не заповнюється (ставиться прокреслення)

8

«пояснення»

Стислі пояснення причини відмови продавця, наприклад: «Продавець стверджує, що направив податкову накладну поштою, але вона не отримана», «Продавець не видає податкову накладну поки не буде оплачено відвантажений товар»

 

Таблиця 14. Порядок заповнення таблиці 2 додатка Д8

Номер графи

Назва графи

«Постачальник»

2

«найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи)»

Указуються дані постачальника — платника ПДВ

3

«індивідуальний податковий номер»

Указуються ІПН постачальника. Якщо покупець не має документа, в якому вказано ІПН постачальника (копія свідоцтва платника ПДВ чи ПН, складених за іншими операціями), то його можна знайти у реєстрі платників ПДВ, який розміщено на сайті Міндоходів (http://minrd.gov.ua/reestr)

«Податкова накладна»

4 та 5

«дата» та «номер»

Зазначаються дата та номер ПН, яка заповнена з порушенням вимог ст. 201 ПКУ, або продавцем порушено порядок її реєстрації в ЄРПН

«Придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою»

6

«обсяг поставки (без податку на додану вартість)»

Зазначається вартість придбаних товарів/послуг (без ПДВ) з метою використання у межах господарської діяльності для здійснення оподатковуваних операцій (хоча б частково).

Ця графа заповнюється так само як і гр. 5 у першій таблиці додатка Д8

7

«сума податку на додану вартість»

Указується сума ПДВ, нарахована на базу оподаткування, яка вказана у гр. 6

8

«Опис порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних»

Стисло викладається суть порушення, наприклад, «Не вказано місцезнаходження продавця», «Допущена арифметична помилка у розрахунку суми ПДВ», «Відсутній підпис особи, яка склала податкову накладну», «Податкова накладна не зареєстрована у Єдиному реєстрі податкових накладних»

 

Додаток ДС9
(розрахунок питомої ваги сільгосптоварів)

Цей додаток подається лише із спецрежимними деклараціями 0121 — 0123 та 0130. У ньому проводиться розрахунок питомої ваги сільськогосподарських товарів/послуг у загальному обсязі постачання (показник ПВ, а для новоутворених підприємств — ПВН).

Згідно з п. 209.6 ПКУ сільськогосподарським вважається підприємство*, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 % вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно. Для новоутворених підприємств, які провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду (в додатку ДС9 заповнюється лише один рядок).

* Саме такі сільгосппідприємства можуть реєструватись спецрежимними платниками ПДВ відповідно до ст. 209 ПКУ, або застосовувати спецрежим з ПДВ відповідно до п. 209.18 ПКУ.

 

Таблиця 15. Порядок заповнення додатка ДС9

Номер графи

Назва графи

2

«Податковий період* (місяць/рік)»

Платники, які зареєстровані більше ніж 12 місяців указують 12 послідовних звітних (податкових) періодів (включаючи поточний). Новостворені платники, які відпрацювали менше 12 місяців указують один звітний податковий період.
Звітний період указується у форматі «ММ.РРРР», де ММ — місяць, РРРР — рік

«Обсяги постачання (без податку на додану вартість)»

3

«Сільськогосподарських товарів/послуг»

Для заповнення цієї графи необхідно враховувати показники ряд. 6.1 та 8 декларації 0121 — 123 або 0130 відповідного звітного періоду, вказаного у гр. 2.
У підсумковому рядку «Питома вага (%)» цієї графи вказується питома вага сільгосптоварів. Цей показник розраховується за даними підсумкового рядка «Усього» за формулою:
ПВ(Н) = гр. 3 : гр. 5 х 100.
Указана у цій комірці величина переноситься до відповідного поля ПВ чи ПВН у шапці додатка ДС9

4

«товарів/послуг, що не належать до сільськогосподарських»

Для заповнення цієї графи треба врахувати показники ряд. 6.1 та 8 декларації 0110 відповідного звітного періоду, вказаного у гр. 2.
У підсумковому рядку «Питома вага (%)» цієї графи вказується питома вага інших (не сільськогосподарських) товарів. Цей показник розраховується за даними підсумкового рядка «Усього» (за формулою гр. 4 : гр. 5 х 100)

5

«загальні (графа 3 + графа 4)»

Зазначаються загальні обсяги постачання (без ПДВ) відповідних звітних періодів (гр. 3 + гр. 4)

 

Документи і скорочення

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

Порядок № 1340 — Порядок ведення реєстру виданих
та отриманих податкових накладних, затверджений наказом МФУ від 17.12.12 р. № 1340.

Порядок № 1379 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом МФУ від 01.11.11 р. № 1379.

Порядок № 1492 — Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від 25.11.11 р. № 1492 у редакції наказу від 17.12.12 р. № 1342.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.05 р. № 286.

УПК № 129 — Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань застосування ст. 199 розділу V Податкового кодексу України, затверджена наказом ДПСУ від 16.02.12 р. № 129.

ЄБПЗ  Єдина база податкових знань, розміщена на офіційному сайті Міндоходів (http://minrd.gov.ua/ebpz).

ВЗ  від’ємне значення ПДВ.

ЄРПН — єдиний реєстр податкових накладних.

ІПН — індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

ПК — податковий кредит.

ПЗ — податкові зобов’язання.

ПН — податкова накладна.

РК — розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Реєстр — Реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

УР — Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

ЧВ — частка використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць