Занизили ПДВ: як розрахуватися з бюджетом

Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Травень, 2016/№ 20
В обраному У обране
Друк
Не допустити помилку в декларуванні ПДВ зараз досить складно. Пов’язано це, передусім, із «заплутаними» правилами адміністрування цього податку. Порядок виправлення ПДВшних помилок уже розглядався у «БТ», 2016, № 8, с. 16. Сьогодні ж ми детальніше поговоримо про те, як сплатити занижену суму ПДВшних зобов’язань. Адже практика свідчить, що багато хто помиляється і в цьому питанні.

Основні моменти виправлення ПДВ

Нагадаємо, що всі помилки з ПДВ можна виправити тільки шляхом подання УР зі сплатою недоплати та штрафу в розмірі 3 % від такої суми до подання такого УР (п. 50.1 ПКУ, п. 1 розд. IV Порядку № 21). Це підтверджують і податківці (категорія 101.23 ЗІР ДФСУ).

УР до декларації, в якій платник податків самостійно виявив помилки, подають за формою, встановленою на дату його подання (п. 1 розд. IV Порядку № 21, п. 50.1 ПКУ).

Абсолютне значення суми помилки показують у графі 6 «Різниця» УР (п. 4 розд. IV Порядку № 21). При цьому суму помилки заносять до гр. 6 з відповідним знаком (+/ -), а якщо абсолютне значення дорівнює нулю, відповідний рядок не заповнюють (консультація в категорії 101.23 ЗІР ДФСУ).

Зауважимо, що в деяких випадках допущену помилку доведеться виправляти шляхом подання декількох УР. Це відбувається при виправленні значення ряд. 21 «Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду <…>» декларації.

Зокрема, якщо виправлення значення ряд. 21 декларації впливає в майбутніх періодах на значення ряд. 18 або ряд. 20.2 декларації, УР подають за кожний звітний період, в якому значення ряд. 21 декларації вплинуло на значення ряд. 18 або ряд. 20.2 (п. 6 розд. IV Порядку № 21).

Суму нарахованого штрафу відображають у гр. 6 ряд. 18.3 «сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки» УР.

Нараховану пеню в УР не показують. Водночас за загальними правилами п. 129.4 ПКУ пеня нараховується з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження. Нарахування пені починається в день настання строку погашення ПЗ, нарахованого платником податків (п.п. 129.1.2 ПКУ).

Нарахування пені закінчується в день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань (п.п. 129.3.1 ПКУ).

Між тим у разі внесення змін до податкової звітності в результаті самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст. 50 ПКУ пеня не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ (п. 129.9 ПКУ).

З якого рахунка сплачують занижений ПДВ

Донараховані ПЗ з ПДВ, самоштраф у розмірі 3 % і пеню слід сплатити до подання УР (п. 50.1 ПКУ).

Причому суму недоплати та самоштраф у розмірі 3 % за УР доведеться сплатити і в тому разі, якщо УР подається до декларації після граничного строку її подання, але до граничного строку сплати ПЗ (консультація в категорії 138.01 ЗІР ДФСУ).

До речі, у зворотній ситуації, коли внаслідок подання УР зменшуються ПЗ з ПДВ, задекларовані в декларації за звітний період, і такий УР подається до граничного строку сплати ПЗ, податківці зазначають, що розрахунки з бюджетом з рахунка в СЕА будуть проведені в сумі податку, вказаній у декларації (тобто в повній сумі, без урахування даних УР). Про це йдеться у консультації з категорії 101.08 ЗІР ДФСУ // «БТ», 2016, № 16, с. 42.

Зверніть увагу: нараховані внаслідок уточнення суми занижених ПЗ, штрафу та пеню сплачують з поточного рахунка платника податків, а не з рахунка в СЕА (п. 25 Порядку № 569). На практиці не завжди платники податків враховують цей момент, що призводить потім до судових розглядів.

Так, зустрічаються випадки, коли платники податків за звичкою сплачують суму ПЗ за УР на рахунок у СЕА, а не на бюджетний рахунок ПДВ. Контролери не списують такі суми з рахунка в СЕА і в результаті у платника податків утворюється податковий борг, який значиться в інтегрованій картці.

За несплату ПЗ за УР на платника податків накладають штраф у розмірі 5 % від суми занижених ПЗ (п. 120.2 ПКУ). Інші штрафи при самостійному донарахуванні суми ПЗ контролери застосувати не можуть, з чим вони погоджуються (категорія 138.01 ЗІР ДФСУ).

Однак податківці можуть нарахувати пеню, якщо з дати подання УР і до фактичної сплати мине більше 90 календарних днів (абз. «а» п.п. 129.1.1 ПКУ).

Отже, якщо «живі» гроші не надійдуть з поточного рахунка платника податків до бюджету в рахунок сплати ПЗ за УР, податківці випишуть податкове повідомлення-рішення. Причому у платника може значитися переплата на рахунку в СЕА, що від штрафів і сплати ПЗ з поточного рахунка не врятує. Суди керуються тим, що постанова № 569 передбачає різні механізми адміністрування та погашення зобов’язань при поданні ПДВ-декларації і УР (див. ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 28.01.16 р. у справі № 825/1759/15-а*, постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 29.01.16 р. у справі № 825/3826/15-а**).

* http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55314159.

** http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55314006http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55314006. Ця постанова була скасована згодом постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 24.03.16 р. у справі № 825/3826/15-а, але за іншими обставинами. Сьогодні справа перебуває на розгляді в касаційній інстанції.

Якщо значиться переплата

Деякі платники сподіваються на те, що в рахунок сплати ПЗ за УР можна буде зарахувати суму переплати з ПДВ, яка значилася в інтегрованій картці платника податків станом на 01.07.15 р. Про цю переплату взагалі можна забути, оскільки її давно вже списано.

Так, частину переплати в інтегрованій картці, яка значилася станом на 01.07.15 р., податківці автоматично зарахували в рахунок сплати ПЗ за декларацією за червень 2015 року.

Незараховану суму платник повинен був вказати в ряд. 20.2 декларації за липень 2015 року. Таку суму можна було зарахувати виключно у зменшення суми податку, який підлягав сплаті до бюджету за результатами наступних звітних (податкових) періодів (лист ДФСУ від 22.06.15 р. № 22408/7/99-99-19-03-01-17).

Не слід розраховувати також на те, що в рахунок сплати штрафу можна буде зарахувати і суму переплати, яка значиться на рахунку в СЕА. Навіть якщо ви вкажете таку суму в додатку Д4 до декларації (гр. 4 таблиці), контролери не зможуть її зарахувати в рахунок сплати ПЗ, штрафу та пені за УР.

Нюанс: якщо у вас значиться недоїмка (податковий борг), у тому числі й за УР, її слід вказати в додатку Д4 (гр. 3 таблиці). Пов’язано це з тим, що показник цієї графи є своєрідним «обмежувачем», який не дозволяє повернути суму переплати в СЕА на поточний рахунок. Таку суму не можна буде поставити до гр. 5 таблиці додатка Д4.

Це передбачено п. 2001.6 ПКУ, згідно з яким, якщо на дату подання податкової звітності з ПДВ сума коштів на рахунку в СЕА перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності, платник податків має право подати до контролюючого органу заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:

а) або до бюджету в рахунок сплати ПЗ з ПДВ;

б) або на поточний рахунок такого платника податків, реквізити якого платник вказує в заяві, в сумі залишку коштів, який перевищує суму податкового боргу з ПДВ і суму узгоджених ПЗ.

Таким чином, якщо ви не сплатите до подання УР з ПДВ суму ПЗ за УР з поточного рахунка, у вас виникне податковий борг. При цьому повернути переплату з рахунка в СЕА (на поточний рахунок) або зарахувати її в рахунок такого боргу до моменту його погашення з поточного рахунка (у сумі податкового боргу) вам не вдасться.

У результаті платники податків опиняються у вкрай незручному становищі, вийти з якого можна, тільки якщо перерахувати спочатку суму податкового боргу з поточного рахунка, а потім вже повернути переплату з рахунка в СЕА, у тому числі й на поточний рахунок.

Тому перш ніж подати УР із заниженими ПЗ, слід ретельно зважити всі «за» і «проти». І якщо у вас бракує грошей на поточному рахунку, а є переплата на рахунку в СЕА, то краще спочатку повернути переплату на поточний рахунок підприємства (заповнити гр. 5 таблиці додатка Д4), а потім вже подавати УР.

Бухгалтерський облік сум ПДВ

У бухгалтерському обліку сплату сум ПДВ за декларацією та за УР показують за різними правилами.

Зокрема, перерахування ПЗ з ПДВ за декларацією з рахунка в СЕА згідно з Інструкцією № 291 відображають за дебетом субрахунку 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті».

Водночас перерахування грошових коштів за УР з поточного рахунка показують проводкою Дт 641 — Кт 311.

Нарахування самоштрафу та пені за УР відображають на субрахунку 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки».

Приклад. Платник податку подав у травні 2016 року УР за листопад 2015 року, в якому сума заниження ПЗ становила 10000 грн. (не була врахована операція з поставки послуг на суму 60000 грн. з ПДВ). Сума нарахованого 3 % самоштрафу становила 300 грн., сума пені (умовно) — 950 грн. При цьому за декларацією за квітень 2016 року було перераховано 5000 грн.

Операції відобразимо в обліку так:

Облік операцій зі сплати ПЗ з ПДВ

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Відображено постачання послуг за листопад 2015 р. (на підставі бухгалтерської довідки)

361

441

60000

2. Відображено ПЗ з ПДВ за постачанням

441

641/ПДВ

10000

3. Відображено нарахований 3 % самоштраф

948

641/ПДВ

300

4. Відображено нараховану пеню

948

641/ПДВ

950

5. Сплачено ПЗ за УР до бюджету

641/ПДВ

311

10000

6. Сплачено самоштраф і пеню до бюджету

641/ПДВ

311

1250

7. Сплачено ПЗ за декларацією на рахунок у СЕА

315

311

5000

8. Перераховано з рахунка в СЕА суму ПДВ до бюджету

641/ПДВ

315

5000

Отже, при уточненні ПЗ з ПДВ за попередні періоди слід бути уважними не лише при заповненні УР, а й при сплаті донарахованих ПЗ.

Якщо такі ПЗ будуть сплачені не «з того рахунка», платник податків стикнеться з необхідністю повторної їх сплати, що призведе до додаткового відволікання грошових коштів.

Висновки

  • У разі подання УР донараховані ПЗ, штраф у розмірі 3 %, а також суму пені слід сплатити з поточного рахунка підприємства до подання УР.
  • Переплату, яка значиться на рахунку в СЕА, не вдасться зарахувати в рахунок сплати донарахувань за УР.
  • Якщо до подання УР не сплатити суму донарахувань за ним до бюджету з поточного рахунка, виникне недоїмка. І тоді повернути суму переплати з рахунка в СЕА (до моменту сплати податкового боргу з поточного рахунка) не вдасться ні в рахунок сплати податкового боргу за УР, ні на поточний рахунок.

Документи та скорочення статті

Порядок № 21 — Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від 28.01.16 р. № 21.

Порядок № 569 — Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

СЕА — система електронного адміністрування ПДВ.

ПЗ — податкові зобов’язання.

УР — Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд