Листок непрацездатності: усе, що потрібно знати роботодавцю

Скрипкіна Катерина, експерт з питань оплати праці
Листок непрацездатності, виданий у встановленому порядку, — підстава для призначення та відображення в обліку лікарняних і допомоги по вагітності та пологах. Якщо цей важливий документ видано з порушеннями або неправильно заповнено, комісія (уповноважений) із соціального страхування не має права призначати, а бухгалтер — нараховувати зазначені виплати. Щоб не вскочити в халепу, членам комісії та бухгалтерові необхідно знати певні правила. Звичайно, ми прийдемо на допомогу та про все розповімо. Отже, поїхали!

Для оплати періоду тимчасової непрацездатності працівник за основним місцем роботи надає оригінал листка непрацездатності (далі — ЛН), а за місцем роботи за сумісництвом — копію ЛН, засвідчену підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи, з довідкою про середню заробітну плату з основного місця роботи. Зауважте, що надати ЛН може і працівник, який є громадянином України, і працівник-іноземець.

На підставі зазначених документів комісія (уповноважений) із соціального страхування приймає рішення про призначення оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та виплату «соцстрахівських» допомог. Потім оформлений протокол (рішення уповноваженого) разом із документами, що стали підставою для призначення допомог, передається до бухгалтерії підприємства для розрахунку, нарахування й видачі допомог. На що мають звертати увагу і члени комісії, і бухгалтер, про це читайте далі.

 

Хто і як видає

Порядок та умови видачі регламентує Інструкція № 455. Порушення встановлених правил видачі — привід відмовити працівнику в оплаті лікарняного. Ігнорування таких порушень загрожує тим, що при перевірці фахівці робочих органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФТВП) не приймуть до оплати «неправильні» ЛН. Це означає, що вам доведеться повернути ФТВП кошти, та ще й заплатити штраф у розмірі 50 % суми, яка повертається.

Тому перевіряємо печатку на ЛН та враховуємо, що видавати ЛН можуть тільки:

• лікуючі лікарі державних та комунальних закладів охорони здоров’я;

• лікуючі лікарі стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Мінсоцполітики України;

• лікуючі лікарі туберкульозних санаторно-курортних закладів;

• фельдшери в місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих судах;

• лікуючі лікарі закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарі-підприємці. За­уважимо, що на практиці лише небагато приватних клінік видають ЛН.

Важливо! ЛН видають за місцем проживання або роботи. У разі якщо тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання й роботи працівника (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо) або працівник проходив стаціонарне лікування поза постійним місцем проживання, то ЛН обов’язково засвідчується підписом головлікаря (підпис проставляється у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю») і круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу (далі — ЛПЗ).

За загальним правилом, ЛН видається та закривається тим самим ЛПЗ. Виняток — випадки, коли виникає потреба долікувати хворого в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів (п. 1.8 Інструкції № 455). Якщо працівника продовжили лікувати в іншому ЛПЗ, видають нові ЛН як продовження попереднього (про особливості продовження ЛН читайте далі).

Якщо працівник захворів під час перебування за кордоном, то ЛН дадуть лише в обмін на документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видані за кордоном. Причому тільки у випадках, коли тимчасова непрацездатність настала внаслідок: гострого захворювання і травми; загострення хронічних захворювань; вагітності та пологів; оперативних втручань при невідкладних станах; лікування відповідно до рішення комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон. Для проведення обміну працівник має надати до ЛПЗ за місцем проживання чи роботи перекладені державною мовою і нотаріально засвідчені документи, що підтверджують тимчасову втрату працездатності під час перебування за межами України.

 

Лицьовий бік ЛН: перевіряємо

Порядок заповнення ЛН установлено Інструкцією № 532. Лицьовий бік ЛН заповнює лікуючий лікар непрацездатного працівника або молодший медичний працівник з медосвітою. Роботодавцю, приймаючи від працівника ЛН, на наш погляд, важливо звернути увагу на заповнення окремих реквізитів лицьового боку ЛН. Тому інформацію про них наведемо в таблиці.

 

Реквізити

Пояснення

«Первинний» або «Продовження»

Потрібне підкреслюють. Якщо підкреслено «продовження», обов’язково має бути зазначено номер та серію попереднього ЛН, який продовжують*

* Оплату лікарняного з позначкою «продовження» здійснюють із 1-го дня за рахунок коштів ФТВП.

Назва та місцезнаходження закладу охорони здоров’я

Указують повністю та підтверджують штампом і печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»

Дата видачі ЛН

Цифрою вказують число, після чого літерами — назву місяця і далі цифрою — рік

П. І. Б. непрацездатного

Наводять повністю

Кількість повних років

Проставляють цифрами

Стать працівника

Підкреслюють потрібне

Місце роботи

Наводять повністю найменування та місцезнаходження підприємства. Важливо! Найменування місця роботи медпрацівник заповнює зі слів хворого працівника (п. 2.2 Інструкції № 532), тому необхідно поінформувати всіх працівників про правильне написання повного найменування підприємства

«Діагноз первинний», «Діагноз заключний», «Шифр МКХ-10»

Лікар зазначає виключно з письмової згоди хворого

«Причина непрацездатності:»

Обов’язково підкреслюють відповідну причину звільнення від роботи. Зверніть увагу, що пункти 2, 4 цього реквізиту виправленню не підлягають (п. 3.3 Інструкції № 532)

«Перевести тимчасово на іншу роботу»

Лікар зазначає дати тимчасового переведення хворого на іншу роботу. Цей реквізит обов’язково має бути засвідчено підписом голови ЛКК та круглою печаткою закладу охорони здоров’я

«Звільнення від роботи»

У першому стовпчику «З якого числа» дату видачі ЛН (число, місяць, рік) проставляють арабськими цифрами. У другому стовпчику «До якого числа включно» дату продовження ЛН (число і місяць) записують літерами. У четвертому стовпчику «Підпис та печатка лікаря» продовження або закриття ЛН лікар підтверджує своїм підписом та печаткою. Записи в ЛН, строк якого перевищує 10 календарних днів, або в разі лікування хворого у стаціонарному відділенні засвідчують підписами та печаткою лікуючого лікаря та завідувача відділення (п. 3.12 Інструкції № 532; п. 2.2 Інструкції № 455)

«Стати до роботи»

Зазначають словами число та місяць, коли потрібно стати до роботи, посаду, прізвище лікаря. Усе це засвідчується підписом лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»

«Продовжує хворіти»

Якщо непрацездатний продовжує хворіти, то підкреслюється «Продовжує хворіти» і вказується номер нового ЛН. У новому ЛН обов’язково підкреслюють «продовження»
і також обов’язково наводять номер і серію попереднього ЛН. У разі смерті непрацездатного у графі «Стати до роботи» зазначають «помер» і дату смерті

 

Важливо! На бланку ЛН лікар може зробити не більше двох виправлень. Такі виправлення мають бути підтверджені записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою установи охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». Якщо в ЛН допущено більше двох виправлень, то це причина для відмови прийняти його до оплати. Інакше щодо оплати перших п’яти днів хвороби працівника ви може втратити право на витрати, а суму допомоги доведеться повернути ФТВП, сплативши штраф у розмірі 50 % від поверненої суми.

 

Працівнику встановлено інвалідність

Особливості заповнення та оплати ЛН у цьому випадку будуть такі.

Хворого направляють для огляду до МСЕК ВКК ЛПЗ за місцем проживання або лікування:

• за наявності стійкого чи безповоротного характеру захворювання;

• у разі коли хворого було звільнено від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти місяців або у зв’язку з тим самим захворюванням чи його ускладненням за останні дванадцять місяців, а при захворюванні на туберкульоз — протягом десяти місяців від дня настання непрацездатності (п. 4.1 Інструкції № 455).

МСЕК проводить огляд хворого протягом п’яти днів з дня надходження документів (п. 7 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ від 03.12.09 р. № 1317). Якщо хворий визнається інвалідом, ЛН закривають днем надходження документів хворого на МСЕК. При цьому дата встановлення інвалідності має збігатися з датою надходження (реєстрації) документів до МСЕК (п. 3.11 Інструкції № 532) та обов’язково повинна вказуватися в ЛН (п. 4.3 Інструкції № 455).

Період, протягом якого документи хворого розглядалися у МСЕК (включаючи день, яким закрито ЛН і встановлено інвалідність), оплаті не підлягає. Це підтверджують фахівці ФТВП (див. лист ФТВП від 31.03.10 р. № 04-06/Ш-155з-230).

 

Два лікарняних поспіль

У разі тривалої хвороби працівника надають два та більше лікарняних поспіль. Для оплати періоду тимчасової непрацездатності важливо знати, чи є другий (наступні) ЛН продовженням першого (тобто чи стосуються вони одного страхового випадку). Тому давайте з’ясуємо, як мають бути оформлені ЛН.

Якщо другий лікарняний є продовженням першого, то:

• наприкінці першого ЛН зазначено «продовжує хворіти» і номер нового ЛН. Незважаючи на те що наявність номера нового ЛН — вимога п. 3.13 Інструкції № 532, фахівці ФТВП «суворо не судять» за його відсутність (див. також інформацію на с. 20);

• у заголовній частині наступного лікарняного листка підкреслено фразу «продовження листка» і зазначено номер попереднього ЛН (пп. 2.1 і 3.13 Інструкції № 532).

Одним страховим випадком буде й ситуація, коли працівник після закриття першого ЛН (зазначено «стати до роботи») знову звернувся до ЛПЗ до виходу на роботу (відпрацював неповний робочий день) із симптомами того самого захворювання, у зв’язку з яким було відкрито перший ЛН. Другий ЛН має бути оформлено з дотриманням зазначених вище вимог.

Лікарняні листки, що лежать перед вами, саме так і оформлені? Якщо так, то вони стосуються одного страхового випадку. А це означає, що оплата другого листка здійснюється виходячи із середньої заробітної плати, розрахованої для першого листка непрацездатності. Якщо ЛН свідчить про хворобу працівника, не пов’язану з нещасним випадком на виробництві, то за рахунок коштів підприємства оплачують лише перші 5 календарних днів хвороби за першим ЛН, а решту днів хвороби — за рахунок коштів ФТВП.

Увага! У разі якщо після першого лікарняного видано новий лікарняний листок і навіть якщо між ними немає жодного відпрацьованого дня, другий ЛН з відміткою «первинний» пов’язаний з новим страховим випадком. Тому розраховувати середню заробітну плату слід окремо для кожного страхового випадку. Перші п’ять днів непрацездатності за другим листком оплачують за рахунок коштів підприємства.

 

Заповнюємо зворотний бік ЛН

Якщо лицьовий бік ЛН вам доведеться тільки перевірити, то зворотний бік — заповнювати. Зауважте, що заповнюють його за основним місцем роботи працівника. Цей бік умовно поділено на чотири розділи, кожен з яких заповнює відповідна служба підприємства.

 

Хто заповнює

Розділ/реквізит

Пояснення

1

2

3

Табельник чи уповноважена особа

«назва підприємства, установи організації»

Указуємо назву закладу охорони здоров’я

«Структурний підрозділ», «Посада»

Заповнюємо згідно з наказом про прийняття на роботу і штатним розписом

«Таб. № __»

Наводимо табельний номер працівника (якщо присвоєний)

«Робота постійна, тимчасова, сезонна (потрібне підкреслити)»

Підкреслюєте необхідний вид робіт*

* Ця інформація важлива для бухгалтера. Річ у тім, що застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року (абз. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 2240).

«Не працював з «___»_____20__р. до «__»_____20__р.»

Зазначаєте період хвороби. Увага: незважаючи на те, що в реквізиті стоїть прийменник «до», необхідно вказати, по яке число місяця хворів працівник. Інформація має відповідати даним, наведеним на лицьовому боці ЛН

«Неробочі дні за період непрацездатності»

Указуєте всі неробочі дні згідно з графіком роботи підприємства (працівника), що припадають на період хвороби

«До роботи став з «__»_____20__р.»

Проставте дату виходу на роботу відповідно до табеля обліку робочого часу

«Підпис і прізвище табельника або уповноваженої особи», «Дата»

Табельник (уповноважена особа) указує своє прізвище, ставить підпис і дату

Відділ кадрів (уповноважена особа)

«Застрахована особа віднесена: до осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС або доглядають дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеран війни (потрібне підкреслити)»

Підкреслюєте відповідний пільговий статус працівника, що дає право на допомогу в розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від страхового стажу. Працівник, окрім ЛН, має надати копії документів, що підтверджують таке право. Зауважте, що в бланку ЛН зазначено не весь пільговий контингент застрахованих осіб. Перелік працівників-пільговиків наведено в абз. 5 ст. 37 Закону № 2240 і п. 5 Порядку № 439*. Недостатню підставу можна дописати самостійно

* Перелічимо їх:

1) особи, віднесені до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно зі ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XIІ, — надають копію відповідного посвідчення і вкладиша до нього (за наявності);

2) один із батьків чи особа, яка їх замінює і доглядає хвору дитину віком до 14 років, постраждалу внаслідок Чорнобильської катастрофи, — надають копію посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII, — надають копію відповідного посвідчення (посвідчення учасника бойових дій, посвідчення учасника війни, посвідчення інваліда війни або посвідчення учасника сім’ї загиблого);

4) особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III, — надають копію посвідчення жертви нацистських переслідувань;

5) донори, котрі мають право на пільгу на підставі ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР, — подають довідку за формою № 435/о, затверджену наказом МОЗ України від 07.07.03 р. № 301. Зауважимо, що на цій підставі пільга надається протягом року після здавання крові та (або) її компонентів у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам.

«Страховий стаж на день настання непрацездатності: до 5 років, від 5 до 8, від 8 і більше років (потрібне підкреслити)»

Зазначаєте страховий стаж працівника, який розраховуєте на день початку тимчасової непрацездатності*. Будьте вкрай уважні, оскільки від цього показника залежить розмір лікарняних**

* Докладніше про порядок визначення страхового стажу читайте у «БТ», 2014, № 2, с. 18.

** Виплата лікарняних працівникам (окрім пільговиків) провадиться в розмірах:

60 % середньої заробітної плати — для осіб зі страховим стажем до 5 років;

80 % середньої заробітної плати — для осіб зі страховим стажем від 5 до 8 років;

100 % середньої заробітної плати — для осіб зі страховим стажем понад 8 років.

«(посада, підпис і прізвище працівника відділу кадрів або уповноваженої особи)»

Працівник, який заповнив розділ, наводить свої дані

Комісія (уповноважений) із соціального страхування

«ПРИЗНАЧЕНА ДОПОМОГА»

Розділ заповнюють на підставі даних протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого), де прийнято рішення щодо призначення (відмови в наданні) допомоги по тимчасовій непрацездатності

«З тимчасової непрацездатності в розмірі__ % за __робочих (календарних) днів»

Зазначаєте розмір виплати у відсотках залежно від страхового стажу (дані про нього вже наведені в попередньому розділі) та кількість робочих (календарних) днів або годин (якщо облік робочого часу ведеться в годинах або необхідно розрахувати середньогодинну зарплату згідно з п. 15 Порядку № 1266)

«З вагітності та пологів в розмірі__ % за __робочих (календарних) днів»

Вписуєте лише кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Допомога виплачується в розмірі 100 % середньої зарплати

«Допомога не надається з причини:__»

Заповнюєте тільки в разі відмови в наданні допомоги. Вказуєте причину відмови*

* Про підстави для відмови в оплаті лікарняного читайте в наступних номерах нашої газети.

«Акт про нещасний випадок на виробництві, акт розслідування нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання від ______ 20 __ р. № ___»

Заповнюєте, якщо ЛН надано внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання. Необхідно вказати реквізити актів Н-1, Н-5

«(посада, підпис і прізвище уповноваженої особи»

Член комісії (уповноважений) із соцстрахування, який заповнив розділ

Бухгалтерія (розрахункова частина) підприємства

«ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ»

У цьому підрозділі наводяться всі дані для розрахунку середньоденної (середньогодинної) зарплати і безпосередньо про її суму.

Важливо! Якщо ви здійснюєте розрахунок середньої зарплати для призначення допомог автоматизовано, то цей розділ ЛН можна не заповнювати. Водночас до ЛН слід обов’язково додати розрахунок середньої зарплати, оформлений аналогічно розділу «Довідка про заробітну плату» ЛН та засвідчений підписами керівника і головного бухгалтера і печаткою (п. 22 Порядку № 1266, лист ФТВП від 23.07.10 р. № 04-06/К-272з-378)

«Місячний оклад____»

Заповнюється для працівників, яким установлено посадовий оклад

«Денна тарифна ставка__»

Заповнюється для працівників, яким установлено денну тарифну ставку

«Місяці»

Указуєте місяці розрахункового періоду, що визначається згідно з пп. 3 — 6 Порядку № 1266

«Кількість робочих днів (годин)»

Зазначаєте для місяців розрахункового періоду кількість фактично відпрацьованих робочих днів (годин) або календарних днів

«Сума фактичної заробітної плати, з якої нараховуються страхові внески»

Наводите суми зарплати, які беруть участь у розрахунку лікарняних (допомоги по вагітності та пологах)

«Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата»

Проставляєте суму середньоденної (середньогодинної зарплати, яку визначаєте шляхом ділення загальної суми зарплати за розрахунковий період на кількість робочих днів (годин) або календарних днів у розрахунковому періоді*

* Докладніше про розрахунок лікарняних читайте в Темі тижня «Лікарняні: нарахування та облік» // «БТ», 2011, № 46, с. 31.

Бухгалтерія (розрахункова частина) підприємства

«При переведенні під час хвороби на іншу роботу з «__»_____20__р. заробітна плата за__ днів становить ___грн.»

Заповнюється тільки в разі тимчасового переведення працівника на легшу нижчеоплачувану роботу відповідно до медичного висновку.

Зазначте дату, з якої працівника переведено на легшу роботу, і фактичні дні роботи*

* У разі тимчасового переведення відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу цьому працівникові надають допомогу по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більше як за два місяці (ч. 8 ст. 35 Закону № 2240).

«НАЛЕЖИТЬ ДО ВИПЛАТИ»

У цьому підрозділі вказуються всі дані для визначення розміру лікарняних (допомоги по вагітності та пологах) і безпосередньо сума цих виплат

«З якого часу і до якого»

Наводите період тимчасової непрацездатності згідно з даними розділу I, який заповнив табельник

«За скільки днів (годин)»

Проставляєте кількість днів (годин), що підлягають оплаті відповідно до розділу III, який заповнено комісією (уповноваженим) із соціального страхування

«Розмір допомоги в % до заробітної плати»

Зазначаєте розмір допомоги у відсотках до середньої зарплати згідно з розділом III, який заповнено комісією (уповноваженим) із соціального страхування

«Денна (годинна) допомога в грн. і коп.»

Указуєте розмір середньоденної (середньогодинної) зарплати, розрахованої в підрозділі «Довідка про заробітну плату»

«Усього нараховано»

Наводите суму лікарняних* (допомоги по вагітності та пологах**)

* Лікарняні визначаєте за формулою:

Л = ЗПсер х С : 100 х К,

де ЗПсер — розмір середньоденної (середньогодинної) заробітної плати;

С — відсоток оплати листка непрацездатності, що встановлюється залежно від страхового стажу;

К — кількість пропущених у зв’язку з хворобою робочих днів (годин) за графіком роботи, що підлягають оплаті.

** Допомогу по вагітності та пологах розраховуємо за формулою:

П = ЗПсер х Ккд(в),

де ЗПсер — сума середньоденної заробітної плати;

Ккд(в) — кількість календарних днів, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (указується в листку непрацездатності).

«Усього з урахуванням заробітної плати при переведенні на іншу роботу»

Заповнюєте тільки в разі переведення на іншу роботу. Зазначаєте суму лікарняних з урахуванням зарплати при переведенні на іншу роботу*

* Допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суму повного заробітку до часу переведення (ч. 8 ст. 35 Закону № 2240).

«(усього нараховано — сума словами)»

Указуєте суму допомоги у гривнях словами, копійки — цифрами

«Включено до платіжної відомості за _____місяць 20__р.»

Впишіть місяць, в якому були нараховані лікарняні (декретні)

«Печатка»

Поставте відбиток печатки підприємства

«Прізвище і підпис керівника»

Наводите прізвище керівника підприємства, безпосередньо керівник ставить свій підпис

«Підпис головного (старшого) бухгалтера»

Головний бухгалтер ставить підпис

 

Зауважте, що кількість виправлень на зворотному боці бланка ЛН не обмежується і порядок їх проведення в Інструкції № 532 не прописується. Тому якщо ви припустилися помилки при заповненні ЛН, дійте в загальному порядку: неправильний текст або цифри закреслюєте і над закресленим надписуєте правильний текст або цифри. Далі виконуєте напис «виправлено», що підтверджується підписами осіб, які підписали розділ зворотного боку ЛН, де допущено помилку, із зазначенням дати виправлення.

Далі для наочності наведемо приклад заповнення зворотного боку ЛН.

 

img 1

 

Запитання з бухгалтерської практики

№ з/п

Запитання

Відповідь

1

Працівник надав ЛН через декілька місяців після хвороби. Чи можна його оплачувати?

Так, можна, якщо ЛН видано і заповнено в установленому порядку. Чинним законодавством не передбачено обмеження строку подання документів для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (див. лист ФТВП від 21.04.10 р. № 04-29-794, Мінпраці від 02.08.10 р. № 242/18/153-10)

2

Чи може на лицьовому боці ЛН бути зазначено скорочене найменування підприємства? Чи повинна прописуватися адреса підприємства поряд з його назвою? Чи має це значення?

Так, має. У ЛН зазначається повне найменування підприємства (відповідно до свідоцтва про держреєстрацію або виписки/витягу з ЄДР). Зазначення скороченого найменування не допускається. Наявність адреси підприємства є обов’язковою. Неправильне заповнення цих реквізитів може спричинити проблеми при перевірках робочими органами ФТВП

3

Підприємство знаходиться в одному місті (наприклад, м. Київ), а працівник підприємства згідно з відміткою в паспорті прописаний в іншому місті (наприклад, м. Черкаси). Перебуваючи у відпустці в іншому місті, він захворів. ЛН видали за місцем прописки. Чи повинен на ЛН стояти підпис головлікаря ЛПЗ?

Ні, не повинен. Працівник отримав ЛН саме за місцем реєстрації згідно з відміткою в паспорті, тому дозвільний підпис головлікаря, засвідчений круглою печаткою ЛПЗ, на ньому стояти не повинен.
Водночас рекомендуємо комісії із соцстрахування у протоколі засідання вказати, що хвороба працівника настала за місцем його реєстрації згідно з відміткою в паспорті в період перебування у щорічній відпустці

4

Працівник надав два ЛН. На першому ЛН номер і серія наступного ЛН не зазначені. На наступному ЛН зазначено вказано, що він — продовження попереднього ЛН, із зазначенням його серії та номера. Чи можна оплачувати такі ЛН?

Так, можна. З усних консультацій фахівців робочих органів ФТВП випливає, що відсутність номера наступного ЛН на первинному листку — не привід для відмови прийняти їх до оплати. Фахівці цього відомства йдуть назустріч, адже часто виконати цю вимогу на практиці складно (наприклад, коли продовження первинного ЛН видавав інший заклад охорони здоров’я)

5

У ЛН не зазначено діагноз. Чи можна приймати його до оплати?

Так, такий ЛН можна вважати виданим у встановленому порядку. Діагноз і шифр МКХ-10 наводяться виключно з письмової згоди хворого. Найімовірніше, ваш працівник заперечував, щоб його діагноз зазначали в ЛН

6

Потрібно розрахувати лікарняні суміснику. Як оформляти розрахунок, якщо зворотний бік копії ЛН заповнено за основним місцем роботи?

Оформіть розрахунок аналогічно розділу «ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ». До копії ЛН додайте такий розрахунок, засвідчений підписами керівника та головного бухгалтера і печаткою

 

Висновки

  • Комісія із соцстрахування має право розглядати правильність видачі та заповнення ЛН й інших документів.

  • Лікарняний видають, як правило, за місцем проживання чи роботи.

  • На лицьовому боці ЛН допускається не більше двох виправлень.

Документи статті

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.01 р. № 2240-III.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266.

Інструкція № 455 — Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.01 р. № 455.

Інструкція № 532 — Інструкція про порядок заповнен­ня листка непрацездатності, затверджена наказом ФНВ, МОЗ, Мінпраці від 03.11.04 р. № 532/274/136-ос/1406.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі