Теми статей
Обрати теми

Сезонні працівники: оплачуємо працю та не лише

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Займаючись пошуком любої серцю роботи, люди завжди цікавляться розміром її оплати. Тому, розповівши про сезонну роботу, ми не могли оминути «грошове питання». Як оплачують працю сезонного працівника? Чи має він право на відпустку? Чи буде такому працівнику оплачений період хвороби? Відповіді на ці запитання — у нашій статті.

Заробітна плата

Працю осіб, зайнятих на сезонних роботах, оплачуйте згідно з положеннями трудових договорів. Зазвичай таким працівникам зар­плата нараховується в тому самому порядку, що й решті працівників, виходячи з установленої на підприємстві системи оплати праці. Розмір тарифної ставки (окладу) сезонного працівника не може бути нижчим за встановлений законодавством рівень мінімальної заробітної плати.

Аналогічне правило діє і для відрядників. Тобто відрядні розцінки повинні встановлюватися так, щоб при виконанні місячної норми оплата праці некваліфікованого працівника була не менше мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата на 2015 рік визначена ст. 7 Закону про Держбюджет-2015 і становить:

• у місячному розмірі: у січні — листопаді — 1218,00 грн., у грудні — 1378,00 грн.;

• у погодинному розмірі: у січні — листопаді — 7,29 грн., у грудні — 8,25 грн.

Зарплата, нарахована сезонним працівникам, як і зарплата постійних працівників, підлягає:

• індексації;

• компенсації в разі затримки її виплати на один і більше календарних місяців.

Оподаткування заробітної плати сезонного працівника здійснюйте в загальному порядку, тобто з її суми справляйте ЄСВ, а також утримуйте ПДФО і ВЗ.

Водночас якщо зарплата сезонному працівнику нарахована одноразово за декілька місяців*, то для цілей справляння ЄСВ її суму необхідно поділити на кількість місяців, за які вона нараховувалася (ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ).

* Вважаємо цю «оптову» виплату заробітної плати такою, що порушує вимоги ч. 1 ст. 115 КЗпП. А отже, роботодавцям, які її практикують, може загрожувати штраф, передбачений ст. 265 КЗпП, а їх посадовим особам — адмінштраф, передбачений ст. 41 КпАП.

Зауважте, що сезонний характер роботи жодним чином не впливає на порядок застосування ПСП. У загальному випадку працівник матиме право на застосування ПСП, за умови, що його зарплата за місяць не перевищує граничного розміру доходу, що надає право на застосування ПСП**.

** У 2015 році — 1710 грн., а для «дитячої» ПСП для одного з батьків — 1710 грн. х кількість дітей, на яких надається пільга.

 

Лікарняні

Сезонні працівники підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачують ЄСВ. А отже, вони є застрахованими особами. Що з цього випливає? У разі настання тимчасової непрацездатності незалежно від відпрацьованого на підприємстві часу вони матимуть право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС.

Зверніть увагу: ч. 2 і 3 ст. 22 Закону № 1105 щодо сезонних працівників установлені обмеження за кількістю оплачуваних за рахунок коштів ФСС календарних днів:

• хвороби, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;

• тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною до 14 років.

За такими страховими випадками допомога по тимчасовій непрацездатності надається не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року.

Механізм визначення суми лікарняних установлений Порядком № 1266. Причому, ураховуючи обмеження за строком трудових договорів, що укладаються із сезонними працівниками, середню зарплату для оплати їх непраце­здатності обчислюйте за період, зазначений у таблиці далі.

 

Визначаємо розрахунковий період для обчислення суми лікарняних

Стаж роботи на підприємстві

Правила визначення розрахункового періоду

Менше 6 календарних місяців

Фактична кількість повністю відпрацьованих календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання хвороби (п. 5 Порядку № 1266)

Приклад 1. Працівника прийнято на роботу з 02.02.15 р. З 6 по 13 квітня 2015 року він хворів. На підприємстві встановлений п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — субота та неділя. Незважаючи на те, що день прийняття на роботу (02.02.15 р.) є першим робочим днем цього місяця (1 лютого 2015 року — вихідний день), лютий 2015 року до розрахункового періоду не включаєте (див. листи Мінпраці від 19.10.07 р. № 595/020/99-07 і від 16.12.08 р. № 621/18/99-08). Тому для працівника розрахунковим періодом буде період з 1 по 31 березня 2015 року.

Менше 1 календарного місяця

Фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку (п. 6 Порядку № 1266)

Приклад 2. Працівника прийнято на роботу з 23.03.15 р. З 9 по 15 квітня 2015 року він хворів. Розрахунковий період — з 23 березня по 8 квітня 2015 року.

 

Якщо працівник захворів у перший день роботи, середню зарплату за один робочий день (годину) розраховуйте виходячи з тарифної ставки (окладу), установленої працівнику на момент настання страхового випадку (п. 10 Порядку № 1266).

Цікаво, що абзацом четвертим п. 4 Порядку № 1266 для осіб, які працюють на підприємствах із сезонним характером виробництва, встановлений розрахунковий період, що дорівнює 12 календарним місяцям, котрі передують місяцю, в якому настав страховий випадок. Однак ця норма Порядку № 1266 стосується виключно працівників, зайнятих на роботах, зазначених у Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженому постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278, які працюють на сезонних підприємствах цілий рік (наприклад, адмінперсоналу) (див. лист Мінпраці від 09.09.10 р. № 244/18/99-10). Розрахунок лікарняних працівникам, з якими укладені сезонні трудові договори, здійснюєте за період, зазначений вище в таблиці.

Визначитися з тим, які виплати, нараховані в розрахунковому періоді, братимуть участь у розрахунку лікарняних, вам допоможе Шпаргалка бухгалтера «Виплати працівникам» // «БТ», 2014, № 20, с. 15.

На практиці можлива ситуація, коли лікарняний лист сезонному працівнику був відкритий у період його роботи на підприємстві, а закритий вже після звільнення з нього. Чи потрібно оплачувати такий лікарняний? Почнемо з оплати перших п’яти днів за рахунок коштів роботодавця.

На думку Мінсоцполітики (див. лист від 19.01.12 р. № 26/18/99-12), якщо працівник захворів у період роботи і продовжує хворіти після припинення трудових відносин, з перших п’яти днів тимчасової непрацездатності оплачуйте лише робочі дні, які були пропущені працівником у зв’язку з його тимчасовою непрацездатністю.

Отже, якщо, наприклад, працівник захворів у день звільнення, який був його робочим днем за графіком роботи, то за рахунок коштів роботодавця оплачуйте лише один з п’яти днів тимчасової непрацездатності.

Починаючи з шостого дня непрацездатності, що почалася в період роботи, і за весь період до відновлення працездатності або встановлення інвалідності незалежно від звільнення працівника виплачуйте йому допомогу по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС. Таким чином, звільнення сезонного працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору в період тимчасової непрацездатності не позбавляє його права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності від ФСС.

Оплаті підлягають листки непрацездатності, які видані за страховим випадком, який настав у період роботи. Як визначити, що випадок один, якщо листків декілька? Якщо другий листок непрацездатності є продовженням першого, то:

• на лицьовому боці поперед­нього лікарняного листа внизу підкреслено «продовжує хворіти» і вказаний номер нового лікарняного;

• на лицьовому боці подальшого лікарняного у верхній частині підкреслено «продовження листка №_» із зазначенням номера та серії попереднього лікарняного. У цьому випадку оплату другого лікарняного листа здійснюйте виходячи із середньої заробітної плати, розрахованої для оплати першого листка непрацездатності.

Якщо обидва листки непраце­здатності, що йдуть поспіль, мають позначку «первинний», то другий листок непрацездатності вважатиметься новим страховим випадком, що настав після звільнення працівника. А отже, колишній роботодавець оплачувати його не повинен.

 

Відпустки

Працівники, прийняті на сезонні роботи, мають право на щорічну відпустку. Положення ст. 10 Указу № 310, що позбавляють їх такого права, вважаються недійсними, оскільки суперечать чинному законодавству.

Тривалість щорічної відпустки визначайте пропорційно відпрацьованому працівником часу у цього роботодавця.

Для цього вам згодиться формула, яка допоможе розрахувати кількість календарних днів щорічної відпустки, що припадають на 1 календарний день стажу роботи, що надає право на відпустку, з урахуванням того, що відпустка повної тривалості надається за відпрацьований робочий рік. Наведемо її:

Тк.д. = Дв: (К - С),

де Т к.д. — тривалість відпустки, що припадає на 1 календарний день стажу;

Дв — кількість календарних днів щорічної відпустки. Зазначається в колективному (трудовому) договорі та не може бути менше ніж 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік;

К — загальна кількість календарних днів у робочому році, за який надається відпустка (365 (366) календарних днів);

С — кількість святкових і неробочих днів згідно зі ст. 73 КЗпП у робочому році, за який надається відпустка.

Показник Тк.д. визначили? Тоді обчислюйте стаж роботи, що надає право на відпустку в календарних днях, без урахування святкових і неробочих днів, встановлених ст. 73 КЗпП з дати прийняття на роботу до дня виходу у відпустку. Далі справа за малим.

Множте стаж роботи працівника на вашому підприємстві (у днях) на тривалість відпустки, що припадає на 1 календарний день стажу (показник Тк.д.). Так ви знайдете кількість належних працівнику днів щорічної відпустки.

Сезонна робота добігає кінця, а працівник не скористався своїм правом на відпустку? У цьому випадку за бажанням такого працівника йому може бути:

• надана невикористана відпустка з подальшим звільненням (за винятком випадків звільнення за порушення трудової дисципліни). Підставою для надання такої відпустки буде заява працівника про надання відпустки з подальшим звільненням. Дата звільнення — останній день відпустки. При цьому дія трудового договору, укладеного з працівником на певний строк, продовжується до закінчення відпустки (ст. 3 Закону про відпустки)

або

• нарахована та виплачена в день звільнення компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки.

Суму відпускних і компенсації за невикористані дні щорічної відпустки визначайте відповідно до Порядку № 100.

Що стосується інших видів відпусток, установлених Законом про відпустки, то вони надаються сезонним працівникам у загальному порядку.

Майте на увазі: якщо працівник мав право на «дитячу» відпустку, але не скористався нею в період роботи, при звільненні обов’язково нарахуйте йому компенсацію за невикористані дні такої відпустки.

 

Документи та скорочення статті

Закон про держбюджет-2015 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.14 р. № 80-VIII.

Закон про відпустки  Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Указ № 310 — Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.74 р. № 310-IX.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ФСС — фонд соціального страхування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі