Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звіт щодо інвалідів: ваші запитання — наші відповіді

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2016/№ 6
В обраному У обране
Друк
Традиційно у бухгалтерів і кадровиків початок кожного року пов’язаний з необхідністю подання купи звітів. Серед них важливо не забути про Звіт до Фонду інвалідів. Що це за Звіт? У яких випадках і в які строки його подавати? Як його заповнити? Відповісти на ваші запитання щодо «інвалідного» Звіту є завданням нашої статті.

Хто зобов’язаний виконувати норматив по інвалідах?

Своєрідними гарантіями права інвалідів на працю є встановлення роботодавцям нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та обов’язку створення робочих місць для працевлаштування інвалідів (ст. 19 Закону № 875).

Розмір нормативу по інвалідах дорівнює 4 % СКШП облікового складу за рік. Якщо ж у нього працюють від 8 до 25 осіб — одне робоче місце.

Норматив з працевлаштування інвалідів зобов’язані виконувати всі роботодавці (підприємства та підприємці) за винятком:

• роботодавців з кількістю працюючих до 8 осіб;

• представництв іноземних компаній, які не є юридичними особами (див. лист Фонду соціального захисту інвалідів від 17.04.06 р. № 06ю-75/667).

Як відзвітувати про виконання нормативу?

Про виконання нормативу по інвалідах роботодавці звітують за допомогою Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів (ф. № 10-ПI), який затверджений наказом Мінпраці від 10.02.07 р. № 42 (далі — Звіт). Його потрібно подати до Фонду інвалідів за місцем реєстрації. Адреси регіональних Фондів інвалідів (у тому числі Луганського та Донецького обласних Фондів інвалідів) можна знайти на офіційному сайті цього Фонду (www.ispf.gov.ua).

Важливо! Не подають Звіт:

• роботодавці, для яких норматив по інвалідах не встановлюється (СКШП менше 8 осіб);

відокремлені підрозділи підприємств. Дані по них головне підприємство враховує у своєму зведеному Звіті (див. п. 1.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.10 р. № 1/6-301/06).

Ну і нарешті декілька слів про строк подання Звіту. У п. 2 Порядку № 70 і п. 2.1 Інструкції № 42 вказаний граничний строк подання Звіту — до 1 березня, наступного за звітним роком, а у формі Звіту зазначений інший строк — не пізніше 1 березня після звітного періоду. Оскільки у ст. 19 Закону № 875 вказано, що строки подання Звіту визначає КМУ, вважаємо пріоритетним строк, зазначений у Порядку № 70, а не у формі Звіту.

Важливо! Рекомендуємо роботодавцям подати Звіт за 2015 рік не пізніше 29 лютого 2016 року.

Звіт до Фонду інвалідів може бути:

• поданий особисто роботодавцем;

• надісланий поштою рекомендованим листом.

Подання Звіту в електронному вигляді, на жаль, не передбачено (див. лист Фонду інвалідів від 15.09.10 р. № 1/6-299/03-01).

Датою надходження Звіту вважається дата подання роботодавцем Звіту, а у разі надсилання його поштою — дата на поштовому штемпелі (п. 2 Порядку № 70).

Як заповнити Звіт?

Порядок заповнення Звіту визначений Інструкцією № 42.

На нашу думку, адресна частина Звіту і сітка кодів не мають становити труднощів при заповненні. А ось на правилах заповнення табличної частини Звіту зупинимося детальніше (див. табл. 1 на с. 40).

Порядок розрахунку показників Звіту розглянемо на конкретному числовому прикладі.

Приклад 1. Протягом 2015 року кількість найманих працівників підприємства змінилася з 70 до 100 осіб. Річний фонд оплати праці штатних працівників склав 4843822,75 грн. Наведемо в табл. 2 розраховані СКШП облікового складу за кожний місяць 2015 року.

Таблиця 1. Заповнюємо Звіт щодо інвалідів

1

2

Код рядка

Що вказуєте

1

2

01

СКШП облікового складу за звітний (2015) рік. Показник СКШП визначаєте відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286.

Майте на увазі! Дані в ряд. 01 вказуєте в цілих одиницях(1)

02

Вказується СКШП інвалідів за звітний (2015) рік.

Цей показник розраховуєте так само, як СКШП усіх працівників, тільки до розрахунку берете інвалідів, для яких місце роботи на вашому підприємстві є основним.

Важливо! Підприємець-інвалід має право зарахувати себе в рахунок виконання «інвалідного» нормативу, встановленого йому як роботодавцю (збільшити показник ряд. 02 на одиницю) (див. п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.10 р. № 1/6-301/06).

Дані в ряд. 02 вказуєте в цілих одиницях(1)

03

Розраховуєте «інвалідний» норматив. Він дорівнює у роботодавців, у яких СКШП облікового складу:

від 8 до 25 осіб, — 1 особа;

від 25 і більше осіб — 4 % від показника, проставленого в ряд. 01 Звіту.

Дані в ряд. 03 вказуєте в цілих одиницях(1)

04

Відображаєте суму нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, врахованим у ряд. 01(2)

05

Показник(3) визначаєте за формулою:

ряд. 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01

06

Якщо ви не виконали норматив по інвалідах (ряд. 02 < ряд. 03), тут проставляєте суму АГС(4) (див. ст. 20 Закону № 875).

Роботодавці, у яких працюють від 8 до 15 осіб (зазначалося в ряд. 01), показник розраховують так:

ряд. 06 = (1 х (ряд. 05 : 2)).

Роботодавці, у яких працюють 15 і більше осіб, застосовують іншу формулу:

ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05

(1) Якщо виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого. Якщо після коми число 5 і більше, то воно округляється у бік збільшення (п. 3.4 Інструкції № 42).

(2) Інструкція № 42 не містить вказівок щодо порядку проведення округлення даних цього рядка. На практиці відділення Фонду інвалідів вимагають вказувати фонд оплати праці штатних працівників у тисячах гривень з одним знаком після коми. (3) Інструкція № 42 не містить вказівок щодо порядку проведення округлення даних цього рядка. На практиці відділення Фонду інвалідів вимагають відображати цей показник у гривнях з копійками.

(4) Санкції сплачуються роботодавцями у строк до 15 квітня року, наступного за звітним (за 2015 рік — до 15.04.16 р.). У разі несвоєчасної сплати адміністративно-господарських санкцій нараховується пеня виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за увесь строк її існування (ст. 20 Закону № 875).

Таблиця 2. Дані для заповнення Звіту

Показник

Місяці 2015 року

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

СКШП

70

70

80

80

80

90

90

90

100

100

100

100

СКШП інвалідів

2

2

2

2

5

5

5

2

2

3

3

4

СКШП за 2015 рік (ряд. 01 Звіту) по підприємству становитиме:

(70 + 70 + 80 + 80 + 80 + 90 + 90 + 90 + 100 + 100 + 100 + 100) : 12 = 87,5 ≈ 88 (осіб).

СКШП інвалідів за 2015 рік (ряд. 02 Звіту):

(2 + 2 + 2 + 2 + 5 + 5 + 5 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4) : 12 = 3,08 ≈ 3 (особи).

Визначимо виконання нормативу з працевлаштування інвалідів (ряд. 03 Звіту):

88 х 4 : 100 = 3,52 ≈ 4 (особи).

Виходить, що підприємство повинно було працевлаштувати у 2015 році 4 інваліди, однак фактично було працевлаштовано тільки 3 з них.

Зробимо розрахунок суми АГС, які повинне сплатити підприємство, що не виконало «інвалідний» норматив.

Річний фонд оплати праці штатних працівників (ряд. 04 Звіту) склав 4843,8 тис. грн.

Визначимо середньорічну заробітну плату штатного працівника (ряд. 05 Звіту):

4843,8 х 1000 : 88 = 55043,18 (грн.).

Розрахуємо суму АГС за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (ряд. 06 Звіту):

(4 - 3) х 55043,18 = 55043,18 (грн.).

Ідемо здаватися. Які документи прихопити із собою?

Разом зі Звітом до Фонду інвалідів слід подати:

• роботодавцям, які повністю утримуються за рахунок коштів держбюджету або місцевих бюджетів, а також іншим неприбутковим організаціям — копію рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (п. 2 Порядку № 70). Якщо Звіт подаєте особисто, разом з копією рішення пред’являєте його оригінал. Якщо Звіт направляєте поштою, копію рішення доведеться посвідчити нотаріально;

• роботодавцям, у яких змінилася кількість відокремлених підрозділів, — Перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця за формою додатка до Інструкції № 42 (далі — Перелік підприємств);

• господарським об’єднанням, створеним згідно зі ст. 19 Закону № 875, — окремі звіти об’єднання і підприємств, що входять в нього; Перелік підприємств та інші документи, зазначені в абзаці п’ятому п. 3 Порядку № 70.

Також не зайвим буде прихопити із собою копію Статистичного звіту № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» за січень — грудень 2015 року. Як правило, на місцях відділення Фонду інвалідів просять пред’являти при здаванні «інвалідного» Звіту.

Чи будуть штрафи, якщо норматив не виконаний?

За невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, а також неподання Фонду інвалідів Звіту посадові особи підприємства та фізособи-підприємці можуть притягатися до адміністративної відповідальності. Міра такої відповідальності встановлена в  ч. 2 ст. 1881 КпАП. Це штраф у розмірі від 170 до 340 грн.

Зазначені вище порушення можуть бути виявлені під час перевірки фахівцями Державної інспекції України з питань праці, які складають протокол про адміністративне правопорушення (лист Фонду інвалідів від 24.05.13 р. № 1/3-59/68).

Рішення про накладення адміністративного штрафу на винних осіб підприємства за ст. 1881 КпАП виноситься судом.

Причому за невиконання «інвалідного» нормативу штраф накладається на посадову особу (фізичну особу, яка використовує найману працю), що має право укладати та розривати трудові договори з працівниками. А ось за неподання Звіту про працевлаштування інвалідів адмінштраф «світить» посадовим особам, зобов’язаним подавати такий Звіт (див. лист Фонду інвалідів від 27.04.10 р. № 1/6-69/03-01).

І ще один важливий момент. Адмінштраф за невиконання «інвалідного» нормативу повинен накладатися тільки в тому випадку, якщо норматив не був виконаний та АГС за невиконання нормативу не були сплачені або сплачені з порушенням строків, установлених ст. 20 Закону № 875 (ср. 025069200). А ось якщо норматив не був виконаний, але роботодавець своєчасно сплатив АГС, штраф за ст. 1881 КпАП накладатися не повинен. У цьому випадку вважається, що такий роботодавець виконав вимоги ст. 20 Закону № 875.

Закінчувати статтю на сумній ноті нам би не хотілося. Тому на закінчення хочемо побажати нашим читачам, щоб усі нормативи, що встановлюються нашими «дбайливими» законодавцями, були для вас не тягарем, а радістю.

Документи та скорочення статті

Закон № 875 — Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Порядок № 70 — Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.07 р. № 70.

Інструкція № 42 — Інструкція щодо заповнення форми звітності № 10-ПI (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці України від 10.02.07 р. № 42.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.05 р. № 286.

СКШП — середньооблікова кількість штатних працівників.

Фонд інвалідів — Фонд соціального захисту інвалідів.

АГС — адміністративно-господарські санкції.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно