Дивіденди-2016: дохід отримайте — податок сплатіть

Жиленко Катерина, податковий експерт, e.zhylenko@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2016/№ 8
В обраному У обране
Друк
Настав час збирати плоди роботи у 2015 році. Засновники підприємств можуть розраховувати на дивіденди. У цій статті йтиметься про правила виплати дивідендів. Ми розповімо, як розрахувати суму дивідендних авансів з податку на прибуток, керуючись новими правилами. Також ви дізнаєтеся про обкладення дивідендів ПДФО, ВЗ і ЄСВ та про бухоблік виплати дивідендів. До вашої уваги — комплексна «дивідендна» стаття.

Дивідендні аванси

Найголовніше, про що слід пам’ятати: платники податків, які виплачують дивіденди на користь власників-юросіб, зобов’язані нараховувати та виплачувати авансовий внесок з податку на прибуток. Якщо у вас усі засновники є фізособами, можете сміливо переходити до наступного розділу. Дивідендні аванси вам не потрібно сплачувати.

Отже, якщо маєте намір виплачувати дивіденди, добре запам’ятайте основні принципи, які дозволять правильно визначити суму дивідендного авансу. Вони наведені в схемі далі.

Правила розрахунку дивідендного авансу

Для наочності наведемо два коротенькі приклади.

Приклад 1. Об’єкт обкладення ПНП за 2014 рік — 30000 грн. Сума дивідендів, що підлягає розподілу між власниками за підсумками 2014 року, — 40000 грн. Авансовий внесок з податку на прибуток слід сплатити з 10000 грн. (40000 - 30000) у сумі 1800 грн. (10000 х 18 %).

Приклад 2. Об’єкт обкладення ПНП за 2015 рік — 24000 грн. Сума дивідендів, що підлягає розподілу між власниками за першу половину 2015 року (січень  червень 2015 року), — 15000 грн. Авансовий внесок з податку на прибуток слід сплатити з 3000 грн. (15000 грн. - - (24000 грн. : 12 міс. х 6 міс.)) у сумі 540 грн. (3000 х 18 %).

Для єдиноподатників. На сьогодні єдиноподатники не мають пільг з нарахування та виплати дивідендного авансу (про це податківці говорять у консультації з категорії 108.01.04 ЗІР ДФСУ). Причому зменшити базу для нарахування авансу, як «звичайні» платники ПНП, вони не можуть, а тому повин­ні сплачувати дивідендний аванс з усієї суми нарахованих дивідендів. Більше того, єдиноподатники не зможуть зменшити суму нарахованого податкового зобов’язання з ЄП на суму дивідендного авансу, сплаченого під час виплати дивідендів. Це ДФСУ підтвердила у своєму свіжому листі від 10.02.16 р. № 2765/6/99-95-42-01-15 (див. на с. 7 цього номера).

Є нюанс і у звітності. Так, у декларації ЮРЄПів не передбачені рядки для відображення авансових внесків. Податківці рекомендують суми дивідендних авансів відображати в доповненні до декларації, яке подається згідно з  п. 46.4 ПКУ.

Коли немає дивідендних авансів

Існує низка випадків, коли дивідендні аванси нараховувати та сплачувати не потрібно ( пп. 57.11.3 і 57.11.4 ПКУ). Виняток працює, якщо дивіденди виплачують:

на користь власників корпоративних прав материнської компанії. Але виняток працює, тільки якщо сума виплачених дивідендів не перевищує доходи материнської компанії у вигляді дивідендів від інших осіб. Інакше сума перевищення обкладається авансовим внеском за загальними правилами;

платники ПНП, прибуток яких звільнений від оподаткування згідно з ПКУ (у розмірі звільненого від оподаткування прибутку в періоді, за який виплачуються дивіденди);

фізичним особам. Проте замість дивідендного авансу з ПНП такі дивіденди обкладаються ПДФО та ВЗ;

інститути спільного інвестування.

Нюанс: якщо ви реінвестуєте дивіденди (нараховуєте та знову вкладаєте «у діло»), то нараховувати авансовий внесок потрібно на загальних підставах.

Дивідендно-прибутковий залік

Сума сплачених дивідендних авансів зараховується у зменшення податкового зобов’язання з ПНП, задекларованого в податковій декларації за звітний (податковий) рік ( абз. 4 п.п. 57.11.2 ПКУ). Таким чином, на сплачену в поточному році суму дивідендного авансу підприємство зможе зменшити нараховану за цей рік суму ПНП. Такий взаємозалік реалізують через рядок 16.3.1 додатка ЗП до декларації.
Більше того, нещодавно податківці нарешті дозволили переносити суму перевищення дивідендних авансів над сумою нарахованого за рік ПНП у рахунок зменшення податкових зобов’язань наступних звітних (податкових) періодів (лист ДФСУ від 28.01.16 р. № 2279/7/99-99-19-02-01-17 // «БТ», 2016, № 6, с. 4). Тепер податківці дотримуються такої думки: не враховані у зменшення податкового зобов’язання суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів станом на 01.01.15 р. повинні враховуватися у зменшення податкового зобов’язання з ПНП в податковій декларації за 2015 рік і наступні звітні (податкові) періоди до повного погашення.

Важливо: зворотний залік не дозволяється, тобто переплату з ПНП не можна автоматично зарахувати у рахунок сплати дивідендного авансу, а отже, сплачувати аванси при виплаті дивідендів за наявності «прибуткової» переплати все одно доведеться.

ПДФО, ВЗ та ЄСВ

ПДФО. Сума дивідендів підпадає під обкладення ПДФО завдяки п.п. 164.2.8 ПКУ як один з видів пасивних доходів. Не обкладаються ПДФО тільки дивіденди, які юрособа-резидент нараховує на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих ним, при виконанні двох умов ( п.п. 165.1.18 ПКУ):

• таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента;

• у результаті нарахування збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Податковим агентом при виплаті дивідендів (з усіма обов’язками, що випливають із цього статусу) є підприємство — емітент корпоративних прав або за його дорученням — інша особа, яка нараховує дивіденди на користь фізосіб ( п.п. 170.5.1 ПКУ). Причому єдиноподатники та інших неплатники ПНП сплачують ПДФО із суми дивідендів на загальних підставах ( п.п. 170.5.2 ПКУ). При цьому платники ПНП обкладають дивіденди ПДФО за ставкою 5 % ( пп. 167.5.2 і  170.5.4 ПКУ), а неплатники ПНП (наприклад, єдиноподатники) — за ставкою 18 %.

Виняток: дивіденди, які для цілей справляння ПДФО прирівнюються до зарплати ( п.п. 170.5.3 ПКУ) обкладаються за ставкою 18 %. До них належать дивіденди, нараховані на користь фізосіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, який передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суму, що перевищує розмір виплат, розрахований на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку.

Строки сплати ПДФО залежать від способу виплати дивідендів:

• дивіденди виплачують готівкою, знятою з рахунка в банку, або перераховують на карткові рахунки фізосіб — ПДФО сплачують у день виплати дивідендів ( п.п. 168.1.2 ПКУ);

• дивіденди виплачують у негрошовій формі або готівкою з каси* — ПДФО перераховують до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем нарахування (виплати, надання) ( п.п. 168.1.4 ПКУ);

* За рахунок грошових коштів, які не були отримані в банку на зазначені цілі, а надійшли до каси підприємства, наприклад, як виручка.

• дивіденди нараховані, але не виплачені — ПДФО сплачують протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця нарахування ( п.п. 49.18.1, п. 57.1, п.п. 168.1.5 ПКУ).

Базою обкладення ПДФО в загальному випадку буде сума нарахованих на користь фізособи дивідендів. Якщо ж дивіденди виплачують у формі, відмінній від грошової (наприклад, у вигляді готової продукції, наданих послуг), базу оподаткування визначають з урахуванням «натурального» коефіцієнта ( п. 164.5 ПКУ): при ставці 5 % він становить 1,052632, при ставці 18 % — 1,219512.

ВЗ. Дивіденди також підпадають під обкладення ВЗ: із суми всіх дивідендів, нарахованих після 01.01.15 р., в обов’язковому порядку утримують ВЗ у розмірі 1,5 %.

Нюанс: дивіденди, зазначені в  п.п. 165.1.18 ПКУ, хоча й не обкладаються ПДФО (див. вище), але підпадають під обкладення ВЗ ( п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Звичайно, сума виплачених дивідендів та утриманих з них ПДФО та ВЗ відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

Суму нарахованих дивідендів
(у тому числі дивідендів, які звільнені від оподаткування) і утриманих з них ПДФО відображають у розділі I форми № 1ДФ з такими ознаками доходів:

«142»  неоподатковувані дивіденди з  п.п. 165.1.18 ПКУ;

«101»  дивіденди, прирівняні до заробітної плати згідно з  п.п. 170.5.3 ПКУ;

«109» — інші дивіденди ( п.п. 164.2.8 ПКУ).

ЄСВ із сум дивідендів не справляється, оскільки такі виплати не стосуються ні зарплати (див. п. 3.35 Інструкції № 5), ні виплати за ЦПД на виконання робіт (надання послуг). Більше того, вони вказані в  п. 14 розд. II Переліку № 1170.

Бухоблік

Для обліку сум дивідендів, що підлягають виплаті учасникам (засновникам), у бухобліку застосовують субрахунок 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами».

Розглянемо бухоблік нарахування та виплати дивідендів.

Приклад 3. Підприємство — платник ПНП за результатами 2015 року отримало фінансовий результат до оподаткування в сумі 100000 грн. Податкове зобов’язання з ПНП у розмірі 18000 грн. (100000 х 18 %) сплачене в лютому 2016 року. Збори учасників підприємства прийняли рішення виплатити дивіденди засновникам-резидентам:

1) за підсумками роботи за 2015 рік у розмірі 80000 грн., у тому числі:

засновнику-юрособі (частка у статутному фонді — 80 %) — у сумі 64000 грн.;

засновнику-фізособі (частка у статутному фонді — 20 %) — у сумі 16000 грн.;

2) за підсумками роботи за 2014 рік у розмірі 70000 грн., у тому числі:

засновнику-юрособі — у сумі 56000 грн.;

засновнику-фізособі — у сумі 14000 грн.

При цьому об’єкт обкладення ПНП у 2014 році становив 20000 грн.

Усього на виплату дивідендів спрямовано 150000 грн. (80000 + 70000).

Звернемо увагу на такі важливі моменти:

• суму перевищення (для розрахунку дивідендного авансу) визначають при порівнянні суми дивідендів, нарахованої на користь юридичної особи (дивіденди фіз­особі не враховуються), та об’єкта оподаткування за рік, за результатами якого виплачуються дивіденди (див. «Вісник. Право знати все про податки та збори», 2015,  27-28, с. 9);

• сума перевищення для цілей виплати дивідендного авансу розраховується для кожного року окремо.

Тому в цьому випадку дивідендний аванс сплачується тільки за 2014 рік із суми 36000 грн. (56000 - 20000).

Нарахування та виплата дивідендів

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,
грн.

Дт

Кт

1. Нараховано дивіденди засновникам:

• засновнику-юрособі (64000 + 56000)

443

671/ю

120000,00

• засновнику-фізособі (16000 + 14000)

443

671/ф

30000,00

2. Із суми дивідендів, нарахованих засновнику-фізособі, утримано ПДФО
(30000 х 5 %)

671/ф

641/ПДФО

1500,00

3. Із суми дивідендів, нарахованих засновнику-фізособі, утримано ВЗ
(30000 грн. х 1,5 %)

671/ф

642

450,00

4. Перераховано ПДФО до бюджету

641/ПДФО

311

1500,00

5. Перераховано ВЗ до бюджету

642

311

450,00

6. Сплачено дивідендний аванс із суми дивідендів, що виплачуються юрособі за підсумками 2014 року (36000 х 18 %)

641/Дав

311

6480,00

7. Виплачено дивіденди:

• засновнику-юрособі

671/ю

311

120000,00

• засновнику-фізособі (30000 - 1500 - 450)

671/ф

311

28050,00

Висновки

  • Підприємства, які нараховують і виплачують дивіденди засновникам-юрособам, сплачують дивідендний авансовий внесок з ПНП.
  • Авансовий внесок нараховують з різниці між сумою дивідендів і значенням об’єкта оподаткування за рік, за результатами якого їх виплачують.
  • Платники ПНП можуть зарахувати суму сплачених дивідендних авансів у зменшення податкового зобов’язання з ПНП за результатами звітного року. Єдиноподатники такого права не мають.
  • Суму «звичайних» дивідендів, нарахованих на користь засновника-фізособи, обкладають ПДФО та ВЗ, але не обкладають ЄСВ.

Документи та скорочення статті

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5.

Перелік № 1170 — Перелік видів виплат, на які не нараховується ЄСВ, затверджений постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170.

ПНП — податок на прибуток.

ЄП — єдиний податок.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд