Теми статей
Обрати теми

Щорічна відпустка

Соломіна Марія, Богданова Анастасія, експерти з питань оплати праці
Відпустка — так багато обіцяє це слово! Скільки сподівань на неї покладається!!! І як швидко вона добігає кінця… Але не будемо про сумне. Давайте краще поговоримо про те, що їй передує. Хто має право на щорічну відпустку? Яка її тривалість? Як розрахувати суму відпускних? Відповіді на ці та багато інших «відпускних запитань» ви знайдете в нашій Темі тижня.

Основне про щорічну відпустку

Усе, що ви хотіли знати про щорічні відпустки

Щодня запитання, які стосуються порядку надання та розрахунку щорічних відпусток, надходять на адресу нашої редакції. І кількість цих запитань зростає з наближенням відпускної пори. Щоб зберегти ваш час, далі в табл. 1 ми навели експрес-відповіді на «відпускні запитання».

Таблиця 1. Експрес-відповіді на відпускні запитання

Запитання

Відповідь

Які види щорічних відпусток існують?

Щорічні відпустки поділяють на основну та додаткові. До щорічних додаткових належать:

1) додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 Закону про відпустки*);

* Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

2) додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 Закону про відпустки);

3) інші додаткові відпустки, передбачені законодавством

Хто має право на щорічну основну відпустку?

Усі працівники, з якими укладені трудові договори (у тому числі й в усній формі)

Яка тривалість щорічної основної відпустки?

Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки за відпрацьований робочий рік — 24 календарні дні. При цьому тривалість відпрацьованого робочого року обчислюють з дня укладення трудового договору.

Важливо! Святкові та неробочі дні, перелічені у ст. 73 КЗпП, не враховують при визначенні періоду, протягом якого працівник перебуватиме в щорічній відпустці. Отже, на ці дні, що припали на відпускний період працівника, відпустку продовжують, однак їх не оплачують

Коли у працівника-новачка виникає право на відпустку повної тривалості?

За загальним правилом у перший рік роботи право на щорічну відпустку повної тривалості виникає у працівника після закінчення 6 місяців безперервної роботи. Якщо ж працівнику надають щорічну відпустку до закінчення шестимісячного строку, то тривалість відпустки визначають пропорційно відпрацьованому ним часу у цього роботодавця.

Винятком з цього правила є особи, перелічені в ч. 7 і 8 ст. 10 Закону про відпустки.

Важливо! За другий і наступні роки роботи відпустка повної тривалості може бути надана працівнику у будь-який час відповідного року, погоджений з роботодавцем

Як визначити стаж роботи, який надає право на щорічну основну відпустку?

За загальним правилом відпускний стаж обчислюють з першого дня прийняття працівника на роботу. Для того щоб визначити стаж роботи, який надає право на щорічну відпустку, слід орієнтуватися ст. 82 КЗпП і ст. 9 Закону про відпустки. А щоб ви не витрачали свій час на пошуки цих статей, ми навели в табл. 2 періоди роботи, які до такого стажу включаються

Чи можна поділити щорічну відпустку на частини?

Так, можна. Але при її поділі потрібно дотримуватися деяких вимог.

1. Поділ відпустки на частини має проводитися на прохання працівника і з відома роботодавця.

2. При поділу відпустки основна її частина не має бути менше 14 календарних днів. Майте на увазі, зовсім не обов’язково, щоб працівник в першу чергу використав основну неділиму частину відпустки. Кількість частин, на які буде поділена відпустка, і послідовність їх використання визначає працівник за погодженням з роботодавцем.

3. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику:

• до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка;

• з будь-якого дня тижня, незалежно від того, в який з днів тижня закінчилася попередня використана її частина

Таблиця 2. Стаж роботи, який надає право на щорічну основну відпустку

№ з/п

Періоди, які включають до стажу роботи, що надає право на щорічну основну відпустку

1

Час фактичної роботи (у тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка

2

Час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) і заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу у зв’язку з незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу)

Саме тому до стажу роботи, що надає працівнику право на щорічну відпустку, уключають періоди звільнення від роботи у зв’язку із призовом на строкову військову службу, військову службу у зв’язку з мобілізацією або за контрактом (ч. 3 і 4 ст. 119 КЗпП).

3

Час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню

На цій підставі до стажу роботи, що надає право на щорічну відпустку, уключають періоди відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (п. 3 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки) і тимчасовою непрацездатністю.

А якщо працівниця спочатку перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а слідом за нею — у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку? Тоді до відпускного стажу матусі включайте тільки час її перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

4

Час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата в порядку, визначеному ст. 25 і 26 Закону про відпустки. Виняток — період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку (16-річного віку — якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (є інсулінозалежною); 18-річного віку — якщо дитині встановлена категорія «дитина-інвалід підгрупи А»)

Зверніть увагу: не включають до стажу роботи, що надає право на щорічну відпустку час перебування працівниці/працівника у відпустці без збереження заробітної плати в дні, надані понад кількість днів, передбачену ст. 25 і 26 Закону про відпустки.

5

Час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів

6

Час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників

7

Час, за який працівники, прийняті за переведенням з іншого підприємства, не використали щорічні відпустки за попереднім місцем роботи і не отримали за них грошову компенсацію

8

Інші періоди роботи, передбачені законодавством

Із загальними запитаннями щодо порядку надання відпусток розібралися. Переходимо до найцікавішого — до порядку розрахунку відпускних.

Розрахунок відпускних

Розрахувати відпускні? Та простіше простого!

Розрахувати відпускні за період щорічної відпустки вам допоможе Порядок № 100** і ось ця формула:

** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

В = Дв х ЗПсер,

де В — сума відпускних;

Дв — кількість календарних днів відпустки;

ЗПсер — розмір середньоденної заробітної плати.

У свою чергу середньоденну зарплату для оплати періоду відпустки визначаємо як:

ЗПсер = ЗП : рп - С - Ч),

де ЗП — сума заробітної плати та інших виплат, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати, нарахована в розрахунковому періоді;

Дрп — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за 12 місяців — це 365 (у високосному році — 366) календарних днів або за інший менший період);

С — кількість святкових і неробочих днів згідно зі ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період;

Ч — час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково в розрахунковому періоді.

Визначаємо тривалість розрахункового періоду

Порядок визначення розрахункового періоду для розрахунку відпускних наведемо в табл. 3.

Таблиця 3. Визначаємо розрахунковий період

Категорія осіб

Розрахунковий період

Працівники, які пропрацювали більше року

12 календарних місяців роботи (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю надання відпустки

Працівники, які пропрацювали менше року

Фактичну кількість відпрацьованих календарних місяців (тобто з 1-го числа місяця після оформлення на роботу(1) до 1-го числа місяця, в якому надається відпустка), що передують місяцю надання відпустки

Працівники, які пропрацювали менше календарного місяця

12 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю надання відпустки

(1) Зауважимо, що в разі, коли працівник був прийнятий на роботу з 1-го робочого дня місяця, такий місяць враховуватиметься при визначенні тривалості розрахункового періоду.

Звертаємо увагу: для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду такий останній місяць можна замінити на інший місяць, який безпосередньо передує розрахунковому періоду.

Розрахунковий період визначено. Підраховуємо кількість календарних днів, які братимуть участь у розрахунку середньої зарплати для оплати періоду відпустки. Для цього із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді виключаємо дні, перелічені в табл. 4.

Таблиця 4. Дні, які слід виключити із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді

№ з/п

Дні, що підлягають виключенню

1

Святкові і неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП, які припадають на розрахунковий період

2

Час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин в розрахунковому періоді не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, а саме:

2.1

• час, протягом якого працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати відповідно до ст. 25 і 26 Закону про відпустки

2.2

• час відпустки для догляду за дитиною до 3 років (6 років — у випадках, передбачених законодавством)

2.3

• час простою не з вини працівника, якщо середній заробіток зберігався частково

2.4

• невідпрацьовані дні у зв’язку з роботою в режимі неповного робочого тижня, встановленому з ініціативи роботодавця (ст. 32 КЗпП)

Визначаємо виплати, які беруть участь у розрахунку відпускних

Перелік виплат, які слід включати до розрахунку відпускних, наведений у п. 3 Порядку № 100, а тих, які не включаються до розрахунку, — у п. 4 Порядку № 100. Для наочності наведемо їх у табл. 5.

Якщо працівник у розрахунковому періоді не мав заробітку не зі своєї вини, розрахунок відпускних робіть виходячи зі встановленої працівнику на день виходу в щорічну відпустку тарифної ставки (посадового (місячного) окладу).

Таблиця 5. Виплати, які беруть участь у розрахунку середньої зарплати, і ті, яким там місця немає

№ з/п

Виплати

що беруть участь у розрахунку відпускних

1

Основна заробітна плата

2

Доплати та надбавки за наднормову роботу; роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зони обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт працівниками-почасовиками; високі досягнення у праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років тощо

3

Виробничі премії і премії за економію конкретних видів палива, електро- та теплової енергії

Премії включаються до заробітної плати того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату, незалежно від того, за який місяць ця премія нарахована.

4

Винагорода за підсумками роботи за рік, вислугу років тощо

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років уключається при розрахунку середньої заробітної плати шляхом додавання до заробітку за кожний місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Основною умовою включення винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років є її нарахування в поточному році (у якому надається відпустка) за попередній календарний рік.

5

Виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, зокрема за час: попередньої відпустки; виконання державних і громадських обов’язків; службового відрядження тощо

6

Суми індексації заробітної плати

7

Лікарняні, допомога по вагітності та пологах

що не беруть участі у розрахунку відпускних

8

Виплати у зв’язку з виконанням окремих доручень (одноразового характеру), які не входять до обов’язків працівника

Виняток становлять (тобто враховуються при розрахунку середньої заробітної плати): доплати за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачуються працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу та не є штатними заступниками.

9

Одноразові виплати: компенсація за невикористану відпустку; матеріальна допомога; допомога у зв’язку з виходом на пенсію; вихідна допомога тощо

10

Компенсаційні виплати на відрядження і при переведенні на іншу роботу: добові; плата за проїзд; витрати на наймання житла; надбавки, що виплачуються замість добових

11

Окремі види премій: премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції; за сприяння запровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій; за впровадження нової техніки і технології; за збирання та здачу брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів; за збирання і здачу на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин; за введення в дію виробничих потужностей і об’єктів будівництва (за винятком премій працівникам будівельних організацій, які виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності)

12

Грошові та речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо

13

Пенсії, державні допомоги, соціальні та компенсаційні виплати

14

Літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що виплачується за авторським договором

15

Вартість безоплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, мийних і знешкоджуючих засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування

16

Дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв та будинків відпочинку

17

Виплати, пов’язані з ювілейними датами, днями народження, за багаторічну і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо

18

Вартість безоплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива і сума коштів на їх відшкодування

19

Заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середньої зарплати передбачено чинним законодавством)

Отже, розрахунок середньої зарплати для оплати часу щорічної відпустки провадиться за основним місцем роботи та за сумісництвом окремо (див. лист Мінпраці від 06.09.2007 р. № 554/13/155-07).

20

Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівнику каліцтвом або іншим пошкодженням здоров’я

21

Доходи (дивіденди, відсотки), нараховані за акціями трудового колективу та внесками членів трудового колективу в майно підприємства

22

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати

Звертаємо увагу: абзацом першим п. 3 Порядку № 100 встановлено, що при розрахунку середньої заробітної плати для оплати періоду відпусток тільки премії включаються до заробітної плати того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Решта виплат має враховуватися в сумі виплат за ті місяці, за які вони нараховані. Це, зокрема, стосується «перехідних» виплат — лікарняних і відпускних.

Розрахунок відпускних: якщо підвищувалася зарплата

У деяких випадках виплати, що беруть участь у розрахунку суми відпускних, підлягають обов’язковому коригуванню (див. п. 10 Порядку № 100). Його мета — не допустити зниження зарплати працівника за період його відпустки.

Які виплати коригують? Усі виплати, які враховуються при обчисленні середнього заробітку згідно з Порядком № 100 (див. табл. 5), а не тільки тарифну ставку (оклад).

Розібратися з тим, коли потрібно проводити коригування, вам допоможе табл. 6.

Таблиця 6. Коригування виплат, що враховуються при розрахунку середньої зарплати

Проводимо коригування, якщо працівнику-відпускнику…

Що коригуємо?

… підвищували тарифну ставку (оклад) в розрахунковому періоді, за який провадиться розрахунок середньої зарплати

Заробіток за проміжок часу до підвищення

Приклад 1. Працівник іде в щорічну відпустку з 12.05.15 р. Розрахунковий період — травень 2014 року — квітень 2015 року. У січні 2015 року працівнику підвищували оклад.

Підвищення окладу відбулося в розрахунковому періоді. Тому потрібно відкоригувати заробіток за місяці до підвищення, тобто за травень — грудень 2014 року.

… підвищили тарифну ставку (оклад), поки він перебував у відпустці

Заробіток за період з дня підвищення тарифної ставки (окладу).

Приклад 2. Працівник іде у відпустку з 18.05.15 р. по 10.06.15 р. З 01.06.15 р. йому підвищують оклад.

Працівнику слід відкоригувати відпускні за період з 01.06.15 р. по 10.06.15 р.

Важливо! Коригування виплат, що враховуються при розрахунку середньої зарплати, не провадиться, якщо:

• підвищення тарифної ставки (окладу) працівника пов’язане з присвоєнням йому більш високого розряду або переведенням на іншу високооплачувану роботу (посаду);

• відбулося пониження розміру тарифних ставок (окладів).

У решті випадків обов’язково проводите коригування.

Як проводять коригування? Виплати, що беруть участь у розрахунку відпускних, підвищують на коефіцієнт коригування. Його визначають шляхом ділення тарифної ставки (окладу), встановленої працівнику після підвищення, на тарифну ставку (оклад), яку мав працівник до підвищення.

Такі коефіцієнти розраховують щодо кожного працівника окремо за кожним випадком підвищення окладу.

Розрахований коефіцієнт (чи декілька коефіцієнтів, якщо зарплата підвищувалася кілька разів) множать на суми виплат за період до підвищення. Виходячи з відкоригованої таким чином зарплати визначають середній заробіток для розрахунку відпускних.

Важливо! Якщо з грошима скрутно, госпрозрахункове підприємство має право зменшити коефіцієнт коригування, видавши відповідний наказ (розпорядження) (див. абзац перший п. 10 Порядку № 100). Цей наказ (розпорядження) має бути погоджений з первинною профспілковою організацією підприємства або іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом. Однак узагалі не проводити коригування таке підприємство не має права (див. лист Мінпраці від 24.10.08 р. № 696/13/84-08).

Від теорії до практики

Закріпити усе зазначене вище вам допоможуть приклади. Для наочності ми їх наводимо у вигляді таблиці (див. табл. 7).

Таблиця 7. Порядок розрахунку відпускних у різних ситуаціях

з/п

Ситуація

Порядок розрахунку відпускних

1

Загальний випадок розрахунку відпускних

Працівник іде в щорічну відпустку з 04.05.16 р. на 24 календарні дні.

У розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року) йому нарахована зарплата в сумі 48960 грн.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 = 356 (к. дн.),

де 366 — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року);

10 — кількість святкових (неробочих) днів, що припадають на розрахунковий період.

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

48960 грн. : 356 к. дн. = 137,53 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

137,53 грн. х 24 к. дн. = 3300,72 грн.

2

У розрахунковому періоді — відпустка без збереження зарплати

Працівник іде в щорічну відпустку з 10.05.16 р. на 7 календарних днів. У розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року) йому була надана відпустка «за свій рахунок»:

• у серпні 2015 року — 10 к. дн. у зв’язку з одруженням (ст. 25 Закону про відпустки);

• у січні 2016 року — 15 к. дн. за сімейними обставинами (ст. 26 Закону про відпустки).

За розрахунковий період працівнику нараховано зарплату в сумі 39260 грн.

Із загальної кількості днів у розрахунковому періоді виключаємо дні відпустки без збереження зарплати, наданої на підставі ст. 25 і 26 Закону про відпустки (абзац шостий п. 2 Порядку № 100).

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 - 10 - 15 = 331 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

39260 грн. : 331 к. дн. = 118,61 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

118,61 грн. х 7 к. дн. = 830,27 грн.

3

У розрахунковому періоді — премія, разова винагорода

3.1

Працівник іде в щорічну відпустку з 28.04.16 р. на 10 к. дн.

У розрахунковому періоді (квітень 2015 року — березень 2016 року) йому нараховані:

1) зарплата в сумі 41600 грн.;

2) квартальна премія:

• у липні 2015 року (300 грн.) за II квартал 2015 року;

• у жовтні 2015 року (300 грн.) за III квартал 2015 року;

• у січні 2016 року (300 грн.) за IV квартал 2015 року

Премії включають до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату (абзац перший п. 3 Порядку № 100).

Тому в цьому випадку квартальну премію за I квартал 2016 року, яку буде нараховано у квітні 2016 року, не враховуємо в розрахунку відпускних, хоча її й нараховано за місяці, що належать до розрахункового періоду.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 11 = 355 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

(41600 грн. + 300 грн. + 300 грн. + 300 грн.) : 355 к. дн. = 119,72 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

• за дні відпустки, що припадають на квітень 2016 року, — 119,72 грн. х 3 к. дн. = 359,16 грн.;

• за дні відпустки, що припадають на травень 2016 року, — 119,72 грн. х 7 к. дн. = 838,04 грн.

3.2

Працівник-інвалід іде в щорічну відпустку з 16.05.16 р. тривалістю 14 к. дн.

З 1 по 29 лютого 2016 року (тобто увесь місяць) він перебував у відпустці без збереження заробітної плати на підставі п. 6 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

У розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року) працівнику нараховані:

• зарплата за фактично відпрацьований час у розмірі — 41420 грн.;

• виробнича премія у розмірі 6600 грн., з них 550 грн. нараховані в лютому 2016 року

Якщо працівник протягом усього місяця перебував у відпустці «за свій рахунок», як у цій ситуації, то весь такий місяць випадає з розрахункового періоду (абзац шостий п. 2 Порядку № 100). Отже, якщо в цьому місяці були йому нараховані якісь виплати, то вони також не братимуть участі у розрахунку середньої зарплати.

Оскільки весь лютий 2016 року працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, премію, нараховану цього місяця, не враховуємо в розрахунку відпускних.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 - 29 = 327 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

(41420 грн. + (6600 грн. - 550 грн.)) : 327 к. дн. = 145,17 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

145,17 грн. х 14 к. дн. = 2032,38 грн.

3.3

Працівник прийнятий на роботу 21.09.15 р.

З 04.05.16 р. йому надана частина щорічної відпустки тривалістю 14 к. дн.

У розрахунковому періоді (жовтень 2015 року — квітень 2016 року) працівнику нараховано зарплату в розмірі 26400 грн.

Крім того, у січні 2016 року йому нарахована винагорода за підсумками роботи за 2015 рік у розмірі 2400 грн.

До розрахунку середньої зарплати потрапить частина винагороди за підсумками роботи за 2015 рік у розмірі 7/12 від її повної суми, а саме:

2400 грн. : 12 х 7 = 1400 грн.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

213 - 4 = 209 (к. дн.),

де 213 — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

4 — кількість святкових днів, що припадають на розрахунковий період.

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

(26400 грн. + 1400 грн.) : 209 к. дн. = 133,01 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

133,01 грн. х 14 к. дн. = 1862,14 грн.

4

У розрахунковому періоді — оплата днів попередньої щорічної відпустки та допомога на оздоровлення

Працівник іде в щорічну відпустку з 06.06.16 р. тривалістю 14 к. дн.

У розрахунковому періоді (червень 2015 року — травень 2016 року) йому нараховані:

• зарплата — 39258,76 грн.;

• відпускні за дні попередньої щорічної відпустки з 10.08.15 р. по 19.08.15 р. — 1105,88 грн.;

• матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки в серпні 2015 року — 1700 грн.

У цьому випадку в розрахунку середньої зарплати бере участь сума відпускних, нарахована за час перебування в попередній відпустці (абзац четвертий п. 3 Порядку № 100), і не бере участь матдопомога (п.п. «б» п. 4 цього Порядку).

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 9 = 357 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

(39258,76 грн. + 1105,88 грн.) : 357 к. дн. = 113,07 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

113,07 грн. х 14 к. дн. = 1582,98 грн.

5

Працівнику встановлено неповний робочий час

Працівник іде в щорічну відпустку з 29.04.16 р. тривалістю 14 календарних днів.

У розрахунковому періоді (квітень 2015 року — березень 2016 року) він працював з січня по лютий 2016 року в режимі неповного робочого тижня (2 дні на тиждень — понеділок і вівторок) у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці (ст. 32 КЗпП), про що роботодавець повідомив його за два місяці.

Сума заробітної плати за розрахунковий період становила 35257,42 грн.

Працівнику встановлений режим неповного робочого тижня з ініціативи роботодавця (ст. 32 КЗпП). Тому кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював, у зв’язку зі встановленням йому режиму неповного робочого тижня, виключаємо із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 11 - 23 = 332 (к. дн.),

де 23 — кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював у січні та лютому 2016 року.

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

35257,42 грн. : 332 к. дн. = 106,20 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

• за дні відпустки, що припадають на квітень 2016 року, — 106,20 грн. х 2 к. дн. = 212,40 грн.;

• за дні відпустки, що припадають на травень 2016 року, — 106,20 грн. х 12 к. дн. = 1274,40 грн.

Зверніть увагу: детально про розрахунок відпускних працівникам, яким установлений неповний робочий час, ми розповідали в попередньому номері «БТ» (див. «БТ», 2016, № 17, с. 33)

6

У розрахунковому періоді — декретна відпустка

Працівниця перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 04.01.16 р. по 08.05.16 р. Допомога по вагітності та пологах становить 16512,77 грн., у тому числі 1215,85 грн. припадають на травень 2016 року.

З 10.05.16 р. молода мама йде в щорічну відпустку тривалістю 24 к. дн.

За відпрацьований час у розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року) працівниці нараховано зарплату у розмірі 24570 грн.

У ситуації, що розглядається, до розрахунку відпускних включаємо частину допомоги, яка нарахована за дні, що припадають на розрахунковий період (тобто за дні січня — квітня 2016 року). Сума допомоги, яка припадає на дні травня 2016 року, у розрахунку не бере участі.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 = 356 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

(24570 грн. + (16512,77 - 1215,85 грн.)) : 356 к. дн. = 111,99 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

• за дні відпустки, що припадають на травень 2016 року, — 111,99 грн. х 22 к. дн. = 2463,78 грн.;

• за дні відпустки, що припадають на червень 2016 року, — 111,99 грн. х 2 к. дн. = 223,98 грн.

7

У розрахунковому періоді — відпустка для догляду за дитиною до 3 років

Працівниця 04.05.16 р. виходить на роботу після закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років. З 16.05.16 р. вона бере щорічну відпустку тривалістю 14 к. дн.

Розмір місячного окладу працівниці — 3500 грн.

Період, протягом якого працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, виключаємо з розрахункового періоду (абзац шостий п. 2 Порядку № 100).

У працівниці немає жодного повністю відпрацьованого календарного місяця з 1-го по 1-ше число. Тому середню зарплату для оплати днів щорічної відпустки розраховуємо виходячи з місячного окладу працівниці, встановленого їй у трудовому договорі на день виходу у відпустку.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 = 356 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

3500 грн. х 12 міс. : 356 к. дн. = 117,98 грн.,

де 356 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді з травня 2015 року по квітень 2016 року.

3. Розраховуємо суму відпускних:

117,98 грн. х 14 к. дн. = 1651,72 грн.

8

У розрахунковому періоді — підвищення зарплати

Працівник іде в щорічну відпустку з 10 травня 2016 року тривалістю 24 календарні дні. Протягом розрахункового періоду (травень 2015 року — квітень 2016 року) його заробітна плата підвищувалася тричі: уперше (з 01.09.15 р.), вдруге (з 01.01.16 р.) у зв’язку з підвищенням посадового окладу працівника і втретє — з 01.04.16 р. у зв’язку з присвоєнням більш високого розряду.

Оклад працівника в розрахунковому періоді становив:

• травень — серпень 2015 року — 3000 грн. на місяць;

• вересень — грудень 2015 року — 5000 грн. на місяць;

• січень — березень 2016 року — 6000 грн. на місяць;

• квітень 2016 року — 6500 грн.

У розрахунковому періоді працівнику була нарахована заробітна плата (уключаючи премії та інші виплати, що враховуються при розрахунку відпускних) у сумі, у тому числі:

• травень — серпень 2015 року — 16800 грн.;

• вересень — грудень 2015 року — 28000 грн.;

• січень — березень 2016 року — 25200 грн.;

• квітень 2016 року — 9100 грн.

Підвищення місячного посадового окладу у вересні 2015 року відбулося на коефіцієнт 1,67 (5000 грн. : 3000 грн.), у січні 2016 року — на коефіцієнт 1,2 (6000 грн. : 5000 грн.).

Оскільки третє підвищення заробітної плати працівника, що відбулося у березні, було пов’язано з присвоєнням йому більш високого розряду, то розрахунок коефіцієнта і коригування заробітної плати на нього не провадимо.

Коригуємо заробітну плату працівника за травень — серпень 2015 року:

16800 х 1,67 х 1,2 = 33667,20 (грн.).

Коригуємо заробітну плату працівника за вересень — грудень 2015 року:

28000 х 1,2 = 33600 (грн.).

Отже, відкоригований заробіток працівника за період розрахунку становив:

33667,20 + 33600 + 25200 + 9100 = 101567,20 (грн.).

Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати:

366 - 10 = 356 (к. дн.).

Середньоденна заробітна плата становитиме:

101567,20 : 356 = 285,30 (грн.).

Сума відпускних складе:

285,30 х 24 = 6847,20 (грн.).

Бачите, як усе легко і просто. Тепер ви можете лущити як горішки будь-які «відпускні» задачки. Зичимо успіху у вашій роботі!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі