Безоплатно, тобто задарма: передаємо майно підприємства фізособі

В обраному У обране
Друк
Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Травень, 2015/№ 20
Жило-було підприємство «УХ». Вирішило воно передати засновнику — фізичній особі безкоштовно кой-яке майно. Засновник радий — отримав бажане. Директор радий — догодив засновнику. І лише бухгалтер сумує… Що йому робити з усією цією радістю? Чим оподатковувати та чи оподатковувати взагалі? Не сумуй, бухгалтере! Ми вже поспішаємо тобі допомогти та розповімо, які податки/збори/внески потрібно сплатити з цієї виплати, а які не сплачувати.

Ви передаєте безкоштовно фізичній особі — непрацівнику підприємства деяке майно, що належить підприємству? Тоді майте на увазі, що цю операцію в контексті цивільного законодавства слід розглядати як дарування. Регулюється вона положеннями ст. 717 — 728 ЦКУ.

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Чи буде для обдаровуваної фізособи дарунок доходом, що обкладається ПДФО та ВЗ? Чи потрібно справляти з його вартості ЄСВ? Відповіді на наведені запитання ви знайдете в цій статті. А почнемо з ПДФО.

Податок на доходи фізичних осіб

Щось потрібне, презентоване фізособі, — це негрошовий дарунок. Тому тут на перше місце виходить п.п. 165.1.39 ПКУ. Він звільняє від оподаткування дарунки, вартість яких не перевищує у 2015 році 609,00 грн. з розрахунку на місяць.

Різниця між вартістю дарунка, визначеною за звичайними цінами*, і неоподатковуваною сумою, є для обдаровуваної фізособи оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага (див. п.п. «е» п.п. 164.2.17 ПКУ).

* Про звичайні ціни ми розповідали в «БН», 2015, № 7.

Важливо! До бази оподаткування частина вартості дарунка — додаткового блага має потрапити збільшеною на «натуральний» ПДФО-коефіцієнт.

Ураховуючи, що дохід у вигляді додаткового блага оподатковують за ставками 15 % і 20 %, розмір такого коефіцієнта дорівнює (п. 164.5 ПКУ):

• 1,176471 — при ставці ПДФО 15 %;

• 1,25 — при ставці ПДФО 20 %.

У розділі I Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ

неоподатковуваний на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ негрошовий дарунок (його частину) відображайте з ознакою доходу «160»;

оподатковувану частину вартості дарунка, збільшену на натуральний коефіцієнт, — з ознакою доходу «126» як дохід у вигляді додаткового блага.

Військовий збір

З частини вартості дарунка, що не обкладається ПДФО на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ, утримувати ВЗ не потрібно. Підстава — пп. 1.2 і 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. До бази обкладення ВЗ має потрапити лише частина вартості дарунка, що обкладається ПДФО, збільшена на «натуральний» ПДФО-коефіцієнт.

Увага! Збільшувати дохід, що обкладається ВЗ, виплачений у негрошовій формі, на «натуральний» ВЗ-коефіцієнт не потрібно… Незважаючи на математичну виправданість таких дій, податківці проти цього. Причина в тому, що застосування ВЗ-коефіцієнта не передбачено ПКУ.

Ставка ВЗ становить 1,5 % від суми оподатковуваного доходу. У цьому випадку бази оподаткування для ПДФО і ВЗ збігатимуться.

І тут цілком очікувано виникає запитання: а з чого сплачувати ВЗ, якщо дохід надається в натуральній формі? Не знімати ж, наприклад, колесо від подарованої машини в рахунок сплати ВЗ! Та й іншого доходу, за рахунок якого можна було б утримати ВЗ, у нашому випадку немає. Податківці в усних консультаціях пропонують податковим агентам спочатку «попросити» одержувача негрошового доходу внести до каси суму ВЗ до сплати, щоб було за рахунок чого сплачувати, і тільки потім виплачувати йому цей дохід, щоб не порушити строки сплати ВЗ.

Суму доходу, що обкладається ВЗ, і суму ВЗ відображайте в розділі II Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ. Дарунок (його частина), що не обкладається ВЗ, до розділу II ф. № 1ДФ потрапити не повинен.

Єдиний соціальний внесок

У цій ситуації дохід у фізособи виник за цивільно-правовим договором, не пов’язаним з виконанням робіт (наданням послуг). Тому з вартості дарунка непрацівнику підприємства ЄСВ справляти не потрібно. Також не потрібно цей дохід показувати у звіті з ЄСВ.

А тепер закріпимо знання на прикладі.

Приклад. Підприємство — неплатник ПДВ у травні 2015 року безоплатно передало фізичній особі Паненку Василю Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2654878954) об’єкт основних засобів (легковий автомобіль). Засновник не перебуває з підприємством у трудових відносинах. Станом на 01.05.15 р. балансова (залишкова) вартість переданого основного засобу становила 144000,00 грн., а сума нарахованого зносу 100000,00 грн.

На момент передачі об’єкта основних засобів його балансова (залишкова) вартість відповідає звичайній ціні без ПДВ.

Вартість подарованого фізособі основного засобу — 144000,00 грн. Ця сума є для фізособи «чистою» сумою, отриманою на руки. Частину цієї суми в розмірі 609,00 грн. не обкладаємо ПДФО на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ. Отже, «чистий» дохід фізособи у вигляді оподатковуваної вартості дарунка дорівнює 143391,00 грн. (144000,00 грн. - 609,00 грн.).

Як уже зазначалося вище, дохід у вигляді додаткового блага оподатковується за ставками 15 % і 20 %. У 2015 році ставка 15 % застосовується до бази оподаткування, що не перевищує 12180,00 грн. До суми перевищення застосовується ставка податку 20 %.

Визначимо, до якої «чистої» суми доходу застосовується ставка 15 %:

12180,00 : 1,176471 = 10353,00 (грн.).

Оскільки «чиста» сума доходу, що обкладається ПДФО (143391,00 грн.), перевищує розрахункову величину (10353,00 грн.), для її приведення до нарахованої підприємству слід застосувати два коефіцієнти:

• коефіцієнт 1,176471 до доходу 10353,00 грн.;

• коефіцієнт 1,25 до доходу 133038,00 грн. (143391,00 грн. - 10353,00 грн.).

Нарахована сума доходу у вигляді додаткового блага, до якої застосовуватиметься ставка 15 %, становитиме:

10353,00 х 1,176471 = 12180,00 (грн.).

Нарахована сума доходу, до якої застосовуватиметься ставка 20 %, становитиме:

133038,00 х 1,25 = 166297,50 (грн.).

Загальна сума оподатковуваного доходу — 178477,50 грн. (12180,00 грн. + 166297,50 грн.).

Розрахуємо суму податку, яку підприємство має утримати з доходу фізособи:

12180,00 х 15 : 100 + 166297,50 х х 20 : 100 = 35086,50 (грн.).

Тепер визначимо суму ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету:

178477,50 х 1,5 : 100 = 2677,16 (грн.).

У бухгалтерському обліку операцію з безоплатної передачі основного засобу відображаємо так:

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Кт

1. Нараховано дохід Паненку В. В. у вигляді вартості об’єкта основних засобів з урахуванням «натурального» коефіцієнта (609,00 + 178477,50)

977

685

179086,50

2. Утримано ПДФО з оподатковуваної частини вартості переданого об’єкта основних засобів

685

641/ПДФО

35086,50

3. Утримано ВЗ із суми оподатковуваної частини вартості переданого об’єкта основних засобів

685

642/ВЗ

2677,16

4. Суму ВЗ унесено Паненком В. В. до каси підприємства

301

685

2677,16

5. Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

35086,50

6. Перераховано ВЗ

642/ВЗ

311

2677,16

7. Передано Паненку В. В. об’єкт основних засобів як дарунок

377

105

144000,00

8. Списано суму нарахованого зносу за переданим об’єктом основних засобів

131

105

100000,00

9. Здійснено залік заборгованості з Паненком В. В. на суму дарунка

685

377

144000,00

 

Дохід Паненка В. В. підприємство відобразить у розділі I ф. № 1ДФ за 2 квартал 2015 року так (див. рисунок). Крім того, вартість майна, що обкладається ВЗ (178477,50 грн.), і суму нарахованого/перерахованого ВЗ (2677,16 грн.) необхідно відобразити в розділі II ф. № 1ДФ в рядку «Військовий збір».

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

10

2654878954

178477

50

178477

50

35086

50

35086

50

126

11

2654878954

609

00

609

00

160

<…>

Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 2 квартал 2015 року

 

Висновки

  • Вартість негрошового дарунка (його частини), що не перевищує у 2015 році 609 грн. (з розрахунку на місяць), не обкладаєте ні ПДФО, ні ВЗ. У ф. № 1ДФ такий дохід відображаєте лише в розділі I з ознакою доходу «160». У розділі II Податкового розрахунку для нього немає місця.

  • Вартість дарунка — додаткового блага обкладаєте ПДФО та ВЗ. У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ відображаєте в розділі I з ознакою доходу «126» і в розділі II у загальній сумі доходів, що обкладаються ВЗ.

Документи та скорочення статті

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ВЗ — військовий збір.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити