Теми статей
Обрати теми

Військовий збір: розвідка «боєм»

Ушакова Лілія
Із 3 серпня 2014 року в Україні Законом № 1621 «блискавично» запроваджено військовий збір. Це новий загальнодержавний збір, яким обкладатимуть доходи фізичних осіб. Його введення стало, напевно, найбільш обговорюваною темою серед бухгалтерів. Адже розраховувати, утримувати і сплачувати збір необхідно вже просто зараз. Сьогодні розповімо вам, як це правильно робити.

На початку статті для зручності наведемо витяг із Закону № 1621, що «дав життя» військовому збору.

«161. Тимчасово, до 1 січня 2015 року, встановлюється військовий збір.

1.1. Платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу.

1.2. Об’єктом оподаткування збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

1.3. Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 цього пункту.

1.4. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу, за ставкою, визначеною підпунктом 1.3 цього пункту.

1.5. Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 цього Кодексу.

1.6. Платники збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 цього Кодексу».

 

Платники збору

 

Платниками військового збору (далі — ВЗ) є платники ПДФО (п. 162.1, п.п. 1.1 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). До цієї дружної компанії потрапили:

фізичні особи — резиденти;

фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні;

податкові агенти, до яких п.п. 14.1.180 ПКУ віднесені юридичні особи (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайняті особи (ФОП і так звані незалежні професіонали), представництва нерезидентів — юридичних осіб, інвестори (оператори) за угодою про розподіл продукції, котрі виплачують доходи фізичним особам.

Забігаючи наперед, зауважимо, що витрати на сплату ВЗ ляжуть саме на фізичних осіб. А утримувати збір з доходів фізичних осіб та сплачувати до бюджету повинні податкові агенти.

 

Об’єкт обкладення збором

 

Податкові агенти зобов’язані утримувати ВЗ (п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ):

• із доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховують (виплачують, надають) платникові у зв’язку з трудовими відносинами;

• з виплат і винагород за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД);

• від виграшів у державну й недержавну грошову лотерею;

• від виграшів гравців (учасників), отриманих від організатора азартної гри.

Поговоримо докладніше про два перші види доходів. Адже з ними ми з вами зустрічаємося набагато частіше, ніж із виграшами. Коло зарплатних виплат окреслити легко, а от із виплатами і винагородами за ЦПД усе складніше. Формально сюди можна «підтягнути» всі виплати за ЦПД. Але спочатку проаналізуємо положення ПКУ.

Для того щоб не помилитися з віднесенням того чи іншого виду доходу до таких, що обкладаються ВЗ, звернемося до розд. IV ПКУ. Чому в цьому питанні ми вирішили використовувати норми розділу, який установлює порядок обкладення доходів ПДФО? По-перше, самі законодавці прив’язуються до розд. IV ПКУ. По-друге, саме в цьому розділі ПКУ законодавець навів перелік* можливих видів доходів фізичних осіб.

* Цей перелік Міндоходів систематизувало та перетворило на таблицю 1 додатка до Порядку заповнення і подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міндоходів України від 21.01.14 р. № 49.

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платникові податків відповідно до умов трудового договору (контракту), зазначені в п.п. 164.2.1 ПКУ. Причому до поняття заробітної плати для цілей ПКУ, окрім звичних виплат, зазначених у п. 2 Інструкції № 5, потрапляють:

• лікарняні;

• дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб за акціями чи іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, який передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів (п.п. 153.3.7 ПКУ).

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов ЦПД, зазначені в п.п. 164.2.2 ПКУ. Сюди в тому числі потрапляють суми винагород за договорами цивільно-правового характеру за виконані роботи (надані послуги).

Важливо! Згідно з роз’ясненнями фахівців Держфіску (правонаступник Міндоходів), який адмініструватиме ВЗ, саме виплати за такими ЦПД (тобто за договорами підряду і договорами на надання послуг) будуть об’єктом для обкладення ВЗ.

Виплати за іншими ЦПД (купівлі-продажу, оренди майна тощо), а також виплати за ЦПД самозайнятим особам (у тому числі фізичним особам - підприємцям, незалежно від обраної ними системи оподаткування) не повинні обкладатися ВЗ. Адже вони зазначені в окремих підпунктах ПКУ і для них передбачено окремий порядок оподаткування (відповідну консультацію ви знайдете на сторінці 25 сьогоднішнього номеру).

Таким чином, окрім виграшів, «під удар» ВЗ потрапляють зарплатні виплати, винагороди за виконані роботи (надані послуги), тобто виплати, які податкові агенти відображають у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознаками доходів «101» і «102».

 

База обкладення ВЗ і ставка збору

 

Одразу зауважимо, що в п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ відсутнє окреме положення щодо визначення бази обкладення ВЗ. Тому наважуємося стверджувати, що база обкладення ВЗ — це сума нарахованого доходу, зазначеного як об’єкт оподаткування. Отже, при визначенні бази обкладення ВЗ доходи, які є об’єктом обкладення ВЗ, не зменшують на суми утриманих із них ПДФО, ЄСВ, інших платежів, а також ПСП (за наявності права на неї).

Це теж підтверджують податківці у своїх роз’ясненнях.

Ставку ВЗ установлено на рівні 1,5 % бази обкладення ВЗ (п.п. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). При цьому розмір ставки є єдиним та не залежить від розміру нарахованого платникові доходу.

Приклад 1. Працівнику в серпні 2014 року нарахували зарплату за фактично відпрацьований час у сумі 1000 грн., премію — 200 грн., лікарняні — 600 грн. та відпускні — 1200 грн.

Для цілей ПКУ всі ці виплати — заробітна плата. Тому всі вони потрапили до бази обкладення ВЗ.

Визначимо базу обкладення ВЗ:

1000 + 200 + 600 + 1200 = 3000 (грн.).

Розрахуємо суму ВЗ:

3000 х 1,5 : 100 = 45 (грн.).

Приклад 2. Підприємство нарахувало фізичній особі винагороду за виконані роботи за ЦПД у розмірі 2600 грн. Акт виконаних робіт закрито 04.08.14 р.

Оскільки такий дохід нараховано після набуття чинності положеннями Закону № 1621, із суми винагороди потрібно утримати ВЗ.

База обкладення ВЗ дорівнює 2600 грн. Сума ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету:

2600 х 1,5 : 100 = 39 (грн.).

 

Порядок і строки сплати ВЗ

 

Відповідальними за нарахування (сплату) ВЗ є податкові агенти, тобто юридичні особи та самозайняті особи, які нараховують (виплачують) доходи, зазначені як об’єкт обкладення ВЗ. Податковий агент утримує ВЗ із суми доходу та за його рахунок (див. п.п. 168.1.1 і п.п. 1.4 п. 161 розд. IV ПКУ).

Граничні строки сплати ВЗ податковим агентом наведемо в таблиці.

 

Строки сплати ВЗ податковим агентом

Вид виплати

Строк перерахування ВЗ

Підстава (норма ПКУ)

Гроші отримано з банківського рахунка

Одночасно з отриманням грошей у банку

П.п. 168.1.2, п.п. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ

Гроші перераховано в безготівковій формі на рахунок фізичної особи

Одночасно з перерахуванням грошей на рахунок

Виплата готівкою з каси*

Протягом банківського дня, наступного за днем виплати (нарахування, надання)

П.п. 168.1.4, п.п. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ

Виплата в натуральній формі

Дохід нараховано, але не виплачено

Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, в якому нараховано дохід

П.п. 49.18.1, п. 57.1, п.п. 168.1.5, п.п. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ

* За рахунок грошових коштів, які не були отримані в банку на зазначені цілі, а надійшли до каси підприємства, наприклад, як виручка.

 

Важливо! Для зарахування ВЗ до держбюджету Держказначейством 7 серпня були відкриті відповідні рахунки. Також для цього внеску передбачено окремий код бюджетної класифікації доходів бюджету - 11011000. Це попри те, що положення про ВЗ діють із 3 серпня цього року. Тобто перші чотири дні ні рахунків для зарахування ВЗ, ні коду не було.

Отже, фактично податкові агенти з не залежних від них причин у цей час не могли виконати вимоги ст. 168 ПКУ про необхідність сплати ВЗ при виплаті оподатковуваного доходу. Проте вони зобов’язані були утримати ВЗ із нарахованого (виплаченого) доходу, тобто відобразити кредиторську заборгованість перед бюджетом. Після появи бюджетних рахунків для сплати ВЗ слід було негайно перерахувати всі «борги» щодо ВЗ до бюджету.

Вважаємо, що в цьому випадку контролюючі органи не повинні застосовувати санкції за порушення порядку сплати ВЗ. Ми, зі свого боку, зобов’язуємося максимально швидко інформувати вас про роз’яснення, надані контролюючими органами з питань нарахування, утримання і сплати ВЗ.

 

Перехідні моменти

 

У багатьох бухгалтерів виникає запитання: чи потрібно нараховувати і сплачувати ВЗ із доходів фізичних осіб, нарахованих до моменту набуття чинності п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, тобто до 03.08.14 р., які виплачуються після цієї дати?

На нашу думку, ні. Доходи фізичних осіб оподатковуються в порядку, що діяв на момент їх нарахування. Закон № 1621, яким тимчасово запроваджено ВЗ, набрав чинності з 03.08.14 р. А закони не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи (ст. 58 Конституції України). Таким чином, утримувати ВЗ потрібно з оподатковуваних доходів, нарахованих починаючи із 3 серпня 2014 року.

Водночас із відпускних, виплачених у липні 2014 року за дні відпустки, що припадають на серпень 2014 року та нараховані у серпні, ВЗ утримати доведеться. Адже в бухгалтерському обліку такі суми будуть нараховані останнім днем серпня 2014 року, коли вже діяв ВЗ.

Ось так непомітно ми з вами перейшли до бухобліку ВЗ.

 

Бухгалтерський облік

 

У бухобліку розрахунки щодо ВЗ відображайте на субрахунку 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами». Для обліку цього збору доцільно завести окремий суб­рахунок другого порядку. По кредиту субрахунку 642 відображаєте утримання сум ВЗ із суми нарахованого доходу, що обкладається ВЗ (Дт 661 (685) — Кт 642), по дебету — його сплату (перерахування) до бюджету (Дт 642 — Кт 311).

Приклад знайдете на наступній сторінці.

Приклад 3. Оклад бухгалтера становить 2500 грн. Працівник відпрацював увесь місяць повністю. Сума зарплати за повністю відпрацьовану працівником першу половину серпня 2014 року складе 1375 грн. Ставка ЄСВ, установлена підприємству згідно з класом профризику виробництва, дорівнює 37,26 %.

Податковий та бухгалтерський облік операцій з нарахування і виплати зарплати за серпень 2014 року покажемо в таблиці.

 

Дата

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Дт

Кт

22.08.14

Перераховано ЄСВ (1375,00 х 37,26 : 100)

651

311

512,33

Перераховано ПДФО (1375,00 х 15 : 100)

641/ПДФО

311

206,25

Перераховано ВЗ (1375,00 х 1,5 : 100)

642

311

20,63

Перераховано зарплату за першу половину серпня 2014 року (аванс) на банківський рахунок працівника (1375,00 - 206,25 - 20,63)

661

311

1148,12

29.08.14

Нараховано заробітну плату за серпень 2014 року

92

661

2500,00

Нараховано ЄСВ на суму зарплати за серпень 2014 року (2500,00 х 37,26 : 100)

92

651

931,50

Утримано ЄСВ із суми зарплати за серпень 2014 року (2500,00 х 3,6 : 100)

661

651

90,00

Утримано ПДФО із суми зарплати за серпень 2014 року ((2500,00 - 90,00*) х 15 : 100)

661

641/ПДФО

361,50

Утримано ВЗ із суми зарплати за серпень 2014 року (2500,00 х 1,5 : 100)

661

642

37,50

05.09.14

Перераховано ЄСВ (931,50 + 90,00 - 512,33)

651

311

509,17

Перераховано ПДФО (361,50 - 206,25)

641/ПДФО

311

155,25

Перераховано ВЗ (37,50 - 20,63)

642

311

16,87

Перераховано працівнику на рахунок зарплату за другу половину місяця (2500,00 - 90,00 - 361,50 - 37,50 - 1148,12)

661

301

862,88

* Зауважте, що при визначенні бази обкладення ПДФО нараховану суму зарплати не можна зменшувати на суму утриманого ВЗ.

 

Висновки

  • ВЗ обкладаються доходи, нараховані в період із 3 серпня 2014 року до 1 січня 2015 року.

  • Роботодавці (замовники) обкладають ВЗ заробітну плату і виплати й винагороди за ЦПД. При цьому йдеться лише про ЦПД на виконання робіт, надання послуг зі звичайними громадянами (не підприємцями). Орендні виплати також не обкладаються. Це вже підтвердили податківці.

  • При визначенні бази обкладення ВЗ доходи, що є об’єктом обкладення ВЗ, не зменшують на суми утриманих із них ПДФО, ЄСВ, інших платежів, а також ПСП.

  • Податкові агенти (юридичні та самозайняті особи) утримують і сплачують ВЗ за рахунок доходу фізичної особи.

  • Ставку ВЗ установлено на рівні 1,5 % бази обкладення ВЗ. Рахунки для сплати відкрито 7 серпня.

Документ статті

Закон № 1621 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.14 р. № 1621-VII.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі