Теми статей
Обрати теми

«Здаємо» кінцевих вигодоодержувачів... та дещо про вільний доступ до Реєстру нерухомості

Верховна Рада України, Жиленко Катерина, Шпакович Микола
Закон України від 14.10.14 р. № 1701-VII «Про внесення змін …»

Уряд зміцнює антикорупційні «стіни» навколо українського суспільства. Закон, що коментується, додав дві «цеглинки».

Цеглинка 1 — покажіть кінцевих вигодоодержувачів. Зовсім скоро підприємства повинні будуть розкрити карти — надати держреєстратору інформацію про кінцевого вигодоодержувача (кінцевих вигодоодержувачів, далі — КВ). Це стосується всіх приватних компаній. Державні і комунальні підприємства від цієї повинності звільнили (ст. 641 ГКУ). Така інформація буде заноситися до реєстраційної картки та міститися в Єдиному держреєстрі. Аналогічно буде розкриватися й інформація про структуру власності засновників — юридичних осіб, що дає змогу встановити фізичних осіб — власників істотної участі.

Запам’ятайте! КВ — це лише фізична особа. Юридична особа за визначенням не може бути КВ. Якщо засновник — юридична особа, то слід надавати інформацію про КВ такого засновника. За задумом авторів Закону, йти по ланцюжку потрібно до переможного кінця, доки не знайдеться КВ (фізична особа).

Хто ж такий КВ? Визначення наведено в п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону № 249*. Воно доволі заплутане. Тому ми спробували «розплутати» його і навести у вигляді схеми.

* Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.02 р. № 249-IV.

 

img 1

 

Інформацію про КВ потрібно надати при первинній реєстрації юридичної особи або зміні КВ. Підприємства, що вже діють (зареєстровані до набуття чинності Законом), повинні надати держреєстратору відомості про КВ, у тому числі про КВ їх засновника — юридичної особи, протягом 6 місяців від дня набуття чинності Законом.

Увага, штрафи! Якщо не надати держреєстраторові відомості про КВ, то на керівника юридичної особи чи особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), накладуть штраф від 5100 до 8500 грн.

Цеглинка 2 — вільний доступ до Держреєстру прав на нерухомість. Інформація з Держреєстру стане відкритою і доступною (сподіваємося, і безкоштовною). Отримати її зможуть фізичні та юридичні особи в електронному вигляді через веб-сайт Держреєстраційної служби або по-старому — у паперовій формі, подавши заяву до органу реєстрації прав та нотаріусові.

Закон набере чинності з 25.11.14 р.

 

 

Верховна Рада України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів

Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII

 

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення <…>:

1) статтю 16611 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» інформації про вигодоодержувача (вигодо­одержувачів) юридичної особи — тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

<…>

2. Господарський кодекс України <…> доповнити статтею 641 такого змісту:

«Стаття 641. Кінцевий вигодоодержувач підприємства

1. Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Термін «кінцевий вигодоодержувач» розуміється у значенні, що вживається в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

3. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» <…>:

1) частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:

«Терміни «істотна участь» та «кінцевий вигодоодержувач» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;

2) абзац восьмий частини другої статті 17 замінити трьома абзацами такого змісту*:

«перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), якщо засновник — фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо заснов­ник — юридична особа;

інформація про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодо­одержувача її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про структуру власності засновників — юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб — власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)».

* Ідеться про відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі. — Прим. ред.

<…>

3) частину другу статті 19 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«При зміні кінцевих вигодоодержувачів та/або власників істотної участі юридичної особи, у тому числі кінцевих вигодоодержувачів та/або власників істотної участі її засновника, якщо засновник — юридична особа, подаються документи, передбачені частиною першою цієї статті».

<…>

4) абзац шостий частини першої статті 24 замінити трьома абзацами такого змісту:

«До реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається:

інформація про структуру власності засновників — юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб — власників істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про зазначених фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

інформація про кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій».

<…>

5) абзац шостий частини першої статті 27 після слів «відомостей про засновників (учасників)» доповнити словами «та кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів)».

<…>

5. У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» <…>:

1) у частині першій статті 1:

пункти 20 та 21 виключити;

пункт 22 викласти в такій редакції:

«22) кінцевий вигодоодержувач юридичної особи — фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому фізичною особою — кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права»;

<…>.

 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодо­одержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник — юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

<…>.

 

Президент України П. ПОРОШЕНКО

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі