Новий Звіт з ЄСВ: продовжуємо впроваджувати теорію у практику

В обраному У обране
Друк
Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Червень, 2015/№ 24
Ми знайомили вас з оновленим Звітом за формою № Д4 у «БТ», 2015, № 22, розбиралися, як відобразити в цьому Звіті відпускні та компенсацію за невикористану відпустку, у «БТ», 2015, № 23. Настав час поговорити і про інші виплати. Сьогодні «на манежі»: лікарняні, декретні та винагороди за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД! Відобразити зазначені виплати у Звіті за формою № Д4 вам допоможе ця стаття.

Лікарняні у Звіті з ЄСВ

Лікарняні показуйте у Звіті за формою № Д4 за той місяць, в якому вони були нараховані (у бухгалтерському обліку). При заповненні таблиці 6 враховуйте такі правила:

1) лікарняні показуйте після рядків із зарплатою та винагородою за ЦПД, якщо вони нараховувалися працівникові у звітному місяці;

2) на лікарняні формуйте стільки рядків, на скільки місяців припадає період тимчасової непрацездатності;

3) суми лікарняних розподіляйте пропорційно дням хвороби, що припадають на кожен місяць хвороби, вказуючи в графі 9 код КЗО з додатка 2 до Порядку № 435;

4) місяць, на який припадають дні тимчасової непрацездатності, проставляйте в графі 11, а кількість календарних днів хвороби — в графі 13 таблиці 6.

Приклад 1. Працівник Боженко Дмитро Петрович (податковий номер — 3012548798) з 1 по 15 квітня був у відпустці без збереження заробітної плати на підставі ст. 26 Закону про відпустки, а з 16 квітня по 8 травня 2015 року включно хворів. Листок непрацездатності за весь період хвороби був наданий 12 травня 2015 року.

У квітні 2015 року щодо працівника нарахувань не було. У травні нараховані заробітна плата у розмірі 2800,00 грн. (ЄСВ/н — 1043,28 грн., ЄСВ/у — 100,80 грн.) і лікарняні загальною сумою 1275,60 грн., у тому числі за дні хвороби у квітні — 935,44 грн. (ЄСВ/н — 310,57 грн., ЄСВ/у — 18,71 грн.), у травні — 340,16 грн. (ЄСВ/н — 112,93 грн., ЄСВ/у — 6,80 грн.).

Підприємство є основним місцем роботи фізичної особи.

Оскільки початок і закінчення тимчасової непрацездатності працівника припадають на різні місяці, то:

1) у місяці відкриття не застосовуємо вимогу щодо ЄСВ з МЗП. Причина не відомий загальний дохід за цей місяць;

2) після надання листка непрацездатності для цілей порівняння з МЗП лікарняні відносимо до місяців, за які вони нараховані;

3) якщо після розподілу лікарняних у місяці, за який вони нараховані, загальний дохід менше МЗП, застосовуємо вимогу щодо ЄСВ з МЗП.

Після розподілу лікарняних загальний дохід за травень (3140,16 грн. (2800,00 грн. + 340,16 грн.)) більше МЗП (1218,00 грн.) і менше максимальної величини бази стягування ЄСВ (20706,00 грн.). Тому ЄСВ утримуємо з фактично нарахованої суми. А ось дохід за квітень (935,44 грн.) виявився менше МЗП. Тому необхідно застосувати вимогу щодо ЄСВ з МЗП. Причому, оскільки у квітні, окрім лікарняних, працівникові не нараховувався інший дохід, то до різниці між МЗП і фактичною базою стягування ЄСВ застосовуємо ставку ЄСВ, встановлену для лікарняних, тобто 33,2 %.

Додаткова база нарахування ЄСВ дорівнює:

1218,00 - 935,44 = 282,56 (грн.).

Сума ЄСВ, нарахована на додаткову базу стягування ЄСВ за квітень:

282,56 х 33,2 : 100 = 93,81 (грн.),

де 33,2 % — ставка ЄСВ у частині нарахувань на лікарняні.

Наведемо фрагмент заповненої таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за травень 2015 року (див. рис. 1 на с. 34).

Рис. 1. Витяг з таблиці 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 1

Декретні у формі № Д4

У таблиці 1 Звіту за формою № Д4 суму допомоги по вагітності та пологах і ЄСВ у частині нарахування/утримання відображайте в загальному порядку у відповідних рядках.

У таблиці 5 на працівницю заповнюєте рядок, в якому вказуєте, зокрема:

• у місяці відходу у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами: в графі 7 — категорію особи «5», в графі 11 «дата початку» — перший день такої відпустки;

• у місяці закінчення відпустки: в графі 7 — категорію особи «5», в графі 11 «дата закінчення» — дату останнього дня відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з листком непрацездатності (з урахуванням листка непрацездатності, який був виданий на продовження такої відпустки, якщо відпустка подовжувалася).

У таблиці 6 Звіту за формою № Д4 суму допомоги відображайте в останню чергу, після інших виплат, нарахованих працівниці у звітному місяці. Щодо допомоги заповнюєте стільки рядків, на скільки місяців припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, вказуючи, зокрема:

• у графі 9 — код КЗО з додатка 2 до Порядку № 435;

• у графі 11 — місяць, на який припадає період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

• у графі 15 по рядку з сумою допомоги, яка нарахована за дні відпустки, що припадають на звітний місяць, — кількість календарних днів перебування у трудових відносинах, але тільки у тому випадку, якщо цього місяця немає нарахування заробітної плати або лікарняних. За ситуації, коли у звітному місяці працівниці була нарахована заробітна плата, графу 15 заповнюєте по рядку із заробітною платою. Якщо зарплата не нараховувалася, але нараховувалися лікарняні, графу 15 заповнюєте по рядку з лікарняними.

У рядках, де вказуєте допомогу за майбутні місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, у графі 15 проставляєте кількість календарних днів відпустки. Тобто заповнювати в подальших звітних місяцях у таблиці 6 на декретницю рядки без сумових показників, але з даними в графі 15, не треба;

• у графі 16 — календарні дні, які припадають на кожен місяць перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

• у графі 17 — розподілені по місяцях суми допомоги без обмеження максимальною величиною бази стягування ЄСВ;

• у графі 18 — суми допомоги з графи 17, але в межах максимальної величини бази стягування ЄСВ, яка встановлена на відповідний місяць. При визначенні максимальної величини допомогу по вагітності та пологах враховуєте після зарплати, винагороди за ЦПД і лікарняних (якщо здійснювалося нарахування цих виплат).

Якщо в місяці початку або закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами дохід працівниці виявився менше МЗП, проводите донарахування ЄСВ на різницю між МЗП і фактичною базою стягування ЄСВ. За якою ставкою? За ставкою:

• встановленою підприємству згідно з класом профризику, якщо у базу стягування ЄСВ за звітний місяць разом з допомогою по вагітності та пологах входить зарплата;

• 33,2 %, якщо працівниці у звітному місяці були нараховані тільки декретні або декретні і лікарняні.

Приклад 2. Працівниці Ковальчук Ганні Сергіївні (податковий номер — 3030303030) надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами з 18 травня по 20 вересня 2015 року. У травні 2015 року їй були нараховані:

заробітна плата за фактично відпрацьовані дні — 800,00 грн. (ЄСВ/н — 298,08 грн., ЄСВ/у — 28,80 грн.);

допомога по вагітності та пологах у сумі 7140,42 грн., у тому числі за травень — 793,38 грн. (ЄСВ/н — 263,40 грн., ЄСВ/у — 15,87 грн.), за червень — 1700,10 грн. (ЄСВ/н — 564,43 грн., ЄСВ/у — 34,00 грн.), за липень — 1756,77 грн. (ЄСВ/н — 583,25 грн., ЄСВ/у — 35,14 грн.), за серпень — 1756,77 грн. (ЄСВ/н — 583,25 грн., ЄСВ/у — 35,14 грн.), за вересень — 1133,40 грн. (ЄСВ/н — 376,29 грн., ЄСВ/у — 22,67 грн.).

Припустимо, що у вересні працівниця відразу після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами йде у відпустку для догляду за дитиною до 3 років. У цьому випадку вереснева база стягування ЄСВ, в яку увійшли тільки декретні в сумі 1133,40 грн., виявиться менше МЗП (1218,00 грн.). Це означає, що треба виконувати вимогу щодо ЄСВ з МЗП.

Додаткова база стягування ЄСВ у вересні 2015 року дорівнює:

1218,00 - 1133,40 = 84,60 (грн.).

Сума ЄСВ, нарахована на додаткову базу стягування ЄСВ за вересень, складає:

84,60 х 33,2 : 100 = 28,09 (грн.).

Наведемо на рис. 2 (див. с. 36) заповнені таблиці 6 звітів за формою № Д4 за травень і вересень 2015 року.

Рис. 2. Витяги з таблиці 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 2

Винагороди за цивільно-правовими договорами в таблицях Звіту з ЄСВ

Інформацію щодо ЦПД на виконання робіт (надання послуг) вказуйте в таблицях 1, 5 і 6 форми № Д4.

У таблиці 1 — суми винагород і нарахований/утриманий ЄСВ проставляйте у відповідних рядках.

У таблиці 5 щодо ЦПД вказуйте, зокрема:

• у графі 7 — категорію особи «3»;

• у графі 8 — «1», якщо ЦПД укладений з особою, працевлаштованою на вашому підприємстві за основним місцем роботи (з трудовою книжкою) або за сумісництвом, і «0» — якщо із сторонньою особою. Зазначимо, що раніше щодо ЦПД, укладеного з сумісниками, ви проставляли в цій графі «0». Тож будьте уважні!

• у графі 11 — дати, коли були розпочаті цивільно-правові відносини і коли вони закінчилися (день підписання акта виконаних робіт (наданих послуг)).

Тепер давайте поговоримо про таблицю 6 Звіту за формою № Д4. Якщо ЦПД укладено з працівником підприємства, у таблиці 6 суми винагород відображайте в окремому рядку з кодом КЗО, що відповідає їм, у графі 9, після рядків із зарплатою і перед рядками з лікарняними/декретними (якщо вони нараховувалися у звітному місяці).

Якщо термін виконання робіт / надання послуг за ЦПД перевищував один місяць, суму за договором розділіть на кількість місяців, впродовж яких діяв ЦПД. Винагороду, що припадає на кожен календарний місяць, відображайте в окремому рядку таблиці 6. Щодо таких сум у графі 10 таблиці 6 не забудьте проставити код типу нарахувань «1» (сума доходу за виконану роботу (надані послуги), термін виконання яких перевищує календарний місяць). А ось якщо винагорода нарахована за один місяць, графу 10 не заповнюєте.

У графі 15 таблиці 6 вказуєте кількість календарних днів перебування в цивільно-правових відносинах відповідно до договору підряду (договору на виконання робіт (надання послуг)). Зверніть увагу: ця графа заповнюється щомісячно незалежно від того, були нарахування щодо конкретного ЦПД або ні. У графі 17 вказуйте усю суму винагороди за ЦПД, що припадає на календарний місяць, а в графі  18 — з урахуванням максимальнї величини бази стягування ЄСВ, що діяла в місяці, за який нараховано дохід. Зверніть увагу: при визначенні максимальної величини бази стягування ЄСВ сума винагороди за ЦПД враховується після заробітної плати.

Урахуйте: щодо ЦПД не треба виконувати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП.

Приклад 3. Підприємство уклало договір підряду з Ковтун Ольгою Антонівною (податковий номер — 2929292929), яка не є підприємцем і найманим працівником цього підприємства. Згідно з угодою роботи виконуються з 18 травня по 12 червня 2015 року. Акт виконаних робіт підписаний 12.06.2015 р. Сума винагороди за договором склала 30000,00 грн.

Термін виконання робіт припадає на два місяці: травень і червень 2015 року. Тому для порівняння з максимальною величиною бази стягування ЄСВ винагороду, нараховану за ЦПД 12.06.2015 р., ділимо на 2 місяці:

30000,00 : 2 = 15000,00 (грн.).

Дохід Ковтун О. А. у вигляді розподіленої винагороди у травні (15000,00 грн.) і червні (15000,00 грн.) не перевищив розмір максимальної величини бази стягування ЄСВ, що діє у відповідному місяці (20706,00 грн.). Це означає, що ЄСВ стягуватимемо з усієї суми винагороди.

Визначимо ЄСВ у частині утримань з винагороди, що припадає на травень 2015 року:

15000,00 х 2,6 : 100 = 390,00 (грн.).

Така ж сума ЄСВ буде утримана з червневої винагороди за ЦПД.

ЄСВ у частині нарахувань на суму винагороди за ЦПД, що припадає на травень, дорівнює:

15000,00 х 34,7 : 100 = 5205,00 (грн.).

Таблиці 5 та 6 Звіту за формою № Д4 за травень і червень 2015 року підприємство заповнить так, як показано нижче на рис. 3.

Рис. 3. Витяги з таблиць 5 і 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 3

Приклад 4. Підприємство уклало зі своїм працівником Бородай Петром Петровичем (податковий номер — 2656565656) договір підряду. Роботи за ЦПД виконувалися в період з 12.05.2015 р. по 29.05.2015 р. Акт виконаних робіт підписано 29.05.2015 р. У травні 2015 року працівникові були нараховані:

заробітна плата за травень 2015 року в сумі 6000,00 грн.;

винагорода за ЦПД — 30000,00 грн.

Розмір максимальної величини бази стягування ЄСВ, що діє у травні 2015 року, дорівнює 20706,00 грн.

Загальний дохід, нарахований працівникові у травні 2015 року, склав:

6000,00 + 30000,00 = 36000,00 (грн.).

Сума доходу, нарахованого працівникові в травні 2015 року (36000,00 грн.), перевищує розмір максимальної величини бази стягування ЄСВ, що діє цього місяця (20706,00 грн.). Значить, ЄСВ стягуватиметься з частини доходу, що дорівнює максимальній величині бази стягування ЄСВ, тобто з суми 20706,00 грн.

Визначимо виплати, з яких стягуватиметься ЄСВ. У базу стягування ЄСВ потрапить заробітна плата за травень 2015 року (6000,00 грн.) і частина винагороди за ЦПД, що дорівнює 14706,00 грн. (20706,00 грн. - 6000,00 грн.). З частини винагороди, що залишилася, в сумі 15294,00 грн. (30000,00 грн. - 14706,00 грн.) ЄСВ стягуватися не буде.

Визначимо суму ЄСВ у частині утримань:

• із заробітної плати за травень 2015 року:

6000,00 х 3,6 : 100 = 216,00 (грн.);

• з частини винагороди за ЦПД:

14706,00 х 2,6 : 100 = 382,36 (грн.).

Розрахуємо суму ЄСВ у частині нарахувань:

• на зарплату за травень 2015 року:

6000,00 х 37,26 : 100 = 2235,60 (грн.);

• на частину винагороди за ЦПД, що увійшла до бази стягування ЄСВ:

14706,00 х 34,7 : 100 = 5102,98 (грн.).

Наведемо рядки з таблиць 5 і 6 з даними щодо цього працівника (див. рис. 4).

Рис. 4. Витяги з таблиць 5 і 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 4

Висновки

  • Лікарняні відображайте у Звіті за формою № Д4 за той місяць, у якому вони були нараховані (у бухгалтерському обліку).

  • У таблиці 6 Звіту за формою № Д4 суму допомоги по вагітності та пологах відображайте в останню чергу, після інших виплат, нарахованих цій працівниці у звітному місяці. Щодо допомоги заповнюйте стільки рядків, на скільки місяців припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

  • Якщо термін виконання робіт / надання послуг за ЦПД перевищував один місяць, суму за договором розділіть на кількість місяців, упродовж яких діяв ЦПД. Винагороду, що припадає на кожен календарний місяць, відображайте в окремому рядку таблиці 6.

Документи і скорочення статті

Порядок № 435 Порядок формування та надання страхувальниками Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435.

ЦПД цивільно-правовий договір.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

МЗП — мінімальна заробітна плата, встановлена законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд