Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Кадровий супровід шляхетної справи — донорства крові

Бєлєвцова Людмила
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2014/№ 34
Друк
Довідки про медичне обстеження та здачу крові є підтвердженням прав працівника-донора на пільги та гарантії за це. Але пам’ятайте, що для належного їх надання у повному обсязі необхідні й інші кадрові документи, оформлені за місцем роботи, — заява працівника та наказ роботодавця. Вони, до речі, — «вершина айсберга» при донорстві, оскільки передують факту медичного обстеження та здачі крові. Як правильно їх скласти та в які строки — у статті.

Заява від працівника-донора

Строк подання. Працівник вирішив здати кров або її компоненти? Він зобов’язаний письмово повідомити роботодавця про це. Така вимога ст. 14 Закону № 239 дозволяє керівництву підприємства (установи, організації) скоординувати функціонування відділу за відсутності працівника-донора.

Важливо! Заяву про намір пройти обстеження та здати кров (її компоненти) працівник подає не пізніше ніж за три дні до дня медичного обстеження, що проводять перед здаванням крові та (або) її компонентів.

Зауважимо, що зазначена норма не містить конкретизації, про які саме дні йдеться — робочі або календарні. Вважаємо, що тут слід говорити саме про календарні дні.

 

Приклад. Працівник планує пройти обстеження та здати кров 05.09.14 р. (п’ятниця). Тоді останнім днем подання заяви є 01.09.14 р. (понеділок). Якщо працівник бажає зробити «благородну справу» після вихідних — 08.09.14 р. (понеділок), то граничним терміном подання заяви є 04.09.14 р. (четвер).

Закон № 239 не містить згадувань щодо перенесення днів надання такої заяви, якщо на термін попередження припадають вихідні, святкові або неробочі дні.

Законодавчі підстави для неподання заяви. Чи може працівник не надавати роботодавцю заяву про свій намір стати донором? Так, але при виникненні обставин, чітко окреслених ст. 14 та 19 Закону № 239.

Тобто працівник не подає зазначену заяву у разі:

• якщо він перебуває у відпустці, відрядженні;

• якщо його кров терміново необхідна для надання невідкладної медичної допомоги хворому;

• стихійного лиха, аварій та катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій на всій території України або в окремих її місцевостях. Формально сюди потрапляють і воєнні дії, що відбуваються на Сході нашої країни.

Додамо декілька слів стосовно випадків неподання заяви через перебування працівника у відпустці та відрядженні. Якщо день медичного обстеження (здавання крові) припадає на такі періоди, то тут питань не виникає — працівник не зобов’язаний подавати заяву.

До якого часу після виходу працівника на роботу з відпустки або відрядження можна застосовувати таке правило без втрат у частині додаткових днів компенсації за донорство? На нашу думку, до моменту, коли 3-денний період із обов’язкового попередження може бути дотриманий.

 

Приклад. Працівник приступив до роботи після щорічної відпустки 08.09.14 р. Якщо він бажає пройти медичне обстеження (здати кров) у період з 08.09.14 р. по 11.09.14 р., то відповідну заяву він не подає. Якщо ж дата здавання крові припадає на 12.09.14 р. й пізніше, то заяву він подає обов’язково.

 

Коли заяву подати не схотів — частину гарантій загубив. На жаль, не всі працівники виконують свій обов’язок із подання заяви. Навіть тоді, коли законодавчо встановлені підстави для неподання заяви не спостерігаються. Причини могуть бути найбанальніші — не знав, запрацювався тощо.

У свою чергу, роботодавець не має права заборонити працівнику проходити медичне обстеження та здавати кров у робочий день (винятки з цього правила див. у наступному розділі цієї статті). Тому деякі працівники вважають, що неподання заяви та невихід на роботу у донорський день їм «зійде з рук». Насправді тут постраждає сам працівник: у такому випадку Мінпраці наполягає на «урізанні» днів компенсації працівнику-донору (детальніше з цього приводу див. на с. 27 цього номера).

Зміст заяви. Працівник, який бажає здати кров, вказує у заяві:

• конкретну дату медичного обстеження й здавання крові;

• дату використання додаткового дня відпочинку, гарантованого Законом № 239. Працівник самостійно визначає дату такого дня або приєднує його до щорічної відпустки.

Приклад заяви. Прошу звільнити мене від виконання посадових обов’язків 12.09.14 р. у зв’язку із проходженням медичного обстеження та здаванням крові.

Прошу надати за цей день додатковий день відпочинку 22.09.14 р.

Зобов’язуюсь надати відповідну медичну довідку.

 

Працівник-донор планує здати кров? Задокументуйте все правильно!

Працівник здає кров у свій робочий день. Працівник написав заяву, в якій виклав своє бажання здати кров (або її компоненти). Що робити далі?

Видавати наказ про надання пільг за донорство крові.

Нагадаємо, що у найпоширенішому випадку працівника звільняють від роботи у день проходження медичного обстеження та здавання крові, а також йому надають додатковий день відпочинку.

Отже, у наказі радимо зазначити:

1. Звільнити Пономаренко Т. М., бухгалтера, від роботи у день медичного обстеження та здавання крові — 12.09.14 р.

2. Надати Пономаренко Т. М., бухгалтеру, додатковий день відпочинку за день здавання крові 22.09.14 р.

3. Бухгалтерії: оплатити ці дні за середньою заробітною платою.

Не забудьте ознайомити працівника з цими наказами під підпис — це дозволить уникнути непорозумінь.

Увага. Якщо працівник надасть тільки довідку щодо обстеження донора за формою № 436/о, то це означає, що працівник про­йшов медичне обстеження, а ось кров так і не здав. Отже, він не має права на додатковий день відпочинку. У такому разі рекомендуємо відкоригувати раніше виданий наказ про донорські пільги такого працівника — скасувати пункт про надання додаткового дня відпочинку такому працівнику.

Працівник здав кров у свій вихідний день. У такому разі роботодавець видає лише наказ про надання додаткового дня відпочинку за донорство.

Працівник не писав заяву. Якщо працівник не писав заяви про намір стати донором крові через поважні (ст. 14 та 19 Закону № 239) або інші причини, то видається лише наказ про надання додаткового дня відпочинку.

Мова йде про здавання крові у період щорічної відпустки? Видайте наказ про подовження відпустки на кількість додаткових днів відпочинку через донорство.

Майте на увазі: такий наказ ви зможете видати лише у тому разі, коли працівник своєчасно повідомив вас про здавання крові. Оскільки при перебуванні у щорічній відпустці працівник має право не писати відповідну заяву, то він може повідомити про своє донорство телефоном, факсом, за допомогою Інтернету.

Обов’язок роботодавця щодо сприяння донорству та звільнення від цього. Запам’ятайте одну з головних вимог.

Важливо! Роботодавець повинен безперешкодно відпустити працівника з місця роботи у день медичного обстеження та здавання крові.

Однак тут є винятки, перелічені у ст. 6 Закону № 239.

Так, керівництво підприємства (установи, організації) має право не відпустити працівника для здавання крові, коли відсутність донора на його робочому місці або місці служби у ці дні може призвести до:

• загрози життю чи здоров’ю людей;

• невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку;

• суттєвої матеріальної шкоди або інших тяжких наслідків.

У вас одна із таких ситуацій? Вважаємо, що у цьому разі необхідно видати наказ про те, що працівник не може залишити робоче місце для медичного обстеження та здавання крові. Бажано ознайомити працівника із наказом під підпис.

Зокрема, у наказі слід вказати: «Відмовити Кривко Н. П., фахівцю з охорони праці, у звільненні від роботи у день проходження медичного огляду та здавання крові. Причина: відсутність працівника у цей день становить загрозу для здоров’я працівників».

Якщо без працівника у робочий день «аж ніяк». Працівник «гостро» необхідний у день медичного обстеження та здавання крові? Оговоріть з ним його вихід на роботу у цей день після здавання крові. Й знов-таки оформіть такі узгодження у письмовій формі й доведіть до відома працівника під підпис: «У зв’язку із виробничою необхідністю просимо Вас вийти на роботу 12.09.14 р. після здавання крові. За роботу у цей день Ви можете обрати інший день відпочинку. Додатковий день відпочинку за донорство Ви можете використати в зазначені у заяві строки».

Працівник погодився на це — не забудьте внести зміни до раніше виданого наказу про надання пільг донорам, якщо він мав місце й таке узгодження впливає на нього.

Цікавий нюанс: у наказі про донорські пільги вкажіть не тільки день відпочинку працівника за здавання крові, але й день відпочинку за час роботи у донорський день.

 

Табелюємо відсутність працівника-донора

Нагадаємо, що увесь відпрацьований та невідпрацьований робочий час працівника показують у Табелі обліку використання робочого часу за формою, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 05.12.08 р. № 489.

День медичного обстеження та здавання крові, а також додатковий день відпочинку за донорство у Табелі позначайте буквами «ІН» або цифрами «22» — інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул і т. ін.).

 

Відповідальність роботодавця

Порушили права працівників-донорів? Будьте готові до дисциплінарної та адміністративної відповідальності (ст. 20 Закону № 239).

Дисциплінарна відповідальність полягає у винесенні власником або уповноваженим ним органом дисциплінарного стягнення (у вигляді догани або звільнення) працівнику, який порушив трудове законодавство (ст. 147 — 152 Кодексу законів про працю України).

Не виключено, що порушення прав донорів виявить посадова особа держінспекції з питань праці. У такому разі посадовій особі підприємства (установи, організації) або ФОП-роботодавцю загрожує адміністративний штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.). Така адміністративна відповідальність передбачена ч. 1 ст. 41 КпАП.

Радимо керівництву підприємства (установи, організації) пам’ятати про працівників — донорів крові, їх пільги та права. І справа тут не тільки у штрафах… Погодьтеся, ваш колега — донор здійснює добру справу й перепони чинити у ній не слід. Працівнику, який є донором, бажаємо міцного здоров’я й закликаємо його своєчасно повідомляти про дні донорства.

 

Висновки

  • Заяву про намір пройти обстеження і здати кров (її компоненти) працівник подає не пізніш як за 3 календарні дні до дня медобстеження, яке проводять перед здаванням крові/її компонентів.

  • Законодавство передбачає певні випадки, коли заява можна не подаватися (відпустка, відрядження, термінова необхідність, воєнні дії тощо).

  • Нехтування заявою (коли немає законних підстав для її неподання) призводить до часткової втрати працівником права на компенсації.

  • Роботодавець має безперешкодно відпустити працівника з місця роботи в день медичного обстеження і здавання крові (коло винятків із цього правила дуже вузьке).

  • Роботодавцеві потрібно видавати наказ про надання працівнику пільг за донорство крові.

  • День медичного обстеження і здавання крові, а також додатковий день відпочинку за донорство в Табелі позначають літерами «ІН» або цифрами «22».

Документ статті

Закон № 239 — Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі