Комп’ютер та периферійні пристрої: вибираємо мінімальний строк амортизації

В обраному У обране
Друк
Влада КАРПОВА, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Листопад, 2015/№ 45
Проблему з мінімальним строком амортизації для комп’ютерів породили самі законодавці. При збільшенні вартісної межі віднесення активів до ОЗ до 6000 грн. вони забули підвищити цю планку для комп’ютерів у п.п. 138.3.3 ПКУ. У результаті виник прикрий казус. З нашою позицією щодо вирішення цієї проблеми ви можете ознайомитися в цій статті.

У чому полягає «комп’ютерна» проблема?

Нагадаємо, що Законом № 655, серед іншого, було внесено зміни до п.п. 14.1.138 ПКУ. Згідно з внесеними корективами з 01.09.15 р. до ОЗ належать матеріальні активи, які призначаються для використання в господарській діяльності, вартість яких перевищує 6000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію перевищує 1 рік.

Таким чином, з 01.09.15 р. необоротні активи вартістю менше 6000 грн. вважаються для цілей податкового обліку МНМА і обліковуються в особливому порядку.

Водночас цю вартісну планку не підняли у  п.п. 138.3.3 ПКУ, де зазначені мінімально допустимі строки амортизації ОЗ та інших необоротних активів.

Зокрема, в описі мінімальних строків амортизації за групою 4 ОЗ «Машини та обладнання» зазначено, що такий строк становить 2 роки для: ЕОМ, інших машин для автоматичної обробки інформації, пов’язаних з ними засобів зчитування або друкування інформації, пов’язаних з ними комп’ютерних програм (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інших інформаційних систем, комутаторів, маршрутизаторів, модулів, модемів, джерел безперебійного живлення та засобів їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефонів (у тому числі стільникових), мікрофонів і рацій, вартість яких перевищує 2500 грн.

Очевидно, що тут припустилися технічної помилки — в названій нормі за логікою теж має бути зазначена вартість 6000 грн.

Що ж тепер робити?

Як класифікувати комп’ютерну техніку

Передусім, зауважимо, ця проблема стосується тих платників податку на прибуток, які проводять коригування фінрезультату до оподаткування на суму всіх різниць, зазначених у розд. III ПКУ ( п.п. 134.1.1 ПКУ). Тобто осіб, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період:

• перевищує 20 млн грн.;

не перевищує 20 млн грн. та які прийняли рішення про проведення коригувань.

Платники податків, які не проводять коригування фінрезультату до оподаткування на суму усіх різниць, зазначених у розд. III ПКУ, визначають об’єкт обкладення податком на прибуток виключно за даними бухгалтерського обліку. І на них такі «податкові» нестикування не впливають.

А ось платникам податків «з коригуваннями» потрібно керуватися тим, що спеціальною нормою для класифікації ОЗ/МНМА є п.п. 14.1.138 ПКУ.ср. 025069200

Увага: будь-які необоротні активи, у тому числі й зазначені в описі групи 4 ОЗ, вартість яких нижче 6000 грн., є для цілей податкового обліку МНМА, а не ОЗ.

Вони включаються до складу групи 11 необоротних активів, і для них мінімально допустимий строк амортизації не встановлений. Це цілком зрозуміло, оскільки амортизація МНМА може нараховуватися за «прискореними» методами ( п.п. 138.3.1 ПКУ, п. 27 П(С)БО 7 «Основні засоби»):

• у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % вартості, що амортизується, і решти 50 % — у місяці їх виключення з активів;

• у першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 % його вартості.

І тільки ті необоротні активи, вартість яких перевищує 6000 грн., для цілей податкового обліку вважаються ОЗ і включаються до складу групи 4 ОЗ. Загальний мінімально допустимий строк амортизації для ОЗ групи 4 становить 5 років.

Майте на увазі: скорочений мінімально допустимий строк амортизації 2 роки встановлений для «комп’ютерних» активів, виділених в окрему підгрупу групи 4, вартість яких перевищує 6000 грн.

Комп’ютерні складові: оптимізуємо облік

Неважко помітити, що для платника податків вигідніше, щоб вартість комп’ютера не перевищувала 6000 грн. Адже в цьому випадку такий необоротний актив можна класифікувати як МНМА та при введенні в експлуатацію нарахувати на нього амортизацію в розмірі 100 %.

А ось якщо комп’ютер буде віднесений до ОЗ, його у складі групи 4 ОЗ доведеться амортизувати мінімум 2 роки. Відповідно, витрати в цьому випадку зменшуватимуть оподатковуваний прибуток повільніше.

Як же мінімізувати вартість комп’ютера? Зробити це просто.

Згідно з  п. 4 П(С)БО 7 об’єкт ОЗ — це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування спільні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, завдяки чому кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню ОЗ, або частина такого активу, яка контролюється підприємством.

Нюанс: якщо один об’єкт ОЗ складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися у бухгалтерському обліку як окремий об’єкт ОЗ.

Як бачимо, до ОЗ можуть бути віднесені серед іншого конструктивно відокремлені предмети, призначені для виконання певних самостійних функцій. Більшість складових комп’ютера відповідають таким ознакам.

Наприклад, навіть миша та клавіатура можуть, у принципі, бути відключені від одного комп’ютера та підключені до іншого. Аналогічно можна вчинити і з монітором, принтером, сканером тощо.

Тому в обліковій політиці підприємства можна встановити, що периферійні пристрої* комп’ютера, які є конструктивно відокремленими елементами (монітор, клавіатура, миша, принтер, сканер тощо), відображаються в обліку як окремі об’єкти необоротних активів.

* Периферійний пристрій (англ. peripheral) — апаратура, яка дозволяє вводити інформацію в комп’ютер або виводити її з нього.

Зауважимо, що в «докодексні» часи податківці пропонували обліковувати комп’ютер «у комплексі» (див. наприклад, лист ДПАУ від 07.09.06 р. № 16636/7/31-3017). Однак сьогодні ситуація змінилася, оскільки податковий облік ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, а в останньому діють інші правила.

Якщо ви вирішили обрати цей шлях, то потрібно звернути увагу на таке.

1. Вартість усіх периферійних пристроїв, які передбачається обліковувати як окремі об’єкти необоротних активів, у первинних документах на оприбутковування має бути виділена окремо.

2. На кожного з таких об’єктів оформляють окремо усю первинну документацію, зокрема, наказ про введення в експлуатацію, акт введення в експлуатацію, типові форми № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»**, № ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів», затверджені наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352. Кожному такому об’єкту присвоюється окремий інвентарний номер ( п. 8 Методрекомендацій № 561).

** На МНМА можна заводити форми, призначені для обліку ОЗ, оскільки вони включаються до широкого визначення ОЗ з  п. 5 П(С)БО 7.

3. В обліковій політиці підприємства слід встановити ту саму вартісну межу розмежування ОЗ/МНМА, яка з 01.09.15 р. застосовується і в податковому обліку, а саме — 6000 грн.

Нагадаємо, що цей критерій застосовується тільки до тих необоротних активів, які були введені в експлуатацію після 01.09.15 р.*** При цьому перекласифікація об’єктів, що вже значаться у складі необоротних активів, які були введені в експлуатацію, не проводиться (див. лист МФУ від 14.05.12 р. № 31-08410-07-25/12004).

*** Детальніше про це можна прочитати у статті «Новий вартісний критерій МНМА/ОЗ: як «настроїти» облік» // «БТ», 2015, № 34-35, с. 11.

4. В обліковій політиці підприємства потрібно встановити, що амортизація на МНМА нараховується за одним із обраних методів:

• у розмірі 50 % на 50 % вартості, що амортизується;

• у розмірі 100 % вартості, що амортизується.

Тоді всі компоненти комп’ютера, що не «дотягують» за вартістю до 6000 грн., вважатимуться МНМА і підлягатимуть «прискореній» амортизації.

Приклад. Підприємство — платник ПДВ придбало системний блок комп’ютера вартістю 4800 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ — 800 грн.), монітор вартістю 3600 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ — 600 грн.), клавіатуру вартістю 240 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ — 40 грн.), мишу до комп’ютера вартістю 180 грн. (у тому числі ПДВ — 30 грн.).

При цьому підприємство обліковує:

1) усі складові комп’ютера «в комплексі»;

2) усі складові комп’ютера окремо, при цьому амортизація на МНМА нараховується в розмірі 100 % при введенні в експлуатацію.

Порядок відображення цих операцій в обліку підприємства показано у таблиці.

Облік операцій з оприбуткування комп’ютера

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

Варіант 1. Обліковуємо комп’ютер «у комплексі»

1. Оприбутковано системний блок комп’ютера

152

631

4000,00

2. Оприбутковано монітор для комп’ютера

152

631

3000,00

3. Оприбутковано клавіатуру для комп’ютера

152

631

200,00

4. Оприбутковано мишу для комп’ютера

152

631

150,00

5. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1470,00

6. Оплачено складові комп’ютера постачальнику

631

311

8820,00

7. Введено комп’ютер в експлуатацію

104

152

7350,00

8. Нараховано амортизацію на комп’ютер (щомісяця)

92

131

306,25(1)

Варіант 2. Обліковуємо складові окремо (проводки 1 — 6 такі самі)

7. Введено системний блок комп’ютера в експлуатацію

112

153

4000,00

8. Введено монітор для комп’ютера в експлуатацію

112

153

3000,00

9. Введено клавіатуру для комп’ютера в експлуатацію

112

153

200,00

10. Введено мишу для комп’ютера в експлуатацію

112

153

150,00

11. Нараховано амортизацію на системний блок комп’ютера (одноразово)

92

132

4000,00

12. Нараховано амортизацію на монітор для комп’ютера (одноразово)

92

132

3000,00

13. Нараховано амортизацію на клавіатуру для комп’ютера (одноразово)

92

132

200,00

14. Нараховано амортизацію на мишу для комп’ютера (одноразово)

92

132

150,00

(1) Амортизацію нараховуємо протягом мінімального строку (24 місяці) прямолінійним методом. Для спрощення припустимо, що ліквідаційної вартості немає, тоді сума щомісячної амортизації становитиме: 7350 грн. : 24 міс. = 306,25 грн.

 

Як бачимо, з позиції оптимізації оподаткування другий варіант обліку є вигіднішим, оскільки в ньому при введенні в експлуатацію комп’ютер фактично відразу списується на витрати. Тому іноді є сенс «попрацювати» над документами та вибрати варіант з урахуванням складових комп’ютера як МНМА.

Документи та скорочення статті

Закон № 655-VIII — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» від 17.07.15 р. № 655-VIII.

Методрекомендації № 561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом МФУ від 30.09.03 р. № 561.

МНМА — малоцінні необоротні матеріальні активи.

ОЗ — основні засоби

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити