Теми статей
Обрати теми

Достроковий вихід з декрету: заглиблюємося в кадрові та оплатні нюанси

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці, t.gul@id.factor.ua
Приводом для написання цієї статті стало запитання від нашої читачки такого змісту. На підставі листка непрацездатності працівниці надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами з 08.12.14 р. по 12.04.15 р. (126 календарних днів). Допомога по вагітності та пологах була нарахована та виплачена їй у грудні 2014 року в розмірі 13230 грн. за всі дні такої відпустки. Чи може працівниця вийти з декретної відпустки раніше на три тижні — 23 березня 2015 року? Які документи необхідно оформити? Чи нараховувати їй зарплату за відпрацьовані дні, які збігаються з декретною відпусткою? Що робити з допомогою по вагітності та пологах за недовикористані дні такої відпустки? Ситуація є нетривіальною. Тому мало хто з роботодавців знає, що робити в цьому випадку. Розглянемо її від А до Я.

Класичний варіант — це коли жінка перебуває в законній відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами по день її закінчення, зафіксований у листку непрацездатності. Потім за її бажанням їй надається відпустка для догляду за дитиною або ж вона виходить на роботу. Однак інколи життєві обставини руйнують звичні стандарти, і ситуація складається таким чином, що ставати до роботи доводиться ще до закінчення декретної відпустки. Усе, що є нестандартним, викликає низку запитань. Щоб допомогти бухгалтерам, які зіткнулися з аналогічними обставинами, розкладемо все по поличках.

Перше запитання, яке може виникнути у роботодавця: чи можна допускати до роботи жінку, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами? Давайте розбиратися.

 

Достроковий вихід з декрету: чи можливо це?

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, або у простонародді — декретна відпустка, є державною гарантією. І якщо дні допологової відпустки призначені для профілактики ускладнень вагітності та майбутніх пологів, для уникнення перенапруження та стресів на роботі, для підготовки до пологів тощо, то післяпологові дні декретної відпустки сприяють відновленню здоров’я жінки після пологів. Тому законодавством прямо не передбачена можливість дострокового виходу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Таке право законодавчо закріплене лише для дострокового виходу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років ( ст. 179 КЗпП). Для відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами така можливість в Кодексі не закріплена. Однак трудове законодавство не містить заборони на вихід на роботу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до її закінчення.

Таким чином, перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами — це право працівниці, а не обов’язок. Жінка має право як піти у відпустку пізніше дати її початку, так і вийти раніше дати її закінчення, зазначених у листку непрацездатності.

Слід мати на увазі, що декретну відпустку надають жінці на підставі листка непрацездатності, в якому зазначена її конкретна тривалість. За весь період відпустки виплачують допомогу по вагітності та пологах за рахунок ФСС*, яка компенсує втрату зарплати за період такої відпустки. Якщо працівниця перерве декретну відпустку та вийде на роботу раніше строку закінчення такої відпустки, то вона отримуватиме зарплату. Оскільки одночасна виплата допомоги та зарплати не допускається, то до роботодавця можуть бути пред’явлені претензії від ФСС. Тому необхідним аспектом дострокового виходу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами буде не лише бажання працівниці, а й згода роботодавця, який при прийнятті рішення повинен враховувати викладені вище особливості.

* З 1 січня 2015 року Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювань об’єднали в один — ФСС.

Які документи будуть потрібні, щоб оформити достроковий вихід на роботу?

 

Оформляємо достроковий вихід з декрету

Документи, які подає працівниця. Жінка, яка прийняла рішення вийти на роботу раніше строку, зазначеного в лікарняному листку, має висловити своє бажання письмово. Причому в заяві про достроковий вихід на роботу необхідно вказати точну дату, з якої працівниця хоче стати до роботи (див. зразок на рис. 1).

Як ми зазначили вище, не допускається одночасна виплата зар­плати та допомоги (про це ми ще пригадаємо в наступному розділі). Тому бажано, щоб працівниця подала заяву до комісії із соціального страхування про припинення виплати допомоги по вагітності та пологах у зв’язку з достроковим виходом на роботу (див. рис. 2).

 

img 1

Рис. 1. Зразок заяви про достроковий вихід на роботу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

 

img 2

Рис. 2. Зразок заяви про припинення виплати допомоги по вагітності та пологах

 

Що оформляє роботодавець? На підставі заяви жінки про переривання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами керівник підприємства видає наказ про достроковий вихід з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (див. рис. 3 на с. 38).

 

img 3

Рис. 3. Зразок наказу про достроковий вихід на роботу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

 

Що оформляє комісія із соціального страхування? Рішення про припинення виплати матзабезпечення за дні невикористаної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами приймає комісія із соціального страхування ( абз. 2 ч. 3 ст. 30 Закону № 1105). Таке рішення оформляється протоколом (див. рис. 4).

 

img 4

Рис. 4. Зразок протоколу комісії соціального страхування про припинення виплати допомоги по вагітності та пологах

 

Отже, рішення про достроковий вихід на роботу прийняте та оформлене. Залишається з’ясувати, що робити із зарплатою та допомогою по вагітності та пологах.

 

Коригуємо суму допомоги по вагітності та пологах

Починаючи з дати виходу на роботу працівниці необхідно нараховувати зарплату за відпрацьовані дні. Водночас слід мати на увазі, що йдучи в декретну відпустку, вона отримала суму допомоги по вагітності та пологах за весь період такої відпустки. А одночасна виплата допомоги та зарплати не допускається, оскільки, як наголошувалося вище, допомога компенсує втрату зарплати в період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Вихід один: бухгалтер повинен відсторнувати, а працівниця повернути частину допомоги за дні невикористаної декретної відпустки. Майте на увазі: ця сума має бути повернена ФСС! Як це зробити? На жаль, механізм повернення невикористаної частини декретних ні на законодавчому рівні, ні на рівні нормативно-правових актів не врегульований. Тому керуватимемося загальноприйнятою практикою та правилами повернення коштів ФСС.

Протокол комісії із соціального страхування (див. рис. 4) буде підставою для припинення виплати допомоги по вагітності та пологах. На його підставі бухгалтер розраховує суму допомоги по вагітності та пологах, яку необхідно повернути ФСС.

На тому, що частину допомоги, нараховану за фактично відпрацьовані дні, необхідно повернути ФСС, наполягає і сам «спонсор» допомоги (див. лист ФСС з ТВП від 06.09.13 р. № 04-29-2494). Причому повертає кошти ФСС безпосередньо роботодавець, а не працівниця. На нашу думку, щоб уникнути штрафів, невикористану частину допомоги необхідно повернути протягом 3 днів з дня відповідного рішення комісії із соціального страхування (див. ч. 1 ст. 34 Закону № 1105).

Рекомендуємо скласти письмове повідомлення органу ФСС про факт повернення страхових кош­тів. У ньому вкажіть найменування страхувальника, реєстраційний код страхувальника в органі ФСС або його номер в Держреєстрі (для зареєстрованих після 01.01.11 р.) і код за ЄДРПОУ; причину повернення страхових коштів; суму повернених коштів; дату складання. Письмове повідомлення, підписане керівником і головним бухгалтером або фізособою-підприємцем, надішліть до органу ФСС.

Визначити суму допомоги, яку необхідно повернути, досить просто. Середню зарплату за 1 календарний день ви вже знаєте (її розрахували, коли обчислювали суму допомоги). Кількість невикористаних календарних днів декретної відпустки зазначена у протоколі комісії соцстрахування. А далі — чиста математика. Перемножте ці дві відомі вам величини та отримаєте суму допомоги до повернення.

Використовуючи дані, наведені в листі читача, розрахуємо суму допомоги до повернення. Середня зарплата за 1 календарний день становила 105 грн. (13230 грн. : 126 к. дн.). Кількість невикористаних днів декретної відпустки за період з 23.03.2015 р. по 12.04.2015 р. — 21. Таким чином, необхідно повернути Фонду 2205 грн. (105 грн. х х 21 к. дн.).

Майте на увазі, що роботодавець не має права утримати із зар­плати частину декретних за невикористані дні соцвідпустки без згоди жінки, оскільки це не передбачено ст. 127 КЗпП (див. ухвалу ВСУ від 02.11.11 р. № 6-10410св11). Що робити? Жінка може, наприклад, написати заяву з проханням утримати суму допомоги «до повернення» із зарплати або внести її до каси підприємства.

Увага: суму відсторнованої допомоги відобразьте у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП, сформованому за той звітний період, в якому відбулися коригування допомоги та повернення надміру отриманої суми. Як це зробити? Відповідь на це запитання залежить від того, коли була нарахована сума допомоги по вагітності та пологах. Якщо допомога була нарахована:

• торік, то надміру отриману суму допомоги вкажіть у ряд. 3 таблиці I, а повернену ФСС — у ряд. 16 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП;

• у звітних кварталах поточного року, то відкоригуйте ряд. 21 таблиці I і ряд. 3 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП ( п. 7.9 Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою ФСС з ТВП від 18.01.11 р. № 4).

 

Штрафувати не можна помилувати

На нашу думку, у цій ситуації страхувальнику не загрожують штрафні санкції, якщо він перерахує декретні за невикористані дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами органу ФСС у триденний строк з дня прийняття рішення комісії із соцстрахування про припинення виплати допомоги. Наші аргументи:

по-перше, відсутній факт нецільового використання коштів, оскільки коригування допомоги проведене у зв’язку з нововиявленими обставинами;

по-друге, не порушений строк повернення страхових коштів, установлений ч. 1 ст. 34 Закону № 1105. Це підтверджують в усних роз’ясненнях фахівці ФСС.

Ще раз звертаємо вашу увагу: повернути частину декретних до робочого органу ФСС повинен саме роботодавець, а не застрахована особа. Тому якщо працівниця відмовиться повертати декретні суми, відповідальність за нецільове використання грошових кош­тів нестиме роботодавець. Така ситуація загрожує штрафами, передбаченими Законом № 1105. Щоб цього уникнути, роботодавець може повернути надміру виплачені декретні за рахунок своїх коштів, а потім стягнути їх з працівниці в судовому порядку. А щоб не вдаватися до судових тяжб, дійте за принципом «уранці — гроші, увечері — стільці». Тобто спочатку працівниця подає заяву, в якій просить утримати частину декретних за невикористані дні соцвідпустки, або вносить гроші до каси, а потім роботодавець погоджується на достроковий вихід на роботу.

А що буде, якщо не повернути декретні за невикористані дні соцвідпустки? Страхувальник зобов’язаний буде компенсувати ФСС неправомірно використану суму та сплатити штраф у розмірі 50 % такої суми ( ч. 6 ст. 15 Закону № 1105).

Якщо ж страхувальник повертає страхові кошти, але з порушенням 3-денного строку, то розмір штрафу, який йому загрожує, становить 10 % несвоєчасно повернених сум. Одночасно на суми несвоєчасно повернених страхових коштів фахівці органу ФСС нарахують пеню у розмірі 0,1 % зазначених сум кош­тів, розраховану за кожний день прострочення платежу.

Упевнені, що з нашою консультацією ви з легкістю вирішите вашу нестандартну ситуацію.

 

Висновки

  • Законодавством не заборонено достроково виходити на роботу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

  • Працівниця, яка виявила бажання перервати декретну відпустку, повинна подати роботодавцю письмову заяву. Про достроковий вихід на роботу такої працівниці видайте відповідний наказ.

  • Виплата допомоги по вагітності та пологах припиняється на підставі рішення комісії із соціального страхування.

  • За відпрацьовані дні нарахуйте працівниці зарплату. Оскільки не можна одночасно отримувати і допомогу і зарплату, частину допомоги, нараховану за невикористані дні декретної відпустки, поверніть Фонду.

Документи та скорочення статті

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Порядок № 26 — Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою ФСС з ТВП від 22.12.10 р. № 26.

ФСС — Фонд соціального страхування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі