Стрункими лавами йдемо у спрощенці: як підприємцю перейти на єдиний податок з 2014 року

Редакція БТ
Стаття

СТРУНКИМИ ЛАВАМИ ЙДЕМО У СПРОЩЕНЦІ:

як підприємцю перейти на єдиний податок з 2014 року

 

Ви — підприємець? Працюєте на загальній системі оподаткування, але з 1 січня 2014 року хочете перейти на спрощену систему оподаткування? Ця стаття — для вас. Ви дізнаєтеся, що потрібно зробити, щоб стати єдиноподатником з 2014 року.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», v.zmienko@id.factor.ua

 

«Куди вступити?»

Вибір групи. Ви вирішили перейти на спрощену систему оподаткування? У цьому випадку насамперед потрібно правильно вибрати групу, в якій ви працюватимете на спрощеній системі оподаткування. Вам необхідно знати все про те, за якими правилами ви будете працювати, і як сплачувати ЄП.

Ви знаєте, що від того, яку групу ви виберете, залежить розмір сплачуваного єдиного податку?

А ще вам відомо, що є групи, в яких ви не зможете працювати через здійснювані види діяльності Річ у тім, що для груп 1 і 2 з цього приводу передбачені обмеження. Ще вибираючи групу, ви мусите знати, що для груп 2 і 3 ПКУ передбачає обмеження щодо чисельності працівників. А якщо ФОП вибере групу 1, він узагалі не зможе приймати на роботу інших працівників та зможе працювати лише один.

Знайти правильні відповіді на ці запитання і правильно визначитися з вибором групи вам допоможе табл. 1 (с. 40).

Отже, при виборі групи вам слід насамперед докладно проаналізувати ознаки груп, наведені в п. 291.4 ПКУ:

1) обсяг отримуваного доходу;

2) кількість найманих працівників;

3) здійснювані види діяльності.

Важливо під час планування роботи на ЄП! При виборі групи майбутній ФОП-ЄП має приміряти ці критерії до себе і на майбутній календарний рік роботи в єдиноподатному статусі. Це необхідно для того, щоб після першого ж кварталу роботи на спрощеній системі «не вилетіти» зі спрощенки через те, що перевищено кількість найманих працівників, або через перевищення обсягу доходу (доведеться сплатити ЄП за підвищеною ставкою, що може призвести до втрати економічної привабливості спрощеної системи оподаткування).

А що ж із видами діяльності? Цього обмеження ви повинні дотримуватися вже працюючи на спрощеній системі, тобто у 2014 році. Тому, приймаючи рішення про перехід на ЄП, потрібно враховувати, що для спрощеної системи є заборонені види діяльності (п. 291.5 ПКУ), а для груп 1 і 2 передбачено тільки певні дозволені види діяльності.

Як діяльність за минулий рік впливає на перехід? Ще на етапі планування (до того, як ви напишете і подасте до своєї податкової Заяву на ЄП), ви повинні з’ясувати, чи дозволяють вам показники вашої діяльності (за 2013 рік) перейти з 2014 року на спрощенку. Річ у тім, що абзац другий п.п. 298.1.4 ПКУ ставить заслін тим, хто за попередній до переходу рік не дотримував вимоги п. 291.4 ПКУ .

Наша думка. При виборі групи підприємець за минулий рік контролює не всі 3 критерії (дохід, чисельність і види діяльності), а лише обсяг доходу. Але стосовно чисельності найманих працівників ФОП потрібно стежити за тим, щоб на дату переходу на спрощенку не було більше найманих працівників, ніж дозволено для групи, до якої він бажає перейти. Якщо ж на момент прийняття рішення у ФОП працює більше працівників, ніж йому буде дозволено у відповідній групі, подати Заяву на ЄП до такої групи, на наш погляд, ФОП має право. Але до дати початку роботи в цій групі слід звільнити «зайвих» працівників.

А для групи 1 важливо, щоб на 01.01.14 р. у підприємця не було взагалі жодного працівника!

У табл. 2 (с. 41) ви зможете побачити, як отриманий обсяг доходу за календарний рік, що передує року переходу на ЄП, чисельність працівників та види діяльності впливають на вибір групи, до якої зможе перейти кандидат.

Послідовність дій, які підприємцеві потрібно зробити, щоб стати єдиноподатником з 2014 року, див на с. 42. Приклад заповнення Заяви на ЄП та Розрахунку доходу наведено на с. 43.

 

Таблиця 1. Як ПКУ поділяє ФОП-ЄП на групи 
(для періоду роботи і для дотримання критеріїв при виборі групи)

Критерій

Групи платників ЄП для підприємців

група 1

група 2

група 3

група 5

1

2

3

4

5

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОДІЛУ ФОП НА ЄДИНОПОДАТНІ ГРУПИ

1. Обсяг доходу протягом календарного року не перевищує

150 тис. грн.

1 млн грн.

3 млн грн.

20 млн грн.

Контроль критерію. Цей обсяг не повинен бути перевищений:
— при переході на спрощенку — за календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему (при переході на ЄП з 2014 року — за 2013 рік);
— при роботі на спрощенці — за кожен календарний рік роботи у групі (з дати початку роботи на спрощенці в календарному році). Наприклад, якщо ви були єдиноподатником у 2013 році у групі 2, то щоб у 2014 році продовжувати там працювати, за 2013 рік ви повинні отримати дохід не більше 1 млн грн. Інакше внаслідок перевищення одержаного доходу в січні 2014 року вам доведеться відмовитися від спрощенки з 2014 року або перейти до старшої групи 3 або 5.

2. Допустима кількість найманих працівників, яких можна приймати на роботу

Не використовують працю найманих осіб(1, 2)

Не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах, одночасно не перевищує:

10 осіб(2)

20 осіб(2)

Х

Контроль критерію. Показник контролюємо:
— при переході на спрощенку — на дату переходу на спрощенку не повинно бути більше найманих працівників, ніж дозволено для групи;
— при роботі на спрощенці — на кожну календарну дату праці в групі.

3. Дозволені види діяльності

Виключно роздрібний продаж товарів із торговельних місць на ринках та/або господарська діяльність з надання побутових послуг населенню

Діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам ЄП та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства(3, 4)

Х

Контроль критерію. Має дотримуватися в період роботи на спрощеній системі.

ПРАВИЛА ОПОДАТКУВАННЯ

Розмір ЄП

1 — 10 % МЗП(5, 6)

2 — 20 % МЗП(5, 6)

Платник ПДВ

3 % доходу

5 % доходу

Неплатник ПДВ

5 % доходу

7 % доходу

Підвищена ставка ЄП

15 % до суми:
1) перевищення граничного обсягу доходу;
2) доходу, отриманого від здійснення діяльності, не зазначеного в реєстрі платників ЄП (для ФОП груп 1 або 2; оновлений з 01.01.14 р. п.п. 2 п. 293.4 ПКУ, до цієї дати — види діяльності, зазначені у Свідоцтві платника ЄП);
3) доходу, отриманого при застосуванні негрошового способу розрахунків;
4) доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, що не дають права застосовувати ЄП

Строки сплати ЄП

Авансовий внесок — не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця, за який сплачується ЄП. Такі платники можуть заплатити ЄП авансом за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більше ніж до кінця поточного звітного року(7)

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал

Застосування РРО

Звільнені від застосування РРО

Як подається декларація

Раз на рік, за підсумками календарного року — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року

Щокварталу — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Облік доходів і витрат

Ведуть облік у Книзі обліку доходів, у якій доходи відображають щодня (за підсумками робочого дня)

Неплатники ПДВ ведуть облік у Книзі обліку доходів (доходи відображають щодня за підсумками робочого дня)

Платники ПДВ ведуть облік у Книзі обліку доходів і витрат

(1) На наш погляд, ФОП групи 1 може залучати сторонніх фізичних осіб до виконання ними робіт (надання послуг) за договорами цивільно-правового характеру — як підприємців, так і звичайних фізичних осіб, які не є ФОП. Щоправда, у цьому випадку слід ураховувати, що податківці можуть угледіти в таких цивільно-правових договорах «фіктивні» трудові відносини. У свою чергу, трудові відносини для ФОП-ЄП групи 1 заборонені. Наприклад, для ринкових торговців буде підозріло, якщо фізична особа за договором цивільно-правового характеру надаватиме послуги з пошуку клієнтів та продажу товарів.

(2) У цій чисельності ви не враховуєте найманих працівників, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах і у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 або 6 років (п.п. 291.4.1 ПКУ).

(3) ФОП, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, можуть бути платники єдиного податку тільки груп 3 і 5, застосовуючи безПДВшну ставку ЄП: 5 і 7 % відповідно (п. 291.4 і п.п. 293.3.2 ПКУ).

(4) Види діяльності, які ФОП групи 2 здійснює на користь «заборонених» покупців, вважаються для них здійсненням заборонених видів діяльності.

У групі 2 не можуть працювати ФОП, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінки нерухомого майна.

(5) Конкретні розміри фіксованих ставок ЄП установлюються сільськими, селищними та міськими радами. Про їх розміри можна дізнатися у своїх податківців. Якщо ФОП здійснює кілька видів госпдіяльності, застосовується максимальний розмір ставки ЄП, установлений для таких видів господарської діяльності (п. 293.6 ПКУ). А якщо ФОП здійснює госпдіяльність на територіях більш ніж однієї сільської, селищної або міської ради — максимальний розмір ставки ЄП, установлений для відповідної групи (п. 293.7 ПКУ).

(6) Платники, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати ЄП протягом одного календарного місяця в році на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією лікарняного листка (листків), якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 ПКУ).

(7) Сума перевищення доходу, встановленого для єдиноподатників груп 1 і 2, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується податок за такою вибраною єдиноподатником ставкою (п. 296.6 ПКУ).

 

Таблиця 2. Приклади умов роботи та вибір єдиноподатної групи

Як ФОП працював у 2013 році?

У якій групі може працювати ФОП у 2014 році?

ФОП отримав дохід у сумі 180 тис. грн.

ФОП може перейти лише до груп 2, 3 або 5. Групу 1 підприємець вибрати не може

ФОП, працюючи без найманих працівників, отримав дохід у сумі 120 тис. грн.

ФОП може вибрати групу 1(1), 2, 3 або 5

У ФОП у листопаді 2013 року працевлаштовано 16 осіб.
З 01.01.14 р. він планує стати єдиноподатником групи 2

ФОП може перейти з 2014 року до групи 2, якщо до 01.01.14 р. звільнить 6 «зайвих» для нього працівників. Або без обмеження перейти до групи 3 чи 5

ФОП у 2013 році займається оптовою торгівлею продуктами харчування. Його контрагентами переважно є підприємства та підприємці — як спрощенці, так і на загальній системі оподаткування

У 2014 році ФОП, продовжуючи займатися такими видами діяльності, може перейти до групи 2, 3 або 5.
Але він може також вибрати групу 1 за умови, що у 2014 році він змінить здійснювані види діяльності —він має торгувати лише на ринку або надавати побутові послуги населенню.

(1) Якщо ФОП торгуватиме тільки на ринку, не використовуючи найманих працівників, то йому доцільно починати з «наймолодшої» групи, поступово переходячи до «старшої». Так, спочатку слід вибрати групу 1. Потім при наближенні до обсягу отриманого з початку календарного року роботи на спрощенці доходу до суми 150 тис. грн. ФОП з наступного кварталу доцільно перейти до групи 2 (за власним рішенням чи обов’язково — якщо обсяг доходу перевищено). Тут уже до торгівлі можна підключити і найманих працівників.
Після цього, наближаючись розміром доходу з початку календарного року до 1 млн грн., слід перейти до групи 3 (добровільно чи обов’язково). При наближенні доходу до 3 млн грн. слід перейти до групи 5. Таким чином, вийде, що при постійному щоквартальному переході до «старшої» групи ФОП за календарний рік побуває у всіх чотирьох єдиноподатних групах для ФОП.

 

Послідовність переходу на спрощену систему

img 1

 

Висновки

Підприємець, який хоче стати єдиноподатником з 2014 року, має подати до своєї податкової Заяву на ЄП. Строк подання — не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу переходу, тобто не пізніше 16 грудня 2013 року.

ФОП має вибрати оптимальну для своєї діяльності групу 1, 2, 3 або 5.

Підприємець у рік, що передує переходу, повинен не перевищити дохід, дозволений для тієї групи, до якої він планує перейти.

Критерію чисельності працівників важливо дотриматися на дату першого дня роботи на спрощеній системі.

 

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

КВЕД-2010 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держкомтехрегулювання від 11.10.10 р. № 457.

Розрахунок доходу — Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування (затверджений наказом МФУ від 20.12.11 р. № 1675).

Заява на ЄП — Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (затверджена наказом МФУ від 20.12.11 р. № 1675).

Заява на ПДВ — Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (форма № 1-ПДВ).

Заява на анулювання ПДВ — Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (форма № 3-ПДВ).

ЄП — єдиний податок.

ФОП — фізична особа — підприємець.

ФОП-ЄП — фізична особа — підприємець — платник єдиного податку.

 

img 2

 

img 3

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі