Виправляємо сумові помилки у Звіті з ЄСВ на практиці

В обраному У обране
Друк
Скрипкіна Катерина, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2015/№ 42
Звісно, теорія без практики, як грім без блискавки. Тому не витрачаємо марно часу та розбираємося з порядком виправлення помилок на практичних прикладах.

Приклад 1. Працівнику Петренку Івану Петровичу (податковий номер — 2824546585) у липні 2015 року нараховано матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі 1000 грн. Помилково сума допомоги не була включена до бази справляння ЄСВ і відображена у Звіті за формою № Д4 за липень 2015 року. Помилку виявлено у вересні 2015 року. Зарплата працівника за вересень 2015 року — 3000 грн. (ЄСВ у частині нарахувань — 1117,80 грн.*, у частині утримань — 108 грн.).

* Тут і далі ставка ЄСВ у частині нарахувань — 37,26 %.

Виправляємо помилку через таблиці 1 і 6. У таблиці 1 заповнюємо рядки:

• 6.1, 6.1.1 — зазначаємо суму донарахованого ЄСВ — 372,60 грн. (1000 грн. х 37,26 %);

• 6.3, 6.3.1 — суму доутриманого ЄСВ — 36 грн. (1000 грн. х 3,6 %);

• 6.4 — суму доходу, з якого помилково не справлявся ЄСВ, — 1000 грн.;

• 6 — загальну суму донарахованого та доутриманого ЄСВ — 408,60 грн.;

• «Зміст помилки» — «Сума нарахованої в липні 2015 року матеріальної допомоги на оздоровлення помилково не включена до бази справляння ЄСВ».

У таблиці 6 формуємо коригуючий рядок на Петренка І. П., де у графі 10 ставимо КТН «2», у  графі 11 — 07.2015 р. (див. на с. 24).

<…>

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

<…>

6

Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)

408,60

6.1

Донараховано єдиний внесок (крім сум, зазначених у р. 6.2)

372,60

6.1.1

36,76 — 49,7 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати

372,60

<…>

6.3

Додатково утримано єдиний внесок

36,00

6.3.1

3,6 %

36,00

<…>

6.4

Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок

1000,00

 

Зміст помилки Суму нарахованої у липні 2015 року матеріальної допомоги на оздоровлення помилково не включено до бази нарахування єдиного внеску

 

<…>

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

<…>

<…>

Рис. 1. Фрагменти таблиць 1 і 6 Звіту за формою № Д4 за вересень 2015 року до прикладу 1

Приклад 2. У серпні 2015 року до бази справляння ЄСВ помилково була включена матдопомога на лікування, нарахована Романенку Михайлу Павловичу (податковий номер — 2734546585) у розмірі 2000 грн. (ЄСВ нарахований — 541,76 грн., ЄСВ утриманий — 72 грн.). Цього місяця до ставки ЄСВ (умовно — 37,26 %) застосували понижуючий коефіцієнт 0,727. Помилку виявлено у вересні.

У результаті допущеної помилки, по-перше, було завищено базу справляння ЄСВ, по-друге, застосовано понижуючий коефіцієнт у меншому розмірі, що призвело до заниження ЄСВ у частині нарахувань.

Правильна база нарахування ЄСВ на одну застраховану особу за серпень — 5000 грн., а середньомісячна база нарахування ЄСВ на одну застраховану особу за 2014 рік — 4000 грн. Відповідно правильний розмір понижуючого коефіцієнта до ставки ЄСВ за серпень — 0,8. У вересні 2015 року до ставки ЄСВ також застосовували коефіцієнт 0,8.

Дані, необхідні для виправлення помилки з коефіцієнтом, наведемо в таблиці.

Працівники

Зарплата за серпень 2015 року

ЄСВ, фактично нарахований

ЄСВ, який має бути нарахований

ЄСВ донарахований

ЄСВ утриманий

Васенко Петро Петрович

(2924546555)

7000,00

1896,16

2086,56

190,40

252,00

Іщенко Олена Василівна

(2877546585)

6000,00

1625,28

1788,48

163,20

216,00

Пітімко Роман Вікторович (2934546445)

3500,00

948,08

1043,28

95,20

126,00

Романенко Михайло Павлович (2824546585)

3500,00

948,08

1043,28

95,20

126,00

Разом

20000,00

5417,60

5961,60

544,00

720,00

 

За вересень 2015 року працівникам підприємства були нараховані зарплати в тому самому розмірі, що й у серпні.

Для виправлення помилки, пов’язаної із застосуванням неправильного розміру коефіцієнта, необхідно заповнити:

• у таблиці 1 рядки 6, 6.1, 6.1.9, «Зміст помилки»;

• у таблиці 6 коригуючі рядки на кожного працівника, зазначивши у графі 10 КТН «2», у графі 11  — 08.2015, у графі 21 — суму донарахованого ЄСВ.

Для того щоб виправити помилку, пов’язану з помилковим уключенням до бази справляння ЄСВ допомоги на лікування, потрібно заповнити:

• у таблиці 1 рядки 7, 7.1, 7.1.9, 7.3, 7.3.1, 7.4, «Зміст помилки»;

• у таблиці 6 коригуючий рядок на Романенка М.  П., зазначивши у графі 10 КТН «3», у графі 11 — 08.2015, у графах 17 і 18 — 2000 грн., у графі 20 — 72 грн., у графі 21 — 541,76 грн.

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

№ з/п

Назва показника

Сума (грн)

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

20000,00

1.1

сума нарахованої заробітної плати

20000,00

<…>

2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5)

20000,00

2.1

Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6 + р. 2.1.7)

20000,00

2.1.1

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 — 49,7 %)

20000,00

<…>

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5)

5961,60

3.1

на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6 + р. 3.1.7)

5961,60

3.1.1

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 % — 49,7 %) х коефіцієнт)

5961,60

<…>

4

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з якої утримано єдиний внесок, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 + р. 4.4)

20000,00

4.1

Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)

20000,00

4.1.1

осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)

20000,00

<…>

5

Утримано єдиний внесок, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5 + р. 5.6)

720,00

5.1

р. 4.1.1 х 3,6 %

720,00

<…>

6

Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)

544,00

6.1

Донараховано єдиний внесок (крім сум, зазначених у р. 6.2)

544,00

<…>

6.1.9

36,76 — 49,7 % х коефіцієнт

544,00

<…>

 

Зміст помилки У серпні 2015 року застосовано помилково понижуючий коефіцієнт у розмірі 0,727 замість 0,800

 

7

Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

613,76

7.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)

541,76

<…>

7.1.9

(36,76 — 49,7 %) х коефіцієнт

541,76

<…>

7.3

Зменшено утримань

72.00

7.3.1

3,6 %

72,00

<…>

7.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок

2000,00

 

Зміст помилки У серпні 2015 року помилково суму допомоги на лікування включено до бази нарахування єдиного внеску

 

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)

6611,84

 

у тому числі

 

8.1

р. 3.1.1 + р. 3.5.1 + р. 6.1.1 + р. 6.1.9 - р. 7.1.1 - р. 7.1.9 (36,76 - 49,7 %)

5963,84

<…>

8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1 - р. 7.3.1 (3,6 %)

648,00

<…>

<…>

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

<…>

<…>

Рис. 2. Фрагменти таблиць 1 і 6 Звіту за формою № Д4 за вересень 2015 року до прикладу 2

Приклад 3. Працівник Панченко Ігор Павлович (податковий номер — 2965465777) хворів з 28.08.15 р. по 05.09.15 р., про що свідчить наданий ним листок непрацездатності. Проте помилково дні хвороби в серпні були оплачені як робочі. У серпні працівнику нараховано зарплату в розмірі 3000 грн. У вересні працівнику нараховано зарплату за фактично відпрацьовані дні вересня в розмірі 2454,55 грн. (ЄСВ нарахований — 914,57 грн., ЄСВ утриманий — 88,36 грн.), лікарняні за серпень — 404,48 грн. (ЄСВ нарахований — 134,29 грн., ЄСВ утриманий — 8,09  грн.), лікарняні за вересень — 505,60 грн. (ЄСВ нарахований — 167,86 грн., ЄСВ утриманий — 10,11 грн.) і сторнована зарплата за 2 дні серпня — 300 грн. (ЄСВ нарахований — 111,78 грн., ЄСВ утриманий — 10,80 грн.).

Для виправлення помилки необхідно в таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за вересень сформувати на працівника, у тому числі рядок з від’ємними значеннями надмірно нарахованої зарплати за серпень, нарахованого та утриманого з неї ЄСВ. У таблиці 1 сума сторнованої зарплати зменшить фонд оплати праці вересня 2015 року.

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

<…>

<…>

Рис. 3. Фрагмент таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за вересень 2015 року до прикладу 3

Приклад 4. Працівницю Василенко Олену Петрівну (податковий номер — 2937565978) прийнято на роботу 20.07.15 р. Зарплата за фактично відпрацьований час — 1000 грн. Помилково нарахували ЄСВ виходячи з 1218 грн. Помилку виявлено у вересні 2015 року. Зарплата працівниці за вересень 2015 року — 2300 грн. (ЄСВ нарахований — 856,98 грн., ЄСВ утриманий — 82,80 грн.).

Для виправлення помилки у Звіті за формою № Д4 за вересень 2015 року заповнюємо:

• у таблиці 1 — рядки 7,7.1, 7.1.1, 7.4, «Зміст помилки»;

• у таблиці 6 — коригуючий рядок, зазначивши у графі 10 КТН «3», у графі 19 — помилкову суму додаткової бази (218 грн.), у графі 21 — суму надмірно нарахованого ЄСВ (81,23 грн.).

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

<…>

7

Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

81,23

7.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)

81,23

7.1.1

36,76 — 49,7 %, в т. ч. зменшено, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

81,23

<…>

7.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок

218,00

 

Зміст помилки У липні 2015 року помилково було розраховано додаткову базу нарахування ЄСВ для застрахованої особи Василенко О. П., яку прийнято на роботу 20.07.2015 року

 

<…>

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

<…>

<…>

Рис. 4. Фрагменти таблиць 1 і 6 Звіту за формою № Д4 за вересень 2015 року до прикладу 4

Приклад 5. Працівниця Понченко Тетяна Ігорівна (податковий номер — 3037565978) перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, що закінчилася в серпні 2015 року. На серпень припадає сума декретних у розмірі 900 грн. Помилково не було донараховано ЄСВ виходячи з МЗП (1218 грн.)*. Помилку виявлено у вересні 2015 року.

* Зверніть увагу: з вересня 2015 року розмір МЗП становить1378 грн. Тому із зазначеного періоду в разі нарахування ЄСВ виходячи з МЗП множте 1378 грн. на відповідну ставку.

Для виправлення помилки у Звіті за формою № Д4 за вересень 2015 року заповнюємо:

• у таблиці 1 — рядки 6, 6.1, 6.1.1, 6.4, «Зміст помилки»;

• у таблиці 6 — коригуючий рядок, зазначивши у графі 10 КТН «2», у графі 19 — донараховану суму додаткової бази (318 грн.), у графі 21 — суму донарахованого ЄСВ (105,58 грн.).

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

<…>

6

Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)

105,58

6.1

Донараховано єдиний внесок (крім сум, зазначених у р. 6.2)

105,58

<…>

6.1.8

33,2 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати

105,58

<…>

6.4

Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок

318,00

 

Зміст помилки У серпні 2015 року помилково не розрахована додаткова база нарахування ЄСВ для Понченко Т. І., у якої скінчилася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

 

<…>

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

<…>

<…>

Рис. 5. Фрагменти таблиць 1 і 6 Звіту за формою № Д4 за вересень 2015 року до прикладу 5

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити