Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Особливий (ціннопаперовий) податок: звітність «під ключ»

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2013/№ 40
Друк
Стаття

ОСОБЛИВИЙ (ЦІННОПАПЕРОВИЙ) ПОДАТОК:

звітність «під ключ»

 

Із початку цього року запроваджено новий вид акцизного податку — особливий податок на операції з відчуження цінних паперів і деривативів (далі — ЦП-акциз). Докладно про це ми писали у «БТ», 2013, № 2, с. 30. На Міндоходів було покладено обов’язок щодо розробки форми звітності з цього податку, яку потрібно було подавати вже за підсумками I кварталу 2013 року. Проте звітність із ЦП-акцизу було оприлюднено тільки у серпні поточного року. Що тут скажеш? Ситуація майже банальна: ну, подумаєш, трохи не встигли. І якщо наші претензії до них — лише струс повітря, то їх претензії до нас будуть значно відчутніші. Тому давайте знайомитися з новою звітністю.

Жанна СЕМЕНЧЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Коли подавати нову декларацію із ЦП-акцизу?

Звітність із ЦП-акцизу затверджена наказом № 288, що набрав чинності 20 серпня 2013 року (дата його офіційного опублікування). До цього через відсутність затвердженої форми Міндоходів рекомендувало за I та II квартали 2013 року звітувати за проектною формою декларації* (листи від 24.04.13 р. № 2174/7/99-99-19-04-03-17 і від 27.04.13 р. № 2549/7/99-99-22-01-02-17).

* Цей документ розміщено на офіційному сайті Міндоходів (http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2013-rik/101434.html).

Важливо! Міндоходів у листі від 14.06.13 р. № 4925/6/99-99-19-04-03-15 // «БТ», 2013, № 29, с. 11 визнало: оскільки звітність не була своєчасно затверджена, то у платників податків не міг виникнути обов’язок своєчасного подання такої звітності до податкових органів за підсумками I кварталу**. А оскільки такого обов’язку не було, то не може виникати й відповідальність за її неподання. Крім того, навряд чи контролери зможуть притягти податкових агентів (платників) до відповідальності й за несвоєчасну сплату ЦП-акцизу за підсумками I та II кварталів, адже ці зобов’язання не були узгоджені.

** Лист стосується тільки I кварталу. Оскільки у II кварталі склалася аналогічна ситуація, висновки цього роз’яснення є справедливими і для цього звітного періоду.

Коли потрібно подавати нову форму звітності? На нашу думку, це потрібно робити вже за підсумками III кварталу 2013 року. Річ у тім, що досі не було взагалі жодної форми звітності з цього податку, хоча він діє вже з початку року. «Рятівний» п. 46.6 ПКУ (нові форми звітності застосовуються зі звітного періоду, наступного за тим, в якому відбулося їх оприлюднення) тут використовувати некоректно, оскільки старої форми звітності, яку слід використовувати до початку дії нової форми, просто немає. Сподіваємося, що контролери дійдуть такого ж висновку.

Отже, уперше нову Декларацію з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операції й з деривативами (далі — Декларація) платники (податкові агенти) зобов’язані подати за підсумками III кварталу не пізніше 11.11.13 р.

Наша позиція. Саме в такий строк потрібно подати й декларації за пропущені періоди — I та II квартали 2013 року — для узгодження податкових зобов’язань із ЦП-акцизу за ці періоди.

Забігаючи наперед, зауважимо, що ця звітність подається поквартально без урахування принципу наростаючого підсумку, тобто наводяться лише дані звітного кварталу. Строки звітності з ЦП-акцизу жодним чином не пов’язані зі строками подання декларації з податку на прибуток. Відповідно, ті платники, які звітують із податку на прибуток один раз (за підсумками звітного року), звітність із ЦП-акцизу все одно подають поквартально.

 

Хто подає звітність із ЦП-акцизу?

ЦП-акциз є непрямим податком. Його платником є будь-яка фізична або юридична особа (резидент або нерезидент), у тому числі їх відокремлені підрозділи, які здійснюють продаж, обмін або інше відчуження цінних паперів (крім операцій, що не підлягають оподаткуванню відповідно до п. 213.2 ПКУ), та операцій з деривативами (п.п. 212.1.9 ПКУ).

Нараховувати, утримувати і сплачувати акцизний податок до бюджету повинні податкові агенти від імені та за рахунок платника ЦП-акцизу з доходів, що виплачуються такій особі. Податкові агенти також мають вести податковий облік, подавати податкову звітність до податкових органів та нести відповідальність за порушення норм ПКУ (абз. 2 п. 219.2 ПКУ). При цьому функції податкового агента виконують:

щодо біржових та позабіржових операцій — відповідний торговець цінними паперами (ліцензіат), уключаючи банк, що здійснює такі операції на підставі договору (абз. 2 п. 219.2 ПКУ);

— при здійсненні операцій розміщення, погашення, викупу, повторного продажу цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу — емітент цінних паперів (абз. 3 п. 219.2 ПКУ).

Здебільшого операції з цінними паперами проходять через професійних торговців, які мають на цю діяльність ліцензію. Перелік операцій, що можуть здійснюватися без участі або посередництва торговців, наведено в п. 8 ст. 17 Закону № 3480. В окремих випадках (наприклад, при успадкуванні цінних паперів) операція проходить «повз» торговця. Не виключено, що тут подати декларацію і сплатити податок доведеться особі, які отримала дохід від такої операції (спадкоємцю) самостійно.

Увага! За неемісійними цінними паперами (наприклад, векселем) без торговця цінних паперів з 03.08.13 р. можна здійснювати не будь-які операції, а тільки з проведення розрахунків з їх використанням. Отже, при видачі/погашенні векселя залучати торговця, як і раніше, не потрібно. Якщо вексель продається як цінний папір, то це можна зробити лише за участі торговця, який для цілей обкладення ЦП-акцизом виступатиме податковим агентом.

Під оподаткування підпадають операції з продажу, обміну або відчуження цінних паперів в інший спосіб, за яких відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами (крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів) (п.п. 213.1.7 ПКУ).

Перелік операцій, що не підлягають обкладенню акцизним податком, наведено в п. 213.2 ПКУ. Він є досить широким. Зокрема, сюди потрапляють операції між емітентом і платником податків з викупу та повторного продажу за грошові кошти, розміщення, погашення, конвертації емітентом цінних паперів власного випуску, операції з унесення вкладу до статутного капіталу, а також операції за участі векселедавця, заставодавця та іншої особи, яка видала ордерний або борговий цінний папір, з видачі та погашення цих цінних паперів (п.п. 213.2.4 ПКУ).

Крім того, під оподаткування підпадають операції з деривативами (окрім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів). Визначення терміна та класифікація деривативів для цілей застосування ПКУ наведені в п.п. 14.1.45 ПКУ, відповідно до якого дериватив — стандартний інструмент, що підтверджує право та/або зобов’язання придбати або продати в майбутньому цінні папери, матеріальні чи нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. При цьому до деривативів належать: своп (п.п. 14.1.45.1 ПКУ), опціон (п.п. 14.1.45.2 ПКУ), форвардний контракт (п.п. 14.1.45.3 ПКУ), ф’ючерсний контракт (п.п. 14.1.45.4 ПКУ).

 

Які основні правила заповнення нової звітності?

Перш ніж перейти до нюансів заповнення Декларації та додатків до неї, перелічимо основні правила складання цієї звітності:

1. Декларація заповнюється поквартально (без урахування наростаючого підсумку) та подається до податкового органу протягом 40 календарних днів, наступних за закінченням звітного кварталу.

2. Форма Декларації передбачає лише два типи — 011 (звітна) і 012 (нова звітна). Через поточну декларацію можна уточнити дані попередніх періодів. У такому разі до неї складаються додатки Д3 і Д4.

Окремо Порядком № 288 затверджено форму Уточнюючої декларації (тип 013), до якої додаються додатки УД1 і УД2.

3. Заповнення цифрових показників, зокрема день, місяць, квартал рік, суми, здійснюється арабськими цифрами.

4. Якщо будь-які показники Декларації відсутні, то вони не заповнюються (проставляння прокреслень не передбачене Порядком № 288).

5. У графі 5 Декларації вказується вартість цінних паперів та деривативів згідно з умовами договору/контракту. Якщо вартість цінних паперів/деривативів виражено в іншій валюті, ніж гривня, вартість таких цінних паперів/деривативів виражається у гривнях згідно з даними бухгалтерського обліку. У Порядку № 288 нічого не зазначено про те, наводяться суми з копійками чи без. Припускаємо, що показники Декларації слід округляти до цілих гривень за загальними арифметичними правилами округлення.

Важливо! Досі неоднозначним є питання, в який момент виникають зобов’язання з ЦП-акцизу. А цей момент є принциповим для заповнення Декларації. Згідно з п. 216.7 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань із цього податку є дата отримання доходу відповідно до п. 219.2 ПКУ від операцій із продажу, обміну чи інших способів відчуження цінних паперів та деривативів. Ми розуміємо, що зобов’язання повинні виникати при отриманні оплати, проте Міндоходів вважає, що податок потрібно нараховувати на дату переходу права власності на цінний папір (лист Міндоходів від 19.02.13 р. № 2549/6/15-5215). Оскільки в додатках Д1 і Д2 наводяться дані і про дату переходу права власності, і про дату зарахування коштів, прийнята форма не вирішила цього питання. Здається, податківці вимагатимуть відображати базу обкладення особливим податком (суму за операцією) одразу за фактом укладення угоди. На користь цього свідчить і вимога про відображення в цих додатках кожного договору/контракту окремо у хронологічному порядку їх укладення.

 

Що таке нова звітність?

Звітність із ЦП-акцизу складається з Декларації та додатків до неї. Декларація складається зі вступної та основної частин. Порядок заповнення Декларації наведено в таб-лиці нижче.

 

Загальні правила заповнення основної частини Декларації

Номер та назва рядка
(код операції)

Опис

1. «Операції з відчуження цінних паперів:»

Підрядки 1.1, 1.2, 2.1 і 2.2 заповнюємо на підставі підсумкових даних додатків Д1 «Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами» і Д2 «Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами» (у розрізі операцій із цінними паперами та операцій з деривативами згідно з наведеними в цих рядках посиланнями). Додатки Д1 (біржові операції, що оподатковуються за ставкою 0 %) і Д2 (позабіржові операції, що оподатковуються за ставками 0,1 і 1,5 %, а стосовно деривативів — у фіксованій сумі (5 нмдг)) — основні додатки до Декларації, на заповненні яких ми зупинимося далі докладніше

2. «Операції з деривативами:»

3. «Коригування операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (+/-):»

Підрядки 3.1 — 3.4 заповнюємо на підставі додатків Д3 (уточнення щодо біржових операцій) і Д4 (уточнення щодо позабіржових операцій). Рядок 3 заповнюється лише в тому випадку, якщо через поточну Декларацію коригуються суми особливого податку. При цьому за наявності в ряд. 3.3 і 3.4 сум зі знаком «+» (коригування особливого податку в бік збільшення) розраховується 5 % штраф, сума якого відображається наприкінці Декларації у призначеному для цього рядку. При виправленні даних через додатки Д3 і Д4 в них за уточненими даними заповнюються два рядки: із кодом «011» (звітна) або «012» (нова звітна) переносяться неправильні дані, раніше наведені в Декларації, що уточнюється, а нижче з кодом «013» (уточнююча) — правильні дані. При цьому ці два рядки повинні мати один порядковий номер, що відображається у гр. 1. До Декларації переноситься зі знаком «+» або «-» тільки різниця щодо суми операції та суми особливого податку

4. «Сума за операціями з підакцизними товарами (цінними паперами та деривативами), які не підлягають оподаткуванню4, у тому числі за операціями з:»

Цей рядок не підкріплено будь-яким додатком. Тут у відповідному підрядку (4.1 — 4.16) наводиться загальний обсяг проведених у звітному кварталі операцій, що не обкладаються особливим податком відповідно до ПКУ

5. «Коригування суми за операціями з підакцизними товарами (цінними паперами та деривативами), які не підлягають оподаткуванню4, у тому числі за операціями з (+/-):»

Цей рядок (підрядки 5.1 — 5.16 у розрізі відповідних пільг) також заповнюється безпосередньо (не має під собою додатка) та призначений для коригування даних про суми операцій, що не обкладається ЦП-акцизом

6. «Сума, яка підлягає сплаті до бюджету за операціями, у тому числі:»

Цей рядок є розрахунковим. Тут виводиться сума зобов’язань з особливого податку за звітний квартал. Розрахунок здійснюється відповідно до наведених у ньому формул.

 

Як заповнюються додатки Д1 і Д2?

У додатках Д1 і Д2, як уже зазначалося, відображаються операції, за якими виникають зобов’язання з ЦП-акцизу. Причому в додатку Д1 наводяться операції за біржовими правочинами, що оподатковуються за ставкою 0 %, тобто допущена в ньому помилка не призведе до недоїмки з ЦП-акцизу. У додатку Д1 відображаються (ставка ЦП-акцизу 0 %) такі операції:

— продаж на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс, відповідно до вимог, установлених НКЦПФР, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (п.п. 2151.1.1ПКУ);

— операції з деривативами на фондовій біржі (п.п. 2151.1.2ПКУ).

Найпильніша увага перевіряючих, безумовно, буде прикута до додатка Д2, де відображаються операції з:

— продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі (п.п. 2151.1.3ПКУ), — ставка 0,1 % від суми операції;

— продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що не перебувають у біржовому реєстрі (п.п. 2151.1.4ПКУ), — ставка 1,5 % від суми операції;

— укладення деривативу (контракту) поза фондовою біржею (п.п. 2151.1.5ПКУ) — ставка у фіксованому розмірі 5 нмдг (85 грн.). ЦП-акциз у цьому випадку сплачується кожною стороною виконання деривативу (контракту) не пізніше за дату виконання контракту (п. 219.3 ПКУ).

Зупинимося на деяких важливих моментах заповнення додатків Д1 і Д2:

1. Дані до них уносяться по рядках щодо кожного договору/контракту окремо у хронологічному порядку згідно з датою укладення договору/контракту.

2. Обидва додатки складаються з двох розділів:

розділ 1. «Операцій на користь платника податків». Сюди потрапляють дилерські операції, тобто вчинені торговцем цінних паперів від свого імені та за свій рахунок;

розділ 2. «Операцій платника на підставі договору». Тут наводяться операції в межах брокерських договорів, тобто вчинені від свого імені або від імені клієнта, але за рахунок клієнта. У такому разі торговець цінними паперами є податковим агентом, який утримує ЦП-акциз із платника цього податку (продавця).

3. Для заповнення деяких граф (вид цінного папера/дериватива; вид договору/контракту) застосовуються відповідні класифікатори Системи довідників № 646.

4. Коди для заповнення графи «Вид операції» наведені в п. 10 Порядку № 288.

5. Коди для заповнення графи «Форми проведення розрахунку» наведені в п. 21 Порядку № 288.

 

Висновки:

 Затверджену форму звітності з ЦП-акцизу слід подати за підсумками III кварталу 2013 року, а також за пропущені періоди — I та II квартали 2013 року.

 Декларація подається за підсумками звітного кварталу протягом 40 календарних днів. Не пізніше 10 календарних днів, наступних за граничним строком подання звітності, потрібно сплатити податок.

 Подавати цю звітність і перераховувати податок до бюджету в загальному випадку має торговець цінними паперами. Причому він робить це від імені та за рахунок платника податку (продавця цінних паперів).

 Міндоходів вважає, що зобов’язання з ЦП-акцизу виникають за датою передання права власності на цінні папери (тобто нарахування доходу), а не за датою отримання оплати від продажу.

 

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

Закон № 3480 — Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-IV.

Порядок № 288 — Порядок заповнення граф звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, затверджений наказом Міндоходів від 19.07.13 р. № 288.

Система довідників № 646 — Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням НКЦПФР від 08.05.12 р. № 646.

Декларація — Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

Нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі