Теми статей
Обрати теми

Про застосування вимог постанови Правління Національного банку України від 06.06.13 р. № 210

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2013/№ 35
Друк
Лист від 16.08.2013 р. № 11-116/2874/10064

«ГОТІВКОВІ» ОБМЕЖЕННЯ

та «понадлімітні» розрахунки:
перший офіційний коментар від НБУ

Лист Національного банку України від 16.08.13 р. № 11-116/2874/10064

«Про застосування вимог постанови Правління Національного банку України від 06.06.13 р. № 210»

 

Нагадаємо, що з 01.09.13 р. набрали чинності оновлені правила проведення готівкових розрахунків, запроваджені постановою Правління НБУ від 06.06.13 р. № 210 (див. «БТ», 2013, № 30, с. 6, а також статтю «Готівкові» обмеження з 01.09.13 р. поширюються й на операції з фізичними особами» // «БТ», 2013, № 30, с. 40. Також див. с. 23,37 цього номера). Листом, що коментується, Нацбанк вирішив роз’яснити їх основи.

Так, готівкові розрахунки підприємств (підприємців), як і раніше, обмежено сумою 10 тис. грн. на день. Разом із цим розрахунки фізичних осіб із суб’єктами господарювання (зауважимо, як у випадках, коли фізична особа платить госпсуб’єкту, так і навпаки) та фізичних осіб між собою тепер теж обмежені — сумою 150 тис. грн. на день.

Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими провадяться розрахунки протягом дня, не обмежується (у цьому розумінні все, як і раніше: межа відстежується за платежами з кожним контрагентом окремо).

Важливо! Суб’єктам господарювання дотримуватися зазначених обмежень у розрахунках з фізичними особами потрібно з 01.09.13 р. незалежно від дати укладення договору, за яким здійснюється платіж. Отже, навіть якщо договір укладено до 01.09.13 р., а розраховуються за ним уже після цієї дати, то готівкою можна сплатити не більше 150 тис. грн. на день.

Зазначимо, що це правило можна використовувати не лише до початку застосування граничної суми розрахунків з фізичними особами, а й до інших нововведень. Зокрема, до способів понадлімітних розрахунків. Їх НБУ також докладно описав у листі.

Щоправда, Нацбанк зауважив, що згідно з оновленою редакцією Положення про ведення касових операцій від 15.12.04 р. № 637 (далі — Положення № 637) платежі підприємств (підприємців) між собою та/або з фізичними особами понад установлену граничну суму «проводяться виключно в безготівковій формі» через банки або небанківські фінустанови, що отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунка.

Зверніть увагу! Вважаємо, що НБУ тут неточно висловився, адже таке формулювання (про виключно безготівкові «понадлімітні» розрахунки) мала якраз колишня редакція п. 2.3 Положення № 637. А тепер зазначений пункт дозволяє, крім безпосередньо безготівкового перерахування, також уносити «позамежну» готівку до каси банку для подальшого перерахування на рахунок одержувача (водночас для платника це не є безготівковим платежем — згідно з п. 2.5 Положення № 637).

Добре, що, говорячи про способи сплати «понадлімітної» суми фізичними особами підприємствам (підприємцям), НБУ вже не забув про такий спосіб, як унесення готівки для подальшого безготівкового зарахування її на поточні рахунки госпсуб’єктів-одержувачів.

Також у листі, що коментується, НБУ розписав способи «понадлімітних» розрахунків між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню.

Серед них виділимо внесення та/або перерахування коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса. Такі рахунки відкриваються згідно з оновленим п. 4.6 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12.11.03 р. № 492.

До речі, на своєму офіційному сайті НБУ розмістив замітку «Запитання та відповіді щодо застосування норм постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. № 210 «Про встановлення граничної суми готівкових розрахунків» (див. тут http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1393784&cat_id=80928).

Так, при розрахунках фізичних осіб через нотаріуса кошти, попередньо зараховані фізичною особо — покупцем на рахунок нотаріуса, належать покупцеві до завершення процедури нотаріального посвідчення договору.

Після посвідчення договору купівлі-продажу нотаріус перераховує їх на відповідний рахунок фізичної особи — продавця. Такі кошти не можуть бути використані інакше, ніж зазначено в договорі купівлі-продажу, ні нотаріусом, ні самим покупцем.

На закінчення зауважимо, що з відповідями на «готівкові» запитання, які вже почали нам надходити, ви можете ознайомитися на с. 37 номера.

 

Катерина ЛОПАТКІНА

 

 

Національний банк України

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Затверджено постановою від 15 грудня 2004 року № 637
(із змінами і доповненнями, внесеними постановою від 6 червня 2013 року № 210)

 

Це Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону України «Про Національний банк України», визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою.

 

1. Загальні положення

<…>

1.2. У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

<…>

[готівка (готівкові кошти) — грошові знаки національної валюти України — банкноти і монети, у тому числі обігові, пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами];

готівка (готівкові кошти) — грошові знаки національної валюти України — банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам’ятні монети, які є дійсними платіжними засобами*;

* Нагадаємо нашу систему кодифікації: нові положення виділено напівжирним курсивом, вилучені норми надруковано [у квадратних дужках меншим шрифтом]. Прим. ред.

 

2. Вимоги до організації готівкових розрахунків

<…>

[2.3. Гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлюється відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад зазначену граничну суму проводяться виключно в безготівковій формі. Кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою між підприємствами в оплату за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за корпоративними спеціальними платіжними засобами.

Зазначені обмеження не поширюються на:

а) розрахунки підприємств (підприємців) з фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами;

б) добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

в) підпункт «в» пункту 2.3 глави 2 виключено

в) використання коштів, виданих на відрядження.

ґ) підпункт «ґ» пункту 2.3 глави 2 виключено

У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси.]

2.3. Підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного
рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в абзаці першому цього пункту, стосується також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електрон-ного платіжного засобу**.

** Тут і в тексті Положення слова «спеціальний платіжний засіб» у всіх числах та відмінках замінено словами «електронний платіжний засіб» у відповідних числах та відмінках. — Прим. ред.

Обмеження не поширюються на:

1) розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами;

2) добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

3) використання коштів, виданих на відрядження.

2.4. Якщо підприємство (підприємець) відповідно до законодавства України приймає до обслуговування електрон-ні платіжні засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг і оснащене платіжним терміналом (у тому числі з’єднаним чи поєднаним з РРО), то таке підприємство (підприємець) може за рахунок готівкової виручки або коштів, отриманих із банку, надавати держателю електронного платіжного засобу Національної системи масових електронних платежів та інших платіжних систем (якщо така послуга передбачена їх правилами) послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа) та відображенням таких операцій у відповідній книзі обліку.

Національний банк України має право встановлювати обмеження з видачі готівки за електронними платіжними засобами.

Обмеження з видачі готівки за електронними платіжними засобами можуть встановлюватися платіжною організацією відповідної платіжної системи та банками — членами цієї системи.

<…>

[2.8. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов’язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи підприємств — юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб. За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські
рахунки підприємства може здаватися до операторів поштового зв’язку та небанківських фінансових установ, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надане право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для зарахування на будь-який банківський рахунок підприємства (підприємця) на його вибір.]

2.8. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов’язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи підприємств — юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб.

За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські рахунки підприємства (підприємця) може здаватися до операторів поштового зв’язку та небанківських фінансових установ, які в установленому законо-давством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку.

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для зарахування на будь-який банківський рахунок підприємства (підприємця) на його вибір.

<…>

2.12. Фізичні особи — довірені особи підприємств (юридичних осіб), які відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу або особистого електронного платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами в установлені строки і порядку, що визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо) разом з невитраченим залишком готівки.

[2.13. Підприємства (підприємці) під час здійснення розрахунків із споживачами за готівку зобов’язані приймати у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) без обмежень банкноти і монети (у тому числі обігові, пам’ятні, ювілейні монети, зношені банкноти та монети) усіх номіналів, які випускає Національний банк України в обіг, що є дійсним платіжним засобом і не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. Крім того, підприємства та підприємці мають забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі.]

2.13. Підприємства (підприємці) під час здійснення розрахунків із споживачами за готівку зобов’язані приймати у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) без обмежень банкноти і монети (у тому числі розмінні, обігові, пам’ятні монети, зношені, значно зношені банкноти та монети) усіх номіналів, які випускає Національний банк України в обіг, що є дійсними платіжними засобами і не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. У разі отримання від споживачів у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) зношених та/або значно зношених банкнот підприємства (підприємці) зобов’язані не видавати таких банкнот на здачу та надалі здати їх разом з готівковою виручкою (готівкою) до обслуговуючих банків. Крім того, підприємства (підприємці) мають забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі [за винятком тих номіналів монет (банкнот), випуск в обіг яких припинено Національним банком України].

[2.14. Небанківські фінансові установи, а також суб’єкти господарювання, які уклали агентські договори з банками, здійснюють операції із застосу-ванням програмно-технічних комплексів самообслуговування в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. Банки здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, з якими укладено агентські договори, законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України в частині проведення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування в межах цих договорів.]

2.14. Пункт 2.14 глави 2 виключено

 

3. Порядок оформлення касових операцій

3.1. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.

<…>

3.5. У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред’явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень — словами, копійок — цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору. Якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, то одержувачі також пред’являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа.

Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові ордери або видаткові відомості, в яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.

Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі підприємства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу, або за окремою видатковою відомістю.

Якщо підприємство (підприємець) надає держателям електронних платіжних засобів послуги з видачі готівки за допомогою платіжного термінала (імпринтера), то на підставі квитанцій платіжного термінала (сліпів) таким підприємством складається видатковий касовий ордер на загальну суму проведених операцій за день та здійснюється відповідний запис у касовій книзі.

<…>

3.7. Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.

[Документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки (штампа) банку. Документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача. Документом, що свідчить про приймання готівки програмно-технічним комплексом самообслуговування для подальшого її переказу, є чек банкомата та квитанція, яка містить обов’язкові реквізити документа на переказ готівки і підтверджує внесення відповідної суми готівки до цього програмно-технічного комплексу самообслуговування та здійснення ініціювання операції з переказу готівки.]

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки (штампа) банку. Документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

<…>

3.10. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп’ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, що вносять або одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання.

Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.

У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит «Одержав» або «Прийнято від» не заповнюється.

<…>

 

5. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси

<…>

5.7. [Державне казначейство України] Державна казначейська служба України самостійно визначає порядок установлення ліміту каси в його касі та касах бюджетних установ і організацій, що ним обслуговуються. Строки здавання готівки з касс [Державного казначейства України] Державної казначейської служби України та бюджетних установ установлюються відповідно до вимог пункту 5.1 цієї глави.

<…>

[5.12. Затверджені банками до набрання чинності цим Положенням загальні ліміти залишку готівки в касі підприємства та строки здавання виручки чинні до їх перегляду, який здійснюється з метою забезпечення відповідності цих показників чинним вимогам у порядку, визначеному цим Положенням.]

5.12. Пункт 5.12 глави 5 виключено*.

* У зв’язку з цим пункт 5.13 вважається пунктом 5.12. — Прим. ред.

 

6. Особливості організації банками роботи з готівкою

<…>

[6.3. Проведення працівниками банків банківських касових операцій із клієнтами, передбачених Інструкцією про касові операції в банках України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за № 768/8089, із змінами, за межами касового вузла банку забороняється, крім доставки працівниками уповноважених банків пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувача.]

6.3. Порядок проведення працівниками банків касових операцій з клієнтами визначено нормативно-правовим актом Національного банку України про ведення касових операцій банками в Україні.

 

7. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою

<…>

[7.25. Під час здійснення цих перевірок у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг також звертається увага на обов’язковість забезпечення постійної наявності в касах підприємств, що перевіряються, розмінної монети для видачі здачі.]

7.25. Під час здійснення цих перевірок у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг також звертається увага на обов’язковість забезпечення постійної наявності в касах підприємств, що перевіряються, монет для видачі здачі [за винятком тих номіналів монет (банкнот), випуск в обіг яких припинено Національним банком України].

<…>

7.32. Під час перевірки береться до уваги, що у разі наявності у підприємства податкового боргу виплати готівкою здійснюються з урахуванням вимог [Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»] Податкового кодексу України.

<…>

[7.46. Для контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених обмежень під час здійснення між ними готівкових розрахунків перевіряються розрахункові операції конкретного підприємства (підприємця) — платника готівкових коштів.

Під час такої перевірки має враховуватися те, що такі готівкові роз-рахунки можуть здійснюватися підприємствами (підприємцями) протягом дня з іншими підприємствами (підприємцями) за одним чи кількома платіжними документами, а також те, що зазначені обмеження не стосуються розрахунків підприємств (підприємців) із фізичними особами та інших випадків, які визначені цим Положенням.

Якщо готівкові розрахунки підприємства (підприємців) перевищують установлену граничну суму, то надлишкова їх сума додається розрахунково до фактичних залишків готівки в касі платника готівки одноразово (того самого дня, в який було здійснено цю операцію), а одержана сума порівнюється із затвердженим лімітом каси. Зазначені обмеження стосуються всіх видів операцій із готівкою, пов’язаних як з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), так і з позареалізаційними операціями.]

7.46. Для контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених обмежень під час здійснення ними готівкових розрахунків між підприємствами (підприємцями) та фізичними особами перевіряються розрахункові операції конкретного підприємства (підприємця).

Під час такої перевірки має враховуватися те, що такі готівкові розрахунки можуть здійснюватися підприємствами (підприємцями) протягом дня з іншими підприємствами (підприємцями) та фізичними особами за одним чи кількома платіжними документами, а також те, що зазначені обмеження не стосуються випадків, визначених цим Положенням.

<…>.

 

Директор Департаменту готівково-грошового обігу
Н. ДОРОФЄЄВА

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі