Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

А раптом завтра…, або Як підтвердити форс-мажор?

Децюра Сергій, податковий експерт, s.detsyura@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2014/№ 38
Друк
Як говорить народна мудрість: «Знав би, де впадеш, то соломки б підстелив». Та, на жаль, передбачити майбутню подію не під силу нікому. Але мінімізувати наслідки настання непередбачуваного явища (форс-мажору) все ж можна. Для цього існує ціла низка заходів. Та щоб скористатися цими заходами, зазвичай, суб’єкт господарювання має підтвердити факт їх настання відповідною довідкою. Що це за довідка, для чого вона потрібна і як її отримати читайте далі.

Про що йтиметься

Що таке «форс-мажорні обставини», практично кожен з нас чудово уявляє, а мешканці окремих регіонів нашої країни нещодавно відчули або ж і досі відчувають, що це так в режимі реального часу, .

Водночас просто знати про ці події — не достатньо, щоб стверджувати, що вони відбулися. Тому останнім часом суб’єктів господарювання, які постраждали від непереборної сили, турбує питання, як підтвердити факт настання таких подій?

Запитання цілком прогнозоване, оскільки підтвердженя таких форс-мажорних обставин —це підстава, наприклад, для:

• звільнення суб’єкта господарювання від відповідальності за невиконання умов договору;

• продовження граничних строків подання податкової звітності, відповідно і для відстрочки сплати податків;

• продовження строків розрахун­ку у ЗЕД (детальніше див. с. 33).

Підтвердити факт настання форс-мажорних обставин можна, звернувшись до:

1) Торгово-промислової палати України (далі — ТПП).

2) регіональних торгово-промислових палат.

Раніше отримати таке підтвердження через бюрократичну волокиу було не тільки проблематично, а й ще занадто дорого. Та все ж для тих, хто постраждав від форс-мажорних подій, навіть це не було перешкодою, оскільки на кону зазвичай стоять не тільки економічні вигоди, а й престиж фірми.

Але враховуючи події на сході України та збільшення потоку запитів на отримання таких підтверджень ТПП вирішила переглянути свій підхід до їх видачі у бік спрощення та здешевлення.

Для цього нещодавно ТПП затвердила Регламент, у якому чітко прописано фундаментальні правила отримання документального підтвердження форс-мажору. Про те, що це за нові правила, поговоримо далі.

 

Як підтвердити форс-мажор?

Документом, що засвідчує настання форс-мажорних обставин, виступає Сертифікат про форс-мажорні обставини. Інколи у договорах, законодавчих і нормативних актах він може називатися по-іншому, наприклад, висновок, довідка, підтвердження. тощо. Та як би він не іменувався для загалу, все одно йдеться про один і той самий документ (далі — Сертифікат).

Щоб отримати такий документ, суб’єкт господарювання, який зіткнувся із форс-мажорними обставинами, що вплинули на виконання зобов’язань, має виконати ряд операцій (розд. 6 Регламенту). Їх ми розглянули на схемі (див. с. 32).

Компетенція ТТП та регіональних палат щодо видачі сертифікатів розмежована у пп. 4.1 та 4.2 Регламенту (див. табл. 1 на с. 33).

 

img 1 

Таблиця 1. Куди звертатись за Сертифікатом

ТПП(1)

Регіональні палати

Засвідчує форс-мажорні обставини відповідно до:

• умов зовнішньоторговельних угод та міжнародних договорів України;

• норм законодавства;

• відомчих нормативних актів;

• умов договорів, контрактів, типових договорів, угод тощо між резидентами, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП

Засвідчують форс-мажорні обставини відповідно до:

• умов договорів, контрактів, типових договорів, угод між резидентами;

• норм законодавства, відомчих нормативних актів, органів місцевого самоврядування, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції регіональних палат

(1) Заяву до ТПП можна подати через регіональну палату (п. 4.3 Регламенту).

 

Плата за засвідчення

Засвідчення форс-мажорних обставин відбувається на платній основі. Коли саме потрібно оплатити таку послугу, в розд. 8 Регламенту не вказано. Водночас плата стягується не за видачу сертифіката, а саме за засвідчення форс-мажору, тобто за саму процедуру розгляду заяви і документів на підтвердження таких подій. А тому, ми вважаємо, що сплатити її потрібно при поданні документів на розгляд до ТПП чи її представництв. Розмір такої плати наведено у табл. 2.

 

Таблиця 2. Тарифи на засвідчення форс-мажорних обставин

Послуга, що надається

Розмір тарифу, грн. (у т.ч. ПДВ)

Засвідчення форс-мажорних обставин в звичаному режимі:

• загальний тариф

1920

• для сільгоспвиробників

480

• з видачею Сертифіката іноземніою мовою

2880

Засвідчення форс-мажорних обставин в терміновому порядку:

• загальний тариф

3840

• з видачею Сертифіката іноземною мовою

5760

Тимчасовий тариф засвідчення форс-мажорних обставин, що діє з 25.07.14 р. для платників податків, що знаходяться в Луганській та Донецькій областях (в зоні проведення АТО, на період її проведення), на предмет подовження граничних термінів подання податкової звітності та розстрочення/відстрочення грошових податкових зобов’язань

240

 

Для чого це потрібно

Суб’єктам господарювання, чия діяльність постраждала внаслідок АТО,чи іншого форс-мажору, необхідно пам’ятати: посилання на форс-мажорні обставини служить підставою для:

1. Уникнення відповідальності при прострочені строків подання звітності. Якщо ви не подали або несвоєчасно подали податкову звітність, то Сертифікат дає вам право продовжити строки її подання і уникнення фінансових санкцій*.

* Нагадаємо: штраф за прострочення подання декларації дорівнює 170 грн. (при повторному протягом року порушенні — 1020 грн.).

Щоб це зробити, вам необхідно подати до органів ДФСУ заяву в довільній формі протягом 30 календарних днів, наступних за днем закінчення обставин непереборної сили. В цій заяві ви маєте чітко й стисло обґрунтувати продовження граничних строків та вказати висновки, зроблені ТПП у Сертифікаті про форс-мажорні обставини. Вис­новки із такого Сертифіката будуть якраз тим «щепленням», яке врятує вас від неминучого штрафу (п. 8 Порядку № 1044).

Якщо ви отримали «добро» від податківців після подання такої заяви, то штрафи протягом строків продовження подання декларацій вам не страшні (п. 102.6 ПКУ)

2. Звільнення від штрафів за невчасну сплату податкових зобов’язань. Якщо термін подання звітності продовжено, то, відповідно, відтерміновано й момент узгодження задекларованих сум.

Крім того, Сертифікат може врятувати вас від штрафів за несвоєчасну сплату вже узгоджених податкових зобов’язань*.

* За несвоєчасну сплату узгоджених сум податків доведеться заплатити 10 % або 20 % погашеної суми податкового боргу залежно від строку затримки — до 30 днів чи більше (п. 120.1 ПКУ).

Щоб уникнути такого покарання і продовжити граничний строк сплати податкових зобов’язань, ви маєте подати (п. 3.1 Порядку № 574):

1) письмову заяву (додаток 1 до Порядку № 574), де зазначити податкові зобов’язання, сплату яких ви бажаєте відстрочити.

2) пакет документів у складі:

• переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення податкового боргу, і доказів існування таких обставин. Доказом існування таких підстав якраз і є Сертифікат, виданий ТПП;

• аналізу фінансового стану;

• графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум;

• розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

Приймати рішення про надання (відмову в наданні) відстрочення податківці будуть протягом 30  днів. При позитивному рішенні з вами укладуть договір про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) (його форму наведено в додатку 4 до Порядку № 574).

Важливо! Із дати підписання договору та до закінчення його дії пеня і штрафи на відстрочені грошові зобов’язання не нараховуються. Хоча, на жаль, вам доведеться сплатити проценти за кожен календарний день користування відстроченням (п. 1.6 розд. I Порядку № 574).

3. Отримання страхового відшкодування. Для впевненості в тому, що страхова компанія при настанні страхового випадку відшкодує вам заподіяні збитки, ви маєте повне право як доказ настання таких подій, надати їй Сертифікат ТПП. Цей документ разом із наданими вами документами щодо страхового випадку дають повне право сподіватися на отримання страхового відшкодування у розмірі зав­даних збитків.

4. Можна уникнути штрафів за невиконання договірних зобов’язань. Як правило, у договорах передбачають положення, яке звільняє від штрафних санкцій порушника, який не зміг виконати свої зобов’язання внаслідок форс-мажорних обставин. Для убезбечення від штрафів за невиконання договірних зобов’язань Сертифікат ТПП підійде як найкраще. Річ у тім, що цей документ на теренах України є доказом настання форс-мажорних обставин і характеризує вплив цих обставин на виконання зобов’язань, обумовлених у договорі.

Звертаємо увагу! Настання форс-мажорних обставин не звільняє суб’єкта господарювання від виконання взятих на себе договірних зобов’язань. А тому сподіватися на автоматичне розірвання договору тільки через настання форс-мажору не слід.

Документи статті

  • Порядок № 1044 — Порядок застосування норм пунктів 102.6 — 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.10 р. № 1044.

  • Порядок № 574 — Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затверджений наказом Міндоходів України від 10.10.13 р. № 574.

  • Регламент — Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затверджений Рішенням Президії ТПП України від 15.07.14 р. № 40(3).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць