Важливі цифри 2016 року: оподаткування доходів фізосіб

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці

МЗП і ПМ у 2016 році

Показник

З 1 січня

З 1 травня

З 1 грудня

МЗП

МЗП у місячному розмірі

1378,00

1450,00

1550,00

МЗП у погодинному розмірі

8,29

8,69

9,29

ПМ для відповідних соціальних і демографічних груп населення

Діти віком до 6 років

1167,00

1228,00

1313,00

Діти віком від 6 до 18 років

1455,00

1531,00

1637,00

Працездатні особи

1378,00

1450,00

1550,00

Особи, що втратили працездатність

1074,00

1130,00

1208,00

Загальний показник

1330,00

1399,00

1496,00

Ставки ПДФО та ВЗ, що застосовуються податковими агентами у 2016 році до окремих видів доходів

Вид доходу

Розмір ставки

ПДФО

ВЗ

1. Зарплата, винагорода за ЦПД та інші доходи (крім випадків, визначених у  пп. 167.2 — 167.5 ПКУ)

18 %

1,5 %

2. Частина суми пенсії(1), що перевищує 4134,00 грн., «іноземна» пенсія

15 %

3. «Звичайні» дивіденди:

• від платника податку на прибуток

5 %

• від неплатника податку на прибуток

18 %

4. Пасивні доходи, крім зазначених у п. 3

18 %

5. Дохід від продажу (обміну) одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда

6. Дохід від продажу об’єкта рухомого майна, крім випадку, зазначеного у п. 5 цієї таблиці

5 %

1,5 %

7. Дохід від продажу не більше 1 разу протягом звітного податкового року нерухомого майна, вказаного у  п. 172.1 ПКУ, яке перебувало у власності більше 3 років або було успадковане

8. Дохід від продажу протягом звітного податкового року більше одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 7 цієї таблиці, або від продажу іншого об’єкта нерухомості, у тому числі об’єкта незавершеного будівництва

5 %

1,5 %

(1) Крім пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється дія ст. 10 Закону № 3551.

Винагорода за роботи/послуги за ЦПД у 2016 році

Податковий агент / платник ЄСВ

Утримання

Нарахування

ПДФО

ВЗ

ЄСВ

1. Підприємства (крім зазначених у п. 2 цієї таблиці), самозайняті особи

18 %

1,5 %

22 %

2. Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС(1)

18 %

1,5 %

5,3 %

(1) Якщо у них кількість працівників-інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 %.

«Натуральний» коефіцієнт з ПДФО

Показник

Ставка ПДФО, що застосовується

5 %

15 %

18 %

«Натуральний» коефіцієнт

1,052632

1,176471

1,219512

Розміри ПСП у 2016 році

Категорія платників податку (норма ПКУ)

Розмір ПСП,

грн.

Граничний розмір ЗП для ПСП, грн.

1. Будь-який платник податків, який отримує дохід у вигляді заробітної плати ( п.п. 169.1.1)

689,00

1930,00

Примітка. Для отримання кожної ПСП працівник має надати заяву про її застосування.

2. Платник податку, який утримує двох або більше дітей віком до 18 років ( п.п. 169.1.2)

689,00 х к-ть дітей віком до 18 років

Для одного з батьків: 1930,00 х к-ть дітей віком до 18 років, для другого — 1930,00

Примітка. ПСП надають на підставі: а) копії свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документа, що підтверджує вік дитини; б) копії рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун чи піклувальник).

3. Одинока матір (батько), вдова (вдівець), опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років

( п.п. «а» п.п. 169.1.3)

1033,50 х к-ть дітей віком до 18 років

Для одного з батьків: 1930,00 х к-ть дітей віком до 18 років, для другого — 1930,00

Примітка. ПСП надають на підставі: а) копії свідоцтва про народження дитини (дітей) або документа із зазначенням відомостей про батька дитини; б) копії рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун чи піклувальник); в) копії свідоцтва про шлюб і свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова чи вдівець); г) копії паспорта.

4. Особа, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років

( п.п. «б» п.п. 169.1.3)

1033,50 х к-ть дітей віком до 18 років

Для одного з батьків: 1930,00 х к-ть дітей віком до 18 років, для другого — 1930,00

Примітка. ПСП надають на підставі: а) копії свідоцтва про народження дитини (дітей) або документа, що підтверджує встановлення батьківства; б) копії рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування; в) копії пенсійного посвідчення дитини або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини, або копії медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, виданого закладами та установами МОЗ.

5. Особа, віднесена до 1 або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, уключаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ( п.п. «в» п.п. 169.1.3)

1033,50

1930,00

Примітка. ПСП надають на підставі: а) копії посвідчення (дубліката посвідчення) установленого зразка;

б) копії Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

6. Особа, яка є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом ( п.п. «ґ» п.п. 169.1.3)

1033,50

1930,00

Примітка. ПСП надають на підставі довідки з навчального закладу про те, що така особа дійсно навчається в цьому навчальному закладі і не отримує стипендію з бюджету. Річ у тім, що ПСП не застосовується до зарплати, яку платник податків отримує протягом звітного податкового місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, що виплачуються з бюджету ( п.п. 169.2.3 ПКУ).

7. Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким вказана в п. 11 цієї таблиці ( п.п. «ґ» п.п. 169.1.3)

1033,50

1930,00

Примітка. ПСП надають на підставі копії пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акта огляду МСЕК.

8. Особа, якій присуджена довічна стипендія як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, уключаючи журналістів

( п.п. «д» п.п. 169.1.3)

1033,50

1930,00

Примітка. ПСП надають на підставі копії акта Президента України про призначення зазначеної стипендії.

9. Учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551, крім осіб, зазначених у п. 11 цієї таблиці ( п.п. «е» п.п. 169.1.3)

1033,50

1930,00

Примітки. 1. ПСП надають на підставі копії посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документів, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни. 2. Зверніть увагу: мобілізовані працівники, яким присвоєний статус УБДй, права на пільгу за цією підставою не мають, оскільки вони воювали на території нашої країни.

10. Платник податків, який є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма та більше медалями «За відвагу» ( п.п. «а» п.п. 169.1.4)

1378,00

1930,00

11. Платник податків, який є УБД під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II груп з числа УБД на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551 ( п.п. «б» п.п. 169.1.4)

1378,00

1930,00

12. Колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни ( п.п. «в» п.п. 169.1.4)

1378,00

1930,00

13. Особа, визнана репресованою або реабілітованою ( п.п. «в» п.п. 169.1.4)

1378,00

1930,00

14. Особа, яку було насильно вивезено з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками ( п.п. «ґ» п.п. 169.1.4)

1378,00

1930,00

15. Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року ( п.п. «ґ» п.п. 169.1.4)

1378,00

1930,00

Ставки ЄСВ у 2016 році

Категорія платників

Вид доходу

зарплата, лікарняні, допомога по ВП

винагорода за ЦПД

1. Підприємства (крім зазначених у пп. 3 і 4 цієї таблиці), самозайняті особи на доходи звичайних працівників

22 %

22 %

2. Підприємства (крім зазначених у пп. 3 і 4 цієї таблиці) на доходи працівників-інвалідів

8,41 %

22 %

3. Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС(1)

5,3 %

5,3 %

4. Підприємства та організації громадських організацій інвалідів(1)

5,5 % — на доходи працівників-інвалідів; 22 % — на доходи інших працівників

22 %

(1) Якщо у них кількість працівників-інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 %.

Обмеження з ЄСВ у 2016 році

Період 2016 року

Мінімальний розмір зарплати (доходу) для нарахування ЄСВ (1 МЗП), грн.(1)

Максимальний розмір доходу, з якого справляють ЄСВ (25 ПМПО), грн.

З 1 січня по 30 квітня

1378,00

34450,00

З 1 травня по 30 листопада

1450,00

36250,00

З 1 грудня

1550,00

38750,00

(1) Поширюється і на основних працівників «звичайних» роботодавців, підприємців, і на незалежних професіоналів. У випадку якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру МЗП, установленого законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру МЗП, установленого законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), і ставки ЄСВ.

Добові у 2016 році

Територія відрядження

Максимальний неоподатковуваний розмір добових (п.п. 170.9.1 ПКУ), грн.

У межах території України

275,60

Для відряджень за кордон

1033,50

Строки сплати ПДФО, ВЗ та ЄСВ у 2016 році

Спосіб виплати

Строк сплати

ПДФО, ВЗ

ЄСВ

Виплата заробітної плати за першу (аванс) і другу половину місяця

Гроші отримані з банківського рахунка

Одночасно з отриманням грошей у банку

У день виплати заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ

Гроші перераховані у безготівковій формі на рахунок працівника

Одночасно з перерахуванням грошей на рахунок

Виплата готівкою з каси(1)

Протягом банківського дня, наступного за днем виплати

Виплата в натуральній формі

Несвоєчасна виплата заробітної плати

Зарплата нарахована, але не виплачена

Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, в якому нарахована заробітна плата

Не пізніше 20-го числа наступного місяця (для гірничих підприємств — не пізніше 28-го числа наступного місяця)

(1) За рахунок грошових коштів, які не були отримані у банку на зазначені цілі, а надійшли до каси підприємства, наприклад, як виручка.

Відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності залежно від страхового стажу у 2016 році

Страховий стаж

Відсоток від середньої зарплати

До 3 років

50 %

Від 3 до 5 років

60 %

Від 5 до 8 років

70 %

Понад 8 років

100 %

Пільгові(1) категорії працівників незалежно від страхового стажу

(1) Особи, віднесені до 1 — 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; один з батьків або особа, яка їх замінює та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, що постраждала від Чорнобильської катастрофи; ветерани війни; особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань; донори.

 

Документи та скорочення

Закон про Держбюджет-2015 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.14 р. № 80-VIII.

Закон № 71 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи» від 28.12.14 р. № 71-VIII.

Закон № 3551 — Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII.

Інструкція № 455 — Інструкція про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міндоходів від 09.09.13 р. № 455.

КВЕД ДК 009:2010 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держспоживполітики від 11.10.10 р. № 457.

ПМ — прожитковий мінімум.

ЗП — заробітна плата.

Допомога по ВП — допомога по вагітності та пологах.

ПМПО — прожитковий мінімум для працездатних осіб.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ЦПД — цивільно-правовий договір.

УБД — учасник бойових дій.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі