Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Бюджетне відшкодування ПДВ: як отримати свої кревні з бюджету

ШПАКОВИЧ МИКОЛА
Бухгалтерський тиждень Липень, 2014/№ 30
Друк
Про формування від’ємного значення в декларації з ПДВ ми розповідали у «БТ», 2014, № 27, с. 15. Вам уже відомо, як правильно заповнити додаток Д2. Сьогодні ми продовжимо розмову про відшкодування та розкажемо про подальшу «тернисту» дорогу до завітних бюджетних коштів. А точніше, своїх обігових коштів, які тимчасово потрапили до бюджету. Щоб їх отримати, потрібно подолати чимало перешкод у вигляді різноманітних формальностей.

Додаток Д3

Якщо ви правильно заповнили Додаток Д2, то можете спати спокійно. Ви зробили надійний фундамент для того, щоб отримати відшкодування.

Платники ПДВ, які мають право заявити бюджетне відшкодування, заповнюють Додаток Д3. Труднощів із його заповненням не повин­но виникнути, адже майже всі показники для цього вам уже відомі. Потрібно просто розставити їх на свої місця (див. табл. 1).

 

Таблиця 1. Заповнюємо додаток Д3

Рядок табличної частини додатка Д3

Порядок заповнення

«Залишок ВЗ <…> (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)» (ряд.1)

Переносимо показник із ряд. 22 декларації

«Частина залишку від’ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг постачальникам <…>

(графа 4 додатка 2 до декларації звітного (податкового) періоду)» (ряд. 2)

Переносимо показник із гр. 4 додатка Д2.

Платники ПДВ, на яких поширюються обмежувальні норми п. 200.5 ПКУ (зареєстрований менше 12 місяців або обсяг оподатковуваних операцій менший за суму оплаченого ВЗ), до цього рядка переносять показник із ряд. 2.1

«в тому числі за основними фондами, фактично оплаченими та введеними в експлуатацію, які обліковуються як основні засоби» (ряд. 2.1)

Потрібно вручну вибрати оплачені суми ПДВ за товарами/послугами, які пройшли через субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

Якщо на платника ПДВ поширюються обмежувальні норми п. 200.5 ПКУ, то можна заявити до відшкодування суму ПДВ за ОЗ, які були введені в експлуатацію (кореспонденція Дт 10 — Кт 152)(1)

«Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (сума, указана в рядку 1, у межах суми, указаної в рядку 2) (значення цього рядка переноситься до рядка 23 декларації за поточний звітний (податковий) період)» (ряд. 3)

Переносимо показник із ряд. 2

(1) Зверніть увагу! Згідно з абзацом четвертим п. 198.3 ПКУ право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи почали використовуватися ОЗ в оподатковуваних операціях (в момент оплати чи отримання ОЗ). А от заявити БВ за таким ОЗ можна лише в тому випадку, коли виконані дві умови:

ви розрахувались із постачальником;

ввели ОЗ в експлуатацію.

 

Не забудьте! Разом із Розрахун­ком бюджетного відшкодування (додаток Д3) потрібно подати оригінали МД (примірники декларанта), складені на паперових носіях (п. 200.8 ПКУ). Цю вимогу контролери трактують таким чином (категорія 101.23 ЗІР Міндоходів): якщо в сумах ПДВ, задекларованих до БВ, частково або повністю містяться суми податку, сплачені платником при здійсненні експортних/імпортних операцій, то такий платник податку при поданні податкової звітності з ПДВ повинен додати оригінали МД. Тобто у п. 200.8 ПКУ йдеться про експортні та імпортні МД.

Якщо ви декларували експортні операції (ряд. 2.1 декларації), то разом із декларацією ви вже подали паперові експортні МД. Цього вимагає п. 18 розд. III Порядку № 678. Повторно подати оригінал експортної МД у звітному періоді, в якому заповнений ряд. 23 декларації, платник не зможе, бо зайвого оригінала у нього немає. Максимум — він може надати «резервну» копію такої МД з поясненнями про те, що оригінал був поданий у попередніх звітних періодах.

А от імпортні паперові МД, які підтверджують сплату ПДВ митним органам, потрібно буде надати контролерам.

Якщо ви подаєте податкову звітність в електронній формі, то ці документи потрібно подати окремо в порядку, передбаченому для паперової звітності (п. 18 розд. III Порядку № 678, лист ДПСУ від 11.12.12 р. № 11241/0/71-12/10-1117/4680).

Паперові копії електронних МД подавати не потрібно. Такі МД податківці отримають автоматично.

 

Додаток Д4

Якщо ви хочете отримати відшкодування грошовими коштами (заповнили ряд. 23.1 декларації), то потрібно заповнити Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток Д4). У цій заяві, крім своїх звичних даних, потрібно вказати (прописом) суму БВ (показник ряд. 23.1) та реквізити поточного рахунку, на який мають надійти кошти.

Нагадаємо. Платник ПДВ самостійно обирає, як розподілити суму БВ між рядками 23.1 та 23.2:

• усю суму на поточний рахунок (ряд. 23.1);

• усю суму в рахунок майбутніх платежів (ряд. 23.2);

• частину на поточний рахунок, а частину — в рахунок майбутніх платежів (заповнюєте ряд. 23.1 і 23.2).

Увага! В додатку Д4 вказуємо лише суму, яка записана в ряд. 23.1 декларації. Якщо цей рядок не заповнений, то додаток Д4 не подаєте.

 

Зміна напрямку відшкодування

До 2014 року до розподілу БВ між ряд. 23.1 та 23.2 потрібно було ставитись дуже виважено. Податківці наполягали, що, заявивши БВ у рахунок майбутніх платежів, платник вже не міг отримати БВ грошима!

Основний аргумент — ПКУ не передбачав можливість змінювати напрям відшкодування.

З 01.01.14 р. все змінилось. У п. 200.6 ПКУ, в якому йдеться про механізм зарахування ВЗ у рахунок майбутніх платежів, замінили останнє речення. Нова редакція цієї норми передбачає, що платник зберігає право на отримання БВ коштами у майбутніх звітних (податкових) періодах.

Про те, як «працює» механізм зміни напрямку відшкодування, податківці розказали в категорії 101.18.01 ЗІР Міндоходів.

1. Змінити напрямок відшкодування можна лише тих сум БВ, які були задекларовані після 01.01.14 р.

2. Щоб змінити напрямок відшкодування, платник ПДВ має подати УР до декларації, в якій виник­ло право на БВ (був заповнений ряд. 23.2 декларації).

3. Якщо податківці вже перевірили суму БВ, задекларовану в раху­нок майбутніх платежів, то змінити напрямок відшкодування можна лише за підтвердженою сумою.

Приклад 1. У декларації за травень 2014 року платник ПДВ зазначив суму 1000 грн. в ряд. 23.2 декларації з ПДВ.

Щоб змінити напрямок БВ, платник має подати УР до декларації за травень. У такому УР у всіх рядках (крім 23.1 та 23.2) у гр. 4 та гр. 5 він повторить дані з декларації за травень. Рядки 23.1 та 23.2 потрібно заповнити так, як показано на рис. 1 (див. на с. 37).

 

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

<...>

23.1

Д3 Д4

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку

1000

1000

23.2

Д3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість в наступних звітних (податкових) періодах

1000

-1000

<...>

Рис. 1. Зміна напрямку відшкодування за допомогою УР

 

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

<...>

23.1

Д3 Д4

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку

800

800

23.2

Д3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість в наступних звітних (податкових) періодах

1000

200

-800

<...>

Рис. 2. Зміна напрямку відшкодування підтвердженої суми БВ

 

Приклад 2. У декларації за січень 2014 року платник ПДВ вказав суму 1000 грн. у ряд. 23.2 декларації з ПДВ. За результатами документальної перевірки контролери підтвердили суму 800 грн., а 200 грн. зменшили як неоплачену постачальникам.

У такій ситуації платник може змінити напрямок відшкодування підтвердженої суми (800 грн.). Непідтверджена сума (200 грн.) на підставі податкового повідомлення-рішення потрапить до ряд. 21.3 декларації в тому звітному періоді, в якому така сума узгоджена.

Фрагмент заповненого УР показано на рис. 2 (див. на с. 37).

Повторно перевіряти суму БВ, яку податківці вже підтвердили перевіркою, не має потреби. Однак ні для кого не секрет, що суми ВЗ, заявлені до відшкодування на поточний рахунок, контролери перевіряють більш скрупульозно, ніж суми, заявлені в рахунок майбутніх платежів. Тому не виключено, що податківці будуть повторно перевіряти суму відшкодування. Формальні підстави для цього є.

Якщо платник подає УР до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, контро­люючий орган має право на проведення позапланової перевірки (п. 50.3 ПКУ).

 

Перевірка

Порядок відпрацювання податківцями декларацій з ПДВ, у яких заявлене БВ, описано у Регламенті № 522 (див. «БТ», 2013, № 7, с. 5). Відповідно до цього Регламенту та норм ст. 200 ПКУ декларація з ПДВ, у якій заявлена сума БВ, повинна пройти через горнило перевірки податківцями (див. рис. 3 на с. 38).

«Обрані» платники, які відповідають критеріям, вказаним у п. 200.19 ПКУ, можуть отримати автоматичне відшкодування (за скороченою процедурою). Для решти платників, якщо пощастить, то достатньо буде камеральної перевірки. Однак у більшості випадків чекайте на повноцінну позапланову документальну перевірку.

Зверніть увагу! У п. 4.1 Регламенту № 522 передбачено, що перевірка правомірності нарахування сум БВ охоплює декларації з ПДВ, починаючи з періодів, у яких виникло ВЗ (ряд. 19), до звітного періоду, в якому задеклароване БВ (ряд. 23.1 або 23.2). Такий період визначається за даними додатка Д2. Отже, перевіряти будуть не одну декларацію, в якій заявлено БВ, а всю передісторію його формування.

 

Отримуємо кошти

Ні для кого не секрет, що у держбюджеті завжди не вистачає коштів.

Навіть якщо ви успішно пройшли усі перевірки і вам підтвердили суму БВ, то ці кошти ви можете чекати досить довго. Щоб пришвидшити цей момент, є два варіанти:

• звернутись до суду з позовом про примусове повернення коштів з бюджету. Відповідачами у такому позові будуть установа держказначейства та орган Міндоходів, який проводив перевірку чи його правонаступник — відповідний орган фіскальної служби;

• отримати відшкодування у вигляді облігацій. Про цей варіант ми нещодавно розповідали на сторінках нашої газети (див. «БТ», 2014, №, 22, с. 5 та № 23, с. 14).

 

Висновки

  • Додаток Д3 заповнюють на підставі даних, які вказані у додатку Д2. Дані про ВЗ, яке сформоване при придбанні основних засобів, доведеться вибрати вручну.

  • У додатку Д4 вкажіть суму БВ, яку хочете отримати на поточний рахунок (ряд. 23.1 декларації).

  • Платник може на свій розсуд розподілити суму БВ між рядками 23.1 та 23.2 декларації.

  • Змінити напрямок відшкодування можна щодо тих сум ВЗ, право на отримання яких виникло після 01.01.14 р.

  • Суму БВ обов’язково мають підтвердити податківці в ході камеральної або документальної перевірки. Вони перевіряють усю історію формування ВЗ.

  • Якщо не хочете чекати, поки в бюджеті з’являться кошти на повернення БВ, можете отримати його у вигляді облігацій.

 

img 1

Рис. 3. Порядок перевірки БВ податківцями

 

Документи та скорочення статті

Перелік № 1238 — Перелік достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку, затверджений постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1238.

Порядок № 781 — Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затверджений наказом Міндоходів України від 10.12.13 р. № 781.

Порядок № 678 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Міндоходів України від 13.11.13 р. № 678.

Регламент № 522 — Регламент опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими нараховано від’ємне значення та/або задекларовано бюджетне відшкодування податку на додану вартість, затверджений наказом ДПСУ від 19.06.12 р. № 522.

БВ  бюджетне відшкодування.

ВЗ  від’ємне значення ПДВ.

УР — уточнюючий розрахунок.

ЄР — Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Теги ПДВ
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць