Теми статей
Обрати теми

«Здайомсу!!!», або Правила застосування податкового компромісу

Децюра Сергій, податковий експерт, s.detsyura@id.factor.ua
Доволі важливим завданням, яке постало перед законодавцями ще з минулого року, був пошук додаткових джерел для поповнення бюджету країни. Одним із таких джерел мало стати запровадження так званого податкового компромісу. Цей механізм не тільки дає змогу залатати дірку в бюджеті, а й «вимолити» суб’єктам господарювання гріхи перед бюджетом. І от здійснилося: з 17.01.15 р. цей механізм нарешті запрацював. Про нього ми коротко вже згадували у «БТ», 2015, № 4, с. 5 і 6 та № 6, с. 7. Сьогодні ж поговоримо про це детально.

Що таке «податковий компроміс»?

Взагалі-то під компромісом розуміють згоду з ким-небудь у чомусь, що досягається взаємними поступками заради досягнення певної мети.

Податковий компроміс чітко вписується в цю загальну концепцію. Річ у тім, що суть цього компромісу зводиться до того, що:

• платники податків та/або їх посадові (службові) особи ідуть на компроміс, тобто каються у своїх «податкових» гріхах (у заниженні податку на прибутку чи податкових зобов’язань з ПДВ) і сплачують мізерні 5 % від суми заниження податкових зобов’язань (інші 95 % автоматично вважаються погашеними), а натомість отримують звільнення від юридичної відповідальності за несплату податків;

• держава, як ви зрозуміли, теж іде на компроміс — пробачає платникам податків 95 % суми недоотриманих податків і звільняє їх від відповідальності, а у відповідь отримує кошти для поповнен­ня бюджету у вигляді частини несплачених податкових зобов’язань.

Як бачимо, і вовки ситі (додаткові надходження до бюджету), і вівці цілі (платники податку уникнуть відповідальності за заниження податкових зобов’язань). Як саме застосовується податковий компроміс, описано у підроз. 92 розд. XX ПКУ та Методрекомендаціях № 13. Тому далі поговоримо саме про це.

 

Хто ним користується?

Податковим компромісом можуть скористатися будь-які суб’єкти господарювання, які завищували до 01.04.14 р. (п. 1 підроз. 92 розд. XX ПКУ):

• податкові витрати і таким чином уникали сплати податку на прибуток (адже чим більші витрати, тим менший прибуток і, відповідно, менший податок до сплати);

• свій податковий кредит і цим самим зменшували суми сплати ПДВ.

Увага! У Методрекомендаціях № 13 податківці уточнюють: якщо причина завищення податкового кредиту криється в непов­ному декларуванні податкових зобов’язань, то в межах податкового компромісу потрібно/можна показати заниження податкових зобов’язань з ПДВ. Очевидно, ідеться про випадки, коли «зайвий» податковий кредит ми згодом повинні були компенсувати збільшенням податкових зобов’язань, але цього не зробили. Втім, як ставитися до цих уточнень — незрозуміло, бо вони суперечать вимогам ПКУ.

Отже, із числа юросіб «покаятися» можуть всі, хто до 01.04.14 р. був платником ПДВ і податку на прибуток. При цьому для податку на прибуток немає значення, в якому статусі платник перебуває на сьогодні — є платником податку на прибуток чи ні. А от у випадку з ПДВ на компроміс без проблем зможе розраховувати діючий платник ПДВ. Що стосується неплатника ПДВ, то податківці традиційно вважали неможливим подання уточнюючого розрахунку після анулювання ПДВ-реєстрації. Тому, якщо йдеться про той компромісний випадок, коли вимагається подання уточнюючого розрахунку (див. нижче), можливі проблеми.

Таким чином, повертаючись до того ж податку на прибуток, вимолити собі «місце в раю» можуть і юридичні особи — платники єдиного податку (фіксованого сільгоспподатку) за гріхи, які вони вчинили, будучи платниками податку на прибуток до 01.04.14 р.

До відома! Якщо ви були і до 01.04.14 р. платником єдиного податку, але при виплаті дивідендів сплачували авансові внески з податку на прибуток, то скористатися податковим компромісом по таких сумах ви не маєте права. Річ у тім, що:

• по-перше, обов’язок сплачувати авансові внески з податку на прибуток не робить єдиноподатника платником податку на прибуток. А неплатники податку на прибуток скористатися податковим компромісом не мають права;

• по-друге, під компроміс підпадає тільки завищення витрат, яке призвело до заниження податкових зобов’язань (детально про операції, на які поширюється податковий компроміс, читайте далі).

Що стосується фізосіб: оскільки вони можуть бути лише платниками ПДВ, то і розраховувати на податковий компроміс мають тільки ті, хто до 01.04.14 р. був платником цього податку. При цьому неважливо, на якій системі ви перебували до 01.04.14 р. (загальній чи спрощеній) і на якій перебуваєте зараз.

Увага! Застосувати податковий компроміс можна лише до «махінацій», які були здійснені за будь-які податкові періоди до 01.04.14 р. з урахуванням строків давності. При цьому під строком давності слід розуміти визначення грошових зобов’язань протягом 1095 днів із дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо така декларація була подана пізніше — за днем її фактичного подання (ст. 102 ПКУ). Таким чином, можна сподіватися на прощення «гріхів», що призвели до заниження податкових зобов’язань за період з 01.04.11 р. по 01.04.14 р. Це за логікою податківців. Втім, правильніше, на наш погляд, строк давності розраховувати (назад) не від 01.04.14 р., а від дня ініціювання нами податкового компромісу.

Важливо! Скористатися податковим компромісом можна протягом 90 днів із дня набрання чинності Законом № 63, тобто в період з 17.01.15 р. по 16.04.15 р.

 

Коли можна скористатися?

Скористатися податковим компромісом вищеперелічені суб’єкти господарювання можуть у випадках, передбачених у п. 2.2 Ме­тодрекомендацій № 13 і пп. 1 та 7 підроз. 92 розд. XX ПКУ. (див. рисунок на с. 34).

Для того щоб скористатися податковим компромісом, крім бажання і можливості, також потрібно враховувати те, що податковий компроміс можна застосувати лише до заниження податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток. При цьому прийти з повинною можна тільки у випадку, коли ви:

• завищили податковий кредит з ПДВ (також див. вище);

• завищили витрати, що враховуються при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток.

Увага! Усі інші «махінації», які ви здійснили при формуванні податкових зобов’язань з цих податків, виправити через податковий компроміс не вдасться. Тобто через податковий компроміс можна лише зняти неправомірно включені до бази оподаткування витрати та/або податковий кредит за будь-які періоди до 01.04.14 р. (з урахуванням строків давності).

Зверніть увагу! Податковим компромісом можна скористатися також і щодо неузгоджених податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток, а саме щодо тих податкових зобов’язань, за якими нещодавно за результатами перевірки отримано податкові-повідом­лення рішення (далі — ППР), але:

• не минуло 10 днів для сплати зобов’язань, вказаних у таких ППР;

• триває адміністративне оскарження визначених зобов’язань у ППР;

• триває судове оскарження визначених у ППР зобов’язань.

До відома! Якщо ви не встигли запустити механізм податкового компромісу протягом 10 днів із дня надходження такого повідомлення або не встигли подати скаргу для адміністративного оскарження податкових зобов’язань, вказаних у повідомленні-рішенні (не скористалися правом на адміністративне оскарження), то ви все одно маєте право на податковий компроміс. Але для цього слід розпочати судове оскарження: подати позов до суду і чекати на те, що суд прийме його до розгляду. В іншому випадку узгоджені податкові зобов’язання, визначені у ППР, не змінять статусу узгоджених на неузгоджені.

 

Податковий компроміс за узгодженими зобов’язаннями

Якщо після оцінки всіх плюсів і мінусів ви все-таки вирішили скористатися податковим компромісом, то зробити це можна, виконавши певний набір дій. Ці дії відрізняються залежно від того, до яких податкових зобов’язань (узгоджених чи неузгоджених) ви хочете його застосувати. Розпоч­немо з узгоджених податкових зобов’язань.

 

img 1 

 

Щоб скористатися податковим компромісом, у цьому випадку вам слід подати до контролюючого органу за основним місцем свого податкового обліку:

1) уточнюючий розрахунок з ПДВ та/або уточнюючу декларацію з податку на прибуток підприємств за будь-які податкові періоди до 01.04.14 р. з урахуванням строків давності (1095 днів). Детально про їх заповнення — на с. 36.

При цьому пам’ятайте: при складанні уточнюючих розрахунків не враховуються суми коригувань податкового кредиту з ПДВ та/або витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта обкладення податком на прибуток, відображених в уточнюючих розрахунках (деклараціях), які одночасно відповідають таким умовам:

• їх подано у порядку, встановленому ст. 50 ПКУ, після 01.04.14 р.;

• ними уточнюються показники декларацій за звітні періоди, що передували 01.04.14 р.;

• за результатами подання таких розрахунків зміна обсягу розрахунків з бюджетом за звітні періоди не відповідає сумам завищених витрат, що враховуються при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток підприємств, та/або завищеного податкового кредиту з ПДВ (зокрема, але не виключно, сформовано податковий кредит на підставі податкових накладних, у яких проведено заміну суб’єкта господарювання, стосовно якого є відомості (податкова інформація), що він не виконує (не може виконати) свій податковий обов’язок щодо сплати податків і зборів та/або має ознаки фіктивності тощо);

2) заяву про компроміс, в якій зазначається інформація щодо мотивів подання уточнюючого розрахунку. Подаєте її в довільній формі;

3) перелік (опис) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників. Подаєте у довільній письмовій формі, доки не буде затверджена за відсутності форма переліку (поки що цього не зроблено). Перелік має містити дані, які дають можливість чітко ідентифікувати кожну госпоперацію, щодо якої було здійснено «махінацію», що призвела до заниження податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток. Цей документ є доволі важливою складовою, оскільки, саме орієнтуючись на нього, податківці будуть приймати рішення про можливість застосовувати компроміс і саме ці операції фіскали (за необхідності) будуть перевіряти.

До відома! Примірні форми заяв та переліку операцій викладено на сайті територіального органу ДФС у Черкаській області (http://ck.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/181212.html).

Після подання цих документів вам доведеться зачекати 10 робочих днів, доки контролери не вирішать, чи підпадають такі операції під компроміс.

Якщо це відбудеться, то податківці прий­мають таке рішення: чи слід додатково перевіряти результати, відображені в уточнюючій декларації, чи можна повірити на слово. Свій висновок вони направлять вам листом з повідомленням про вручення або вручать його особисто під розписку.

Якщо перевірка проводиться. Взагалі-то виходячи з положень підроз. 92 розд. XX ПКУ та Методрекомендацій № 13 питання про перевірку постає тільки тоді, коли до цього вона не проводилася або не включала періоди, які уточнюються. Тому якщо ви претендуєте на податковий компроміс до моменту перевірки періоду, що уточнюється (ви тільки отримали повідомлення про перевірку), або вирішили самостійно без загрози перевірки уточнити свої дані (але перевірка цього періоду не відбувалася), то, швидше за все, конт­ролери захочуть завітати до вас «на чай».

Зауважимо, що така перевірка може бути виїзна або невиїзна і проводиться за процедурою, встановленою ПКУ, за винятком того, що (пп. 3.5 — 3.8 Методрекомендацій № 13):

1) перевіряти будуть виключно питання, які стосуються компромісних сум;

2) строк проведення перевірок не може перевищувати 70 календарних днів із дня подання документів для проведення податкового компромісу;

3) у результаті перевірки ви отримаєте або:

• ППР за результатами компромісної перевірки. ППР направляється тільки при виявленні порушення (ви неправильно визначили суму заниження в уточнюючій декларації).

Увага! Сума донарахованих зобов’язань у ППР, отримана за результатами такої перевірки, тільки уточнює (виправляє чи донараховує) визначену вами суму в уточнюючій декларації, але не позбавляє вас права на компроміс. Тобто ні штрафів, ні пені з таких сум не буде. Просто розраховувати 5 % слід буде від суми, визначеної контролерами у такому ППР, а не вказаної вами в уточнюючій декларації.

Водночас якщо ви почнете оскаржувати суму, визначену податківцями у ППР за перевіркою в межах податкового компромісу, то можете забути про компроміс;

• довідку про відсутність таких порушень. Така довідка підтверджує правомірність сум, зазначених в уточнюючій декларації.

Після отримання довідки або ППР, щоб погодитися на податковий компроміс, ви маєте сплатити 5 % занижених податкових зобов’язань протягом 10 днів з дати надходження таких документів. У випадку невиконання податківці вважатимуть, що ви відмовилися від компромісу, а тому покарають вас по-повному, тобто стягнуть усю суму заниження та штрафні санкції (п. 3.11 Методрекомендацій № 13).

Перевірка не проводиться. Якщо ж ви претендуєте на компроміс під час перевірки, яка не пов’язана з податковим компромісом, то податківці можуть вирішити не проводити окремої перевірки (наприклад, можуть скористатися результатами уже проведеної або тієї, що триває на сьогодні). У цьому випадку вони надішлють вам рішення про відсутність необхідності проведення документальної позапланової перевірки. Таке рішення вказує на те, що податківці узгодили податкові зобов’язання, визначені в уточнюючому розрахунку. А тому ви маєте сплати 5 % від суми зобов’язань, визначених в уточнюючій декларації протягом 10 календарних днів із дня, наступного за днем надходження такого повідомлення. Інша частина, 95 %, вважається погашеною, у тому числі штраф та пеня.

Якщо ви в 10-денний строк не сплатили 5 % від визначеної заниженої суми зобов’язань за податковим компромісом, то податківці вважатимуть це невиконанням умов податкового компромісу і стягнуть з вас недоплату, штраф і пеню без послаблень (п. 3.11 Методрекомендацій № 13).

Важливо! Якщо ви претендуєте на податковий компроміс під час або після проведення перевірки (але до надходження ППР), то вам все одно при виявленні порушень надійде ППР за результатами перевірки, не пов’язаної із застосуванням процедури податкового компромісу. При цьому у ньому будуть визначені тільки грошові зобов’язання, які не пов’язані з донарахуванням податку на прибуток, та ПДВ за порушення у межах досягнутого податкового компромісу.

Тобто в цьому ППР будуть визначені занижені податкові зобов’язання, штраф і пеня за інші порушення податкового законодавства (наприклад, заниження податкових доходів чи податкових зобов’язань з ПДВ тощо), на які компроміс не поширюється.

 

Податковий компроміс за неузгодженими зобов’язаннями

Якщо йдеться про вимолювання гріхів за неузгодженими сумами податкових зобов’язань, що визначені у ППР (триває процедура судового та/або адміноскарження або від дня отримання таких повідомлень не минуло 10 днів), то, щоб скористатися податковим компромісом, вам слід подати до контролюючого органу за основ­ним місцем податкового обліку у довільній письмовій формі заяву про компроміс по ППР.

Увага! Якщо оскаржуєте ППР в адміністративному порядку, повідомте про подання заяви про компроміс податковий орган, до якого подали скаргу. Якщо йдеться про судове оскарження, то суд повідом­ляти не потрібно. Це зроблять самі податківці шляхом подання до суду клопотання про примирення.

У такій заяві доцільно зазначати дату, номер ППР, стан узгодження, відповідний фіскальний або судовий орган, де перебуває на оскарженні ППР, суму податку на прибуток та/або ПДВ, щодо якої платник податків бажає досягнути податкового компромісу (із зазначенням податкових (звітних) періодів, операцій, по яких були здійснені донарахування в акті перевірки, контрагентів тощо).

До відома! Примірну форму заяви шукайте на сайті територіального органу ДФС у Черкаській області (http://ck.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/181212.html).

Важливо! Сплатити 5 % від суми заниження податкового зобов’язання вам слід протягом 10 днів із дня подання Заяви про компроміс по ППР (п. 3.12 Методрекомендацій № 13), оскільки саме з дня подання такої заяви податкові зобов’язання, які ви включили до податкового компромісу, вважаються узгодженими.

Водночас рішення про те, що такі суми і справді потрапили під компроміс, ви дізнаєтесь тільки через 10 днів від дня подання заяви. Тобто фактично виходить, що 5 % від суми заниження ви повинні сплатити до дня прийняття рішення про поширення податкового компромісу на ваші «махінації».

Звичайно, проблем не виникне, коли податківці, проаналізувавши матеріали, дозволять застосовувати податковий компроміс до сум заниження податкових зобов’язань. Але якщо цього не станеться, то що буде із сумою сплати 5 % заниження — невідомо.

Зрозуміло тільки те, що суми заниження, щодо яких не було сплачено компромісні 5 %, стають неузгодженими, а отже, ви маєте право скористатися процедурою оскарження. Хоча як бути з тим, що 10 днів із дня надходження повідомлення-рішення, які дають право на подання заяви для адміноскарження, минули і на такі суми вже мають нараховуватися фінсанкції, залишається загадкою.

Досягнення податкового компромісу (прийняття рішення податківців про поширення компромісу на ваші «махінації», а також сплата 5 % від суми заниження податкових зобов’язань) на стадії адміністративного оскарження є підставою для залишення скарги без розгляду (у цілому чи в частині), а на стадії судового оскарження — причиною припинення судового розгляду через примирення сторін.

 

Заповнення уточнюючої декларації

Як було сказано вище, уточнююча декларація для застосування податкового компромісу подається тільки щодо вже узгоджених податкових зобов’язань. Тобто максимум до тих зобов’язань, по яких податківці винесли ППР за результатами здійснення перевірки, але 10 днів із дня надходження ППР не минуло.

Важливо! Подаючи уточнюючу декларацію, вам не потрібно орієнтуватися на положення ст. 50 ПКУ, тобто нараховувати самоштраф на розмір заниження податкового зобов’язання.

На сьогодні ще не затверджено спеціальних форм для подання уточнюючих декларацій для застосування податкового компромісу. Тому доки цього не станеться, подавати уточнюючі декларації слід за діючою на час подання формою. Така декларація подається як окремий документ разом із з переліком (описом) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації, та Заявою про компроміс.

Враховуючи те, що уточнююча декларація подається не за спеціальною формою, а за звичайною, при її заповненні слід взяти до уваги такі особливості:

1) для податку на прибуток:

• уточнююча декларація подається як окремий документ, а не у складі звітної (звітної нової) декларації. При цьому якщо виправляються дані у додатках ,то разом із декларацію подаються і додатки;

• у заголовній частині форм уточнюючих податкових декларацій (розрахунків, звітів) із цього податку слід під словом «Уточнююча» («Уточнюючий») доповнити словами «Податковий компроміс» та зліва від них проставити відмітку, наприклад, «X». Такі маніпуляції говорять про те, що ця декларація подається з метою застосування податкового компромісу.

Увага! Для електронної декларації у процесі розробки перебувають відповідні поля для таких позначок;

• сама форма заповнюється за тим же принципом, що й у випадку виправлення помилок, допущених у минулих періодах, але з урахуванням того, що суми заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток розраховуються у розмірі 5 % від суми заниження і відображаються у спеціальній графі уточнюючої декларації. Для звичайних підприємств це ряд. 24;

• самоштраф і пеня не нараховуються;

2) для ПДВ:

• подаєте окремий уточнюючий розрахунок з ПДВ за кожний окремий звітний період, причому з урахуванням строку позовної давності;

• у разі уточнення показників декларації, які потребують подання окремих додатків до декларації, уточнюючий розрахунок з ПДВ подається платниками податку разом з такими додатками;

• щоб уточнюючий розрахунок з ПДВ став придатним для застосування податкового компромісу, у його заголовній частині у гр. 2 проставляєте помітку «ПК». Аналогічна помітка проставляється і в крайній правій графі ряд. 0110 «Загальна»;

• якщо у результаті уточнення відбувається збільшення податкових зобов’язань з ПДВ (на початку статті ми вже говорили про «підо­зрілу» логіку Методрекомендацій № 13, згідно з якою можна у рамках компромісу виправляти заниження податкових зобов’язань з ПДВ), то позитивне значення відображаєте у гр. 6 ряд. 9 розд. I. Якщо йдеться про зменшення податкового кредиту з ПДВ, то вказуєте від’ємне значення гр. 6 ряд. 17 розд. II та збільшення сум податку до сплати в бюджет порівняно з попередньо поданою податковою звітністю за відповідні періоди у ряд. 18 та 25.

При цьому у гр. 6 ряд. 25 зазначаєте не всю суму заниженого податкового зобов’язання з ПДВ, а лише 5 % такої суми ((гр. 4 уточнюючого розрахунку з ПДВ - гр. 5 уточнюючого розрахунку з ПДВ) х 5 %).

Важливо! Показники уточнюючих розрахунків з ПДВ з метою застосування податкового компромісу не переносяться до податкової звітності з ПДВ за звітний період, в якому такі розрахунки подані, а відображаються в особових рахунках платника податків.

 

Висновки

  • Податковий компроміс дає змогу платникам податків та/або їх посадовим (службовим) особам уникнути юридичної відповідальності за несплату податків через заниження податкових зобов’язань з податку на прибутку та/або ПДВ за будь-які податкові періоди до 01.04.14 р. з урахуванням строків давності (1095 днів). Для цього вони мають зізнатися у таких порушеннях і сплатити до бюджету мізерні 5 % від суми заниження податкових зобов’язань. Інші 95 % автоматично вважатимуться погашеними.

  • Скористатися податковим компромісом можна протягом 90 днів із дня його запровадження, тобто в період з 17.01.15 р. по 16.04.15 р.

  • Податковий компроміс поширюється лише на випадки заниження податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток. При цьому тільки у випадку, якщо такі помилки були допущені через завищення податкового кредиту з ПДВ чи податкових витрат, що враховуються при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток.

Документи статті

Закон № 63  Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» від 25.12.14 р. № 63-VIII.

Методрекомендації № 13 — Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу, затверджені наказом ДФСУ від 17.01.15 р. № 13.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі