Теми статей
Обрати теми

Як ФОП може виправити помилку з єдиного податку: правила, важливі моменти, приклад

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2013/№ 36
Друк
Стаття

ЯК ФОП МОЖЕ ВИПРАВИТИ ПОМИЛКУ

з єдиного податку: правила, важливі моменти, приклад

 

«Проза життя» така, що від помилок ніхто не застрахований. У сьогоднішній статті розповімо підприємцям, як виправити помилки, що було допущені в поданих деклараціях з ЄП.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», v.zmienko@id.factor.ua

 

Коли можна не виправляти помилки?

Помилки потрібно виправляти. Але чи завжди? Ніде правди діти — під час прийняття рішення про виправлення податкових помилок більшість із нас орієнтується на наявність відповідальності за допущені помилки і на строк давності для притягнення до такої відповідальності. Не стануть у цьому випадку винятком і помилки з ЄП, які ми могли допустити в поданій Податковій декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (затверджена наказом МФУ від 21.12.11 р. № 1688, далі — Декларація ЄП).

Так, на наш погляд, ФОП можна не виправляти помилки, якщо вони не призвели до заниження або завищення сум сплачуваного ним ЄП. Ситуація: ФОП задекларував неправильний обсяг доходу, який у результаті не впливає на розмір ЄП, що сплачується ФОП груп 1 і 2, оскільки ЄП у межах дозволеного обсягу доходу ми сплачуємо у фіксованому розмірі.

Важливо! Обов’язково слід виправити помилки, що призвели до заниження або завищення сум сплачуваного підприємцем ЄП. Адже якщо цього не зробити, за вас це зроблять податківці. Ситуація: підприємець групи 3 забув уключити в дохід суму виручки. Оскільки з його доходу ЄП сплачується у відсотках до доходу, помилку потрібно виправити, бо через помилку є недоплата ЄП.

І ще потрібно орієнтуватися на строк давності для виправлення помилок — здійснювати коригування доцільно тільки до закінчення 1095 днів, наступних за останнім днем граничного строку подання декларації з помилковими даними, а якщо таку декларацію було подано пізніше — за днем її фактичного подання (п. 102.1 ПКУ). Якщо ж було подано уточнюючу декларацію, то строк у 1095 днів відлічуватиметься з дня її подання до податкової. Якщо цей строк минув, помилку можна не виправляти, але якщо дуже хочеться — будь ласка, виправляйте.

Підсумок. Якщо помилка призвела до заниження/завищенню ЄП і не закінчилися 1095 днів, то виправити помилку потрібно.

 

Способи виправлення помилок

У «єдиноподатній» главі 1 розділу XIV ПКУ окремо не прописано механізм виправлення помилок, допущених у поданій Декларації ЄП. Тому для цього ми повинні керуватися загальними нормами п. 50.1 ПКУ для коригування поданої звітності. Можливі три способи виправлення помилок (таблиця на с. 16).

Який же обрати? При заниженні зобов’язання з ЄП тільки при поданні Декларації ЄП зі статусом «звітна нова» не буде пені та штрафів. Якщо вибирати між уточнюючою та поточною деклараціями, то радимо виправляти помилки в уточнюючій декларації. Переваги:

по-перше, при заниженні ЄП менша сума штрафу (3, а не 5 %) та пені (подаємо в будь-який час до подання поточної декларації);

по-друге, при виправленні в поточній декларації немає поля, в якому ми вказуємо уточнюваний період.

Тому виправляйте помилку в уточнюючій декларації. Як це зробити, розглянемо далі.

 

Виправлення за допомогою уточнюючої декларації

ДІЯ 1 — заповнюємо уточнюючу декларацію за такими правилами:

1. Проставляємо тип уточнюючої декларації — у полі 1 «Тип податкової декларації» біля слова «уточнююча» ставимо відмітку.

2. Указуємо період, у якому було допущено помилку, що виправлялася, — проставляємо відмітку в полі 2 «Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація:».

Пам’ятайте! За допомогою однієї уточнюючої декларації можна виправити одну помилку. Якщо потрібно виправити помилку за кілька періодів, потрібно скласти стільки уточнюючих декларацій, скільки періодів виправляємо.

Важлива деталь! Якщо ви вже виправляли помилки за такий період, у тому числі й за допомогою уточнюючої декларації, а потім знову виявили за цей період помилку, можете знову подавати ще одну (можна й не одну) уточнюючу декларацію з виправленими показниками.

3. У розділах II — VI наводимо правильно заповнені показники за період, у якому допущено помилку, тобто так, нібито в них не було допущено помилки (рядки, в яких були допущені помилки, заповнюємо правильно).

Важливо! Ці відкориговані показники ми повинні врахувати при заповненні Декларації ЄП за всі звітні періоди в межах одного календарного року. Ситуація: якщо підприємець групи 3 (5) відкоригував протягом II кварталу 2013 року показники, які він відобразив раніше в декларації за I квартал 2013 року, то такі коригування потрібно включати до показників декларації за півріччя, три квартали та рік 2013 року. Якщо виправляємо торішні помилки, такі виправлення в подальших деклараціях не враховуємо.

4. У розділі VII визначаємо результат виправлення помилки (недоплата або переплата з ЄП), нараховуємо (за необхідності) штраф (3 %) та пеню. Порядок заповнення Декларації ЄП, у тому числі розділу VII, ми докладно описали у Шпаргалці бухгалтера «Як підприємцю заповнити декларацію з єдиного податку» // «БТ», 2013, № 30, с. 13.

ДІЯ 2 — сплачуємо донарахований ЄП (рядок 32), штраф 3 % (рядок 34) та пеню (рядок 35). Якщо заниження ЄП у результаті виправлення помилки не було (заповнено рядок 33), нічого сплачувати не потрібно (переходимо до наступної дії 3), а переплату, що виникла, можна зарахувати в рахунок сплати майбутніх платежів або повернути.

ДІЯ 3 — подаємо уточнюючу Декларацію ЄП до податкового органу. Строк подання не регламентований, підприємець подає її в міру можливості. Але слід пам’ятати, що від дати подання залежить сума пені.

 

Приклад

Ситуація. Підприємець групи 3 (ставка ЄП 5 %) у Декларації ЄП за півріччя 2013 року зазначив у рядку 12 отриманий дохід у сумі 600000 грн. (200000 грн. за I квартал і 400000 грн. за II квартал). У вересні 2013 року ФОП виявив, що помилково не врахував суму поворотної фінансової допомоги в сумі 1000 грн., щодо якої 12 календарних місяців від дня її отримання закінчилися 25.06.13 р., тобто недоплата ЄП склала 50 грн. (1000 грн. х 5 %).

Підприємець прийняв рішення виправити помилку, подавши 9 вересня 2013 року уточнюючу Декларацію ЄП за півріччя 2013 року. Саме в цей день він сплатив недоїмку, штраф та пеню.

Рішення. В уточнюючій декларації підприємець правильно заповнює показники в розділах IV і VI декларації: рядки 12 і 21 — 601000 грн.; рядки 24 і 27 — 30050 грн. (601000 х х 5 %): рядок 28 — 10000 грн. (ЄП за I квартал: 200000 грн.  х 5 %); рядок 29 — 20050 грн.(401000 х 5 %).

У розділі VII показуємо суму недоплати з ЄП та штрафні санкції:

рядок 30 — ЄП, зазначений у помилковій декларації, — 30000 грн.;

рядок 31 — ЄП після виправлення помилки — 30050 грн.;

рядок 32 — недоплата ЄП — 50 грн. (30050 - 30000); цю суму податківці проводять по особовому рахунку;

рядок 34 — штраф у розмірі 3% від недоплати ЄП — 2 грн. (50 х х 3% = 1,5 грн. » 2 грн.);

рядок 35 — сума пені: у цьому випадку проставляємо прокреслення, оскільки декларацію заповнюємо в цілих гривнях, а сума пені склала 0,22 грн.

Розрахунок пені:

50 грн.занижено ЄПх 21к. день заниження з 20.08.13 р. по 09.09.13 р. : 365к. днів у роціх 6,5%облікова ставка НБУ на день заниженнях 120 %річних облікової ставки НБУ = 0,22 0 (грн.).

Якби недоплати не було, тобто було б заповнено рядок 33 цього розділу, то в рядках 34 і 35 проставили б прокреслення.

Суму штрафу 3 % (2 грн.) та пені (0,22 грн. — хоча в декларації цю суму не вказуємо, радимо її сплатити) потрібно сплатити до подання уточнюючої Декларації ЄП.

Приклад заповнення уточнюючої Декларації ЄП за півріччя 2013 року наведено на с. 18.

 

Висновки: Для виправлення помилки з ЄП найбільш «штрафобезпечний» спосіб — уточнитися в Декларації ЄП зі статусом «звітна нова». Якщо строк для її подання пропущено, радимо виправляти помилки в уточнюючій декларації (при заниженні ЄП буде менший розмір штрафу (3 %) і таку декларацію ми можемо подати в будь-який момент).

 

Способи виправлення помилок з ЄП

Спосіб

Коли можна використовувати

Склад звіту (що вказуємо)

Строк подання

Розмір штрафу та пені

Коли сплачуємо донарахований ЄП,
штраф та пеню

Подаємо податкову декларацію зі статусом «звітна нова» (поле 1)

Помилку виявлено в поданій звітній декларації до закінчення граничного строку її подання за цей же звітний період

Подаємо декларацію, яку заповнюємо, як і подану раніше, але з правильними показниками (у полі 1 проставляємо відмітку «звітна нова»)

Строк для подання декларації за звітний період:

групи 1 і 2 (крім перевищення доходу та/або переходу до іншої групи або на ЗС) — протягом 60 календарних днів після закінчення календарного року;

групи 3, 5 і 1 і 2 (при перевищенні доходу та/або переходу до іншої групи або на ЗС) — протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу

Не застосовуються

Для груп 3 і 5 це поточне зобов’язання з ЄП, яке сплачуємо в загальний строк — протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації (п. 295.3 ПКУ).

Для груп 1 і 2, якщо в результаті не нараховано підвищений ЄП за ставкою 15 %, нічого платити не потрібно (раніше з такого доходу сплачено фіксовану ставку ЄП). Якщо нараховано ЄП за ставкою 15 % — протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації

Уточнені показники вказуємо у звітній податковій декларації за будь-який період, у якому помилку виявлено (поле 1 — «звітна» або «звітна нова»)

Помилку виявлено після граничного строку подання декларації за звітний період, у якому допущено помилку (з урахуванням строку давності — 1095 днів).

Так виправляємо, коли нам не важливий строк для виправлень. При заниженні ЄП не радимо використовувати, оскільки розмір штрафу більший (5 % від суми заниження ЄП)

Декларація за поточний звітний період (у полі 1 відмітка типу декларації «звітна» або «звітна нова»), в якому виправлення помилки відображаємо в розділі VII.

Немає поля, в якому вказуємо уточнюваний період

У разі заниження ЄП — штраф 5 %.

Пеня за весь період заниження(1).

Якщо заниження немає, то штраф та пеня не застосовуються

Подаємо уточнюючу декларацію за той період, у якому було допущено помилку (поле 1 — «уточнююча»)

Помилку виявлено після граничного строку подання декларації за звітний період, у якому допущено помилку (указуємо в полі 2). Виправляємо незалежно від періоду, в якому було допущено помилки (з урахуванням строку давності — 1095 днів)

1. Використовуємо форму декларації, що діє на момент виправлення помилки, з відміткою в полі 1 «уточнююча»(1).

2. В одній уточнюючій декларації можуть бути виправлені помилки, допущені тільки в одній декларації.

3. Можна подати уточнюючу декларацію до раніше уточнюваного періоду

Строк не регламентований — у будь-який час (але в разі заниження ЄП від цього залежить розмір пені, тому краще поспішити)

У разі заниження податкового зобов’язання з ЄП — штраф 3 %.

Пеня за весь період заниження(1).

Якщо заниження немає,
то штрафу та пені немає

Сплатити до подання уточнюючої декларації

(1) Формулу для розрахунку пені дивіться у Шпаргалці бухгалтера «Як підприємцю заповнити декларацію з єдиного податку» / / «БТ», 2013, № 30, с. 13.

(2) Показники уточнюючої декларації враховуються при заповненні декларацій за звітні періоди в межах поточного календарного року, крім рядків, у яких відображається виправлення помилок (рядки 30 — 35). При цьому рядки, в яких було допущено помилки, заповнюються правильно (тобто вже з урахуванням виправлення помилки). А показники рядка 28 наступних декларацій календарного року заповнимо так:

рядок 28 = рядок 27 декларації за минулий період + рядок 32 уточнюючої декларації за календарний рік - рядок 33 уточнюючої декларації за календарний рік.

 

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

ФОП — фізична особа — підприємець.

ЄП — єдиний податок.

ЗС — загальна система оподаткування ФОП.

 

img 1
img 2

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі