Погода… на роботі: створюємо затишний мікроклімат

В обраному У обране
Друк
Жиленко Катерина, податковий експерт, e.zhylenko@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Червень, 2015/№ 24
Куточок прохолоди — те що треба в літню спеку. Адже прохолода в робочому приміщенні підвищує працездатність і просто піднімає настрій як персоналу, так і клієнтів. З іншого боку — це входить до обов’язків роботодавця в межах охорони праці. Сьогодні почнемо з обліку кондиціонерів та вентиляторів, а у наступному номері продовжимо «освіжаючу» тему. До того ж є зміни в податковоприбутковому обліку цих об’єктів. Хочете дізнатися які — читайте нашу статтю.

Податковий = бухгалтерський облік

З 01.01.15 р. Закон № 71 зблизив (майже зрівняв) податковий та бухгалтерський облік доходів і витрат.

Об’єкт обкладення податком на прибуток сьогодні визначається шляхом коригування фінансового результату, визначеного у фінзвітності підприємства за правилами бухобліку (П(С)БО або МСФЗ) на податкові різниці з прибуткового розд. III ПКУ (п.п. 134.1.1 ПКУ).

При цьому зник вічний камінь спотикання — господарська спрямованість витрат, у цьому випадку — використання об’єкта ОЗ у господарській діяльності. Раніше доводилося доводити, що кліматична техніка — необхідна частина господарської діяльності в межах охорони праці. Тепер такої необхідності при купівлі кондиціонера або вентилятора немає.

Але будьте обережні! Цей підводний камінь може спливти при нарахуванні амортизації ОЗ у «високодохідних» платників податку на прибуток, які обліковують податкові різниці, а також у ПДВ-обліку. Про це читайте далі.

Пам’ятайте: коригувати фінрезультат на податкові різниці зобов’язані тільки ті платники податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухобліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн. Ті ж, у кого дохід менше (так звані «низькодохідні» платники), можуть не застосовувати коригування фінрезультату на всі різниці (крім збитків минулих років).

Купуємо новий кондиціонер, вентилятор

Одвічне запитання: розглядати кондиціонер як окремий об’єкт обліку чи як витрати, пов’язані з поліпшенням приміщення? Єдино правильного варіанта тут немає. Якщо йдеться про побутові настінні кондиціонери, що «обліпили» буквально кожну будівлю, то логічніше розглядати їх як окремий об’єкт обліку.

Наступна дилема: ОЗ чи «малоцінка»? Визначальними факторами будуть строк корисного використання та вартість обладнання. Отже, строк експлуатації кондиціонерів — більше року, та й ціна давно перевищує 2500 грн. Тому логічніше віднести їх до ОЗ (п.п. 14.1.138 ПКУ). Зауважимо: згідно з п. 5.2 П(С)БО 7 «Основні засоби» підприємства можуть самі встановлювати вартісні критерії предметам, що належать до МНМА. Для зближення з податковим обліком у бухгалтерському обліку вартісний критерій, що розмежовує ОЗ і МНМА, установлюють у тому самому розмірі — 2500 грн.

Пам’ятайте! При визначенні первісної вартості ви повинні враховувати не тільки суму, сплачену постачальнику при купівлі, а й інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. Тобто ті самі витрати, що пов’язані зі встановленням та налагодженням кондиціонерів (п. 8 П(С)БО 7).

У цьому випадку початкову вартість кондиціонера спочатку формуємо на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», а при введенні в експлуатацію — списуємо на субрахунок 106 «Інструменти, прилади та інвентар».

Тонкий момент. У Класифікаторі ДК 013-97 машини значаться під кодом 310000, обладнання — під кодами 220200, 311000. На думку податківців, кондиціонери слід відносити до ОЗ групи 4 (див. лист ДПА у Дніпропетровській області від 29.09.11 р. № 28676/10/15-124). Однак виходячи з Класифікатора ДК 013-97 такі ОЗ, швидше, слід уключати до групи 6 ОЗ. Вони цілком потрапляють у категорію 230106 «Вентилятори та вентиляційні або витяжні шафи» або категорії 230199 «Прилади побутові електромеханічні інші» з групи 230100 «Прилади побутові електромеханічні».

Якщо ж усе-таки розцінювати обладнання приміщення системою кондиціонування як поліпшення ОЗ, то первісну вартість такої будівлі потрібно збільшити на суму витрат на придбання, доставку та встановлення кондиціонерів.

Для цього витрати в періоді їх здійснення групуємо за дебетом субрахунку 152. А після закінчення робіт — відносимо на збільшення первісної вартості приміщення та відображаємо за дебетом рахунка 10 «Основні засоби».

Що стосується вентиляторів, які не встановлюються безпосередньо на будівлю, а просто розміщують у приміщеннях, то з ними все набагато простіше та більш однозначно. Оскільки їх вартість, як правило, не перевищує 2500 грн., вони обліковуються як окремі об’єкти обліку, причому належать до МНМА. Первісна вартість «крилатих» формується на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших матеріальних активів», а потім списується до дебету субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Амортизація

Амортизацію ОЗ нараховуємо за методами, описаними в п. 26 П(С)БО 7, з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання, установлених п.п. 138.3.3 ПКУ (крім виробничого методу): прямолінійним, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивним.

Нюанс: використовувати встановлені ПКУ строки експлуатації зобов’язані тільки ті платники податку на прибуток, які застосовують податкові різниці.

Витрати на придбання вентиляторів будуть амортизуватися або методом «50 на 50», або методом «100 % вартості в першому місяці використання» (п. 27 П(С)БО 7).

Амортизаційні відрахування доцільно обліковувати залежно від напрямку використання будівлі, в якій установлено кондиціонер та/або вентилятор: у загальновиробничих, адміністративних витратах або витратах на збут і, відповідно, відображати на рахунках 91, 92 або 93.

Якщо кондиціонер установлено у виробничих приміщеннях або приміщеннях, задіяних в управлінні цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, обираємо рахунок 91, якщо в адміністративних приміщеннях (у тому числі у невиробничих підприємств) — рахунок 92, у торговельних залах — рахунок 93.

Є й інший підхід: віднести такі витрати на рахунок 91 як витрати на охорону праці (п. 15.8 П(С)БО 16 «Витрати»). Але оскільки загальновиробничі витрати є не в усіх (ті ж торговельні підприємства рахунок 91 не застосовують), то коло його прихильників значно звужується.

Як ми вже зазначали, об’єкт обкладення податком на прибуток визначається виходячи з бухгалтерського фінрезультату, відкоригованого на різниці. Так от, різниці, що враховуються при нарахуванні амортизації в податковому обліку, прописані окремо у ст. 138 ПКУ. Для наочності ми навели їх на схемі (с. 14).

Зверніть увагу! Згідно з п.п. 138.3.2 ПКУ не підлягають амортизації витрати на придбання/самостійне виготовлення, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ. При цьому під невиробничими розуміють ОЗ, які не використовують у господарській діяльності. Ось де, можливо, прийдеться доводити, що кондиціонер використовується в господарській діяльності. Тут допоможе ст. 13 Закону про охорону праці, згідно з якою роботодавець зобов’язаний у кожному структурному підрозділі створити умови праці відповідно до нормативно-правових актів. А саме з нормами ДСН 3.3.6.042-99 (у частині мікроклімату). Детальніше про нові правила обліку негосподарських витрат див. у статті на с. 16 цього номера.

Різниці, що враховуються в «податковій» амортизації

ПДВ

Незалежно від того, відображався куплений кондиціонер як окремий об’єкт або ж у складі витрат на поліпшення будівлі, ви можете відобразити ПК. Але! Тут потрібно чітко дотримуватися умови:

• обладнання буде брати участі у госпдіяльності підприємства, яка передбачає здійснення операцій, що обкладаються ПДВ;

• наявність належним чином оформленої ПН, зареєстрованої в ЄРПН.

Як бачите, знову спливає вимога про господарську спрямованість використання об’єкта ОЗ. Аргументи «за» ми навели вище.

Чистимо наявний кондиціонер

Кондиціонери потрібно періодично обслуговувати (прочищати від накопиченого сміття, дозаправляти). Провести очищення можуть як працівники самого підприємства, так і спеціалісти сторонньої організації у межах техобслуговування кондиціонерів. У бухгалтерському обліку перший варіант відобразиться через нарахування зарплати працівникам (Кт 661), а другий — через кредиторську заборгованість сторонньої організації (Кт 631 або 685). За дебетом відображаємо витрати: 91, 92, 93 — залежно від того, як обліковується сам кондиціонер (витрати на охорону праці або за призначенням використання будівлі, в якій розташовано кондиціонер).

Бухгалтерські проводки купівлі, встановлення та чищення кліматичної техніки наведено в таблиці нижче.

Бухгалтерський облік купівлі та техобслуговування кондиціонерів і вентиляторів

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1. Перераховано передоплату постачальнику за кондиціонер

371

311

6000

2. Нараховано ПК з ПДВ відповідно до ПН

641

644

1000

3. Отримано кондиціонер

152

631

5000

4. Відображено ПК з ПДВ

644

631

1000

5. Проведено залік заборгованостей

631

371

6000

6. Встановлено кондиціонер згідно з актом виконаних робіт

152

631

625

7. Відображено ПК з ПДВ за установкою кондиціонера

641

631

125

8. Кондиціонер введено в експлуатацію

106

152

5625

9. Оплачено послуги з установки кондиціонера

631

311

750

10. Нараховано амортизацію кондиціонера

91 (92, 93)

131

117,19 (умовно)

11. Отримано вентилятор

153

631

500

12. Відображено ПК з ПДВ

641

631

100

13. Перераховано оплату за вентилятор

631

311

600

14. Вентилятор введено в експлуатацію

112

153

600

15. Нараховано амортизацію вентилятора

91 (92, 93)

132

600

16. Проведено очищення кондиціонера перед літнім сезоном:

 сторонньою організацією

91 (92, 93)

631 (685)

250

 відображено ПК з ПДВ на підставі ПН

641

631 (685)

50

Висновки

  • Побутовий кондиціонер логічніше обліковувати як окремий об’єкт обліку (субрахунок 106), а не як поліпшення будівлі, в якій він розташований. Для визначення строку експлуатації обираємо групу 6.

  • Вентилятори в основному обліковуються як МНМА (субрахунок 112).

  • Платники податку на прибуток, які коригують бухобліковий фінрезультат на податкові різниці, повинні відняти амортизацію невиробничих (негосподарських) ОЗ. Або доведеться довести, що кондиціонер використовується в госпдіяльності.

  • Використання кліматичної техніки в госпдіяльності важливо і для відображення ПК з ПДВ.

  • Амортизаційні відрахування включаємо до витрат залежно від напрямку використання будівлі, в якій розташована кліматична техніка.

Документи та скорочення статті

Закон № 71 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.14 р. № 71-VIII.

Закон про охорону праці — Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

ДК 013-97 — Державний класифікатор України «Класифікація основних фондів» [ДК 013-97], затверджений наказом Держстандарту від 19.08.97 р. № 507.

ОЗ — основні засоби.

НМА — нематеріальні активи.

МНМА — малоцінні необоротні матеріальні активи.

НП(С)БО — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку.

МСФЗ — Міжнародний стандарт фінансової звітності.

ПК — податковий кредит.

ПН — податкова накладна.

ЄРПН — Єдиний реєстр податкових накладних.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд