Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Перепрофілювання підприємства: як організувати та відобразити в обліку

Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер- практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2014/№ 38
В обраному У обране
Друк
Ситуація на ринку сьогодні мало кого радує. За таких умов багато виробничих підприємств змушені замислюватися про перепрофілювання. Найпоширеніші варіанти — це здавання виробничих потужностей в оренду і перехід на торгівлю. Про те, як це здійснити, ми розповімо у пропонованій статті.

Перепрофілювання: що з працівниками?

Під перепрофілюванням підприємства розуміють, зокрема, зміну виду його діяльності. Зрозуміло, що такі заходи можуть призвести до необхідності заміни працівників одних професій іншими, а також скорочення штату працівників.

Докладно про особливості звільнення працівників у зв’язку з реорганізацією підприємства можна прочитати у статті «Сторінка кадровика. Лікнеп щодо звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП (скорочення штатів, ліквідація)» // «БТ», 2013, № 16, с. 27. Сьогодні ми тільки зауважимо, що зазвичай таких осіб звільняють на підставі ч. 1 ст. 40 КЗпП.

Майте на увазі: у п. 19 постанови Пленуму ВСУ від 06.11.92 р. № 9 було зазначено, що при реорганізації підприємства або його перепрофілюванні звільнення відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП може мати місце, якщо це супроводжується скороченням чисельності або штату працівників, змінами в їх складі за посадами, спеціальностями, кваліфікацією, професіями.

При розгляді трудових спорів, пов’язаних зі звільненням згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП, суди зобов’язані з’ясувати:

1) чи дійсно мали місце зміни в організації виробництва та праці, зокрема перепрофілювання підприємства;

2) чи дотримано власником або уповноваженим ним органом норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника, зокрема, чи є докази того, що:

• працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що власник чи уповноважений ним орган не мав можливості перевести працівника за його згодою на іншу роботу на тому самому підприємстві (ст. 40 КЗпП);

• працівник не користується переважним правом на залишення на роботі (ст. 42 КЗпП);

• працівник був попереджений за 2 місяці про наступне звільнення (ст. 492 КЗпП).

Важливо: якщо суд визнає, що працівника було звільнено незаконно, його поновлять на роботі, а підприємству доведеться за весь час вимушеного прогулу виплатити йому середню зарплату на підставі ст. 117 КЗпП. І оскільки такі прецеденти вже були, то підприємству слід ретельно виконати всі формальності.

Зокрема, необхідно мати документ, який би підтверджував, що в результаті перепрофілювання виробництва є необхідність провести скорочення штату працівників з їх звільненням на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП. Таким документом може бути розпорядження власника (у приватному підприємстві), протокол установчих зборів (у товаристві з обмеженою відповідальністю) тощо.

Крім того, працівників, які звільняються, про це необхідно попередити під підпис за два місяці.

 

Що робити з «непотрібним» майном

У разі перепрофілювання зазвичай частина майна (основні засоби, запаси тощо) стає «непотрібною». Підприємство залежно від конкретних обставин самостійно вирішує, що робити далі з такими активами. Тут може бути кілька варіантів.

Варіант 1: майно продають. Таку операцію відображають у звичайному порядку, єдиний нюанс — «вимушений» продаж часто відбувається за зниженими цінами. Бентежити це до 01.01.15 р. не повинно. Хоча звичайні ціни, як і раніше, є актуальними для продажу основних засобів, механізму визначення звичайної ціни для неконтрольованих операцій сьогодні немає. Оскільки ж зниження ціни спричинене в цьому випадку об’єктивними чинниками, операція підлягає оподаткуванню за договірною ціною.

Нюанс: необхідність продажу майна за зниженими цінами бажано документально обґрунтувати, скажімо, у наказі щодо проведення розпродажу майна, яке вивільняється у зв’язку з перепрофілюванням підприємства.

Важлива деталь: з 01.01.15 р. наберуть чинності зміни («БТ», 2014, № 32, с. 8), відповідно до яких база обкладення ПДВ визначатиметься не нижче за ціну придбання товарів/послуг, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів — не нижче за балансову (залишкову) вартість за даними бух­обліку (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни). Отже, продати майно ви зможете за будь-яку ціну, а от податкові зобов’язання з ПДВ доведеться нарахувати виходячи з купівельної (балансової) вартості.

Варіант 2: майно ліквідують. Особливості проведення ліквідації основних засобів ми розглядали у «БТ», 2014, № 29, с. 16, тому сьогодні на цьому моменті зупинятися не будемо.

При ліквідації запасів (матеріалів, товарів, напівфабрикатів) доведеться нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ на підставі абз. «г» п. 198.5 ПКУ виходячи з вартості їх придбання (п. 189.1 ПКУ). Претендувати на податкові витрати щодо такої ліквідації небезпечно, оскільки довести тут зв’язок із господарською діяльністю буде дуже складно. А от витрати на утилізацію податківці дозволяють відображати в податковому обліку (див. консультацію в категорії 102.07.20 ЗІР ДФСУ).

У цілому ж із позиції податкового обліку запаси вигідно продати, нехай і за копійки «спорідненій» особі.

Приклад 1. Підприємство на момент перепрофілювання мало залишки матеріалів на суму 10 тис. грн. Далі було прийнято рішення:

здати матеріали в утиль;

продати матеріали за 120 грн.

 

Таблиця 1. Відображення в обліку операцій з ліквідації та продажу матеріалів

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

Варіант 1 — матеріали здано в утиль

1. Понесено витрати, пов’язані з утилізацією матеріалів

949

631, 651, 661, 685

200

200

(ряд. 06.4.43 додатка ІВ)

2. Списано утилізовані матеріали

949

209

10000

3. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ щодо умовного постачання

949

641

2000

Варіант 2 — матеріали продано

4. Відображено дохід від реалізації матеріалів

361

712

120

100

(ряд. 02 декларації)

5. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641

20

6. Відображено витрати, пов’язані з реалізацією матеріалів

943

209

10000

10000 (ряд. 05.1 декларації)

7. Отримано оплату від покупця

311

361

120

 

Варіант 3: «усе залишається на своїх місцях». Підприємство у принципі може прийняти рішення і про те, що «незадіяне тимчасово» майно залишається на балансі до кращих часів. Цей варіант передбачає, що в майбутньому підприємство планує відновити діяльність з виробництва.

Якщо було вибрано такий варіант, то наступним кроком має бути рішення про те, виводяться основні засоби, що простоюють, з експлуа­тації чи ні.

Податківці наполягають на прий­нятті такого рішення (роз’яснення в категорії 102.09.01 ЗІР ДФСУ), тому обережним платникам, котрі не бажають конфліктувати з конт­ролюючими органами, краще оформити наказ про виведення з експлуатації. Тоді з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації, на основні засоби не буде нараховуватися амортизація в бухгалтерському (п. 29 П(С)БО 7 «Основні засоби») та податковому обліку (пп. 145.1.2 і 146.15 ПКУ).

У деяких випадках є сенс провести консервацію основних засобів.

Майте на увазі: консервація провадиться за спеціальною процедурою, викладеною в Положенні про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженому постановою КМУ від 28.10.97 р. № 1183.

Варіант 4: майно здають в оренду. Про цей варіант докладно ми розповімо нижче.

 

Було виробництво — стала торгівля

Підприємство може вибрати два види торгівлі: оптову та роздрібну, відомості про що (код за КВЕД-2010) слід унести до реєстраційної картки, заповнивши форму 4, затверджену наказом Мін’юсту від 14.10.11 р. № 3178/5.

Оптова торгівля. Якщо торгівля оптом здійснюється тільки за безготівковим розрахунком (без застосування банківських платіжних карток), то це не потребує проведення будь-яких особливих дій. РРО, термінал і патент у цьому випадку не потрібні, а магазин можна не відкривати і торгувати, скажімо, зі складу.

Нюанс: якщо підприємство продаватиме «особливі» продукти, продаж яких підлягає ліцензуванню, то доведеться отримати ліцензію. Ідеться, зокрема, про алкоголь, медикаменти і торгівлю іншими продуктами, зазначеними в Законі про ліцензування.

Роздрібна торгівля. У цьому випадку доведеться відкривати магазин, що завдасть чималого клопоту.

Доведеться обзавестися низкою документів дозвільного характеру, які зазначено в Законі № 3392, а саме:

• зареєструвати декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки згідно з Порядком № 440. Причому з 01.09.14 р. реєстрація такої декларації здійснюється виключно через центр надання адміністративних послуг (див. розпорядження КМУ «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.14 р. № 523-р);

• отримати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів (п. 6 додатка до Закону № 3392).

Дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі (послуг) сьогодні придбавати не потрібно, на що звернув увагу Держкомпідприємництва у своїх листах від 17.02.11 р. б/н, від 30.03.11 р. № 3019, від 18.04.13 р. № 3414 // «БТ», 2013, № 24, с. 6. Хоча на практиці деякі місцеві органи вимагають подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для розміщення об’єкта торгівлі та побутових послуг.

Торговий патент. При торгівлі за готівку доведеться придбати патент на торгівлю в магазині та сплачувати збір на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (п.п. «а» п. 267.1.1 ПКУ).

Для цього потрібно подати заяву встановленої форми до податкового органу за місцезнаходженням пункту продажу, тобто магазину (п.п. 267.5.1 ПКУ). Далі доведеться вносити плату за патент щомісяця не пізніше 15-го числа місяця, що передує звітному (п.п. «б» п.п. 267.5.2 ПКУ).

Ліцензії отримуємо у разі торгівлі окремими видами товарів відповідно до Закону про ліцензування.

РРО. Особи, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (за допомогою платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), у разі продажу товарів у сфері торгівлі зобов’язані застосовувати РРО (ст. 3 Закону про РРО — див. Тему тижня «РРО: правила гри-2014» // «БТ», 2014, № 23, с. 37).

Платіжні термінали. Суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити можливість використання спеціальних платіжних засобів (платіжних терміналів). На сьогодні в питанні встановлення платіжних терміналів контролюючі органи продовжують орієнтуватися на постанову № 878, хоча вона дещо застаріла (детальніше у «БТ», 2013, № 36, с. 37).

У магазині необхідно буде організувати куточок споживача, в якому розмістити Книгу відгуків та пропозицій (див. Порядок № 833, Інструкцію № 349).

І, зрозуміло, необхідно мати всі документи на товар, що реалізується (див., зокрема, «БТ», 2014, № 34, с. 43).

 

Було виробництво — тепер здаємо приміщення в оренду

Сьогодні найпоширеніший спосіб — «перечекати непевні часи». У цьому варіанті також необхідно буде внести зміни до реєстраційної картки, заповнивши форму 4, затверджену наказом Мін’юсту від 14.10.11 р. № 3178/5.

Якщо підприємство здає об’єкти основних засобів в оперативну оренду, виникає питання щодо необхідності віднесення таких об’єктів до інвестиційної нерухомості. Чи потрібно відносити передані в оренду об’єкти до інвестиційної нерухомості  підприємство вирішує самостійно. Тут усе залежить від конкретних обставин.

Так, якщо підприємство в майбутньому (нехай і далекому) планує відновити виробництво або передбачає продати основні засоби, то переводити їх до складу інвестиційної нерухомості не потрібно. Це випливає з пп. 5.1 і 5.2 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість».

У ситуації, коли підприємство здає майно в оренду надовго і подальші його дії з таким майном чітко не визначені, його є сенс перевести до категорії об’єктів інвестиційної нерухомості. Такі об’єкти відображають на субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість», а амортизацію щодо них — на суб­рахунку 135 «Знос інвестиційної нерухомості».

Якщо об’єкт було віднесено до інвестиційної нерухомості, то на дату балансу такий об’єкт відображається у фінансовій звітності за:

• справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити,

або

• за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням зменшення корисності.

Особливість: інвестиційна нерухомість, що обліковується за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, переоцінці не підлягає (п. 18 П(С)БО 32).

Згідно з Інструкцією № 291 доходи від здавання в оперативну оренду об’єктів:

інвестиційної нерухомості відображають на субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;

операційної нерухомості — на субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів».

Витрати, безпосередньо по­в’я­зані з наданням орендних послуг, показують на рахунку 23 «Виробництво». Решту витрат (на збут, адміністративні, інші витрати) відображають на відповідних субрахунках у загальному порядку.

У податковому обліку використовується дещо інший принцип розмежування. На думку податківців, якщо оренда є основним видом діяльності підприємства, доходи від оренди показують у ряд. 02 Податкової декларації з податку на прибуток (див. лист ДПА у м. Києві від 10.08.11 р. № 8206/10/31-606, роз’яснення в категорії 102.18.02 ЗІР ДФСУ).

У протилежній ситуації такі доходи відображають у ряд. 03.7 «Доходи від операцій оренди/лізингу» додатка ІВ.

Зауважимо, що доходи від здавання в оренду інвестиційної нерухомості краще показувати в ряд. 02 декларації.

Важливий момент: класифікація орендних доходів безпосередньо впливає на результати податкового обліку. Так, якщо орендні доходи показують у ряд. 02 декларації, то витрати, пов’язані з наданням таких послуг, відображають у ряд. 05.1 декларації в момент відображення доходу.

Якщо ж доходи від оренди проходять по ряд. 03.7 додатка ІВ, то всі пов’язані з ними витрати показують у ряд. 06.4.43 додатка ІВ у момент їх понесення.

Приклад 2. Виробниче підприємство прийняло рішення передати цех в оперативну оренду (первісна вартість будівлі склала 12 тис. грн., нарахована амортизація — 70 тис. грн.). Вартість оренди згідно з договором — 18 тис. грн. з ПДВ. Цех за рішенням підприємства:

віднесений до інвестиційної нерухомості та обліковується надалі за первісною вартістю;

не переводиться до складу інвестиційної нерухомості.

Операції відображатимуться в обліку так:

 

Таблиця 2. Відображення в обліку операцій з надання майна в оренду

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

Варіант 1 — об’єкт віднесено до інвестиційної нерухомості

1. Віднесено будівлю цеху до об’єктів інвестиційної нерухомості:

 

 

 

 

 

первісна вартість

100

103

120000

нарахована амортизація

131

135

70000

2. Відображено витрати, пов’язані безпосередньо з наданням орендної послуги

23

631, 651, 661, 685

2000

3. Відображено дохід від надання орендних послуг

361

703

18000

15000

(ряд. 02 декларації)

4. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

703

641

3000

5. Відображено витрати, пов’язані з наданням орендних послуг

903

23

2000

2000 (ряд. 05.1 декларації)

6. Отримано орендну плату

311

361

18000

Варіант 2 — об’єкт не переводиться до складу інвестиційної нерухомості

7. Відображено витрати, пов’язані безпосередньо з наданням орендної послуги

949

631, 651, 661, 685

2000

2000 (ряд. 06.4.43 додатка ІВ)

8. Відображено дохід від надання орендних послуг

361

713

18000

15000

(ряд. 03.7 додатка ІВ)

9. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

713

641

3000

10. Отримано орендну плату

311

361

18000

 

Як бачимо, особливих труднощів у податковому обліку немає, але є важливі нюанси, на які ви тепер, думаємо, звернете увагу.

 

Висновки

  • Під перепрофілюванням підприємства розуміють, зокрема, зміну виду його діяльності.

  • Працівників, які вивільняються, зазвичай звільняють на підставі ч. 1 ст. 40 КЗпП, про що їх слід попередити за 2 місяці.

  • «Непотрібне» майно можна продати, ліквідувати, здати в оренду або нічого з ним не робити.

  • Якщо підприємство вирішить зайнятися торгівлею, то найбезпроблемніший варіант — це оптова торгівля за безготівковим розрахунком. У цьому випадку доведеться тільки внести зміни до реєстраційної картки.

  • Роздрібна торгівля вимагає проведення низки процедур: отримання дозвільних документів, придбання патенту, реєстрація РРО та застосування платіжного терміналу.

  • У випадку здавання майна в оперативну оренду підприємство самостійно вирішує, чи необхідно переводити такі об’єкти до складу інвестиційної нерухомості.

Документи і скорочення статті

Закон № 3392 — Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.11 р. № 3392-VI.

Закон про ліцензування — Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III.

Інструкція № 349 — Інструкція про Книгу відгуків та пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та в закладах ресторанного господарства, затверджена наказом МЗЕЗторгу від 24.06.96 р. № 349.

Порядок № 833 — Порядок здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджені постановою КМУ від 15.06.06 р. № 833.

Постанова № 878 — постанова КМУ «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» від 29.09.10 р. № 878.

Порядок № 440 — Порядок подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затверджений постановою КМУ від 05.06.13 р. № 440.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

КВЕД-2010 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, прийнята наказом Держтехрегулювання від 11.10.10 р. № 457.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць