Річний перерахунок з ПДФО

В обраному У обране
Друк
Федченко Тетяна, заступник директора Департаменту — начальник управління адміністрування податків та зборів з фізичних осіб Департаменту податків та зборів з фізичних осіб ДФСУ
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2016/№ 49
Підприємство у березні й листопаді 2016 року проводило донарахування сум зарплати (премій та індексації) за минулі звітні періоди. Як ці суми обліковувати при проведенні річного перерахунку з ПДФО? Як результат перерахунку відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ?

Спершу давайте визначимося з метою проведення перерахунку з ПДФО. Його проводять для перевірки правильності визначення й нарахування суми ПДФО за кожен місяць, що входить до певного календарного періоду. Таким календарним періодом є період з моменту проведення останнього перерахунку (за результатами минулого податкового року або за інший період) по дату проведення поточного перерахунку включно.

Випадки, коли роботодавець зобов’язаний провести перерахунок, перелічено в п.п. 169.4.2 ПКУ. Серед них — перерахунок за результатами звітного податкового року. Його проводять при нарахуванні заробітної плати за останній місяць звітного року. Перерахунок за підсумками 2016 року необхідно провести у грудні 2016 року.

У обов’язковому річному перерахунку участь бере тільки заробітна плата. Для цілей обкладення ПДФО законодавець відніс до заробітної плати:

1) основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму ( п.п. 14.1.48 ПКУ). Більш детального переліку виплат, які обкладаються ПДФО у складі заробітної плати, ПКУ не містить. Водночас можна зауважити, що визначення заробітної плати, дане в ПКУ, практично повторює визначення заробітної плати, наведене в Законі України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці). Своєю чергою, відповідно до Закону про оплату праці було розроблено Інструкцію зі статистики заробітної плати, затверджену наказом Держкомстату України від 13.01.04 р. № 5. У ній наведено розширений перелік складових заробітної плати. Тому для визначення переліку виплат, які входять до складу заробітної плати, платники податків можуть використати цю Інструкцію в частині, що не суперечить ПКУ;

2) допомогу по тимчасовій непрацездатності та оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця ( абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ);

3) дивіденди на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану платником податку ( п.п. 170.5.3 ПКУ).

Перерахунок сум інших доходів, що не є зарплатою, для визначення правильності їх оподаткування проводиться виключно за бажанням роботодавця / податкового агента, тобто добровільно.

Алгоритм проведення обов’язкового річного перерахунку такий.

Крок 1. Уточнюєте (перевіряєте ще раз) місячні суми заробітної плати, нараховані (виплачені, надані) працівнику протягом року.

Важливо! Якщо в періоді, за який проводите перерахунок, працівнику нараховувалися доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки (відпускні) або тимчасової непрацездатності (лікарняні), то суми таких виплат (їх частини) відносите до відповідних місяців, за які вони були нараховані ( абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ).

Усі інші виплати, у тому числі й премії, суми індексації, нараховані (донараховані) за попередні податкові періоди (місяці), остаточно оподатковуєте у тому податковому періоді (місяці), в якому вони були фактично нараховані. Відносити їх до місяців, за які були нараховані, не потрібно. Підстава — ці виплати не підпадають під дію абзацу третього п.п. 169.4.1 ПКУ.

Крок 2. Уточнюєте наявність у працівника підстав для застосування ПСП до його заробітної плати (якщо такий працівник користувався правом на застосування ПСП). Перевіряєте, чи є у вас заява працівника про самостійне обрання ним місця застосування ПСП та документи, що підтверджують його право на ПСП (у разі необхідності).

Крок 3. Визначаєте право працівника на ПСП у кожному окремому місяці звітного року. Для цього порівнюєте уточнені суми заробітної плати, розраховані за кожним місяцем 2016 року, з граничним розміром заробітної плати, що надає право на ПСП.

Крок 4. Проводиите остаточне оподаткування уточнених місячних сум заробітної плати (визначаєте окремо за кожним місяцем 2016 року суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету).

Крок 5. Розраховуєте загальну річну суму ПДФО, підсумовуючи суми податку, визначені за результатами перерахунку кожного окремого місячного оподатковуваного доходу.

Крок 6. Порівнюєте отриману в результаті перерахунку суму ПДФО з сумою податку, яка була фактично утримана з доходів працівника за рік, та визначаєте результат перерахунку.

Важливо! Результатом проведення перерахунку ПДФО може бути як недоплата, так і переплата з ПДФО.

Суму недоплати ПДФО утримуєте за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу працівника за відповідний місяць після його оподаткування. Проводячи утримання, враховуйте вимоги ст. 128 КЗпП. Згідно з цією статтею при кожній виплаті зарплати працівнику загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, — 50 % заробітної плати, що підлягає виплаті працівнику.

ПКУ не передбачено, що за цієї ситуації розмір утримань може складати 50 %. Тому ви маєте право утримати з суми оподатковуваного доходу працівника недоплату з ПДФО у сумі, що не перевищує 20 % заробітної плати, яка підлягає виплаті. Якщо ж розмір недоплати більше цієї суми, то залишок потрібно буде утримати за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми виявленої недоплати ( п.п. 169.4.4 ПКУ). Водночас працівник може подати роботодавцю заяву з проханням утримати з його зарплати всю суму недоплати одноразово, якщо, звичайно, сума зарплати дозволяє це зробити.

Якщо ж результатом проведеного перерахунку буде переплата з ПДФО, то на суму переплати слід зменшити суму нарахованого податкового зобов’язання працівника за відповідний місяць (у разі проведення річного перерахунку за підсумками 2016 року — за грудень 2016 року).

Результати перерахунку з ПДФО відображають у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за той звітний квартал, до якого входить місяць проведення перерахунку, таким чином:

• якщо виявлено недоплату, показники граф 4 «Сума перерахованого податку» та 4а «Сума нарахованого податку» збільшуються на суму виявленої недоплати з ПДФО;

• якщо за результатами перерахунку виявлено переплату, показники граф 4 «Сума перерахованого податку» та 4а «Сума нарахованого податку» зменшуються на суму надміру утриманого ПДФО.

Отже, результат проведеного перерахунку з ПДФО за 2016 рік ви відобразите в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за IV квартал 2016 року.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити