«Осінні» лікарняні: правильно оподатковуємо, відображаємо в обліку та звітності

Редакція БТ
Стаття

«ОСІННІ» ЛІКАРНЯНІ:

правильно оподатковуємо, відображаємо
в обліку та звітності

 

Пізня осінь щороку приносить сиру та холодну погоду. Організм у нас не залізний, хвороби тут як тут.

Тому сьогодні саме час освіжити в пам’яті основні моменти, що стосуються лікарняних: як сплачувати ПДФО та ЄВС, ураховувати в податковому та бухгалтерському обліку, відображати у звітності.

Дар’я КРАВЧЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», d.kravchenko@id.factor.ua

 

ПДФО

У цілях обкладення ПДФО лікарняні прирівнюються до доходу у вигляді зарплати незалежно від того, оплачує їх роботодавець (оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності) чи ФТВП (власне допомога по тимчасовій непрацездатності). Такий висновок випливає з абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ. Це підтверджують і податківці (див. лист ДПАУ від 19.01.11 р. № 697/6/17-0715). Отже, до лікарняних застосовують ті самі правила справляння ПДФО, що і для зарплати:

1) з них сплачують ПДФО за ставкою 15 (17*) % п. 167.1 ПКУ;

2) суму лікарняних ураховують при визначенні граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП (п.п. 169.4.1 ПКУ);

3) лікарняні при розрахунку ПДФО зменшують на ЄВС, що утримується за ставкою 2 %, та на суму ПСП (за її наявності) — п. 164.6 ПКУ.

* У разі перевищення місячним доходом 10-кратного розміру мінзарплати, що діє на 1 січня звітного року (у 2013 році — 11470 грн.).

Зверніть увагу: якщо період хвороби припадає на два і більше місяці, сума лікарняних включається до доходу кожного з цих місяців пропорційно дням хвороби, що на них припадають (п.п. 169.4.1 ПКУ).

Як відомо, у загальному випадку ПДФО перераховують до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу (п.п. 168.1.2 ПКУ). Ці правила працюють і тут.

Важливо! Якщо ФТВП затримує виплату допомоги, нарахований ПДФО необхідно сплатити не пізніше 30 числа місяця, наступного за місяцем нарахування**.

** Детальніше про це ви можете прочитати в Пошті тижня «ФТВП затримує виплату допомоги: що робити зі сплатою ЄВС та ПДФО?» // «БТ», 2013, № 42, с. 64.

У ф. № 1ДФ усю суму лікарняних відображаємо в загальній сумі зарплати, нарахованої працівнику у звітному періоді, з ознакою доходу «101». Тобто на працівника заповнюємо один рядок, де одночасно вказуємо суму зарплати та лікарняних.

Якщо ФТВП затримує перерахування коштів для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, то графи 3 і 4 ф. № 1ДФ заповнюємо тільки після фактичної виплати допомоги та сплати ПДФО (підкатегорія 103.25.1 БЗ Міндоходів)***.

*** Такий порядок заповнення ф. № 1ДФ пояснюється тим, що допомогу виплачено несвоєчасно. А отже, скористатися привілеєм рівності граф не вдасться (у разі своєчасної виплати зарплати ми виходимо з рівності: гр. 3а = гр 3, гр. 4а = гр. 4).

 

ЄВС

Уся сума лікарняних включається до бази справляння ЄВС (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄВС). У загальному випадку ЄВС сплачуємо за ставкою 33,2 % у частині нарахування і за ставкою 2 % у частині утримання. Але є й винятки (див. табл. 1 на с. 18).

Важливо! ЄВС ви повинні нарахувати незалежно від того, виплачені такі суми фактично чи ні (ч. 5 ст. 7 Закону про ЄВС).

Розраховуючи ЄВС з лікарняних, слід мати на увазі такі моменти:

1) при визначенні максимальної величини бази нарахування ЄВС лікарняні враховують у 3-тю чергу (п.п. 4.3.2 Інструкції № 455). Тобто в першу чергу — ЄВС із зарплати, потім — з виплат за цивільно-правовими договорами, і тільки після цього із суми лікарняних та декретних. Причому, якщо в одному місяці нараховані і лікарняні, і декретні, декретні враховують в останню чергу (« БТ», 2013, № 40, с. 22);

2) у разі нарахування лікарняних, що припадають на декілька місяців, максимальну величину, з якої сплачують ЄВС****, застосовують окремо за кожен місяць (п.п. 4.3.2 Інструкції № 455);

3) ЄВС у частині нарахувань сплачують за рахунок підприємства як із суми оплати перших 5 днів хвороби, так й із суми допомоги. ЄВС перераховується до бюджету одночасно з отриманням коштів на виплату лікарняних (ч. 8 ст. 9 Закону про ЄВС). Якщо ж ФТВП своєчасно не перерахував нараховані лікарняні, платник все одно зобов’язаний сплатити ЄВС, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, наступного за таким періодом (для гірничих підприємств — до 28 числа) (ч. 8 ст. 9 Закону про ЄВС)*.

**** Нагадаємо, що вона становить 17 розмірів прожиткового мінімум для працездатної особи: у період січень — листопад 2013 року — 19499 грн., у грудні 2013 року — 20706 грн.

* Детальніше про це ви можете прочитати в Пошті тижня «ФТВП затримує виплату допомоги: що робити зі сплатою ЄВС та ПДФО?» // «БТ», 2013, № 42, с. 64.

У ЄВС-звітності суми лікарняних відображаємо в таблиці 1 і таблиці 6 форми № Д4 в тому місяці, в якому вони нараховані за даними бухобліку.

Коли заповнюватимете за лікарняними таблицю 6 форми № Д4, пам’ятайте:

— лікарняні відображають окремо від інших доходів зі своїм кодом категорії застрахованої особи (реквізит 9, див. табл. 1 далі);

— у реквізиті 11 показуємо місяць, на який припадає хвороба (у табли
ці 6 на кожен місяць хвороби необхідно заповнити один окремий рядок);

— у реквізиті 13 фіксуємо кількість календарних днів хвороби в кожному місяці хвороби.

Зверніть увагу: як правило, реквізит 15 за лікарняними не заповнюємо. Виняток — у поточному місяці у працівника не було зарплати.

Нагадаємо: з 01.10.13 р. Міндоходів повністю вступило в свої права щодо адміністрування ЄВС. Тому із зазначеного моменту звітність подається до податкових органів, а оплата здійснюється на нові «міндоходівські» рахунки**.

** Детальнішу інформацію ви можете дізнатися у статті «Готовність № 1: до сплати ЄВС на нові рахунки» // «БТ», 2013, № 39, с. 43.

 

Таблиця 1. Лікарняні та ЄВС

Категорія працівників

Ставка ЄВС (рядки таблиці 1 для заповнення)

Код для графи 9 таблиці 6

нарахування (витрати роботодавця)

утримання

Працівник підприємця (усі, у тому числі інваліди)

33,2 %

(допомога: 2.3.1, 4.3; ЄВС: 3.3.1)

2 %

(ряд. 5.5)

29

Працівник підприємства (неінвалід)

Працівник підприємства (інвалід)

8,41 %

(допомога: 2.3.2, 4.3; ЄВС: 3.3.2)

36

Працівники-інваліди в громадських організаціях інвалідів(1)

5,5 %

(допомога: 2.3.4, 4.3; ЄВС: 3.3.4)

39

Працівники підприємств УТОГ і УТОС(1)

5,3 %

(допомога: 2.3.3, 4.3; ЄВС: 3.3.3)

37

Підприємства суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010)

Х

29

(36)(2)

(1) За умови, що кількість інвалідів становить не менше 50 % загальній чисельності тих, що працюють, а фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

(2) 29 — звичайні працівники; 36 — інваліди.

 

Податок на прибуток

До складу податкових витрат ви зможете включити тільки витрати з оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності (п. 142.2 ПКУ). Та це й зрозуміло. Адже суми допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачуються за рахунок коштів ФТВП, і тому включати їх до складу витрат не можна. А от нарахований на всю суму лікарняних ЄВС включаємо до податкових витрат на підставі п. 143.1 ПКУ.

Залишається вирішити одне запитання — як класифікувати такі витрати? На думку податківців, оплату перших 5 днів хвороби та ЄВС із суми лікарняних слід розглядати як інші операційні витрати і в податковій декларації включати до рядка 06.4.39 додатка ІВ (підкатегорія 102.07.17 БЗ Міндоходів).

Важливо! Витрати на оплату перших 5 днів непрацездатності та суми нарахованого ЄВС визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені (п. 138.5 ПКУ).

 

Бухгалтерський облік

У бухобліку суму лікарняних нараховуємо за кредитом субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» в місяці, в якому комісія (уповноважений) із соціального страхування прийняла рішення про оплату листка непрацездатності, наданого працівником.

На думку Мінфіну (листи від 06.09.11 р. № 31-08410-07-25/21750, від 26.10.11 р. № 31-08410-07-16/26368), оплату перших 5 днів непрацездатності потрібно відображати у складі інших витрат операційної діяльності. Для цього підійде субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності». Мабуть, за задумом Мінфіну, туди ж має потрапити й ЄВС із суми лікарняних. Як бачите, цей підхід кореспондує з підходом податківців до відображення таких сум у податковому обліку.

Розрахунки з ФТВП за сумами допомоги необхідно вести на субрахунку 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами».

Приклад. Працівник підприємства 11 жовтня 2013 року надав листок непрацездатності за період хвороби з 25 вересня по 10 жовтня 2013 року. Рішення про виплату лікарняних було прийнято 14 жовтня 2013 року. 15 жовтня 2013 року до ФТВП подано заяву-розрахунок.

У жовтні 2013 року працівнику нараховані лікарняні:

1) за дні хвороби у вересні за рахунок роботодавця буде оплачено 3 дні (25, 26, 27 вересня), сума лікарняних становить 585 грн.; за рахунок ФТВП — 1 день (195 грн.);

2) за дні хвороби в жовтні — за рахунок ФТВП буде оплачено - 8 днів (1560 грн.).

Зарплату за вересень 2013 року нарахована в розмірі 3510 грн., за жовтень — 2535 грн.

Допомогу від ФТВП до моменту виплати зарплати за жовтень не отримано.

Як відобразити лікарняні у Таблиці 1 та Таблиці 6 форми № Д4 та у формі № 1ДФ, показано на с. 20-21 (для наочності заповнимо форму № 1ДФ за даними жовтня — показники за листопад і грудень не наводимо).

 

Таблиця 2. Бухоблік лікарняних

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

1. Нараховано зарплату працівнику за жовтень

92

661

2535,00

2535,00

2. Нараховано лікарняні:

— оплату перших 5 днів хвороби за рахунок роботодавця

949

663

585,00

585,00

— допомогу за рахунок ФТВП (195,00 + 1560,00)

378

663

1755,00

3. Утримано ЄВС:

— із зарплати за жовтень (2535,00 х 3,6 %)

661

651

91,26

— з лікарняних ((585,00+1755,00) х 2 %)

663

651

46,80

4. Утримано ПДФО :

— із суми зарплати ((2535,00 - 91,26) х 15 %)

661

641

366,56

— із суми лікарняних ((585,00 +1755,00 - 46,80) х 15 %)

663

641

343,98

5. Нараховано ЄВС на зарплату за жовтень (2535,00 х 36,9 %)

92

651

935,42

935,42

6. Нараховано ЄВС на суму лікарняних ((585,00 + 1755,00) х 33,2 %)(1)

949

651

776,88

776,88

7. Виплачено працівнику:

— зарплату за жовтень (2535,00 - 91,26 - 366,56)

661

301

2077,18

— оплату перших 5 днів хвороби (585,00 - 11,70 - 86,00)(2)

663

301

487,30

8. Сплачено до бюджету:

— ПДФО із зарплати та лікарняних (366,56 + 343,98)(3)

641

311

710,54

— ЄВС у частині нарахування (935,42 + 776,88)

651

311

1712,30

— ЄВС у частині утримань із зарплати та лікарняних (91,26 + 46,80)(3)

651

311

138,06

(1) Порівнюємо з максимальною величиною, що діє у відповідному місяці. У нашому випадку сума лікарняних не перевищує максимальну величину справляння ЄВС ((2535 + 585 + 1755) < 19499), тому ЄВС нараховуємо на всю суму лікарняних.
(2) 11,70 грн. — утримання ЄВС, 86,00 — ПДФО із суми оплати перших днів хвороби.
(3) У подальшому, після отримання грошей від ФТВП, ПДФО та утримання ЄВС з допомоги доведеться сплатити ще раз, але вже зі спецрахунка. Отже, виникне переплата з ПДФО та ЄВС, яку потрібно буде врахувати при подальших платежах.

 

№ з/п

Назва показника

Сума (грн.)

1

2

3

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, усього (р.1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

4875,00

1.1

сума нарахованої заробітної плати

2535,00

1.2

сума винагород за договорами цивільно-правового характеру

1.3

сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

585,00

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього, у тому числі:

1755,00

<… >

2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4)

4875,00

2.1

Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6+ р. 2.1.7)

2535,00

2.1.1

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 — 49,7 %)

2535,00

<… >

2.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 2.3.4)

2340,00

2.3.1

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %

2340,00

<… >

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4)

1712,30

3.1

на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6 + р. 3.1.7)

935,42

3.1.1

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 %-49,7 %))

935,42

<… >

3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 3.3.4)

776,88

3.3.1

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х 33,2 %)

776,88

<… >

4

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з якої утримано єдиний внесок, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 + р. 4.4)

4875,00

4.1

Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)

2535,00

4.1.1

осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)

2535,00

<… >

4.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (2 %)

2340,00

4.4

Cума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (2 %)

5

Утримано єдиний внесок, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5 + р. 5.6)

138,06

5.1

р. 4.1.1 х 3,6 %

91,26

<… >

5.5

р. 4.3 х 2 %

46,80

<… >

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)

1850,36

у тому числі

8.1

р. 3.1.1 + р. 6.1.1 - р. 7.1.1 (36,76-49,7 %)

935,42

<… >

8.8

р. 3.1.7 + р. 3.2.3 + р. 3.3.1 + р. 3.4.1 + р. 6.1.8 - р. 7.1.8 (33,2 %)

776,88

8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1- р. 7.3.1 (3,6 %)

91,26

<… >

8.13

р. 5.5 + р. 5.6 + р. 6.3.5 - р. 7.3.5 (2 %)

46,80

 

img 1

* Якщо допомога від ФТВП так і не буде виплачена протягом січня 2014 року, то у цій графі необхідно буде зазначити 3120,00 грн (4875,00 - 1755,00).

 

Висновки

У цілях обкладення ПДФО лікарняні прирівнюються до доходу у вигляді зарплати. Тому до них застосовують ті самі правила справляння ПДФО.

Уся сума лікарняних також включається до бази нарахування ЄВС. У межах максимальної величини бази нарахування ЄВС їх ураховують у 3-тю чергу.

Для ПДФО та ЄВС лікарняні відносять до того місяця, на який припадають дні хвороби.

Оплата перших 5 днів хвороби та суми нарахованого ЄВС на всю суми лікарняних включають до податкових витрат у місяці нарахування та відображають у рядку 06.4.39 додатка ІВ.

У бухобліку лікарняні відображають у складі інших операційних витрат (субрахунок 949), нараховують за субрахунком 663, заборгованість ФТВП за допомогою потрапить на субрахунок 378.

 

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

Закон про ЄВС — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI.

Інструкція № 455 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міндоходів від 09.09.13 р. № 455.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ЄВС — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ФТВП — Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі