Виправляємо помилки у декларації з прибутку за 2015 рік

В обраному У обране
Друк
Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Квітень, 2016/№ 16
На порозі подання квартальної декларації з податку на прибуток підприємств деякі платники виявили «промахи» у декларації за 2015 рік. Це й не дивно, оскільки контролюючі органи роз’яснювали порядок заповнення цієї декларації «в авральному режимі», за яким не всі устигали. Адже перш ніж відзвітувати за I квартал, потрібно виправити минулорічні помилки. У статті ми розповімо про те, як це зробити.

Загальна процедура уточнення

Будь-які помилки, допущені в податковій декларації з податку на прибуток підприємств (далі — декларація) можна виправити двома способами.

Варіант 1: уточнююча декларація. У цьому варіанті подають декларацію, в якій проставляють відмітку в полі «Уточнююча». Відповідно до останніх роз’яснень контролерів (див. консультацію в категорії 102.23.02 ЗІР ДФСУ) у цьому випадку в полі 2 «Звітний (податковий) період» і в полі 3 «Звітний (податковий) період, який уточнюється» вказують звітний (податковий) період, який уточнюється.

За загальними правилами при поданні уточнюючої декларації в «загальних» ряд. 01 — 26 наводять правильні (виправлені) показники за період, що виправляється. Додаток ВП до такої декларації не подають. А ось інші додатки, в яких були допущені помилки, подають.

У «коригувальних» рядках розраховують суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, зокрема, заповнюють такі рядки:

ряд. 27 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється <…>»;

ряд. 28 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється <…>».

Далі визначають значення у:

ряд. 30 «Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України <…>».

До відома: «самоштраф» згідно з  п. 50.1 ПКУ (у розмірі 3 %) нараховувати при виправленні не потрібно, оскільки відповідно до п. 31 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ за результатами діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток підприємств за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій з податку на прибуток підприємств і повноти його сплати не застосовуються.

Водночас пеня не належить до штрафних (фінансових) санкцій, тому при дотриманні відповідних умов вона може бути нарахована і за заниження показників за 2015 рік (див. консультацію в категорії 102.25 ЗІР ДФСУ).

Проте згідно з  п. 129.9 ПКУ в разі внесення змін до податкової звітності в результаті самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст. 50 ПКУ пеня, передбачена ст. 129 ПКУ, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесено протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ (тобто для квартальних платників — до 10.05.16 р., а для річних — до 09.06.16 р.). На це звертають увагу і контролери в консультації з категорії 135.02 ЗІР ДФСУ.

Варіант 2: поточна декларація. У цьому варіанті виправлення в поточній декларації у ряд. 01 — 26 показують дані тільки звітного періоду і заповнюють додаток ВП. У ньому вказують правильні дані тієї декларації, яка виправляється. Відповідно додаток ВП заповнюють окремо до кожної декларації, показники якої коригуються. При цьому раніше податківці дозволяли подавати до однієї поточної декларації декілька додатків ВП.

За роз’ясненнями контролерів з категорії 102.23.02 ЗІР ДФСУ, при виправленні помилок у поточній декларації поле 2 «Звітний (податковий) період» і поле 3 «Звітний (податковий) період, який уточнюється» заповнюють одночасно. При цьому в полі 2 вказують звітний (податковий) період, за який подається декларація, а в полі 3 — звітний (податковий) період, який уточнюється.

Показники додатка ВП відображають у двох таблицях:

• показники таблиці 1 є аналогічними показникам основної декларації і в них відображають дані виправлених показників декларації за звітний період, який уточнюється;

• показники таблиці 2 відображають результати виправлення помилок, дані з яких переносяться до ряд. 27 — 30, 32 — 34, 36 — 38 декларації.

Додаток ВП заповнюють так:

• у полі 1 вступної частини додатка ВП проставляють позначку «Х» в комірці «Звітна». Період, за який виправляється помилка, вказують в полі 2 вступної частини додатка ВП;

• у ряд. 01 — 26 таблиці 1 додатка ВП наводять правильні (виправлені) показники за уточнюваний (помилковий) період (тобто рядки додатка ВП заповнюють так, ніби в «помилковій» декларації не була допущена помилка);

• у ряд. 27 — 36 таблиці 2 додатка ВП вказують суми збільшення або зменшення податкових зобов’язань внаслідок виправлення помилок і пені. Далі значення цих рядків переносять до відповідних ряд. 27 — 38 поточної декларації.

«Самоштраф» у розмірі 5 % за результатами діяльності за 2015 рік не розраховують на підставі мораторію з  п. 31 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. За певних умов не нараховують і пеню ( п. 129.9 ПКУ).

Раніше контролери висловлювали позицію, що окремі додатки, вказані у відповідних рядках додатка ВП, подавати не потрібно. Вважаємо, що аналогічного підходу слід дотримуватися і сьогодні. На користь такого підходу свідчить відсутність у додатку ВП спеціального поля для відміток про подані додатки.

Нюанс: у примітці 8 до додатка ВП вказано, що: «У разі самостійного виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01 січня 2015 року заповнюються показники таблиці 2, у рядках таблиці 1 проставляються прочерки».

Отже, таблицю 1 додатка ВП при виправленні помилок, допущених до 01.01.15 р., заповнювати не потрібно. Оскільки ми розглядаємо помилки 2015 року, то таблицю 1 додатка ВП заповнити доведеться.

Виправляємо фінрезультат

Ідеться про помилки, допущені при обчисленні фінрезультату (ряд. 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) <…>» декларації).

Передусім, таку помилку слід виправити в бухгалтерському обліку. Як це зробити, ми детально розповідали у статті «Помилки у фінансовій звітності: як виправити» // «БТ», 2016,  10-11, с. 12, тому зараз не зупинятимемося на цьому питанні. Зауважимо лише, що підкориговану фінзвітність за 2015 рік подавати не потрібно, оскільки оприлюднення інформації про виявлену помилку за 2015 рік відбудеться у фінзвітності за 2016 рік.

Слід також врахувати, що в цьому випадку показники ряд. 01 «Дохід від будь-якої діяльності <…>» уточнюючої декларації за 2015 рік і показники гр. 3 «За звітний період» Звіту про фінансові результати за 2015 рік, які визначають шляхом підсумовування таких рядків: ряд. 2000 + ряд. 2120 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240, не збігатимуться. Такий збіг буде тільки у гр. 4 Звіту про фінансові результати за 2016 рік.

При виправленні фінрезультату за 2015 рік просто вкажіть його правильне значення в:

ряд. 02 «Фінансовий результат до оподаткування <…>» уточнюючої декларації;

ряд. 02 «Фінансовий результат до оподаткування <…>» таблиці 1 додатка ВП (у разі виправлення помилок у поточній декларації).

Зрозуміло, після такого виправлення доведеться перерахувати й інші показники декларації, на які вплинула зміна показника фінрезультатів.

Виправляємо дивідендні аванси

Нагадаємо, що контролери в період проведення декларативної кампанії змінили підхід щодо відображення в додатку ЗП суми дивідендних авансів, що залишилися незарахованими станом на 01.01.15 р.

Зокрема, вони дозволили в ряд. 16.3.1 «сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді <…>» додатка ЗП до ряд. 16 ЗП до декларації за 2015 рік також ураховувати залишок суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, яка залишилася не зарахованою до зменшення податкового зобов’язання за цим податком станом на 01.01.15 р. і була відображена в ряд. 13.5.2 додатка ЗП до ряд. 13 декларації, поданої за 2014 рік (див. лист ДФСУ від 04.01.16 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17).

Тому у разі потреби проведення виправлення платник податків може вказати правильну суму дивідендного авансу:

• у ряд. 16.3.1 додатка ЗП і в ряд. 16 ЗП «Зменшення нарахованої суми податку» (у разі подання уточнюючої декларації);

• у ряд. 16 додатка ЗП таблиці 1 додатка ВП (у разі виправлення помилок у поточній декларації).

Відповідно ці показники вплинуть і на суму податку на прибуток, тому доведеться виправити ще показник:

ряд. 17 «Податок на прибуток за звітний (податковий) період <…>» декларації (при виправленні шляхом подання уточнюючого розрахунку) або

ряд. 17 таблиці 1 додатка ВП (у разі виправлення в поточній декларації).

Нагадаємо також, що податківці дозволили платникам збільшити показник ряд. 16 додатка ЗП на суму податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, яка сплачена суб’єктами господарювання за кордоном і зараховується під час сплати ними податку в Україні (лист ДФСУ від 04.01.16 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17). Тому за необхідності в декларації за 2015 рік можна відкоригувати і цей показник.

Виправляємо коригувальний додаток РІ

Ви маєте повне право внести виправлення і в коригувальний додаток РІ до ряд. 03 РІ декларації.

Щоправда, унести правки до самого додатка РІ вдасться тільки шляхом подання уточнюючої декларації. Тоді подають виправлений додаток РІ і вказують правильну суму в ряд. 03 РІ уточнюючої декларації.

Якщо ж ви вирішили внести уточнення через поточну декларацію — проставте правильну суму в ряд. 03 РІ таблиці 1 додатка ВП.

Зрозуміло, що потрібно виправити й усі інші показники декларації, на які вплинули зміни в «коригувальному» додатку РІ.

Зокрема, ідеться про такі показники декларації:

• ряд. 04 «Об’єкт оподаткування <…>»;

• ряд. 06 «Податок на прибуток <…>»;

• ряд. 17 «Податок на прибуток за звітний (податковий) період <…>»;

• ряд. 19 «Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду <…>».

Унесені корективи можна пояснити шляхом подання доповнення до декларації, передбаченого п. 46.4 ПКУ, з поясненням і зазначенням відповідних сум, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації. Це рекомендує робити і ДФСУ в листі від 04.01.16 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17.

Висновки

  • Будь-які помилки, допущені в декларації, можна виправити або шляхом подання уточнюючої декларації, або в декларації за звітний період (шляхом заповнення додатка ВП).
  • При виправленні помилок в розрахунку бухоблікових фінрезультатів підкориговану фінзвітність за 2015 рік подавати до декларації не потрібно, оскільки оприлюднення інформації про виявлену помилку за 2015 рік відбудеться у фінзвітності за 2016 рік.
  • «Самоштрафи» згідно з  п. 50.1 ПКУ (у розмірі 3 % і 5 %) нараховувати при виправленні показників декларації за 2015 рік не потрібно, оскільки діє мораторій на штрафи.
  • Пеня, передбачена ст. 129 ПКУ за несвоєчасну сплату заниженого податкового зобов’язання, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити