Страховий стаж працівника: визначаємо правильно

В обраному У обране
Друк
Хмелевська Оксана, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2015/№ 38
Кадровику чи бухгалтеру важливо знати страховий стаж працівника для оплати періоду тимчасової непрацездатності. Зазвичай його визначають при настанні першого страхового випадку на новому місці роботи згідно з правилами, про які ми вам розповімо.

Тривалість страхового стажу визначається на день настання тимчасової непрацездатності. Правила його обчислення наведені в  ч. 2 ст. 21 Закону № 1105*.

Згідно з цією нормою обчислення страхового стажу, отриманого особою:

до 28.02.01 р. — здійснюється відповідно до Правил № 1658;

з 28.02.01 р. до 01.01.11 р. — в порядку та на умовах, передбачених ст. 7 Закону № 2240 у редакції, яка діяла до 01.01.11 р.;

з 01.01.11 р. — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Правила обчислення страхового стажу

Період

Період, який враховуєте при розрахунку страхового стажу

До 28.02.01 р.

Робота на умовах трудового договору (контракту) у роботодавця незалежно від обраної форми власності, виду діяльності та галузевої приналежності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов’язковому соціальному страхуванню(1)

Служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах громадянської оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ

Перебування на альтернативній (невійськовій) службі

Перебування на службі в митних органах

Перепідготовка та навчання нових професій, участь в оплачуваних громадських роботах і період отримання допомоги (у тому числі матеріальної) по безробіттю відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII

Догляд за дитиною, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12-річного віку (одному з батьків)

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, частково оплачувана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку

Період виплати допомоги по вагітності та пологах, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінкам з числа військовослужбовців, звільнених зі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ громадянської оборони та інших військових формувань, а також органів внутрішніх справ у зв’язку з вагітністю і пологами, за умови, що вони стали до роботи або навчання після досягнення дитиною трирічного віку

До 28.02.01 р.

Період, протягом якого батьки-вихователі були зайняті в дитячому будинку сімейного типу вихованням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки

Навчання на курсах і в школах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і перекваліфікації, якщо направленню на курси або до школи безпосередньо передувала робота або служба у складі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ громадянської оборони та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ

Робота або виробнича практика на робочих місцях і посадах, які оплачуються, у період навчання у вищому навчальному закладі

Навчання у професійно-технічному навчальному закладі

Час оплаченого вимушеного прогулу, який стався через незаконне звільнення або переведення

на іншу роботу

Час вимушеного прогулу особи, узятої під захист

Перебування під вартою, строк відбування покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв’язку з незаконним усуненням від роботи (посади)

З 28.02.01 р. до 01.01.11 р.

Період, коли особа підлягала соцстрахуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та сплачувала або за неї сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в порядку, установленому законодавством (наприклад, період роботи на умовах трудового договору)

Період тимчасової втрати працездатності

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку(2)

Період отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (за винятком пенсій усіх видів)

З 01.01.11 р.

Період (строк), протягом якого особа підлягала соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за яку щомісяця сплачено нею та роботодавцем чи нею страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску(3). У разі якщо сума сплаченого за відповідний місяць ЄСВ менше мінімального страхового внеску, цей період зараховуєте до страхового стажу за формулою:

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, який зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св — сума ЄСВ, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку(4)

Період отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності)(4)

(1) При цьому робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду, а також робота на сезонних роботах і підприємствах сезонних галузей відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278, зараховується за рік роботи.

(2) Звертаємо увагу: періоди перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 Закону про відпустки) до страхового стажу не включаються (див. лист ФТВП від 02.10.07 р. № 04-06/Х-179з-283).

(3) Мінімальний страховий внесок — це сума коштів, яка дорівнює добутку мінімального розміру заробітної плати, установленому на відповідний місяць, і ставки ЄСВ (у частині нарахувань і в частині утримань).

(4) Включаєте до страхового стажу як період, за який страхові внески сплачені виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

 

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити