Фінзвітність неприбуткових організацій

В обраному У обране
Друк
Карпова Влада
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2016/№ 8
Яку фінзвітність складають неприбуткові організації та куди її подають?

Неприбуткові організації є юридичними особами, тому вони зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність згідно із законодавством ( ч. 1 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, далі — Закон про бухоблік). На жаль, на сьогодні виникла неузгодженість нормативних актів у частині формату складання фінзвітності неприбутківцями.

Так, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17.07.15 р. № 652-VIII, серед іншого, були внесені зміни до ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік. Згідно з оновленими нормами неприбуткові підприємства, установи та організації разом із суб’єктами малого підприємництва (СМП) і представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати.

З цього випливає, що неприбуткові організації також повинні подавати фінзвітність згідно з  П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Водночас зазначені норми набули чинності з 13.08.15 р., а останні зміни, які вносилися до П(С)БО 25, — з 24.07.15 р. Таким чином, Мінфін досі не підкоригував норми П(С)БО 25 під нові умови подання фінзвітності неприбутковими організаціями.

Та все ж пріоритет у цьому питанні має Закон про бухоблік, тому ми вважаємо, що неприбуткові організації повинні за 2015 рік складати скорочену фінзвітність згідно з П(С)БО 25. Очевидно, вони повинні за загальними правилами подавати Фінансовий звіт СМП (ф. № 1-м і № 2-м), хоча це питання також ще остаточно не вирішено.

Нагадаємо, що згідно з  п.п. 2 п. 2 розд. І П(С)БО 25 Спрощений фінансовий звіт СМП (ф. № 1-мс і № 2-мс) подають тільки СМП — юридичні особи:

1) які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства (юридичні особи — платники єдиного податку групи 3);

2) які відповідають критеріям мікропідприємництва.

Неприбуткові організації не провадять підприємницької діяльності, однак суб’єктами господарювання вважаються ( ст. 52, 53 і 131 ГКУ).

Згідно з ч. 3 ст. 55 ГКУ суб’єктами мікропідприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких:

• середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб;

• річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Більшість неприбуткових організацій, у принципі, підпадають під ці критерії, проте з системного прочитання ГКУ можна зрозуміти, що до СМП і суб’єктів мікропідприємництва вони не належать.

Так, у  п.п. 1 ч. 2 ст. 55 ГКУ зазначено, що суб’єктами господарювання є господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до ГКУ, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які провадять господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом порядку. Водночас стосовно неприбуткових організацій у  ст. 131 ГКУ використовується інший термін — «неприбуткова господарська діяльність».

Тому ми вважаємо, що неприбуткові організації не можуть вважатися суб’єктами мікропідприємництва (оскільки вони взагалі не провадять підприємницьку діяльність). Із цієї причини в  ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік виділено окремо СМП і неприбуткові організації.

Підіб’ємо підсумок: виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що неприбуткові організації складають Фінансовий звіт СМП (ф. № 1-м і  2-м).

Оскільки неприбутківці не належать до суб’єктів мікропідприємництва, на них не поширюються винятки в частині подання до держорганів тільки річної фінзвітності, передбаченої для СМП ( ч. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, далі — Порядок № 419).

Тому виходить, що неприбуткові організації за загальними правилами зобов’язані щокварталу подавати до органів статистики Фінансовий звіт СМП (не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом). Річну фінзвітність за 2015 рік неприбуткові організації подають до органів статистики не пізніше 29.02.16 р. (граничний строк — 28.02 припадає на неділю і переноситься на перший після вихідного день згідно з  ч. 10 Порядку № 419).

До податкових органів неприбутківці, які не є платниками податку на прибуток, фінзвітність не подають. Це випливає з  п. 46.2 ПКУ, де зазначено, що неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Як бачимо, про подання фінзвітності тут не йдеться. А з  п.п. 133.4.3 ПКУ випливає, що квартальну фінзвітність разом з податковою звітністю з податку на прибуток неприбутківці подають тільки в разі порушення умов, за яких вони не сплачують податок на прибуток.

У решті випадків неприбутківці фінзвітність до податкових органів подавати не повинні, що підтверджують і самі контролери (див. лист Головного управління ФСУ в Запорізькій області від 04.02.16 р. № 391/10/08-01-15-02-11).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити