Розрахунок середньої зарплати: як відгукнеться відпустка «за свій рахунок»

Клиженко Яна, експерт з питань оплати праці
Друк
Лікарняні, відпускні, виплати мобілізованим працівникам… Що між ними спільного? Правильно — ці виплати розраховують виходячи із середнього заробітку. А що коли в розрахунковому періоді працівнику надавалася відпустка «за свій рахунок»? Як це вплине на розрахунок таких виплат? Питання цікаве. Додамо ще «родзинку»: у місяці надання відпустки «за свій рахунок» нарахуємо премію. Тож поспішимо на пошук вирішення цього непростого завдання!

Невеличка порція «азів». Відпустка без збереження зарплати (а простою мовою — відпустка «за свій рахунок») може надаватися працівникам:

• в обов’язковому порядку при дотриманні певних умов (ст. 25 Закону про відпустки);

• за угодою сторін (ст. 26 Закону про відпустки).

Усе необхідне про надання неоплачуваної відпустки (і зокрема, її тривалість у кожному конкретному випадку) ви знайдете у «БТ», 2013, № 8, с. 17. Зауважимо, що така відпустка може бути надана одночасно за декількома підставами. Причому як з розривом у часі, так і поспіль. Отже, цілком реальною є ситуація, коли тривалість неоплачуваної відпустки може становити цілий місяць (або більше). Ось ми й наблизилися до головного запитання: як такий період «безгрошового неробства» (повного чи часткового) позначиться на середній зарплаті? Адже випадків, коли нам доводиться звертатися до такої величини, не так вже й мало. Спочатку розберемося з розрахунковим періодом.

Нагадаємо, що середня зарплата для оплати лікарняних і декретних розраховується згідно з Порядком № 1266. А ось для розрахунку відпускних, зарплати за дні відрядження і середнього заробітку мобілізованих працівників «прислухатися» потрібно до Порядку № 100. Тому відповіді, здебільшого, шукатимемо у згаданих документах.

 

Відпустка «за свій рахунок» у розрахунковому періоді: «on/off»

Для вашої зручності інформацію про те, включати чи не включати період відпустки «за свій рахунок» до розрахункового періоду при обчисленні середньої зарплати, ми наведемо в таблиці.

 

Вид виплати

Розрахунковий період

(загальний випадок)

Чи враховується період відпустки «за свій рахунок» в розрахунковому періоді?

Відпускні (оплата часу щорічних відпусток, додаткових навчальних відпусток, творчої відпустки, відпустки «на дітей»)

12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки

Ні

Час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток чи зберігався частково, виключається з розрахункового періоду (абз. 6 п. 2 Порядку № 100).

Зауважте: не враховуються дні відпустки «за свій рахунок» як за ст. 25, так і за ст. 26 Закону про відпустки. Однак якщо працівник відпочивав «за свій рахунок» довше, ніж передбачено у згаданих статтях, то «надлишок» відпускних днів вважається наданим незаконно і такі дні не виключаються з розрахунку. Дні відпустки «за свій рахунок» не потраплять до розрахунку середньої зарплати для оплати «відряджувальних» та «військових», бо розрахунок провадиться, виходячи з відпрацьованих днів

«Відряджувальні» (зарплата за дні відрядження)

2 календарні місяці роботи (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому працівник був відряджений (мобілізований)

«Військові» (середній заробіток, гарантований державою мобілізованим працівникам)

Лікарняні (оплата днів непрацездатності у зв’язку з хворобою)

6 календарних місяців
(з 1-го по 1-ше число), що передують місяцю надання листка непрацездатності

Так*

З розрахункового періоду виключаються лише дні, які працівник не відпрацював з поважних причин (абз. 3 п. 14 Порядку № 1266). Але відпустка «за свій рахунок» в загальному випадку не вважається поважною причиною** (у розумінні Порядку № 1266). Тому її з розрахункового періоду не виключають. Водночас дні відпустки без збереження зарплати не потраплять до розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняного, оскільки розрахунок здійснюється виходячи з відпрацьованих днів (годин). А ось у розрахунку декретних дні відпустки «за свій рахунок» братимуть участь

Декретні (оплата днів перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами)

* Без винятків не обійшлося. На особливий підхід «заслужив» окремий випадок, коли в розрахунковому періоді не було заробітку, але є не відпрацьовані дні: — місяці з поважної в розумінні Порядку № 1266 причини (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 років або до 6 років (за медичним висновком);

і  

— дні з неповажної в розумінні Порядку № 1266 причини (зокрема, щорічна відпустка, відпустка «за свій рахунок»).

У такому разі Мінсоцполітики вважає щорічну відпустку та відпустку «за свій рахунок» поважною причиною, а тому суму лікарняних/декретних пропонує розраховувати виходячи з місячної тарифної ставки (окладу) (див. листи від 14.02.14 р. № 72/18/99-14 і від 25.02.14 р. № 1837/0/14-14/18). Інакше кажучи, дозволено застосовувати п. 10 Порядку № 1266 («посібник з експлуатації» такого пункту Мінсоцполітики надав у листі від 17.02.14 р. № 1643/0/14-14/18). Але! Попереджаємо: ФТВП — проти, що може обернутися для роботодавця зайвим клопотом (лист від 27.07.13 р. № 30-03/121). А тому поки що краще оминати таку ситуацію, тим більше що варіанти є.

** Ось воно «тріо» поважних причин: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 років, а також до 6 років (за медичним висновком).

 

А тепер переходимо до «родзинок» — як врахувати премію, якщо вона «привалила» у місяці відпустки «за свій рахунок».

 

Середня зарплато, за Порядком № 100 розрахуйся!

Як наголошувалося вище, при розрахунку відпускних, витрат на відрядження, військових виплат період відпустки «за свій рахунок», наданої як на підставі ст. 25, так і на підставі ст. 26 Закону про відпустки, виключається з розрахункового періоду. На що вплине сей факт?

У разі якщо працівник весь місяць перебував у відпустці «за свій рахунок», то такий місяць випадає з розрахункового періоду. Отже, якщо в такому місяці працівнику були нараховані будь-які виплати (премії, надбавки тощо), вони не братимуть участі в розрахунку середньої зарплати.

Інша ситуація складається, якщо працівник перебував у неоплачуваній відпустці лише частину місяця. Тоді з розрахункового періоду виключаємо лише кількість днів, що припадають на таку відпустку, а виплати, зазначені в п. 3 Порядку № 100, включаємо до розрахунку з урахуванням таких особливостей.

Премії, нараховані в поточному місяці за попередній, враховуйте пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді, якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьована не повністю. Водночас якщо премії виплачуються місяць у місяць і вони вже обчислені пропорційно відпрацьованому часу, то їх включайте до заробітку у фактично нарахованому розмірі (лист Мінсоцполітики від 18.04.12 р. № 283/13/155-12 // «БТ», 2012, № 44, с. 9).

Майте на увазі: премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

При розрахунку середньої зар­плати виходячи з двох календарних місяців (зокрема, для «відряджувальних» і «військових» виплат) премії, які виплачуються за квартал і триваліший промі­жок часу, включайте до розрахунку середньої зарплати в частині, пропорційній кількості місяців у розрахунковому періоді (див. лист Мінсоцполітики від 21.09.12 р. № 991/13/84-12 // «БТ», 2012, № 44, с. 9);

Пам’ятайте: премія за підсумками роботи за рік потрапить до розрахунку середньої зарплати, якщо вона нарахована в поточному році за попередній календарний рік (абз. 2 п. 3 Порядку № 100, лист Мінпраці від 24.06.08 р. № 411/13/84-08). Для кожного місяця розрахункового періоду премія за підсумками роботи за рік враховується як 1/12 нарахованої суми, яка додається до зарплати такого місяця.

Премії, зазначені в п. 4 Порядку № 100 (це премії, які мають разовий характер), не беруть участі в розрахунку середньої зарплати.

А тепер розглянемо нюанси на конкретних прикладах.

Приклад 1. У лютому 2015 року працівник іде в щорічну відпустку тривалістю 14 к. дн. З 1 по 30 листопада 2014 року (30 к. дн.) він перебував у відпустці без збереження заробітної плати (за ст. 25 і 26 Закону про відпустки). У розрахунковому періоді (лютий 2014 року — січень 2015 року) працівнику нараховані:

• зарплата за фактично відпрацьований час у розмірі 30800,00 грн.;

• виробнича премія в розмірі 9240,00 грн., з них 840,00 грн. нараховано в листопаді 2014 року за жовтень цього року.

Отже, з розрахункового періоду виключаємо святкові та неробочі дні, а також дні листопадової відпустки «за свій рахунок». Таким чином, кількість днів розрахункового періоду, що беруть участь в обчисленні середньої заробітної плати, становить:

365 - 10 - 30 = 325 (к. дн.).

У зв’язку з тим, що весь листопад 2014 року працівник перебував у відпустці «за свій рахунок», премія, нарахована цього місяця, не бере участі в розрахунку.

Загальна сума виплат, що беруть участь в розрахунку середньої зарплати, становитиме:

30800,00 + 9240,00 - 840,00 = 39200,00 (грн.).

Визначаємо середньоденну заробітну плату:

39200,00 : 325 = 120,62 (грн./ к. дн.).

Розрахуємо суму відпускних:

120,62 х 14 = 1688,68 (грн.). Приклад 2. Працівник відряджений строком на 5 робочих днів (з 16 по 20 лютого 2015 року). З 8 по 21 січня 2015 року працівник перебував у відпустці «за свій рахунок». Місячний оклад — 3500,00 грн. У розрахунковому періоді (грудень 2014 року — січень 2015 року) працівнику нараховані:

• зарплата за фактично відпрацьовані дні в розмірі 5250,00 грн.;

• премія за листопад (нарахована у грудні 2014 року) і грудень (нарахована в січні 2015 року) у загальній сумі 700,00 грн.

У лютому 2015 року працівнику нарахована премія за січень 2015 року в розмірі 175,00 грн.

Визначимо кількість днів у розрахунковому періоді:

23 + 10 = 33 (роб. дн.).

Розрахуємо суму премії, яка братиме участь у розрахунку середньої зарплати:

700,00 : 43 х 33 = 537,21 (грн.),

де 43 — кількість робочих днів за нормою робочого часу.

Загальна сума виплат, яка включається до розрахунку середньої зарплати, становить:

5250,00 + 537,21 = 5787,21 (грн.).

Середньоденна зарплата складає:

5787,21 : 33 = 175,37 (грн.).

Визначимо денний заробіток працівника за лютий 2015 року:

(3500,00 + 175,00) : 20 = 183,75 (грн./дн.).

Денний заробіток за лютий перевищує середньоденний заробіток, тому дні відрядження оплачуються виходячи з денного заробітку. Зарплата працівника за дні перебування у відрядженні становитиме:

183,75  х 5 = 918,75 (грн.).

 

Лікарняні та  декретні — все не як … у Порядку № 100

Тішить, що Порядок № 1266 не такий «перебірливий», як Порядок № 100, а тому в розрахунку середньої зарплати враховує всі премії, які включаються до фонду оплати праці та з яких сплачений ЄСВ. Отже, сюди потраплять і ті одноразові премії, які, наприклад, в розрахунку відпускних не беруть участі.

Водночас для премій, які належать до заохочувальних і компенсаційних виплат (п. 2.3 Інструкції № 5), діє особливий порядок включення до розрахунку середньої зарплати. Так, якщо працівник частину місяця в розрахунковому періоді не працював з поважної причини, то для розрахунку середньої зарплати «одноразові» премії в такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу* (абз. 2 п. 9 Порядку № 1266, лист Мінпраці від 08.02.08 р. № 60/020/99-08).

* Зауважте: хоча декретні розраховують виходячи з календарних днів, суму заохочувальної премії, нарахованої в «неповному» місяці розрахункового періоду, визначаємо, як і для лікарняних, пропорційно робочим дням (годинам).

Відпустка без збереження зар­плати до переліку поважних причин не потрапляє, тому «пропор­ційне правило» не працює, якщо премія нарахована в місяці, коли працівник перебував у відпустці «за свій рахунок»:

• весь місяць;

• частину місяця, а решту — працював або був відсутній з причин, які не є поважними в розумінні Порядку № 1266. У таких випадках заохочувальні премії враховуються повністю.

Якщо ж працівник частину місяця перебував у відпустці «за свій рахунок», частину місяця був відсутній з поважних причин і при цьому:

• є відпрацьовані дні, то одноразову премію враховуємо пропор­ційно відпрацьованому часу;

• немає відпрацьованих днів, то одноразову премію взагалі не враховуємо.

До речі, усі премії включайте до розрахунку середньої зарплати у складі виплат того місяця, в якому вони нараховані.

Приклад 3. У лютому 2015 року працівник надав листок непраце­здатності, що свідчить про його хворобу з 9 по 13 лютого 2015 року (5 днів). Страховий стаж працівника — 11 років 5 місяців. З 8 по 17 грудня працівник хворів, а з 22 по 31 грудня перебував у відпустці «за свій рахунок». Місячний оклад працівника — 4000,00 грн. У розрахунковому періоді працівнику нараховані:

• зарплата в розмірі 21217,39 грн.;

• лікарняні в розмірі 1320,00 грн.;

• премія до Нового року в сумі 1800,00 грн. (нарахована у грудні 2014 року).

До розрахунку кількості робочих днів за розрахунковий період мають бути включені ті робочі дні, які були фактично відпрацьовані. Тому при підрахунку кількості днів, відпрацьованих у розрахунковому періоді, не враховуйте дні перебування у відпустці без збереження заробітної плати та дні хвороби.

Кількість днів у розрахунковому періоді становить:

20 + 22 + 23 + 20 + 7 + 20 = 112 (роб. дн.).

Лікарняні не беруть участі в розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняних. Премія до Нового року включається до розрахунку середньої зарплати пропор­ційно відпрацьованим дням у сумі 547,83 грн. (1800,00 грн. : 23 роб. дн. х 7 роб. дн.).

Середньоденна зарплата становитиме:

(21217,39 грн. + 547,83 грн.) : 112 роб. дн. = 194,33 грн./дн.

Сума лікарняних за лютий 2015 року становитиме:

194,33 грн. х 5 роб. дн. = 971,65 грн.

 

Документи статті

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним  соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.04 р. № 5.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі