Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Загальна система —> Єдиний податок: оподаткування перехідних операцій

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2013/№ 41
Друк
Стаття

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА → ЄДИНИЙ ПОДАТОК:

оподаткування перехідних операцій

 

От і розпочався останній квартал поточного року, з початком якого суб’єкти господарювання могли змінити загальну систему оподаткування на спрощену. Кому вдалася така рокіровка, напевно, ще й досі перебувають у ейфорії від здійснених перетворень. Але з часом з’являться і перші запитання, зазвичай, пов’язані з оподаткуванням перехідних операцій. Тобто операцій, які розпочаті на загальній системі оподаткування, а завершуються на спрощеній.

У цій статті розглянемо саме такі ситуації.

Сергій ДЕЦЮРА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», s.detsyura@id.factor.ua

 

Перехідні операції купівлі-продажу

Ситуація 1. Передоплату за товар підприємство отримало, коли перебувало на загальній системі оподаткування, а відвантажує товар в період роботи на спрощеній системі.

У цьому випадку аванс, що надійшов від покупця підприємству-загальносистемнику, відображати у складі доходів не потрібно, оскільки дохід у нього виникає лише при відвантаженні товарів. На це вказує п.п. 136.1.1 ПКУ.

При подальшому відвантаженні вже оплачених товарів (робіт, послуг) під час перебування на спрощеній системі оподаткування у єдиноподатника виникає закономірне запитання: як оподатковувати таку операцію? Адже за загальним правилом, доходи в єдиноподатника виникають не в момент відвантаження, а в момент отримання оплати.

Для такої ситуації законодавець передбачив спеціальні правила в абз. 4 п. 292.3 ПКУ, а саме: єдиноподатники при виникненні такої перехідної операції визнають доходи за фактом відвантаження товарів, оплата за які була отримана до переходу на спрощену систему.

При цьому такий дохід виникає у платника єдиного податку за датою відвантаження передоплаченого товару, виконання робіт чи надання послуг (абз. 2 п. 292.6 ПКУ).

Зверніть увагу! У випадку коли суб’єкт господарювання став платником єдиного податку групи 4 за ставкою 5 % чи групи 6 за ставкою 7 %, тобто без сплати ПДВ, то дохід слід визнавати без урахування суми ПДВ. Тут за аналогією використовуємо п.п. 7 п. 292.11 ПКУ, відповідно до якого суми ПДВ, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, не включається до складу доходу єдиноподатника.

Ситуація 2. Товари відвантажено покупцю, коли підприємство перебувало на загальній системі оподаткування, а оплата надійшла в період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Оскільки в цьому випадку відвантаження товарів здійснювалося під час перебування суб’єкта господарювання на загальній системі оподаткування, то в момент відвантаження товару (підписання акта) підприємство-загальносистемник повинно було за загальним правилом відобразити дохід від реалізації товарів (п. 137.1 ПКУ), а також витрати в частині собівартості (п. 138.4 ПКУ).

Оплату за такі товари/послуги, яка надійшла, коли суб’єкт господарювання вже перебуває на спрощеній системі оподаткування, включати до доходу не потрібно. Про це прямо говориться у п.п. 6 п. 292.11 ПКУ.

Ситуація 3. Товари отримано, коли підприємство працювало на загальній системі оподаткування, а оплачено на спрощеній системі.

Отримання товарів на загальній системі оподаткування не впливає на відображення в податковому обліку доходів чи витрат від здійснення такої операції. Річ у тім, що для відображення в обліку витрат щодо таких товарів необхідно, щоб відбувся перепродаж таких товарів або реалізація продукції, при виробництві якої вони були використані. А оскільки перепродаж таких товарів або продаж готової продукції, у виробництві якої вони брали участь, відбудеться лише в періоді, коли особа перебуватиме вже на єдиному податку, то ні про доходи, ні про витрати не може бути й мови.

Що стосується робіт та послуг, то, як було сказано вище, для визначення податкових наслідків основне значення має момент продажу продукції, для виготовлення якої вони придбані, або момент підписання акта (для інших витрат). А тому оподаткування придбаних робіт і послуг ідентичне тому, яке було наведено вище в контексті товарів.

Що стосується перерахування оплати за вже отримані товари (виконані роботи і надані послуги), що припадає на період, коли суб’єкт господарювання вже перебував на єдиному податку, то в податковому обліку такі операції не відображають. Водночас, якщо їх взагалі не буде оплачено, то їх вартість повинна потрапити до доходів як кредиторська заборгованість, за якою закінчився строк позовної давності (на дату списання такої заборгованості, п. 292.6 ПКУ).

Ситуація 4. Товари оплачені, коли підприємство працювало на загальній системі, а отримані на спрощеній системі оподаткування.

Вирішення цієї ситуації аналогічне тій, що наведена у ситуації 3. Оскільки отримання товарів відбудеться на спрощеній системі, то на податкові витрати суб’єкта господарювання розраховувати не доведеться. Це ж стосується і визнання доходів.

 

Перехідні операції та ПДВ

Для суб’єктів господарювання, які були платниками ПДВ, перебуваючи на загальній системі оподаткування, при переході на спрощену систему із сплатою ПДВ (обрали групу 4 із ставкою 3 %, чи групу 6 із ставкою 5 %, із сплатою ПДВ), жодних змін в обкладанні ПДВ не буде. Тому таким суб’єктам господарювання жодних коректив до порядку формування податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ вносити не потрібно.

Цей висновок стосується також випадку, коли загальносистемник, платник ПДВ стає платником єдиного податку групи 4 із ставкою 5 %, чи групи 6 із ставкою 7 %, тобто стає єдиноподатником без сплати ПДВ. Річ у тім, що у випадку коли суб’єкт господарювання був платником ПДВ, то на дату першої події він мав або нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за операціями продажу товарів (їх відвантаженням чи отриманням оплати), або відобразити податковий кредит з ПДВ при придбанні товарів (при їх надходженні або перерахуванні оплати). У свою чергу, друга подія , яка відбудеться, коли суб’єкт господарювання став платником єдиного податку без сплати ПДВ, на облікові наслідки з ПДВ не вплине.

Важливий момент! При анулюванні ПДВ-реєстрації слід було визнати так зване умовне постачання товарів/послуг (у тому числі дебіторської заборгованості) та не-оборотних активів, за якими раніше було відображено податковий кредит і які залишилися не використаними в оподатковуваних операціях (п. 184.7 ПКУ). Таке визнання потрібно провести не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ (не пізніше 30.09.13 р.). Визначати такі податкові зобов’язання, як говориться у п. 184.7 ПКУ, слід виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів.

Якщо ж платником єдиного податку групи 4 за ставкою 3 % чи групи 6 за ставкою 5 %, тобто із сплатою ПДВ, стає загальносистемник, який не був платником ПДВ, то в цьому випадку оподаткування перехідних операцій (за якими перша подія відбувається у неплатника ПДВ, а заключна операція — вже у платника ПДВ) має свою специфіку.

1. Оскільки у перехідних операціях перша подія припадає на період, коли новоспечений єдиноподатник не був платником ПДВ, то він не має підстав нараховувати податкові зобов’язання після реєстрації платником ПДВ (за заключною операцією). Пов’язано це з тим, що податкові зобов’язання у продавця виникають за правилом першої події, якщо на таку дату особа є зареєстрованим платником ПДВ і має Свідоцтво. За другою подією податкові зобов’язання з ПДВ не виникають (п.п. 187.1 ПКУ).

2. Так само щодо перехідних операцій купівлі товарів/послуг загальносистемник, який перейшов на спрощену систему оподаткування і зареєструвався платником ПДВ, не матиме права на формування податкового кредиту. Адже перша подія, за якою могло б виникнути право на податковий кредит, відбулась тоді, коли загальносистемник не був платником ПДВ (п. 198.2 ПКУ).

Важливо! Податкові зобов’я-зання доведеться нарахувати при продажу такого товару, перебуваючи на спрощеній системі із сплатою ПДВ. Річ у тім, що перша подія в цьому випадку (відвантаження чи отримання оплати) відбуваються в той час, коли підприємство є зареєстрованим платником ПДВ.

Також зазначимо, що сказане вище (щодо ПДВ) рівною мірою стосується і фізосіб-підприємців.

 

Перехідні ОЗ

Під час перебування підприємства на загальній системі оподаткування на ОЗ нараховувалася амортизація як у бухгалтерському, так і в податковому обліку. При переході на єдиний податок податкова амортизація, як відомо, не нараховується, оскільки платники єдиного податку не є платниками податку на прибуток.

Водночас від нарахування амортизації в бухгалтерському обліку єдиноподатники не звільняються.

Отже, підприємства, що перейшли на спрощену систему оподаткування, мають нараховувати амортизацію на ОЗ та нематеріальні активи лише в бухгалтерському обліку відповідно до норм П(С)БО 7 «Основні засоби».

 

Подання декларації з податку на прибуток єдиноподатником

Нагадаємо, що відповідно до п. 57.1 ПКУ платники податку на прибуток, доходи яких при визначенні об’єкта оподаткування за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 млн грн., сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік, і не сплачують авансові внески.

Тобто якби нові платники єдиного податку не перейшли на спрощену систему оподаткування, то вони б подавали звітність з податку на прибуток один раз за підсумками звітного року (в нашому випадку 2013 року). Податок на прибуток вони б також сплачували тільки за підсумками звітного року на підставі поданої Декларації .

Але оскільки суб’єкт господарювання в середині року (в ІV кварталі 2013 року) перейшов на спрощену систему оподаткування, закономірно виникає запитання: як потрібно відзвітувати за період, коли він перебував на загальній системі оподаткування?

У ПКУ відповідь на це запитання не міститься. Але якщо проаналізувати норми ПКУ, то ми схильні вважати, що в цьому випадку відбувається зміна правил подання звітності.

Пояснюється це тим, що відповідно до п. 33.1 ПКУ податковим періодом визнається встановлений ПКУ період часу, з урахуванням якого відбуваються обчислення і сплата окремих видів податків та зборів.

Підприємство було платником податку на прибуток лише протягом трьох кварталів 2013 року. Тому логічно вважати, що саме за цей період йому необхідно обчислити і сплатити податок. З ІV кварталу підприємство обчислює та сплачує вже єдиний податок. А отже, на наш погляд, звітним періодом з податку на прибуток у 2013 році в нашому випадку є 9 місяців 2013 року, тобто період, протягом якого підприємство перебувало на загальній системі оподаткування.

Подання звітності з податку за той період часу, протягом якого підприємство не було платником податку на прибуток, виглядає щонайменше нелогічним.

Зауважимо, що нашу думку підтримують і податківці у консультації, наведеній у розд. 102.30.02 ЄБПЗ. У ній податківці говорять, що платник податку на прибуток у разі переходу на спрощену систему оподаткування в середині року (як у нашому випадку), подає Декларацію з податку на прибуток на звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування, у термін, передбачений для подання податкової звітності з податку на прибуток для квартальної звітності (40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду).

Тобто при переході на спрощену систему оподаткування з ІV кварталу 2013 року суб’єкт господарювання має подати декларацію з податку на прибуток за 9 місяців 2013 року не пізніше 11.11.13 р.

 

Висновки

При відвантаженні товарів, оплата за які була отримана до переходу на єдиний податок, єдиноподатник має визначити доходи. Натомість оплата, отримана за товари, які були відвантажені до переходу на спрощену систему, не включається до доходу єдиноподатника.

При переході загальносистемника, який був платником ПДВ, на спрощену систему без ПДВ слід не забути визнати так зване умовне постачання щодо товарів/послуг (щодо яких було сформовано податковий кредит), які залишились не використані на дату анулювання ПДВ-реєстрації.

Перехідні операції оподатковуються виходячи з того, чи був суб’єкт господарювання платником ПДВ на дату здійснення першої події.

Новоспечені єдиноподатники звільняються від нарахування податкової амортизації, але продовжують нарахування амортизації у бухгалтерському обліку.

Подати декларацію з податку на прибуток новоспечені єдиноподатники мають за 9 місяців 2013 року не пізніше 11.11.13 р.

 

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на офіційному сайті Міндоходів www.minrd.gov.ua/ebpz/

ОЗ  — основні засоби.

ПДВ — податок на додану вартість.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі