Декларуємо доходи за 2015 рік

В обраному У обране
Друк
Білова Наталя, Соломіна Марія, експерти з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Квітень, 2016/№ 14
Погодьтеся, для звичайного громадянина заповнення та подання річної декларації про доходи — подія нетривіальна. А через появу її нової форми та постійні зміни законодавства під час заповнення декларації про доходи може виникнути безліч запитань. Та не варто хвилюватися. Легко впоратися із завданням декларування допоможуть наші підказки.

Хто подає декларацію

Хочу чи зобов’язаний(на)?

На жаль, ви таки зобов’язані заповнити і подати декларацію про майновий стан та доходи (далі — декларація про доходи), якщо протягом 2015 року вам нараховували (надавали, виплачували) доходи, перелічені в табл. 1.

Таблиця 1. Випадки обов’язкового подання декларації про доходи

№ з/п

Види доходів, отримання яких зобов’язує подати декларацію про доходи

1

Доходи, отримані одночасно від двох або більше податкових агентів у вигляді зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород за трудовим або цивільно-правовим договором (далі — ЦПД), загальна річна сума яких у 2015 році перевищила 146160 грн. ( п.п. «є» п. 176.1 ПКУ)(1)

2

Доходи, отримані не від податкових агентів (тобто суб’єктів господарювання — юросіб та ФОП, незалежних професіоналів) ( п.п. 168.2.1 ПКУ), наприклад:

2.1

• спадщина (кошти, майно, майнові чи немайнові права), яка обкладається ПДФО за ставкою, відмінною від нульової, якщо податок не було сплачено до нотаріального оформлення об’єктів спадщини ( п. 174.3 ПКУ)

2.2

• доходи у вигляді негрошових дарунків, якщо їх вартість з розрахунку на місяць перевищує 609 грн., а також у вигляді грошових подарунків у будь-якій сумі, крім тих, що оподатковуються за нульовою ставкою ( п.п. 165.1.39, п. 174.6 ПКУ)

2.3

• дохід від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), якщо орендар — звичайна фізособа ( п.п. «а» п.п. 170.1.5 ПКУ)

2.4

• дохід від надання в оренду (суборенду) рухомого майна, якщо орендар — звичайна фізособа ( п.п. 164.2.2 ПКУ)

2.5

• доходи від продажу об’єктів рухомого майна без участі податкових агентів, крім випадків, коли правочин посвідчувався нотаріально і ПДФО + ВЗ були сплачені напередодні ( п.п. 168.2.1 ПКУ)

2.6

• доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції і власної продукції тваринництва в обсягах, оподатковуваних ПДФО ( п.п. 165.1.24 ПКУ)

3

Іноземні доходи ( пп. 168.2.1 і 170.1.1 ПКУ)

4

Доходи (прибуток), які не підлягають обкладенню ПДФО при нарахуванні або виплаті, але включаються до оподатковуваного доходу платника податку ( п.п. 168.1.3 ПКУ), наприклад:

4.1

• прибуток від операцій з інвестиційними активами, за винятком випадків, зазначених у  п.п. 170.2.8 ПКУ ( п. 170.2 ПКУ)

4.2

• цільова благодійна допомога у вигляді грошових коштів, яка не була використана набувачем протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її отримання, та не повернута благодійнику до закінчення цього строку, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту ( п.п. 170.7.5 ПКУ)

4.3

• благодійна допомога, отримана волонтерами відповідно до п.п. «б» п.п. 165.1.54 ПКУ, але використана не за цільовим призначенням ( п.п. «а» п.п. 170.7.8 ПКУ)

4.4

• благодійна допомога, отримана особами, переліченими в  п.п. 165.1.54 ПКУ, на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, визначеним постановою КМУ від 26.11.14 р. № 653, якщо її сума перевищила сукупно протягом 2015 року 1218000 грн. ( п.п. «б» п.п. 170.7.8 ПКУ)

4.5

• частина нецільової благодійної допомоги, яка перевищує неоподатковуваний граничний розмір (у 2015 році — 1710 грн.) ( п.п. 170.7.3 ПКУ)

4.6

• сума заборгованості за укладеним ЦПД, що перевищила у 2015 році 609 грн., за якою минув строк позовної давності ( п.п. 164.2.7 ПКУ)

4.7

• сума заборгованості, прощена (анульована) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, та яка перевищує у 2015 році 609 грн. ( п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ)(2)

4.8

• дохід від відчуження нерухомого майна за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно ( п.п. «б» п. 172.5 ПКУ)

4.9

• дохід від відчуження об’єкта рухомого майна за рішенням суду, третейського суду про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно ( п. 173.4 ПКУ)

5

Кошти або майно, які ви отримали як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, який не був зданий державі згідно із законом ( п.п. 164.2.12 ПКУ)

(1) Цю норму прибрали з ПКУ з 01.01.16 р. Проте при декларуванні доходів за 2015 рік потрібно застосовувати ставки ПДФО та правила, що діяли станом на 31.12.15 р.

(2) Дохід підлягає декларуванню, якщо кредитор повідомив фізособі-боржнику відповідним способом про анулювання (прощення) боргу та включив таку суму до Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за підсумками звітного періоду, в якому борг анульовано (прощено).

Крім того, подати декларацію необхідно, якщо:

• ви у 2015 році отримали статус резидента України ( п.п. 170.10.4 ПКУ);

• у вас є недоплата за ПДФО (ВЗ) ( пп. 169.2.4, 169.4.4 і 170.9.1 ПКУ). Виникнути недоплата могла через неправомірне застосування податкової соціальної пільги; за підсумками перерахунку при звільненні; у зв’язку з недостатністю суми доходу, нарахованої при звільненні, для утримання ПДФО (ВЗ) з несвоєчасно повернутих грошових коштів, отриманих на відрядження або під звіт.

Хто не подає декларацію

Є дві категорії громадян, які мають право не подавати декларацію про доходи за 2015 рік. До першої категорії належать:

неповнолітні або недієздатні особи, які перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець 2015 року. За них виконати «декларативний обов’язок», а також сплатити ПДФО та ВЗ зобов’язані батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники ( пп. 99.2, 99.3 і 179.6 ПКУ);

• особи, які перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язнені на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації (на 04.05.16 р.);

• особи, які перебували у розшуку станом на кінець 2015 року;

• особи, які перебували на строковій військовій службі станом на кінець 2015 року.

Зауважте: спеціальної норми, яка звільняє від подання декларації мобілізованих фізосіб і тих, хто проходить службу за контрактом, немає. Проте минулого року податківці на місцях прирівнювали їх до тих, хто проходить строкову військову службу, і звільняли від подання декларації. Сподіваємося на розуміння і цього року.

Друга категорія об’єднує в собі платників, чий обов’язок щодо подання декларації про доходи згідно з  п. 179.2 ПКУ вважається виконаним. Це фізособи, які отримали протягом звітного 2015 року доходи:

що не підлягають оподаткуванню від податкових агентів;

• виключно від одного податкового агента, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПКУ (див. вище перелік доходів, що підлягають обов’язковому декларуванню);

• від операцій продажу (обміну) майна, дарування, у разі нотаріального посвідчення договорів, за якими було сплачено ПДФО і ВЗ;

• у вигляді об’єктів спадщини, які обкладаються ПДФО за нульовою ставкою податку (зокрема, від родичів першого ступеня споріднення) та/або за якими було сплачено податок до нотаріального посвідчення;

• зазначені в  пп. 167.2 — 167.5 ПКУ, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачене розд. IV ПКУ (див. вище перелік доходів, що підлягають обов’язковому декларуванню).

Добровольці

А тепер про тих, хто не зобов’язаний, але може подати декларацію про доходи добровільно. Є сенс витратити час на заповнення декларації про доходи, якщо ви маєте намір:

1) скористатися правом на податкову знижку. Податкова знижка — це документально підтверджена сума (вартість) витрат, перелічених у  п.п. 166.3 ПКУ, на яку дозволено зменшити загальну річну суму зарплати, що підлягає обкладенню ПДФО;

2) повернути надміру сплачені протягом звітного року ПДФО і ВЗ.

Порядок декларування

Строки і способи

У загальному випадку декларацію про доходи за 2015 рік звичайні фізособи (непідприємці), які зобов’язані задекларувати свої доходи або хочуть повернути надміру сплачений податок, повинні подати за місцем реєстрації згідно з паспортними даними не пізніше 4 травня 2016 року.

А от громадян, які подають декларацію добровільно, щоб скористатися податковою знижкою за підсумками 2015 року, фіскали будуть раді бачити із заповненою декларацією аж до 31 грудня 2016 року включно.

Декларацію про доходи можна подати до ДПІ особисто або через уповноважену особу чи надіслати поштою з повідомленням про вручення і описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку її подання) або направити в електронній формі з дотриманням умов про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб у порядку, встановленому законодавством.

Я завжди з собою беру…

Почнемо з того, що п.п. «а» п. 176.1 ПКУ зобов’язав усіх платників податків, що декларують доходи, вести Книгу обліку доходів і витрат за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 11.12.13 р. № 794 (ср. 025069200). А отже, суто теоретично податківці можуть попросити вас пред’явити її.

Книгу ви повинні завести самостійно. Вона може мати вигляд зошита або блокнота. Реєструвати Книгу в ДПІ не потрібно.

Крім того, податківці мають право вимагати від того, хто подає декларацію, пред’явити документи і відомості, які ( п.п. «в» п. 176.1 ПКУ):

1) пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку;

2) підтверджують достовірність відомостей, зазначених у декларації про доходи.

Тому, якщо ви отримували доходи, що підлягають декларуванню, від податкових агентів, візьміть у них довідки (форма довільна) про розмір нарахованого (виданого, наданого) протягом звітного року доходу та утриманих ПДФО, ВЗ, ЄСВ, а також ПСП (якщо вона надавалася). Навіть якщо податківці у вас їх не попросять, ці довідки допоможуть вам заповнити декларацію без помилок.

Якщо подаєте декларацію, щоб реалізувати своє право на податкову знижку, додайте до неї копії відповідних «знижкових» документів (платіжні та розрахункові документи, зокрема квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця (одержувача)). У цих документах обов’язково мають бути відображені вартість таких товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання, надання).

Коли сплачувати / коли повернуть?

Граничний строк сплати задекларованих зобов’язань з ПДФО і ВЗ за підсумками 2015 року — 31.07.16 р. ( абзац перший п. 179.7 ПКУ).

А якщо суму податкових зобов’язань донарахували податківці після перевірки достовірності даних, зазначених фізособою в декларації про доходи? У цьому випадку чекати граничного строку сплати не потрібно. Сплатіть ПДФО і ВЗ на підставі повідомлення-рішення, яке отримали від податківців, протягом 10 календарних днів після його отримання ( п. 57.3, абзац другий п. 179.7 ПКУ).

А як щодо повернення з бюджету сум ПДФО і ВЗ, надміру сплачених у 2015 році? Ці суми вам повинні повернути протягом 60 календарних днів після отримання від вас декларації про доходи ( п. 179.8 ПКУ).

Суми податку, що повертаються з бюджету, за вашим вибором або зарахують на ваш банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надішлють поштовим переказом за адресою, яку ви зазначите в декларації.

Декларація

Знайомимося з декларацією

Декларацію про доходи, отримані в 2015 році, ми з вами заповнюватимемо за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 02.10.15 р. № 859. Вона значно менша за свою попередницю і складається з 8 розділів і 4 додатків, які містять розрахунки окремих видів доходів (витрат). Додатки заповнюють і подають виключно за наявності доходів (витрат), для розрахунку яких власне вони й призначені.

Якщо якийсь рядок декларації (додатка) не заповнюєте через відсутність інформації (операції, суми), то прокресліть його. Виняток — випадки, прямо визначені в декларації (додатку).

На наш погляд, заповнення розділу I декларації про доходи не викличе труднощів. Єдине, на що звернемо увагу: якщо ви у 2015-му або вже в поточному році (до моменту подання декларації) змінили П. І. Б., то у ряд. 3 розділу I спочатку зазначте нові П. І. Б. (згідно з паспортом українською мовою), а в дужках — попередні.

Переходимо до розділу II «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року» декларації про доходи. У цьому розділі графи заповнюємо так:

• графа 3 — «грязна» (нарахована податковим агентом, отримана від фізособи) сума доходів, тобто без вирахування ПСП, ПДФО, ЄСВ і ВЗ;

• графи 4 і 5 — суми ПДФО і ВЗ, утримані податковими агентами та/або сплачені самостійно протягом звітного року при здійсненні нотаріальних дій;

• графи 6 і 7 — суми ПДФО і ВЗ, які фізособа зобов’язана сплатити самостійно.

Заповнення окремих рядків декларації про доходи наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Заповнення окремих рядків декларації про доходи

Код рядка

Пояснення

Розділ II «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року»

10.1

Цей рядок заповнюйте на підставі довідок, отриманих від роботодавців. Зазначайте загальну суму заробітної плати та суму виплат і винагород за ЦПД.

Із зарплатними доходами за трудовими договорами зрозуміло. Але які доходи, отримані за ЦПД, потраплять до цього рядка? Лише ті, щодо яких одночасно виконуються дві умови:

1. Виплати податкові агенти відобразили у формі № 1ДФ з ознаками доходу «101» та «102».

2. Ці виплати і винагороди не потрапили до інших рядків декларації про доходи.

Наприклад, до порівняльних розрахунків має потрапити винагорода за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД. А ось доходу від надання в оренду рухомого майна тут місця немає. Адже для нього в декларації передбачено окремий рядок (ряд. 10.3 розділу ІІ декларації).

Зауважте: суми доходів, отримані від звичайних фізосіб, що оподатковуються за ставками 15 і 20 %, до розрахунків потрапити не повинні. Чому? Усе просто: ви їх отримали не від податкових агентів.

Важливо! Якщо у вас сума заробітної плати і винагород за ЦПД, отриманих одночасно від двох і більше податкових агентів, у 2015 році перевищила 146160 грн., вам необхідно буде заповнити додаток Ф1 до декларації. При цьому до графи 6 у цьому рядку декларації потрапить значення ряд. 08 додатка Ф1

10.2

Тут ви наводите загальну суму доходів від продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна та суми ПДФО і ВЗ. Заповнювати жодні додатки не потрібно!

Причому, на наш погляд, до цього рядка має потрапити лише оподатковуваний дохід від продажу майна, а ось неоподатковуваному місце в ряд. 11 декларації.

Проте податківці вважають інакше. На їх думку, як виняток як оподатковувані, так і неоподатковувані доходи від продажу рухомого/нерухомого майна слід відображати у ряд. 10.2 декларації (див. «Вісник. Право знати все про податки і збори», 2016, № 1-2, с. 16)

10.3

У цьому рядку наведіть загальну суму доходів від здачі нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду чи суборенду, житловий найм (піднайм).

При заповненні цього рядка обов’язково проставте відповідну позначку «Х» у графі 7 розділу VII та/або у графі 5 розділу VIII декларації про доходи.

Але як розрахувати суму ПДФО (графа 6 ряд. 10.3)? Вважаємо, що при визначенні розміру ставки ПДФО потрібно орієнтуватися на місячний оподатковуваний дохід від надання майна в оренду. Його визначаєте згідно з Книгою обліку доходів і витрат. Це узгоджується з положеннями п. 167.1 ПКУ, де чітко прописано, що ставки 15 і 20 % застосовують до місячного (а не річного!) оподатковуваного доходу.

Але, мабуть, у фіскалів свій варіант ПКУ. Із роз’яснення, наведеного в журналі ДФСУ «Вісник. Право знати все про податки і збори», 2016, № 1-2, с. 51, можна зробити такі невтішні висновки. Якщо ви отримували орендну плату від фізособи готівкою і у вас немає документально підтверджених відомостей про дату отримання та суму отриманого доходу (причому Книгу обліку доходів і витрат вони до уваги не беруть!!!), то ставки 15 і 20 % ви повинні застосувати до загального річного орендного доходу. А ось якщо, наприклад, орендна плата перераховувалася вам на розрахунковий рахунок (є документи з датами отримання), ви маєте право застосовувати ставки до сум орендної плати за місяць.

Вважаємо такі висновки фіскалів помилковими. Вони не лише не відповідають п. 167.1 ПКУ, а й у разі їх застосування необґрунтовано завищується сума ПДФО до сплати в бюджет. І все-таки будьте насторожі

10.4

Цей рядок для інвестприбутку. Його заповнення тягне за собою необхідність заповнити додаток Ф2 до декларації. Значення з графи 6 ряд. 4.1 додатка Ф2 перенесіть до графи 3 ряд. 10.4 декларації. Відповідно значення графи 4 ряд. 10.4 декларації має дорівнювати значенню ряд. 5.1 додатка Ф2; значення графи 5 ряд. 10.4 декларації — значенню ряд. 6.1 додатка Ф2; значення графи 6 ряд. 10.4 декларації — значенню ряд. 5.2 додатка Ф2; значення графи 7 ряд. 10.4 декларації — значенню ряд. 6.2 додатка Ф2

10.5

До цього рядка впишіть загальну суму доходів у вигляді вартості успадкованого та/або отриманого в подарунок майна, які обкладаються ПДФО і ВЗ, у тому числі і вартість успадкованого (отриманого в подарунок) майна, що обкладається ПДФО за ставкою 0 %. Адже вартість такого майна входить до складу оподатковуваного доходу.

А от вартість подарунків у негрошовій формі, що не перевищує у розрахунку на місяць 609 грн., має потрапити до ряд. 11. Адже ці доходи виведені зі складу оподатковуваних ( п.п. 165.1.39 ПКУ)

10.6

Цей рядок для іноземних доходів. Його заповнення тягне за собою необхідність заповнити додаток Ф3 до декларації. Підсумкове значення графи 5 додатка Ф3 перенесіть до графи 3 ряд. 10.6 декларації. Відповідно значення графи 6 ряд. 10.6 декларації має дорівнювати підсумковому значенню графи 8 додатка Ф3; значення графи 7 ряд. 10.6 декларації — підсумковому значенню графи 9 додатка Ф3.

Але як бути, якщо дохід отримано у валюті, а податок і ВЗ потрібно сплатити у гривні? Для цього суми іноземних доходів перераховують у гривню за офіційним валютним (змінним) курсом НБУ, що діяв на дату отримання такого доходу. Дізнатися офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений НБУ на дату отримання (нарахування) іноземного доходу, дуже просто. Для цього вам потрібно зайти на офіційний сайт НБУ: www.bank.gov.ua.

Іноземні доходи, отримані у 2015 році, обкладайте ПДФО за ставками 15 і 20 %, а ВЗ — за ставкою 1,5 %.

Зверніть увагу: у ПКУ прописано механізм уникнення подвійного оподаткування іноземних доходів шляхом заліку податку, сплаченого за кордоном, у рахунок податку, що підлягає сплаті в Україні ( п.п. 170.11.4 ПКУ). Сам залік проводять, якщо:

по-перше, між Україною та країною — джерелом виплати доходу укладено договір про уникнення подвійного оподаткування, згода на обов’язковість якого надана ВР України (див. лист Міндоходів від 23.01.14 р. № 1535/7/99-99-12-01-03-17);

по-друге, у вас є довідки про суми сплаченого податку (збору), про базу та/або об’єкт оподаткування, видані державним органом країни, яка є джерелом виплати доходу (прибутку), уповноваженим справляти такі податки (далі — «залікова» довідка) (п13.5 ПКУ).

Урахуйте: «залікові» довідки мають бути належним чином легалізовані. У той же час не потребують легалізації офіційні документи країн — учасниць Гаагської конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.61 р., засвідчені апостилем, проставленим уповноваженим органом країни, у якій складено документ.

Також не потребують ані легалізації, ані посвідчення апостилем документи, видані країнами — учасницями двосторонніх договорів про правову допомогу і правові відносини у цивільних і кримінальних справах, та документи країн — учасниць багатосторонньої Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.93 р. (див. консультацію податківців у журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 6, с. 21). Але будьте уважні! Не завжди наявність двостороннього договору про правову допомогу звільняє від легалізації всіх офіційних іноземних документів. Порядок застосування таких договорів роз’яснював Мін’юст у листах від 11.05.10 р. № 26-26/291 та від 29.11.12 р. № 11891-0-4-12/12.2.

Майте на увазі: якщо граничний строк подання декларації про доходи уже близько, а «залікових» довідок немає, подайте до свого податкового органу заяву про перенесення строку подання декларації про доходи до 31 грудня 2016 року

10.9

Цей рядок для оподатковуваних доходів, які не потрапили до ряд. 10.1 — 10.6 декларації. Ідеться, зокрема про проценти за депозитом, доходи за іпотечними цінними паперами, дивіденди, роялті тощо

11

Важливо! Раніше в декларації про доходи ми не показували неоподатковувані доходи. Тепер для них передбачено окремий рядок. До графи 3 цього рядка впишіть загальну суму доходів (у тому числі суму доходу з ряд. 11.1 декларації), які було отримано в 2015 році, що не обкладаються ПДФО і ВЗ та не зазначені вище

III «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу ІV Податкового кодексу Україні (грн., коп.)»

13

Цей розділ заповнюєте, якщо декларуєте податкову знижку.

Проставте позначку «Х» у комірці з тією категорією витрат, які ви включаєте до складу податкової знижки. Розібратися з нумерацією категорій витрат вам допоможе виноска до цього розділу

14

Зазначте загальну суму витрат, яку ви можете включити до складу податкової знижки з урахуванням обмежень, установлених у  пп. 166.3.1 — 166.3.8 ПКУ

15

Вкажіть базу оподаткування доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого за 2015 рік. Для цього зазначену в довідках про доходи, видані роботодавцями, суму заробітної плати зменшіть на суми ЄСВ та ПСП (за наявності права на неї)

16

Впишіть загальну суму податкової знижки, на яку ви маєте право зменшити свій оподатковуваний дохід за звітний рік. Така сума не може перевищувати базу оподаткування доходу у вигляді заробітної плати за звітний рік, зазначену у ряд. 15 цього розділу. Тобто якщо загальна сума витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки (ряд. 14), не перевищує базу оподаткування доходу у вигляді заробітної плати (ряд. 15), то значення ряд. 16 дорівнюватиме значенню ряд. 14. Інакше значення ряд. 16 дорівнюватиме значенню ряд. 15

17

Проставте суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання за цим податком у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Щоб розрахувати суму, скористайтеся формулою, наведеною у найменуванні цього рядка: графа 4 ряд. 10.1 - (ряд. 15 - ряд. 16) х ставки ПДФО (15 і 20 %). Тобто якщо розрахункова величина, що дорівнює різниці між значенням ряд. 15 і значенням ряд. 16, не перевищує 146160 грн., то до її суми застосовуємо ставку 15 %. Інакше до частини розрахункової величини, що дорівнює 146160 грн., слід застосувати ставку 15 %, до суми перевищення над зазначеною сумою — ставку 20 %.

Показник цього рядка проставляйте без знака «-»

Розділ IV «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору»

18

Значення цього рядка дорівнює значенню графи 6 ряд. 10 розділу II декларації

19

Цей рядок заповнюйте, якщо маєте право на податкову знижку згідно зі ст. 166 ПКУ та/або в результаті заповнення додатка Ф1 у вас вийшла сума ПДФО до повернення. Значення цього рядка дорівнює сумі ряд. 17 декларації та ряд. 9 додатка Ф1

20

Сюди впишіть суму ПДФО, яку сплатили за договором купівлі-продажу (міни) об’єкта нерухомості, але нотаріальне посвідчення якого не відбулося

22

Цей рядок заповнюйте, якщо отримували іноземні доходи. Значення цього рядка дорівнює підсумковому значенню графи 7 додатка Ф3, але не більше значення ряд. 18 декларації

23.1

Зазначайте суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, якщо в результаті розрахунку (ряд. 18 - ряд. 19 - ряд. 20 - ряд. 21 - ряд. 22) вийшло додатне значення

23.2

Проставте суму податку, що підлягає поверненню з бюджету, якщо в результаті розрахунку (ряд. 18 - ряд. 19 - ряд. 20 - ряд. 21 - ряд. 22) вийшло від’ємне значення. Його зазначайте без знака «-»

24.1

До цього рядка перенесіть значення графи 7 ряд. 10 розділу II декларації

Розділ V «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах»

25

Якщо раптом помилку в декларації виявите після її подання, але до закінчення граничного строку подання. Жодних проблем — просто подайте декларацію з виправленими показниками зі статусом «Звітна нова». У цьому разі розділ V не заповнюйте. Жодні штрафні санкції вам не загрожують.

Цей розділ заповнюєте, якщо виправляєте помилки, які було допущено при заповненні декларацій про доходи за минулі податкові періоди і виявлено після закінчення граничного строку їх подання. У ряд. 25 зазначте помилкові значення ПДФО і ВЗ, задекларовані в декларації, що виправляється

26

Тут вкажіть уточнені (правильні) суми ПДФО і ВЗ

27.1

Заповнюйте, якщо виявили факт заниження податкових зобов’язань (значення ряд. 26 більше, ніж значення ряд. 25 декларації).

Тобто зазначайте тут додатну різницю між значеннями ряд. 26 і ряд. 25.

Важливо! Якщо ви заповнили цей рядок, вам також доведеться відобразити суму самоштрафу в ряд. 28, а суму пені (при самовиправленні після закінчення 90 календарних днів, див. вище) — у ряд. 29 цього розділу

27.2

Заповнюйте, якщо виявили факт завищення податкових зобов’язань (значення ряд. 26 декларації менше, ніж значення ряд. 25 декларації).

Тобто зазначайте тут від’ємну різницю між значеннями ряд. 26 та ряд. 25, але без знака «-»

28

Вписуйте сюди суму самоштрафу, якщо заповнили ряд. 27.1 декларації. Якщо виправляєте помилку через:

• уточнюючу декларацію, у цьому рядку зазначте суму штрафу у розмірі 3 % від суми недоплати, наведеної у ряд. 27.1 декларації;

• поточну декларацію, то в цьому рядку зазначте суму штрафу у розмірі 5 % від суми недоплати, наведеної у ряд. 27.1 декларації.

Увага! Розмір штрафу (3 або 5 %) впишіть до графи з найменуванням цього рядка перед символом «%»

29

Заповніть цей рядок, якщо заповнили ряд. 27.1 декларації. Але лише якщо самовиправляєтеся вже після закінчення 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання. До того моменту пеня не нараховується.

Суму пені визначте самостійно з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ за кожний календарний день прострочення сплати податкового боргу

Розділ VІ «Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку»

Заповнюйте, якщо вам повинні повернути переплату за ПДФО, що утворилася (заповнено ряд. 23.2)

Розділ VIІ «Відомості про власну нерухомість та/або нерухомість, яка надається в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)»

У цьому розділі зазначайте відомості про нерухоме майно, яке є у вашій власності станом на кінець 2015 року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна. Якщо таке майно здаєте в оренду, проставте відповідну позначку «Х» у графі 7 розділу

Розділ VIIІ «Відомості про власне рухоме майно та/або рухоме майно, яке надається в оренду (суборенду)»

У цьому розділі наведіть відомості про рухоме майно, яке є у вашій власності станом на кінець 2015 року. Якщо таке майно здаєте в оренду — проставте відповідну позначку «Х» у графі 5 розділу

Не забудьте наприкінці декларації у спеціальних комірках поставити відмітки про додатки, що подаються разом з нею, вписати дату її подання, а також завірити декларацію своїм підписом. Усе, декларація готова.

Штрафний момент

За неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи, неведення Книги обліку доходів і витрат «світить» адмінштраф у розмірі від 51 до 136 грн. ( ст. 1641 КпАП).

Якщо податкове зобов’язання податковий орган визначив самостійно у зв’язку з тим, що декларацію про доходи не було подано, або виявлено заниження податкового зобов’язання, зазначеного в декларації, готуйтеся до штрафу у розмірі 25 % визначеного податкового зобов’язання (виявленої суми заниження) ( п. 123.1 ПКУ).

Несвоєчасна сплата податкового зобов’язання (у тому числі донарахованого податківцями) загрожує штрафом у розмірі:

• 10 % погашеної суми податкового боргу — у разі прострочення сплати до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання;

• 20 % погашеної суми податкового боргу — у разі затримки сплати більш ніж на 30 календарних днів ( п. 126.1 ПКУ).

Заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, самостійно виявлене платником податків після закінчення граничного строку подання декларації:

• помилка виправляється через уточнюючу декларацію про доходи — штраф у розмірі 3 % від суми недоплати (сплачується до подання уточнюючої декларації) ( п. 50.1 ПКУ);

• помилка виправляється у складі поточної декларації про доходи — штраф у розмірі 5 % від суми недоплати ( п. 50.1 ПКУ).

Також урахуйте, що після закінчення визначених ПКУ строків погашення погодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня ( п.п. 129.1.1 ПКУ). Її суму обчислюють із розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ ( п. 129.4 ПКУ). Причому при нарахуванні (донарахуванні) суми грошового зобов’язання:

• контролюючими органами нарахування пені починається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні за ПКУ;

• самостійно платником податку — лише після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання ( п.п. «а» п.п. 129.1.1 ПКУ).

Не хвилюйтеся, якщо раптом виявите помилку в уже поданій декларації, але до закінчення граничного строку її подання. Просто подайте нову декларацію з виправленими показниками за цей самий звітний період зі статусом «Звітна нова». Жодні штрафні санкції вам у цьому випадку не загрожують.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд