Додаткова відпустка працівнику-чорнобильцю

В обраному У обране
Друк
Хмелевська Оксана, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2015/№ 38
Особи, які постраждали внаслідок чорнобильської трагедії, мають право на спеціальні пільги та гарантії. Однією з них є додаткова оплачувана відпустка. Про порядок та умови її надання, оподаткування та відображення в обліку розповімо в цій статті.

Право на «чорнобильську» допвідпустку

Кожний працівник має право на щорічну оплачувану відпустку, однак деяким належать і додаткові відпустки, зокрема «чорнобильська». Вона є гарантованою державою пільгою громадянам, які постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

І хто ж може нею скористатися? Ті, кому таке право надано Законом № 796:

1) особи, віднесені до 1 і 2 категорій постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 22 ст. 20 і п. 1 ст. 21 Закону № 796);

2) один з батьків дитини-інваліда, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, або особа, яка їх замінює (п. 3 ч. 3 ст. 30 Закону № 796).

Якщо працівник-чорнобилець має ще й дитину-інваліда, яка постраждала внаслідок аварії на  ЧАЕС? Тоді він має право претендувати на отримання двох додаткових відпусток, передбачених Законом № 796 (лист Мінсоцполітики від 24.10.11 р. № 310/13/133-11).

Важливо! Оплачувана «чорнобильська» відпустка надається тільки працівникам, для яких це місце роботи є основним.

Документи

Підтвердити право на «чорнобильську» відпустку потрібно певними документами. Якими? Про це далі (див. рис. 1 нижче і рис. 2 на с. 35).

Рис. 1. Документи для надання додаткової відпустки чорнобильцю

* Посвідчення без штампу та/або без вкладки вважають недійсними (п. 3 Порядку № 51).

Рис. 2. Документи для надання додаткової відпустки одному з батьків дитини-інваліда

Тривалість «чорнобильської» відпустки

Тривалість «чорнобильської» відпустки визначена Законом № 796. Вона становить 14 робочих днів. Водночас ч. 1 ст. 5 Закону про відпустки вимагає розраховувати тривалість відпусток у календарних днях. Що ж робити? Вихід один: перерахувати робочі дні в календарні за формулою, запропонованою Мінпраці в листі № 206:

Nк. дн. = (Nроб. дн. х 7) : 6,

де Nк. дн. — тривалість відпустки в календарних днях;

Nроб. дн. — тривалість відпустки в робочих днях;

7 — тривалість тижня в календарних днях;

6 — тривалість тижня в робочих днях, за якою обчислювалася тривалість відпустки до прийняття Закону про відпустки.

Здійснивши за формулою такий перерахунок, отримуємо тривалість «чорнобильської» відпустки в календарних днях:

14 х 7 : 6 = 16,3333 ≈ 16 к. дн.

Бюджетне фінансування

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати додаткової відпустки чорнобильцям здійснюєте так само, як і для оплати інших відпусток, відповідно до Порядку № 100 (див. «БТ», 2015, № 18 — 19, с. 31). Тут жодних особливостей немає.

А ось джерело фінансування у «чорнобильської» відпустки є особливим. Суму відпускних розраховують, нараховують і виплачують роботодавці за рахунок власних коштів. Але згодом понесені витрати їм відшкодовують з бюджету. Як їх отримати? Відповідає на це запитання Порядок № 936 (ср. 025069200). Зараз ми стисло опишемо цей простий механізм.

Підприємству, яке має претендентів на «чорнобильську» допвідпустку, необхідно зареєструватися в органі соцзахисту населення. Для цього не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року (до 1 листопада) потрібно подати пакет документів. До нього входять:

• відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями одержувачів компенсацій та допомоги певних видів за формою № 2, затвердженою наказом № 156;

• списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера кожного;

• графік відпусток чорнобильців і розрахунок витрат на додаткові відпустки на наступний бюджетний рік.

Ще раз підкреслимо: усі відомості подають тільки на чорнобильців, які працюють у цього роботодавця за основним місцем роботи та підтвердили свій статус документально (див. вище).

Отже, вищезгадані відомості на 2016 рік необхідно подати не пізніше 31 жовтня 2015 року. Майте на увазі: про зміну зазначених відомостей або списків слід повідомити орган соцзахисту протягом 20 днів наступного місяця.

Для отримання фінансування з бюджету роботодавцю потрібно до 25 числа місяця, за який проводять нарахування «чорнобильських» відпускних, подати до органів соцзахисту:

• розрахунок витрат, пов’язаних з виплатою компенсації, за формою № 3, затвердженою наказом № 156. Майте на увазі: компенсації підлягають не лише безпосередньо суми відпускних, а й суми нарахованого на них ЄСВ (детальніше про оподаткування сум відпускних розповімо на с. 36);

• реєстр одержувачів компенсаційних виплат (п. 6 Порядку № 936). У реєстрі необхідно вказати прізвища, імена та по батькові одержувачів, їх категорії, номера посвідчень, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій і вид допомоги.

Після перевірки, реєстрації, обліку поданих розрахунків роботодавцям перераховуються необхідні кошти через банківські установи або поштові відділення.

Особливості

«Чорнобильська» відпустка не належить до щорічних відпусток. У зв’язку з цим норми Закону про відпустки, передбачені для щорічних відпусток ( ст. 10 і 11, 12 Закону про відпустки), на порядок надання такої відпустки не поширюються. На це звертає увагу Мінпраці у своєму листі від 19.06.07 р. № 195/13/116-07. Що з цього випливає? А те, що надаючи «чорнобильську» відпустку, роботодавець зобов’язаний мати на увазі ті особливості, які її відрізняють від щорічної. Зазначимо їх.

1. «Чорнобильську» відпустку надають за календарний рік незалежно від часу, відпрацьованого працівником цього року. Вона має бути використана працівником протягом календарного року. Відпустку, початок якої припадає на один рік, а закінчення — на наступний, вважають відпусткою за той рік, на який припадає її початок (лист № 206).

2. «Чорнобильську» відпустку надають понад щорічні основну та додаткову відпустки у зручний для працівника-чорнобильця або одного з батьків дитини-інваліда час.

3. «Чорнобильська» відпустка не може бути перенесена або продовжена з причин, зазначених у  ст. 11 Закону про відпустки.

4. Додаткова відпустка чорнобильцям не може бути поділена на частини.

5. «Чорнобильську» відпустку не продовжують на святкові і неробочі дні, що припадають на період такої відпустки. Такі дні включають до тривалості допвідпустки та оплачують в загальному порядку.

6. Грошова компенсація за невикористані дні «чорнобильської» відпустки не надається. Це підтверджують фахівці Мінпраці в листі від 18.06.07 р. № 150/13/133-07.

7. Додаткова відпустка чорнобильцям надається тільки за основним місцем роботи. На час оплачуваної «чорнобильської» відпустки, наданої працівнику за основним місцем роботи, він може взяти на роботі за сумісництвом відпустку без збереження заробітної плати за підставі, передбаченій у  п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки. Ця норма зобов’язує роботодавця надати відпустку без збереження заробітної плати працівнику-суміснику на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

8. Жінка, яка в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років працює на умовах неповного робочого часу за основним місцем роботи на тому самому підприємстві та на тій самій посаді, на якій вона працювала до виходу в декрет, має право на «чорнобильську» відпустку. Річ у тім, що в цьому випадку окремий трудовий договір за сумісництвом з нею не укладають. У зв’язку з цим працівниця на загальних підставах має право на додаткову відпустку, передбачену Законом № 796. У разі якщо жінка виходить на роботу на умовах неповного робочого часу на підприємство за сумісництвом, таку відпустку їй не надають. Про це йшлося в листі Мінпраці від 10.06.08 р. № 149/13/116-08.

Оподаткування

Оплата додаткових «чорнобильських» відпусток належить до фонду оплати праці на підставі п.п. 2.2.12 Інструкції № 5. Отже, суму «чорнобильських» відпускних у складі заробітної плати необхідно обкладати ПДФО, військовим збором та ЄСВ у загальному порядку.

Сума відпускних бере участь при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП). Нагадаємо, що працівники-чорнобильці 1 або 2 категорії, у яких у 2015 році місячна сума заробітної плати не перевищує 1710 грн., мають право на ПСП у розмірі 913,50 грн.

У формі № 1ДФ оплату додаткової «чорнобильської» відпустки показуєте у складі заробітної плати з ознакою доходу «101». У Звіті за формою № Д4 «чорнобильські» відпустки відображаєте так само, як щорічні, проставляючи код «10» у графі 10 «Код типу нарахувань» таблиці 6 Звіту за формою № Д4.

Додамо: п. 14 Порядку № 936 передбачені складання та подання фінансової звітності за отриманими та використаними бюджетними коштами за формою, затвердженою наказом № 156.

«Чорнобильська» відпустка в обліку

У бухгалтерському обліку нарахування оплати додаткової «чорнобильської» відпустки відображається записом: Дт 91 (92, 93, 94) — Кт 661. Зауважимо, що для обліку витрат на оплату додаткової відпустки, що підлягають відшкодуванню, доцільно вести окремий витратний субрахунок другого порядку.

Кошти, які підприємство отримує з бюджету, для цілей обліку вважаються коштами цільового фінансування. Їх відображають на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів».

Важливо! При отриманні підприємством фінансування (відшкодування витрат) з бюджету згідно з  п. 17 П(С)БО № 15, воно визнається доходом протягом тих періодів, в яких були понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. Тому одночасно з нарахуванням витрат за дебетом рахунка 91 (92, 93, 94) необхідно відобразити нарахування доходу записом: Дт 482 — Кт 718.

У податковому обліку платники податку на прибуток відображають доходи та витрати за даними бухгалтерського обліку. Причому це правило є однаковим як для малодохідних, так і для високодохідних платників.

Відповідальність

«Чорнобильські» виплати здійснюються за рахунок бюджетних коштів. Контроль за цільовим використанням таких коштів покладено на посадових осіб Мінсоцполітики та Держфінінспекції (п. 16 Порядку № 936). За нецільове використання бюджетних коштів на посадових осіб може бути накладений штраф від 1190 до 1445 грн., за повторне порушення протягом року — штраф у розмірі від 1445 до 1700 грн. ( ст. 16412 КпАП).

Якщо роботодавець з якоїсь причини відмовить у наданні «чорнобильської» відпустки, то можна говорити про порушення трудового законодавства. За це посадовим особам роботодавця загрожує штраф у розмірі від 510 до 1700 грн. ( ст. 41 КпАП), а також штраф для підприємства в розмірі 1 мінзарплати ( ст. 265 КЗпП).

Висновки

  • На додаткову «чорнобильську» відпустку мають право особи, віднесені до 1 і 2 категорій постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, а також один з батьків дитини-інваліда, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, або особа, яка їх замінює.

  • Тривалість «чорнобильської» відпустки дорівнює 16 календарним дням.

  • «Чорнобильську» відпустку надають понад щорічні основну та додаткові відпустки у зручний для працівника-чорнобильця час.

  • Витрати на оплату «чорнобильської» відпустки відшкодовують з бюджету підприємствам органи соцзахисту.

Документи та скорочення статті

Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХII.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 936 — Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою КМУ від 20.09.05 р. № 936.

Наказ № 156 — наказ Мінсоцполітики «Про затвердження типових форм документів» від 28.03.13 р. № 156.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5.

Порядок № 51 — Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою КМУ від 20.01.97 р. № 51.

Лист № 206 — лист Мінпраці від 14.06.06 р. № 206/13/ 116-06.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити