Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Із декретних відпусток у відпустку щорічну

Скрипкіна Катерина
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2014/№ 31
Друк
Для матусь, які вирішили піти у щорічну відпустку після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або відпустки для догляду за дитиною до трьох років, є нюанси в розрахунку відпускних. У чому полягають особливості таких ситуацій, давайте розбиратися разом.

У разі коли працівниця йде у відпустку до початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпускні розраховуються в загальному порядку. Так, нарахування виплат за час відпустки здійснюємо шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед початком відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів). Отриманий результат помножуємо на кількість календарних днів відпустки (п. 7 Порядку № 100).

Проте найчастіше жінка хоче скористатися правом на щорічну відпустку між відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами і відпусткою для догляду за дитиною. Як розрахувати відпускні в цій ситуації, розглянемо далі.

 

Якщо працівниця йде у щорічну відпустку після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Припустимо, у вашої працівниці закінчилася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами і вона просить надати щорічну відпустку до початку відпустки для догляду за дитиною. Адже з 1 липня 2014 року відпустка для догляду за дитиною стала неоплачуваною*. Звісно, за таких умов для працівниці вигідно скористатися оплачуваною щорічною відпусткою.

* Відповідно до п. 7 розд. II Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.14 р. № 1166-VII із Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII виключили розд. IV, який передбачає виплату допомоги по догляду за дитиною (детальніше у «БТ», 2014, № 29, с. 8).

Відмовити в наданні відпустки роботодавець не має права, якщо працівниця відпрацювала хоча б один день робочого року, за який надано відпустку. Пояснюється це тим, що щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік, який відлічується із дня укладення трудового договору (ч. 1 ст. 6 Закону про відпустки). Більше того, роботодавець зобов’язаний надати щорічну відпустку жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї у зручний для них час (ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки).

Якщо працівниці нададуть частину щорічної відпустки в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, в майбутньому потрібно буде мати на увазі таке. Після виходу з відпустки для догляду за дитиною скористатися правом на наступну щорічну відпустку працівниця зможе тільки після того, як відпрацює місяці, що залишилися, за які їй була надана відпустка до відпустки для догляду за дитиною. Річ у тім, що періоди відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і щорічної відпустки включаються до стажу, який дає право на щорічну відпустку. А от відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується(п. 3 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки).

Тепер перейдемо до розрахунку відпускних.

Нагадаємо: розрахунковий період — це 12 місяців (менший відпрацьований період з 1 до 1 числа), що передують місяцю надання відпустки. Основне запитання, яке може виникнути у бухгалтера: чи включати до розрахунку дні, що припадають на соцвідпустку, та допомогу по вагітності та пологах? Відповідь ствердна.

У Порядку № 100 окремо про допомогу по вагітності та пологах нічого не зазначено. Разом із тим вона виплачується як матеріальне забезпечення, яке компенсує втрату зарплати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тобто є виплатою за період збереження заробітної плати. Отже, допомога по вагітності та пологах повинна включатися до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних. Підтвердження цього знаходимо в листі Мінпраці від 22.06.06 р. № 4201/0/14-06/13. Відповідно і дні, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, беруть участь у розрахунку.

Увага! До розрахунку відпускних потрапить тільки та частина допомоги по вагітності та пологах, яка нарахована за дні, що припадають на розрахунковий період.

Приклад 1. Працівниці підприємства на її прохання надано щорічну відпустку тривалістю 24 календарні дні одразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (з 18.04.14 р.). Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами припадала на період з 13.12.13 р. по 17.04.14 р.

Розрахунковий період для визначення суми відпускних: квітень 2013 року — березень 2014 року. У розрахунковому періоді працівниці нараховано такі виплати:

зарплату в сумі 36100,00 грн.;

допомогу по вагітності та пологах, що становила 17640,00 грн., у тому числі за квітень 2014 року — 2380,00 грн.

1. Розрахуємо кількість календарних днів, які включаються до розрахунку середньої зарплати: 365 к. дн. - 10 к. дн. = 355 к. дн., де 10 — кількість святкових і неробочих днів, що припадають на розрахунковий період.

2. На другому етапі визначаємо суму виплат, які беруть участь у розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних (вам буде корисною Шпаргалка бухгалтера «Виплати працівникам: нарахування та утримання, участь у розрахунку середньої зарплати для соцвиплат, відпускних, «воєнних» та інших виплат, індексація та компенсація, податкові витрати» // «БТ», 2014, № 20, с. 15). У нашому випадку сюди потрапляє зарплата, нарахована в розрахунковому періоді, й частина суми допомоги по вагітності та пологах, що припадає на грудень 2013 року — березень 2014 року. Тобто сума допомоги, яка припадає на дні квітня 2014 року, в розрахунку участі не бере.

Отже, сума виплат, що беруть участь у розрахунку середньої зарплати для оплати відпустки, становитиме: 36100,00 грн. + (17640 грн. - 2380 грн.) = 51360,00 грн.

3. Розрахуємо середньоденну заробітну плату: 51360,00 грн. : 355 = 144,68 грн./к. дн.

4. Визначимо суму відпускних: 144,68 грн./к. дн. x 24 к. дн. = 3472,32 грн.

 

Якщо працівниця йде у щорічну відпустку одразу після відпустки для догляду за дитиною до 3 років

У цій ситуації слід мати на увазі, що період перебування у відпустці для догляду за дитиною до 3 років не зараховується до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку. Це випливає з положень ст. 9 Закону про відпустки. Тому якщо працівниця використала щорічну відпустку «наперед» до відпустки для догляду за дитиною, право на наступну відпустку повної тривалості настає після відпрацювання місяців, у рахунок яких було надано відпустку.

При розрахунку відпускних ураховуємо, що період відпустки для догляду за дитиною до 3 років не включається до розрахункового періоду (абз. 6 п. 2 Порядку № 100) і в розрахунковому періоді у працівниці немає заробітку. Тому керуємося положеннями абз. 3 п. 4 Порядку № 100. Тобто розрахунок середньої зарплати здійснюємо виходячи з установленої працівниці у трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу на момент надання відпустки. Як це зробити, розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад 2. Працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. З 7 квітня 2014 року вона вийшла на роботу. З 28.04.14 р. працівниці надано щорічну основну відпустку тривалістю 10 календарних днів. Розмір місячного окладу працівниці — 2800,00 грн.

У цій ситуації для розрахунку середньої зарплати визначаємо гіпотетичну суму виплат за розрахунковий період шляхом множення посадового окладу на 12 (кількість місяців у розрахунковому періоді). Отриманий результат ділимо на кількість календарних днів, що припадають на розрахунковий період.

1. Розрахуємо середньоденну зарплату: (2800,00 грн. x 12 міс.) : (365 к. дн. – 10 к. дн.) = 94,65 грн./к. дн.

2. Визначимо суму відпускних: 94,65 грн. x 10 к. дн. = 946,50 грн.

Ще одна ситуація, яка трапляється на практиці: жінка перебувала у відпустці для догляду за дитиною, потім стала до роботи і через кілька місяців звернулася із проханням надати їй щорічну відпустку. Причому жінка могла вийти на роботу на умовах неповного робочого часу, продовжуючи перебувати у відпустці для догляду за дитиною (ч. 8 ст. 179 КЗпП і ч. 4 ст. 18 Закону про відпустки). Навіть у цьому випадку вона має право піти у щорічну відпустку, оскільки при роботі на умовах неповного робочого дня (тижня) її трудові права не обмежені.

У перелічених вище випадках розрахунковий період визначають у загальному порядку. Це будуть 12 місяців, що передують місяцю надання щорічної відпустки. Календарні дні, які припадають на відпустку для догляду за дитиною до 3 років, виключаємо з розрахункового періоду на підставі абз. 6 п. 2 Порядку № 100.

Приклад 3. Працівниця підприємства перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років з 17.12.12 р. Перервавши таку відпустку, вона вийшла на роботу з 20.01.14 р. З 14.04.14 р. працівниці надано щорічну відпустку тривалістю 10 календарних днів. За січень — березень 2014 року працівниці було нараховано заробітну плату в сумі 6200,00 грн.

Розрахунковий період — квітень 2013 року — березень 2014 року. З нього необхідно виключити дні відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

1. Визначимо кількість календарних днів, що беруться до розрахунку: 365 к. дн. – 294 к. дн. – 1 к. дн. = 70 к. дн., де 294 — кількість днів, які припадають на відпустку для догляду за дитиною до 3 років (з урахуванням святкових і неробочих днів); 1 — святковий день (8 березня 2014 року).

2. Розрахуємо середньоденну зарплату: 6200,00 грн. : 70 к. дн. = 88,57 грн./дн.

3. Сума відпускних становитиме: 88,57 грн. x 10 к. дн. = 885,70 грн.

Якщо ваша працівниця очікує на щасливу подію, порадійте за неї та не забудьте дотриматися всіх законодавчих гарантій. Хоче у щорічну відпустку після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами чи після відпустки для догляду за дитиною — будь ласка! Ви тепер знаєте, як легко розрахувати відпускні.

Висновки

  • Працівниця може скористатися правом на щорічну відпустку як до декретної відпустки, так і після неї.

  • Відпустка для догляду за дитиною до 3 років не потрапляє до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку, і виключається з розрахункового періоду при обчисленні середньої зарплати.

  • Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами включається до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку. Дні такої відпустки та сума допомоги беруть участь у розрахунку відпускних.

Документи статті

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць